kontakt efter operationen - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

kontakt efter operationen - Hospitalsenhed Midt

Kunstig skulder

Regionshospitalet

Silkeborg

Center for Planlagt Kirurgi


INDHOLDSFORTEGNELSE

Velkommen .................................................................................................. 4

Hvorfor en skulderprotese? ......................................................................... 4

Vigtigt at vide om de første uger efter operationen....................................... 5

Restriktioner................................................................................................... 5

Forløbet op til din indlæggelse...................................................................... 6

Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse ........................... 6

Rygning og operationer .................................................................................... 6

Alkohol og operationer ..................................................................................... 6

Almen helbredstilstand ..................................................................................... 6

Forberedelser før indlæggelsen .................................................................... 7

Du bør forberede dig på indlæggelsen ved at gøre følgende:.................................. 7

Ved indlæggelsen skal du medbringe.................................................................. 7

Egne noter ..................................................................................................... 8

Medbring ikke ................................................................................................. 8

Indlæggelsen ............................................................................................... 8

Besøgstider .................................................................................................... 8

Operationsdagen og forbehold du skal tage .................................................. 9

Medicin .......................................................................................................... 9

Aftaler vedrørende din vanlige medicin ............................................................... 9

Bad ..............................................................................................................10

Når du møder på afdelingen .............................................................................10

Operation i fuld bedøvelse ...............................................................................10

Bivirkninger ved fuld bedøvelse ........................................................................11

Lige efter operationen .....................................................................................11

Bandagering ..................................................................................................11

Dagene efter operationen ............................................................................12

Behandling med ispakning ...............................................................................12

Smerter og smertestillende medicin ................................................................ .12

Smerteskala ..................................................................................................13

Udskrivelsen................................................................................................14

Planlægning af udskrivelse...............................................................................14

Udskrivelseskriterier .......................................................................................14

Tjekliste ved udskrivelsen ................................................................................14

2


Efter operationen/Hjemme igen ..................................................................15

Operationssår ...............................................................................................15

Sårklemmer...................................................................................................15

Ambulante kontroller ......................................................................................15

Sygemelding og aktivitet .................................................................................15

Forventet funktionsniveau ...............................................................................16

Bilkørsel........................................................................................................16

Mave-tarmfunktionen......................................................................................16

Kostens betydning for din operation (før, under og efter operationen)..............17

Kostens betydning før operation .......................................................................17

Protein findes i:..............................................................................................17

Kostens betydning efter operationen .................................................................17

Opskrift på proteindrik ....................................................................................18

Eventuelle komplikationer ...........................................................................19

Infektion .......................................................................................................19

Kontakt hospitalet, hvis der er tegn på infektion .................................................19

Sene komplikationer .......................................................................................19

Kontakt efter operationen ...........................................................................20

Genoptræning .............................................................................................20

Program 1 .....................................................................................................21

Holdningsøvelse .............................................................................................21

Øvelser, der fremmer blodcirkulation og modvirker stivhed i

albue, håndled og fingre ..................................................................................22

Program 2 .....................................................................................................24

Efter 6 uger ...................................................................................................26

Hvilestillinger for træningsarmen ......................................................................27

Kontaktoplysninger .....................................................................................28

3


VELKOMMEN

Denne pjece beskriver forløbet i forbindelse med indsættelse af et kunstigt skulderled

og omhandler forberedelserne inden indlæggelsen, indlæggelsestiden, den første tid

derhjemme efter operationen samt den første del af genoptræningen.

Vi lægger vægt på, at du får så meget relevant information som muligt inden

operationen, så du kan deltage aktivt i dit forløb. Din egen indsats er af stor betydning

for det endelige resultat efter operationen. Vi vil opfordre dig og en evt. støtteperson

til at læse denne pjece grundigt igennem inden indlæggelsen og medbringe den ved

fremtidige besøg på hospitalet.

Venlig hilsen

Personalet

Center for Planlagt Kirurgi

HVORFOR EN SKULDERPROTESE

Slidgigt, leddegigt og brud på overarmsknoglen er de mest almindelige årsager til, at

der er behov for at indsætte en skulderprotese.

Når der indsættes en skulderprotese, erstattes det nedslidte/ødelagte knoglehoved på

overarmsknoglen med et kunstigt ledhoved. I nogle tilfælde kan det også være

nødvendigt at sætte en ny overflade ind i ledskålen.

Formålet med operationen er at lindre dine smerter. Vi tilstræber, at du genvinder

bevægeligheden i dit skulderled.

4


VIGTIGT AT VIDE OM DE FØRSTE UGER EFTER

OPERATIONEN

At få indsat en skulderprotese er en stor operation, og du må forvente, at der i tiden

efter operationen vil være en række forhold, du må tage hensyn til for at opnå det

bedst mulige resultat.

Restriktioner

Der er en række restriktioner for, hvordan du må bruge din skulder efter operationen.

De første 6 uger efter operationen må du ikke bruge din skulder aktivt – det vil blandt

andet betyde, at:

du ikke må cykle eller føre bil

du ikke må støvsuge eller vaske gulv

du ikke må ryste dynen

du ikke må gå stavgang eller løbe

Du må gerne bruge armen til f. eks. at skære mad ud, spise, drikke, knappe skjorten

og binde snørebånd - så længe du kan gøre det uden at bruge skulderen aktivt.

5


FORLØBET OP TIL DIN INDLÆGGELSE

Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse

Der er mulighed for, mod betaling, at bo på Hospitalets Patienthotel dagen før operati-

onen. Det er ligeledes muligt at have sin støtteperson med sig på Patienthotellet. Du

kan kontakte Patienthotellet på tlf.: 7841 6600 for nærmere information og bookning.

Rygning og operationer

Personer, der ryger har flere komplikationer ved operation end personer, der ikke ry-

ger, eller som er ophørt med at ryge inden en operation. Komplikationerne er dårlig-

ere sårheling, større for infektioner, bredere ar og flere hjerte- og lungeproblemer.

Det mest optimale er at ophøre med at ryge 8 uger inden en operation. Men allerede

efter 4 uger er der bedre forhold i forhold til sårheling og infektioner. Uanset stop-

tidspunktet før en operation, vil et rygestop være det mest gavnlige for forløbet.

Der gøres opmærksom på, at Regionshospitalet Silkeborg er røgfrit.

Alkohol og operationer

Personer, der drikker over 4 genstande dagligt har langt flere komplikationer end

personer, der drikker under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Komplikationerne

er meget forskellige, men alkohol i større mængder giver flere infektioner, hjerte- og

lungeproblemer samt øget risiko for blødning. Derfor anbefales det, at der maximalt

drikkes en genstand dagligt de sidste 4 uger før operationen og i de første måneder

efter operationen. Hvis man til daglig har et forbrug, der ligger over Sundhedsstyrel-

sens genstandsgrænse, er en pause uden alkohol i 4 uger som regel tilstrækkeligt til

at fjerne den øgede risiko.

Almen helbredstilstand

Det er vigtigt, at du er rask, når du skal opereres, og du må ikke have haft infektions-

sygdomme den sidste måned før operationen.

Ligeledes må du ikke få foretaget en tandoperation/rodbehandling den sidste måned

før operationen, og det er en god idé med et tandlægebesøg for at sikre, at der ikke

er betændelse ved tænderne.

6


FORBEREDELSER FØR INDLÆGGELSEN

Du bør forberede dig på indlæggelsen ved at gøre følgende:

Planlægge hvordan du får købt ind, lavet mad, gjort rent og vasket tøj, når du

kommer hjem

Du kan kontakte din hjemkommune, hvis du skønner, at du har behov for hjælp

efter udskrivelsen

Finde ud af, hvordan du kommer hjem – om du er berettiget til patientbefor-

dring eller kan blive hentet af pårørende

Skrive eventuelle spørgsmål ned vedrørende indlæggelse eller behandling for

bedre at kunne huske dem

Orientere familie og venner om din indlæggelse, og om du ønsker opringning

fra dem. Hvis du har mobiltelefon, så oplys dem om dit nummer og fortæl, at

hvis du ikke svarer, er det fordi, du træner eller har behov for ro, og at de er

velkomne til at forsøge igen på et andet tidspunkt

Ved indlæggelsen skal du medbringe:

Denne pjece

Den medicin du tager til dagligt, i original emballage

Oversigt over din medicin

Urinprøve (frisk ladt morgenurin)

Toiletsager samt eventuelt badekåbe

Bekvemt tøj til hele indlæggelsen, husk bluser/trøjer, der er nemme at tage af

og på. Efter operationen forventer vi, du har dit eget tøj på

Navn og adresse på det apotek og evt. håndkøbsudsalg, der skal benyttes efter

udskrivelsen

Medbring eventuelt telefonnummer og træffetid på visitator i din hjemkommune

ved indlæggelsen

Mobiltelefon, hvis du har en (må bruges i afdelingen)

Eventuelt læsestof

7


Egne noter

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Medbring ikke

Da hospitalets forsikring ikke dækker eventuel bortkomst af dine ejendele, bør du ikke

medbringe større pengebeløb, checkhæfte, kreditkort, smykker eller andre værdi-

genstande.

INDLÆGGELSEN

Der to forskellige måder, du kan være indlagt på, når du skal have en skulderprotese.

Hvis du er forholdsvis sund og rask og har mulighed for at have en støtteperson med

til at hjælpe dig efter operationen, kan vi tilbyde delvis indlæggelse på vores Patient-

hotel. Ellers vil du være indlagt på Sengeafdeling K2.

Besøgstider

Der er generelt fri besøgstid på hospitalet. Undtaget er tidsrummet mellem kl. 12.00-

14.00, hvor patienterne skal have mulighed for middagshvil samt efter kl. 22.00. Det

er ikke muligt at følge eller besøge patienter på operationsgangen eller opvågnings-

afdelingen.

8


OPERATIONSDAGEN OG FORBEHOLD DU SKAL TAGE

Du skal faste til operationen!

Fra midnat må du ikke spise, indtage mælkeprodukter, drikke juice eller

anden saft med frugtkød samt ikke drikke alkohol.

Indtil kl. 6.00 må du ryge, tygge tyggegummi, drikke vandige væsker såsom vand,

saft, te og kaffe uden mælk.

Såfremt overnævnte ikke overholdes, kan det betyde, at operationen aflyses.

For at mindske ubehag i forbindelse med operation og bedøvelse skal du om aftenen

inden operationen drikke rigeligt, gerne op til 4 glas sød saft. Om morgenen, mindst 2

timer før dit mødetidspunkt, skal du drikke to glas sød saft.

Hvis du har diabetes, skal du i stedet drikke vand.

Medicin

På operationsdagen skal du medbringe den medicin, du normalt er i behandling med.

Det er vigtigt, den er i original emballage. Du skal ikke tage din sædvanlige morgen-

medicin hjemmefra, medmindre andet er aftalt i forbindelse med sygeplejerskesam-

tale og narkosetilsyn.

Aftaler vedrørende din vanlige medicin:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Du vil få udleveret smertestillende medicin samt eventuelt noget af din vanlige

medicin ved ankomsten til sengeafdelingen.

Hvis der opstår ændringer i din medicin eller helbredstilstand, er det vigtigt,

at du kontakter forløbskoordinatoren inden operationen

9


Bad

Det er vigtigt, du tager et grundigt bad hjemmefra. Det er beskrevet i pjecen ”Bad før

operation”.

Du må gerne vaske håret aftenen inden operationen og undlade det om morgenen.

Når du møder på afdelingen

Du møder på Afdeling K2 om morgenen kl. 07.15 den dag, du skal opereres. Du vil

blive vist ind på en stue, hvor du kan placere dine ting.

En person fra plejepersonalet vil hjælpe dig med at blive klar til operation og her er

det vigtigt, du fortæller, hvis der er sket helbredsmæssige eller medicinske

ændringer af betydning for din operation.

Din medbragte urinprøve vil blive undersøgt, og du vil få barberet eventuel hårvækst

af i operationsfeltet og på det ene lår af operationstekniske årsager.

Du vil komme til at tale med den læge, der skal operere dig.

Du bliver hentet af en serviceassistent og må gerne gå til operationsstuen.

Operation i fuld bedøvelse

På operationsgangen bliver du modtaget af en narkosesygeplejerske eller -læge.

Forud for operationen bliver der lagt et tyndt plastikrør (drop) i en blodåre i din hånd

eller arm. Droppet bruges til at give dig væske under operationen og til at give dig

den bedøvende væske.

Du vil få påsat overvågningsudstyr, som måler dit blodtryk, puls og iltindhold i blodet.

Vi giver dig antibiotika i forbindelse med operationen og i det første døgn efter - for at

minimere infektionsrisikoen

Når operationen er slut, slukkes der for sovemedicinen, og du vil vågne i løbet af 5-10

minutter. Du kan i de følgende timer efter operationen føle dig døsig og omtumlet.

Dette skyldes at sovemidlerne ikke er helt nedbrudt og udskilt fra kroppen.

I den tid du er på operationsgangen, vil der hele tiden være en person hos dig. Du er

på opvågningsafdelingen indtil du er rimeligt velbefindende og næsten smertefri.

10


Bivirkninger ved fuld bedøvelse

De hyppigst forekommende bivirkninger er kvalme og opkastning. Disse problemer

kan oftest afhjælpes ved, at du får noget medicin mod kvalme i droppet.

Under operationen er der behov for at lægge et plastikrør i luftvejene for at give dig

luft. Det kan betyde, at det gør ondt, når du synker i et døgns tid efter operationen,

og det kan føles, som når du har ondt i halsen.

Lige efter operationen

Efter operationen er det vigtigt at undgå komplikationer fra f.eks. hjerte, lunger og

mave/tarmsystemet. Derfor skal du ud af sengen og op at sidde, stå og gå samme

dag, som du er opereret.

Bandagering

Du skal bruge en armslynge i de første 6 uger efter operationen. Ofte benyttes en

”Fikseret Mitella” (blå armpose) det første døgn og til natten, og en løs armslynge i

dagtiden. Armslyngen må tages af, når du går i bad og i hvile. Det er vigtigt, at du

kan slappe af i skulderen, når armen er i slyngen.

Fikseret Mitella:

Løs armslynge

11


DAGENE EFTER OPERATIONEN

Hvis der ved forundersøgelsen er aftalt hotelindlæggelse, vil du blive overflyttet til

Patienthotellet dagen efter operationen. Her kan din støtteperson være indlagt

sammen med dig.

Under indlæggelsen træner du med fysioterapeuten dagligt. Du vil blive instrueret i

øvelser, du selv skal lave og fysioterapeuten vil vise dig, hvordan du kan lejre armen

bedst muligt.

For at bedre fordøjelsen og skærpe appetitten vil vi opfordre dig til, at du indtager

dine måltider siddende i en stol fra morgenmåltidet dagen efter din operation.

Derudover er det vigtigt, at du ofte kommer op og går lidt rundt.

Behandling med ispakning

For at lindre ømhed og uro i skulderen samt mindske hævelse kan du bruge en

ispakning. Det kan være en pose frosne ærter eller en stor, dobbelt frysepose med

fast brun krystalsæbe (obs. kommer sæben på huden – skyl straks med vand, da den

virker lokalirriterende). Du kan også købe en ispakning.

Læg et stykke stof, f.eks. et viskestykke, mellem ispakningen og huden.

Du må bruge ispakningen i max. 20 minutter og med mindst 2 timers mellemrum.

Den kan med fordel anvendes, efter du har trænet eller som generel smertelindring.

Der findes isposer både på sengeafdelingen og på Patienthotellet, som personalet kan

finde til dig.

Smerter og smertestillende medicin

I forbindelse med operationen har vi som smertelindring lagt en smerteblokade.

Smerteblokadens virkning aftager i løbet af 15-18 timer. Så længe smerteblokaden

virker, vil den opererede arm være følelsesløs. Blokaden kan i nogle tilfælde bevirke,

at øjenlåget kan hænge lidt i den ene side, og du kan føle dig hæs samt have synke-

12


esvær og i sjældne tilfælde have vejrtrækningsbesvær. Disse symptomer er ikke

alvorlige og vil fortage sig i løbet af det første døgn efter anlæggelsen.

For ikke at få meget ondt når smerteblokadens virkning aftager, skal du forinden

opstarte med smertestillende tabletter.

Du vil få smertestillende medicin på faste tidspunkter samt efter behov. Det er vigtigt,

at du siger til, inden du får for ondt, så smerterne kan tages i opløbet.

Du skal sørge for at have smertestillende håndkøbsmedicin hjemme til brug efter

operationen i form af Paracetamol tabletter.

Andre navne for disse kan være: Pinex, Panodil, Pamol.

Vi udleverer recept på stærkere smertestillende medicin ved udskrivelsen.

Det er normalt at have smerter og muskelømhed efter en skulderoperation, og du har

brug for smertestillende medicin. Det er en forudsætning for at kunne træne, at du er

godt smertedækket.

Til at vurdere smerterne, benytter vi en smerteskala (se illustration). Du bliver bedt

om at vurdere, hvor ondt du har på en skala fra 0–10, hvor 0 er ingen smerte, og 10

er værst tænkelige smerte.

Vi bruger det til at vurdere effekten af smertebehandlingen, og dermed til at kunne

hjælpe dig bedst muligt.

Tallet bør maksimalt være 3 i hvile og maksimalt 5 i aktivitet. Hvis du har mere ondt,

bør du tage mere smertestillende medicin.

Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time inden, du påbegynder øvelserne.

Smerteskala

Ingen __________________________________ værst tænkelige

smerte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 smerte

13


UDSKRIVELSEN

Planlægning af udskrivelse

Vi vil tidligt i forløbet tale med dig om udskrivelsen. Dette er for at få udskrivelsen

planlagt så godt som muligt.

Du vil blive udskrevet 2-3 dage efter din operation. Udskrivelsen vil blive planlagt i et

samarbejde mellem dig, en fysioterapeut, en sygeplejerske og den læge, der har

opereret dig.

Vi tager røntgenbillede af skulderen og tilser operationssåret, inden du bliver

udskrevet.

Udskrivelseskriterier

14

At det ikke siver mere end forventeligt fra operationssåret

At du er selvhjulpen med bad og påklædning eller kan få hjælp hertil

At du er smertedækket og kan administrere din medicin

At sygepleje-epikrisen (resumé af indlæggelsen) og medicinoversigten er

gennemgået med dig

At du er instrueret i træningsprogrammet og træningsprincipper samt kan

varetage din egen træning frem til det første besøg hos fysioterapeuten

Tjekliste ved udskrivelsen

Resumé af indlæggelsen. ( = sygeplejeepikrise)

Medicinliste

Eventuel elektronisk recept på smertestillende medicin, som kan afhentes på

det oplyste apotek

Genoptræningsplan fra fysioterapeuten og aftale om første tid

Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. Du har gennemgået en mellem-

stor operation, og kroppen skal bruge tid på at komme sig igen.

Både fysisk og psykisk kan du forvente op og nedture. Det er helt normalt.


EFTER OPERATIONEN/HJEMME IGEN

Operationssår

Det er forventeligt, at det kan væske fra operationssåret, efter du er blevet udskrevet.

Når du kommer hjem, er det vigtigt, at du dagligt holder øje med plastret. Skift det,

hvis der er gennemsivning. Der må gerne være en plet på det. Jo færre gange der

åbnes ind til såret, jo mindre er risikoen for infektion.

Når der ikke har været sivning fra operationssåret i 24 timer, kan du tage

plastret af.

I forbindelse med udskrivelse, udleveres 1 stk. plaster. Ved behov for flere plastre,

kan de købes på apoteket.

Sårklemmer

Du skal have fjernet metalclipsene i huden efter 10-12 dage hos din praktiserende

læge.

For at få så pæne og smalle ar som muligt anbefaler vi, at du påsætter Micropore

(englehud) på langs ad sårene, når trådene fjernes. Microporen kan du skifte én gang

om ugen og bruge i tre måneder. Ligeledes anbefaler vi, du undgår direkte sol eller

bruger en høj solfaktor på arrene det første år.

Ambulante kontroller

6 uger og 12 uger efter operationen skal du til ambulant kontrol i Ortopædkirurgisk

Ambulatorium hos den læge, der har opereret dig. Her tager vi et nyt røntgenbillede

af din skulder.

Herefter vil lægen vurdere, hvornår du igen skal til kontrol.

Sygemelding og aktivitet

Du må ikke bruge skulderen aktivt de første 6 uger – dvs. du må ikke bruge musk-

lerne omkring skulderen til at løfte armen ud fra kroppen.

15


I de første dage efter operationen får du måske brug for hjælp til bad og påklædning

samt påsætning af bandage/slynge. Du må tage bandagen af ved bad og lade armen

hænge ned langs siden. Husk ved påklædning at ærmet tages sidst af og først på den

opererede arm.

Du må forvente at være sygemeldt i 6-12 uger efter operationen. Det afhænger af din

arbejdsfunktion, hvornår du kan vende tilbage til arbejde.

Forventet funktionsniveau

Genoptræningen kan være langvarig. Din egen indsats er afgørende for resultatet – så

træn flittigt derhjemme.

De største fremskridt vil ske i løbet af de første måneder, men du kan forvente

forbedringer i op til et år efter operationen. Det er derfor vigtigt at fortsætte med

hjemmeøvelserne, når genoptræningen med fysioterapeuten er afsluttet.

Du skal bruge armen almindeligt i de daglige aktiviteter. Resultatet afhænger også af

din skulders tilstand og skulderens muskulatur inden operation.

Bilkørsel

De første 6 uger efter operationen må du ikke føre bil, og bilkørsel herefter må tidligst

påbegyndes, når funktionen af den opererede arm er så normal, at kørslen kan foregå

på fuldt betryggende vis.

Mave-tarmfunktionen

Den smertestillende medicin du får, kan virke stoppende på mave-tarmfunktionen. Du

skal være forberedt på, at du også efter udskrivelsen kan have behov for at bruge

afføringsregulerende medicin. Medicinmængden bør reguleres alt efter om din afføring

er hård eller tynd. Du skal fortsætte med afføringsregulerende medicin, så længe du

får morfinpræparater. Du kan f.eks. anvende Tablet Magnesia eller Toilax. Disse kan

købes i håndkøb på apoteket.

Derudover er det vigtigt, du drikker rigeligt, spiser fiberrigt og husker at bevæge dig.

16


KOSTENS BETYDNING FOR DIN OPERATION

(Før, under og efter operationen)

Kostens betydning før operation

Når du skal opereres, får du brug for protein, som er en del af kroppens byggesten.

Undersøgelser viser, at man nemt kan tabe sig efter en operation, og det, man først

taber, er muskelmasse.

Proteiner bruges til at genopbygge musklerne, til sårheling, til at få blodprocenten op

og til at styrke immunforsvaret. Hvis du er småtspisende anbefaler vi, at du allerede

en uge inden operationen har fokus på at spise en proteinrig kost.

Protein findes i:

Kød, fisk (f.eks. tun) og fjerkræ

Æg

Mælkeprodukter f.eks. ymer og skyr

Mandler og nødder

Kostens betydning efter operationen

P.g.a. af det øgede behov for protein efter en operation, anbefaler vi, at du supplerer

din kost med 3 glas proteindrik dagligt under indlæggelsen. Proteindrikke indeholder

også kulhydrater, som er med til at tilføre din krop energi, som du har brug for.

Du kan opleve at få nedsat appetit, kvalme og eventuelt opkastninger efter operatio-

nen. Det skyldes ofte bedøvelsen eller den smertestillende medicin. Vi kan gøre flere

forskellige ting for at afhjælpe kvalmen, som f.eks. at anvende kvalmearmbånd, give

akupunktur eller kvalmestillende medicin.

Det er vigtigt, at du forsøger at spise og drikke på trods af kvalmen. Det er ligeledes

vigtigt, at du både under og efter din indlæggelse drikker 1½ - 2 liter væske pr. døgn.

Vi anbefaler, at du fortsætter med at spise/drikke protein- og energi rig kost - også

når du er kommet hjem igen. Du bør fortsætte hermed, indtil du ikke længere er træt

eller har genvundet din normalvægt.

17


Opskrift på proteindrik:

Vi giver her opskriften på proteindrikke, som du kan lave derhjemme:

½ glas ylette/ymer

10-15 ml juice/saft

Evt. 13 % fløde efter smag (eller kvark)

Der fyldes op med kærnemælk

Der kan tilsættes 2 tsk. sukker

Kakaodrik: Jordbærshake:

1 dl kakaomælk 100 g jordbær

1 dl mælk 1 dl mælk

2 spsk. kvark 5+ 1 dl fløde

1 tsk. pulverkaffe 2 spsk. kvark

1-2 spsk. sukker 2 spsk. sukker

Alle ingredienser piskes godt sammen. Smag evt. til med sukker. Drikken kan

tilsættes 1 spsk. vanilleis inden servering.

Færdiglavede proteindrikke kan købes i forskellige dagligvarebutikker/apoteker.

18


EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Der er risiko for komplikationer ved enhver operation – også når der indsættes en

skulderprotese.

Infektion

Den hyppigste komplikation er infektion i såret eller i skulderleddet. Under 1 % får

infektion efter operation.

Kontakt hospitalet, hvis der er tegn på infektion

Hvis der efter 3-4 dage opstår meget hævelse med spænding og dunkende

smerter omkring skulderen

Hvis skulderen bliver rød, varm og øm

Hvis det siver fra såret

Hvis du får feber

- eller hvis smerterne ikke kan afhjælpes med den ordinerede medicin.

Sene komplikationer

Protesedelene kan slides eller gå løs med tiden. Det vil vise sig ved smerter.

Hvis der opstår en betændelsestilstand i kroppen såsom halsbetændelse,

lungebetændelse el.lign., bør du altid kontakte din praktiserende læge for at

blive behandlet med antibiotika. Dette af hensyn til, at der kan opstå

betændelse omkring protesen lang tid efter operationen. Dette skyldes som

oftest, at bakterier bliver ført hen til protesen gennem blodet fra et sted i

kroppen, hvor der er betændelse.

Skal du opereres eller have foretaget større indgreb i mundhulen (f.eks.

rodbehandling eller tandudtrækning), skal du oplyse, at du har en skulder-

protese. Det kan da være nødvendigt at give forebyggende antibiotika.

19


KONTAKT EFTER OPERATIONEN

Efter udskrivelsen har du mulighed for at ringe til forløbskoordinatoren, hvis der

opstår noget i forhold til din skulder, som du er i tvivl om.

Uden for forløbskoordinatorens træffetid er telefonen viderestillet til Patienthotellet/

Sengeafdeling K2 .

Hvis problemet ikke kræver akut hjælp, kontakt da forløbskoordinatoren i træffetiden

eller tag spørgsmålene med, når du skal komme i Fysioterapien.

Forløbskoordinator, Sygeplejerske 78 41 62 52

Er du i tvivl om noget relateret til din genoptræning eller brug af den opererede

skulder kan du mandag til fredag ringe til:

Forløbskoordinator, Fysioterapeut 78 41 65 12 kl. 08.00 – 15.00

GENOPTRÆNING

Efter udskrivelsen skal du fortsætte med at træne hos en fysioterapeut. I starten skal

du til genoptræning 1-2 gange om ugen. Træningen kan foregå hos os eller eventuelt

på dit hjemsygehus. Du kan læse om reglerne for kørsel til og fra genoptræning på

hospitalet i folderen ”Kørsel til og fra hospitalet”. Vær opmærksom på, at der gælder

særlige regler, hvis du benytter dig af reglerne for frit sygehusvalg.

Efter 8-10 uger kan genoptræningen ofte overgå til din hjemkommune.

Genoptræningsforløbet varer ca. 4-5 måneder. Herefter skal du selv træne hjemme i

op til et år efter operationen.

De første 8-12 uger må du forvente ømhed og smerter i skulderen, der gradvist

aftager. Især efter træning kan der være uro og ømhed. Dette skal aftage i løbet af en

halv times tid, ellers har du trænet for hårdt.

20


PROGRAM 1

Dagligt træningsprogram fra 1. dag efter operationen

Holdningsøvelse

Stå op med armene hængende ned langs siden og fald let forover.

Slap af i ryg- og skuldermuskulatur.

Ret dig herefter op, skyd brystet frem samtidig med, at du fører skuldrene en anelse

bagud.

Hold stillingen få sekunder og gentag øvelsen.

Formålet med øvelsen er, at du bliver mere bevidst om din holdning, og du skal

forsøge at rette dig op og holde denne stilling, når du sidder, går og står.

Hvis skulderen hænger, løftes skulderen op på plads samtidig

21


Øvelser, der fremmer blodcirkulation og modvirker stivhed i albue, håndled

og fingre

Det er vigtigt at få brugt de omkringliggende led dagligt for at øge blodcirkulationen

samt forebygge stive led og muskler.

Derfor skal du mindst 4 gange dagligt løsne slyngen og gennemføre nedenstående

øvelser.

Vær opmærksom på, at du retter dig op uden at løfte skuldrene, så du har en god

kropsholdning, mens du laver øvelserne.

22

Stående, liggende eller

siddende. Hold overarmen

indtil kroppen. Bøj og stræk

albuen helt.

Gentag 10 gange.

Hold overarmen indtil kroppen.

Bøj albuen i 90°, drej

underarmen, så håndfladen

skiftevis vender opad og

nedad.

Gentag 10 gange.

Bøj og stræk fingrene helt.

Klem evt. på en lille bold.

Gentag 25 gange.


Træk skuldrene op mod

ørene, hold spændingen

et par sekunder, sænk

dem helt og slap af.

Gentag 10 gange.

Bøj hovedet til siden, så

øret føres ned mod

skulderen, mærk at

musklerne strækkes på

modsatte side.

Hold stillingen

kortvarigt. Skift til

modsatte side.

Gentag 10 gange.

23


PROGRAM 2

Programmet laves 2 gange dagligt, 2 sæt á 10-15 gentagelser.

24

Læg hænderne på en klud, med

træningshånden nederst.

Slap af i træningsarmen og bevæg i

rolige bevægelser med modsatte arm

frem/tilbage, ud til siderne og rundt i

cirkler

Fold hænderne og før i et roligt

tempo armene op over hovedet.

Slap af i træningsarmen og bevæg

med modsatte arm

Før armen ud til siden med en stok,

bevæg til smertegrænsen, uden at

løfte skuldrene. Tommelfingeren

skal pege op ad

Læg hænderne på lårene,

læn kroppen fremad, mens

hænderne glider langs yder-

siden af benene ned mod

tæerne. Før kroppen bagud

mens hænderne glider

tilbage på lårene igen.


Hold med begge hænder om en stok bag

ryggen og før stokken bagud

Træk træningsarmen bag ved kroppen ved

hjælp af modsatte arm

Når armen kan føres bag

kroppen, kan du bruge modsat

hånd til at hjælpe hånden

længere op på ryggen ved at

trække i tommelfingeren

Fysioterapeuten instruerer

dig i, hvordan trissen skal

bruges. Evt. som

opvarmning før

øvelsesprogrammet

og/eller som afslutning på

øvelsesprogrammet

25


Efter 6 uger:

26

Lig med træningsarmens albue

bøjet 90 grader og overarmen tæt

ved kroppen under hele bevægelsen.

Hold en stok/kosteskaft imellem

hænderne. Pres træningsarmen ud

til siden ved hjælp af modsatte arm

og hold få sek.

Før armen ud i forskellige retninger

evt. lige op ad væggen og ned igen,

i cirkler (store og små), fra side til

side eller ”vinduesvisker” bevægelse

med underarmen


Hvilestillinger for træningsarmen

Her er tre gode stillinger, når du skal hvile

Tag en fast pude eller en

dyne. Læg den ind under

armen, når du ligger på

siden

Siddende kan du lægge

en pude under

underarmen, så armen er

godt understøttet

Læg puden under armen,

når du ligger på ryggen

27


Kontakt

Regionshospitalet Silkeborg

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1-3

8600 Silkeborg

Tlf.: + 45 7841 5000

silkeborg.ortopaedkirurgisk@rm.dk

www.regionshospitalet-silkeborg.dk

28

Version: Oktober 2012

Falkevej 1-3

8600 Silkeborg

Tlf.: 7841 5000

More magazines by this user
Similar magazines