Referat af møde den 9. april 2008 - 19K

19k.dk

Referat af møde den 9. april 2008 - 19K

Innovationsprojekt 19K

Referat af møde den 9. april 2008 kl. 13.00 - 16.30 på Rørcentret

Deltagere:

Per Bjerager, KU Skov & Landskab

Marina Bergen Jensen, KU Skov & Landskab

Hanne Kjær Jørgensen, Rørcentret, TI (ref.)

Punkter:

1. Idékatalog

2. Oplæg fra erkendelsesfasen – hvordan kommer vi videre?

3. Program for midtvejsmødet den 15. maj

4. Kontrakt med og kontakt til Birgitte Hoffmann

5. Evt.

Ad 1) Idékatalog

Udkast til struktur i idékataloget er på plads (se ”skabelon” under www.19k.dk under

”Referencersteder”). Per og Hanne interviewer Søren Gabriel (Våde enge, Orbicon/Albertslund),

Jes Vollertsen (Lifetreasure) og Gerda Hald/Per Hallager (borgerinddragelse, Odense Vand) for at

checke, om strukturen holder, eller om der skal tilføjes/slettes/rettes. Per får oplysninger om Hannes

kalender og tager kontakt til hhv. Søren, Jes og Gerda/Per Hallager for at planlægge interviews.

Strukturen samt afprøvningerne (dvs. resultaterne af interviewene) fremsendes til KS hos SVKgruppen

for separat regnvand samt præsenteres på midtvejsmødet den 15. maj, hvor alle aktører har

mulighed for at give tilbagemelding om strukturen.

Per fremlagde forskellige former for opbygning af databaser på internettet, fx Bytræsarboretet:

http://www.sl.life.ku.dk/Faciliteter/BytraeArboret/Traesamlingen.aspx , FØJO, Energiportalen

samt affaldsinfo. På baggrund af disse databaser blev hhv. indtastningskabelon og

præsentationsskabelon samt krav til søgefunktioner diskuteret.

Hanne laver et notat, der omhandler kravspecifikation samt aftaler møde med IT-afdelingen på

Teknologisk for at få en pris på, hvad det vil koste at få lavet en applikation til indtastning samt

selve databasen, samt for at undersøge, hvad vi kan få/ikke få, og hvad vi skal være opmærksomme

på. Der er stadig flere uafklarede spørgsmål – fx hvad man helt præcist kan kunne søge efter, og det

vigtigste er, at databasen er så flexibel, at vi kan tilpasse den efter fx 10 interviews. Vigtigste krav

til databasen er, at den er simpel og let at søge på.

Ad 2) Oplæg fra erkendelsesfasen – hvordan kommer vi videre?

Flere har skrevet input til konkrete oplæg. Marina fremsender noter til Hanne (er modtaget). Per

sender referat fra diskussionen i hans delgruppe i regionalgruppe 2 til Hanne. Hanne samler op –

dvs. indsætter alle bidrag i en samlet struktur, så vi har 3 dokumenter at gå videre med (én fra hver

regionalgruppe) og diskutere udfra. Dokumentet skal indeholde problemstillingerne belyst udfra

forskellige cases, men det er vigtigt, at de cases, der medtages, netop belyser forskellige

problemstillinger, og at problemstillingen skal beskrives ”helt ind til kernen”.


Ad 3) Program for midtvejsmødet den 15. maj

Se vedlagte ”Foreløbigt program” (OBS! Lægges på www.19k.dk , når det er færdigt).

Vi tænker over sjov øvelse samt eksterne, faglige indlæg.

Ad 4) Kontrakt med og kontakt til Birgitte Hoffmann

Hanne skriver udkast til kontrakt og ringer til Birgitte for at høre:

• Hvad er status på spørgeskemaundersøgelsen?

• Skal der evt. udsendes en ”reminder”, så vi kan få flere ind?

• Vil Birgitte lave et indlæg den 15. maj

• Kontakt og evt. møde (hvis der er behov for dette).

Ad 5) Evt.

Næste møde bliver den 17. april kl. 13.00 – 16.00 på Rørcentret.

More magazines by this user
Similar magazines