Læs om Tonsberg Bygs erfaringer med ... - Dansk Byggeri

danskbyggeri.dk

Læs om Tonsberg Bygs erfaringer med ... - Dansk Byggeri

Hurtige tiltag med umiddelbar effekt

Et simpelt akkordsystem

giver gevinster for alle

Tonsberg Byg har i samarbejde med 3F aftalt priser

på større klynger af arbejdsopgaver, så de ikke skal

regne så mange detaljer hver gang. På den måde er

de kommet ned på at regne på ca. 40 punkter.


Tonsberg byg A/S blev startet i 1953

og rummer i dag tre generationer.

I perioden har virksomheden udviklet

sig til både at være murer-, tømrer- og

entreprenørvirksomhed, og har i dag

30-35 medarbejdere.

– byggeri med hjertet

Akkord giver medarbejderne mulighed

for at vise, hvad de er værd

Tidligere kunne arbejdsgiver og arbejdstagere

hos Tonsberg Byg A/S ikke blive

enige om timelønnen.

- Så derfor måtte de selv bevise, hvad de

var værd - det gjaldt både tømrere og

murere. Det gælder jo om at få så meget

i lønningsposen som muligt for os

alle sammen, siger virksomhedsejer Kenneth

Tonsberg.

Kenneth Tonsberg og Jens Knudsen fra

3F satte sig sam men og blev enig om at

bruge priskuranten. Jens Knudsen tilføjer,

at der er aftalt priser på alle opgaver.

Priskuranten gælder som et minimum

for, hvad medarbejderne skal have for

en opgave for alle virksomheder i hele

landet.

- Jo dygtigere de er til at få opgaverne

til at glide, jo bedre bliver indtjeningen

for både medarbejdere og virksomhed,

forklarer Kenneth Tonsberg.

Prisaftaler på større opgaver gør det

lettere at arbejde med systemet

3F har i samarbejde med Tonsberg udregnet

priser på større klynger af arbejdsopgaver,

så de ikke skal regne så

mange detaljer hver gang. På den måde

er de kommet ned på at regne på ca. 40

punkter.

Kenneth Tonsberg, ejer af Tonsberg Byg A/S.

- I det store hele giver det de samme resultater.

Klyngerne er lavet specifikt til

Tonsberg, men andre virksomheder har

vist interes se for at få tilsvarende aftaler

i stand, forklarer Jens Knudsen.

Kenneth Tonsberg supplerer: -Det kan

gøres endnu lettere. Når du kigger på

det første gang kan det virke som lidt af

en børnehave, hvor man skal diskutere

ganske få ører. Derfor er det meget fordelagtigt

at få aftalt nogle større enheder,

man kan regne på.

-Næste skridt er at gøre håndværkerne

endnu mere selv hjulpne ude på pladsen.

Jo mere de kan klare selv uden at spørge

jo bedre, afslutter Kenneth Tonsberg.

Den rigtige motivation for alle

Logikken er at få medarbejderne til selv

at gøre deres bed ste for at gøre arbejdet

færdigt i den rette kvalitet, på kor test

mulig tid.

- Hvis jeg har to mand i en bil på en opgave,

der er sat til at tage fem dage, og

de så kun bruger fire, så kan de komme

i gang et andet sted, fortæller Kenneth

Tonsberg.

Medarbejderne får fem dages løn for fire

dages arbejde, og firmaet får en større

omsætning på hver medarbejder. Nøglen

er i høj grad planlægning:

Det gælder jo om

at få så meget

i lønningsposen

som muligt

for os alle sammen

Kenneth Tonsberg

- 90 % af forbedringerne kommer fra

bedre planlægning, ikke fra at de arbejder

mere. Man sætter en gulerod foran

medarbejderen, som kommer begge parter

til gode. Når de får medindflydelse, så

bliver de også gladere for at gå på arbejde.

Jo mere de producerer, jo flere penge

tjener jeg, siger Kenneth Tonsberg.

I Tonsberg har de valgt at bruge akkordsystemet

sådan, at medarbejderne får

en fast løn og derudover får en ekstra

udbetaling ved afslutningen af en sag

eller en stor delsag. På den måde stabiliseres

lønnen.

Merarbejde registreres bedre

Akkordsystemet gør det også tydeligt,

hvor der er kom met ekstraopgaver og

forsinkelser og hvad de har krævet. På

akkord har medarbejderne god grund til

at registrere ekstraopgaver omhyggeligt,

fordi det giver dem merbeta ling. Samtidig

er det også lettere for virksomheden

at sende regningen, fx til den leverandør

der er skyld i forsinkelsen. Det er endnu

svært at sige præcis, hvor stor gevinsten

er for virksomheden, men der er forskel.

Medarbejderne gør meget mere for at

effektivisere og holde orden, så de ikke

spilder tiden, og de kommer også med

flere forslag til forbedringer.

- Det er svært at arbejde med akkord på

små opgaver, hvor kunden betaler per


Fakta

PRISKURANTER

Arbejdsgivere og arbejdstagere har fastlagt

minimumbetaling for alle enkeltopgaver.

Systemet er meget detaljeret og ligger

blandt andet til grund for Visuel Kalkulation

fra EG. Alene for mureropgaver er

der flere tusind prispunkter.

Systemet bliver løbende opdateret for at

følge udviklingen i løn og tekniske muligheder.

time. Det er de lidt større opgaver i fast

pris, der for alvor giver muligheder, fortæller

Kenneth Tonsberg.

God oplevelse for kunden

Udover økonomien er også kvaliteten

blevet bedre, fordi medarbejderne ved,

at de selv kommer til at lægge gratis timer,

hvis noget skal laves om.

- Noget der bekymrede mig var kvaliteten

af arbejdet, men jeg har ikke indtryk

af at det er blevet ringere – tværtimod.

Kunderne får også glæden af et hurtigere

byggeri og en større sikkerhed for

at tidsplanen bliver overholdt. Og med -

arbejderne glemmer ikke dialogen med

kunden, selvom de er på akkord, siger

Kenneth Tonsberg.

Medarbejderne

er blevet mere engagerede

Medarbejderne er blevet mere engagerede

og tager langt mere medansvar

end før.

- Det giver mere fokus på opgaven. Jeg

plejer at sige til medarbejderne, at de

skal lade være at tænke på sjov og ballade.

Tænk på kroner og ører i stedet.

Svendene kig ger meget mere efter muligheder

og kommer med mange flere

forslag til ting, der kan forbedres, fortæller

Kenneth Tonsberg.

Akkorden har også gjort den umiddelbare

forskel, at medar bejderne er blevet meget

mere tilfredse, og det er med til at holde

på dem. Det er en fordel, for nye medarbejdere

skal integreres og læres op.

Medarbejderne får

fem dages løn

for fire dages arbejde,

og firmaet får

en større omsætning

på hver medarbejder

Kenneth Tonsberg

- Man kunne måske forvente, at det

kunne få svendene til at tage alt for meget

arbejde, men det gør de nu ikke i

praksis. Måske lige i starten, men så finder

de et fornuftigt leje, forklarer Kenneth

Tonsberg.

Det handler om

oplysning og kommunikation

- Det handler meget om oplysning. Lige

nu er priskuranten så svær at forstå, at

det er svært at komme i gang med. Så

det handler også om at gøre prisbogen

lettere at gå til, siger Kenneth Tonsberg.

Næste skridt kunne være at anvende

tankegangen mere på tværs af faggrupper,

fx i multisjak. Det giver især mening

på sager, der ikke er alt for store. Man

skal stadig kunne se en direkte kobling

mellem ens handlinger og de økonomiske

resultater.

- Vi skal blive ved med at snakke sammen

– arbejdsgivere og arbejdstagere –

om, hvordan vi kan gøre det bedre. Man

skal være klar til at sluge nogle kameler

og stå ved de afta ler, man opnår, siger

Kenneth Tonsberg.

At udvikle engagerede medarbejdere

kræver også en enga geret ledelse, der

er klar til at spille med, ved at have materialer

og medarbejdere klar, så opgaven

kan løses opti malt. Ellers bliver medarbejderne

frustrerede og utilfredse.

- Og så er det vigtigt at huske, at man

stadig har ledelses retten og skal sikre, at

arbejdet bliver udført ordentligt, afslutter

Kenneth Tonsberg.

More magazines by this user
Similar magazines