2010, åbner i nyt vindue

bornehusetoasen.dk

2010, åbner i nyt vindue

Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

BMV – Sådan!

Børnemiljøvurdering for

__________________________________

Dato:__________

Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til:__________

BMV’en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel BMV:

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Fase 3: En handlingsplan til forbedring af børnemiljøet

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

BMV’en er tilgængelig på denne hjemmeside (indsæt link til dagtilbuddets eller kommunens

hjemmeside)

Vi har indberettet vores BMV til Børnemiljøkortet (www.bm-kort.dk): ja_______ nej_______

BMV’en er udarbejdet i et samarbejde mellem:

_________________________________ _________________________________ ________________________________

Leder Sikkerheds- eller medarbejderrepræsentant Bestyrelsesformand

Side 1 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Sådan greb vi kortlægningen an

Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret

Målgruppe 1: De ældste børn (årgang 2005) i børnehaven – i alt 15 børn.

Tema: Det sociale fællesskab (Inklusion)

Metode: Børneinterview (halvstruktureret) og venskabscirkel.

Udarbejdet af Helga og Margit.

Målgruppe 2: Vuggestuebørn – i alt 12 børn.

Tema: Personalets relation til børnene.

Metode: Relationsskema.

Udarbejdet af personalet i Vuggestuen – i alt 4 personaler. Evaluering udarbejdet af Helga og Margit.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Det viste kortlægningen

De overordnede resultater af kortlægningen

Børneinterview:

Spørgsmål: (Har du en god ven i børnehaven?)

Resultat via venskabscirkel: 2 børn bliver ikke valgt af andre i denne årgang. (beslutning om skoleudsættelse for disse 2 børn er allerede taget)

De andre børn bliver valgt af 1 eller flere.

Alle børn vælger selv 1 eller flere venner.

1 barn vælger dog kun venner fra en yngre gruppe (dette barn forventes at få skoleudsættelse).

Side 2 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

Børneinterview:

Spørgsmål1: Hvor kan du bedst li´ at lege med dine venner – indenfor?:

Resultat: Drengene (6) vælger puderum og Pingvinstuen. Pigerne (9) vælger dukkekrogen, Papegøjestuen, puderummet, scenen og køkken.

Spørgsmål 2: Hvor kan du bedst li´ at lege med dine venner – udenfor?:

Resultat: Legehusene (9 børn), bagest på legepladsen (7 børn), sandkassen (4 børn), skibet (3 børn).

Relationsskema (Vuggestuen):

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved børnemiljøet

Dét er positivt Dét kan vi forbedre (eventuelle børnemiljøproblemer)

Vi skal arbejde intensivt på at skabe flere legerelationer for de børn der

At alle børn der skal i skole til august 2011 alle bliver valgt og vælger

selv 1 eller flere venner.

kun bliver valgt af 1 eller selv kun vælger 1.

At de 2 børn som ikke bliver valgt af de andre børn i denne årgang for- At bygge videre på de 2 børns relationer til de yngre børn som de forventes

at få skoleudsættelse.

mentlig skal i skole med i 2012.

Side 3 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

At børnene er glade for at lege i legehusene

At børnene vil lege på scenen

At alle rum bliver valgt af nogle børn

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen

Vi skal have renoveret de nuværende legehuse eller have indkøbt nyt.

(Som de er nu er de lettere faldefærdige).

Scenen trænger til et frisk pust – gøre den mere attraktiv.

Ledninger gemmes væk/sættes fast.

Gøre samtlige rum endnu mere attraktive.

Side 4 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen

Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne

Helga og Margit gennemgik samtlige besvarelser og fandt i fællesskab frem til resultaterne.

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af børnemiljøet

Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med

Opgave/tiltag Ønsket mål Start /slut Ansvarlig

Side 5 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

Sådan lavede vi handlingsplanen

Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet

Side 6 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Opgave

Hvem står for opfølgning?

Hvornår? Hvordan?

Side 7 af 8


Her indsætter I dagtilbuddets navn

og evt. logo samt kommune

Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet

Vi har indberettet vores BMV til Børnemiljøkortet (www.bm-kort.dk) den _____________

Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste BMV den____________

Side 8 af 8

Similar magazines