Hent idékataloget - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Hent idékataloget - Favrskov Kommune

Det aktive liv 2013

På plejecentrene i Favrskov Kommune


Det aktive liv 2013

Juni, juli og august

Sæt fokus på det aktive liv

At bevæge sig er vigtigt hele livet igennem. I Favrskov Kommune

sætter vi nu ekstra fokus på ”Det aktive liv”, og med brochuren

her er det vores ønske at inspirere til nye og flere muligheder for

bevægelse for alle aldre - med alle de sociale og sundhedsmæssige

gevinster dette medfører.

StoreGå-dag 7. juni

Med den fælles Store Gå-dag i hele Favrskov Kommune 7. juni 2013 markeres starten på ‘Det aktive liv’. Fremover arrangeres fælles Store

Gå-dag altid den anden fredag i juni måned.

Ideer til aktiviteter

Målsætningen for ”Det aktive liv” er:

At sætte fokus på de bevægelsesaktiviteter og - rammer, der i

forvejen er på plejecentrene i Favrskov Kommune, og inspirere til

nye og flere (tværfaglige) muligheder for bevægelse med alle de

sociale og sundhedsmæssige gevinster dette medfører.

God fornøjelse!

Pensionaden 2013

De plejecentre, som har borgere, der er friske til at kunne deltage en hel dag til Pensionaden i Hjortshøj, opfordres til at deltage 19.

juni 2013.

Temauge om udeliv

En sådan temauge kan fx indeholde konkurrence på udendørs arealer. Hvis der er en anlagt træningsbane kan den bruges, alternativt

en græsplæne med markeringer/asfalt med optegnede baner med kridt. Samarbejde om at lave et simpelt rollatorløb med små

forhindringer og udfordringer på banen.

Brug bolden

Sæt bolden i centrum for leg, bevægelse og glæde. Der kan være forskellige rammer for at sætte bolden i spil, stå/sidde, tid, antal

deltagere. Man kan fx også lægge bolde frem forskellige steder inde og ude på plejecentret og afvente og se, hvordan beboerne tager

dem i brug. Brug ’bolden’ (hovedet) til kognitive opgaver.

Tag billeder af hverdagens træningsmuligheder

Tag billeder af træningsmuligheder i dagligdagen, der allerede er på de forskellige plejecentre og hæng dem op lige i nærheden til

inspiration. Enten i form af træningsmaskiner eller ved at vise, hvordan man kan bruge det eksisterende møblement. Suppler eventuelt

billederne med en lille tekst. Skift eventuelt billederne ud løbende for ny inspiration/nye ideer.

Fotokonkurrence

Tag billeder af den/de ældre borger(e), der er aktive. Lav en konkurrence på hvert plejecenter eller plejecentrene imellem. Billederne

kan efterfølgende udstilles på plejecentret.


Leg på streg

Tegn en bane med kridt udenfor til bevægelse - gang eller rollator - eller brug malertape og tegn streger indenfor, på gulvet eller på

væggen. Fx et kryds og bolle-spil på væggen med et par gode stole foran. Eller en rute hen til noget, som man gerne vil vise frem -

inde eller ude. Opstregningerne er fleksible og lette at etablere og skal inspirere til bevægelse.

Fælles stoledans for alle plejecentre

Flyt stoledans ud i klyngerne/afdelingerne, så alle har mulighed for at være med. Kolonihaven vil lave stoledans med danseholdet inden

gåturen hver tirsdag.

Ideer til aktiviteter sammen

Lav et opslag til pårørendebesøg på plejecentre med temaet ’Ideer til aktiviteter sammen’. Hæng den, hvor de pårørende ser den og

inspireres. Den pårørende kan henvende sig til personalet og få hjælp og vejledning. Eksempler på aktiviteter kunne være udlån og

instruktion i brug af dobbeltcykler og udlån af kørestole med dobbeltmotor.

Små ture med natur- og kulturoplevelser

Beskriv små og lettilgængelige ture i nærheden af plejecentret med mulighed for at sætte fokus på små kultur- og naturoplevelser

undervejs. Turen skal være egnet til at gå og til at køre med kørestol og skal kunne bruges af såvel personale som pårørende.

Besøg og oplev

Arrangér på skift hver en aktivitet, som de øvrige plejecentre inviteres med til. Det kunne fx være gå-banko, orienteringsløb/gang

eller besøg i kolonihaven.

Udvikling af fysiske rammer

Inddrag borgerne i videreudvikling af de fysiske rammer. Det kunne fx være bærbuske, skolehave, sansehave, drivhus, drivhus med

stole og borde, hønsehuse, pavillon, ged, gris til køkkenaffald. Udpeg eventuelt en tovholder for de forskellige fysiske rammer.

Samarbejde med dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO, skoler, spejdere eller foreningsliv

Dagplejebesøg

Invitér dagplejere og børn til fælles sang, leg og bevægelse. Skab eventuelt en fast tradition. Ideer til aktiviteter: rundkreds, sang, boldspil,

tegne sammen, spise sammen, giv nogle af børnene en tur på rollatoren. Aktiviteterne sammen kan foregå såvel inde som ude.

Børnehaver

Mulighed for gensidige besøg i børnehaverne og samarbejde om udeliv på plejecentrene. Samarbejde med den lokale børnehave, hvor

der laves gamle sanglege – sang og bevægelse.

SkoleFritidsOrdning, skoleklasser, spejdere og foreningsliv

Invitér større børn til at være med til at dyrke haverne på plejecentret sammen med de ældre, eller invitér dem på overnatningsbesøg.

Få musikskolen eller lokale foreninger til at holde generalprøve på deres forestillinger og involvér borgerne i aktiviteterne.

Olympiske Lege i uge 35

I uge 35 markeres ’Det aktive liv’ med små olympiske aktiviteter rundt omkring på plejecentrene lokalt. Aktiviteterne planlægges, så

flest mulige borgere kan deltage. To eller flere plejecentre kan gå sammen om at afholde olympiske lege og konkurrere mod hinanden.


Skriv aktiviteter i kalenderen

Når I har planlagt lokale og fælles aktiviteter,

kan I skrive det ind i Outlook-kalenderen

”Det aktive liv”.

Marker lokale aktiviteter med grøn og fælles

aktiviteter med rød – så kan alle få et godt

overblik over aktiviteterne.

Fortæl den gode historie

Tag billeder og skriv et par linjer, så den gode

historie bliver fortalt. Kommunikationskonsulenterne

i Borgmestersekretariatet kan

hjælpe med at få den ud i organisationen

eller i medierne.

Kontakt Dorthe Lerche på dole@favrskov.dk

eller Tina Richard Johnsen på tjoh@favrskov.dk

Læs mere på

www.favrskov.dk/aktiv

Idékataloget her er udarbejdet af medarbejdere fra

plejecentre og dagcentre på ældreområdet.

Favrskov Kommune

Skovvej 20 - 8382 Hinnerup

favrskov@favrskov.dk

www.favrskov.dk

More magazines by this user
Similar magazines