Slides fra Steen Jacobsens oplæg - Gravid på Tværs

gravidpaatvaers.dk

Slides fra Steen Jacobsens oplæg - Gravid på Tværs

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor

gravide stofbrugere

DGI-Byen d.26.maj 2011


Hvem er vi og hvilken kontekst arbejder vi i

Hvorfor inddragelse af barnefar

Metodemæssige overvejelser ift. kønsspecifik

behandling

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Hvad siger forskningen om kønsspecifik behandling

Cases


Projektets opbygning og fokuspunkter

Fase 1

Forebyggelse og tidlig opsporing

I samarbejde med de faggrupper, der i øvrigt

har kontakt til målgruppen, f.eks. SKP’er, bostøtter,

praktiserende læger, Familieambulatoriet, Børn- og UngeForvaltningen

jordemodercentret, etc.

-Oplysning

bl.a. ved et intensiveret informations-, oplysningsog

opsøgningsarbejde.

-Prævention (systematisk og gratis)

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Projektets opbygning og fokuspunkter

Fase 2

Sammenhænge i det koordinerede samarbejde

Blandt andet familiecentret OUH og B&U

Tillid

Forudsigelighed

Faglighed

Den gravide kvinde føres i gennem graviditeten

en respektfuld og ordentlig måde

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Projektets opbygning og fokuspunkter

Fase 3

Definition af forældrerollen og

Netværksdannelse

-Styrke kontakten til sundhedsplejerske,

mødregruppe, etc.

-Finde ressourcerne i netværket

-Inddragelse i beslutninger om fremtiden,

herunder evt. valg af plejefamilie, etc.


Modul 1

Under graviditet og de første 2 mdr. efter fødsel, med 1-2

ugentlige hjemmebesøg, urinprøve kontrol, deltagelse i møder

(jobcenter, ydelsescenter, netværksmøder med B&U,

koordinerende opgaver ift OUH og etc.)

Modul 2

Fra fødsel op til 6 -12 mdr med et ugentligt hjemmebesøg,

urinprøve kontrol, deltagelse i møder, etc. Behovet for

indsatsen en ens uanset om barnet bliver anbragt eller er

hjemgivet.

Modul 3

Cafe Tumling (stoffrit efterværn) hver anden måned, samt

mulighed for korte telefoniske kontakter.

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Café Tumling

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Kontakter i perioden 1.marts til 1.febuar 2010

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

54 graviditeter

33 gennemførte graviditeter

20 kvinder fødte medicin og stoffrie

2 kvinde fødte trappet ned og stabiliseret lav dosis metadon

1 kvinde fødte lav dosis ordineret benzodiazepin

20 børn hjemgivet

3 barn frivilligt anbragt i plejefamilie

21 afbrydelser af svangerskabet, heraf en i uge 20

44 prævention, heraf 10 sterilisation

18 fædre deltager i projektet, heraf 7 indskrevet med misbrug hvor

5 af dem ikke tidligere har haft kontakt til behandlingssystemet.

11 af kvinderne har ikke tidligere haft kontakt til

behandlingssystemet

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk


Hvorfor inddragelse af barnefar

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Familieorienteret misbrugsbehandling kan:

Medvirke til at inddrage/fastholde klienten i behandling

Reducere klientens stofindtag

Reducere klientens stofrelaterede problemer

Forbedre misbrugsbehandlingen

Reducere indvirkning og skade familiemedlemmer

Lindgaard, 2006

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Metodemæssige overvejelser ift. kønsspecifik

behandling


Familien mødes som samarbejdspartnere.

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Det indebærer, at vi i fællesskab afgør, hvilke ønsker familien har for fremtiden,

hvilke mål der skal arbejdes hen imod (Ønskeliste).

Forældrene får hjælp til at styrke parforholdet, samt kontakten med deres netværk

og professionelle samarbejdsparter.

Vi fokuserer at oprette eller genoprette et godt samarbejde med

vigtige relationer, herunder professionelle som eksempelvis

B&U-forvaltningen, jobsagsbehandler, økonomisagsbehandler etc..

På den måde skabes der også den nødvendige ro og overskud til at arbejde

med misbrug, forældrekompetence etc.

(inspireret af Multi Systemisk Terapi)


Kvinde vs. Mand

-Graviditet

-Oplevelse

-Følelser

-Motivation

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Hvad siger forskningen?

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere


Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

At behandling, som tager udgangspunkt i adfærdsorienteret

parterapi med fokus mændenes problemer, er mere

effektivt end individuel behandling, understøttes af flere

andre undersøgelser.

Lani Nelson-Zlupko, Eda Kauffman, and Matha Morrison Dore. "Gender Differences in

Drug Addiction and Treatment: Implications for Social Work Intervention with Substance-

Abusing Women". Soc.Work 40 (1):45-54, 1995

Bartholomew NG, Hiller ML, Knight K, Nucatola DC, Simpson DD: "Effectiveness of

communication and relationship skills training for men in substance abuse

treatment" in J.Subst.Abuse Treat. 2000; 18:217-225

Fals-Stewart W, O'Farrell TJ, Feehan M, Birchler GR, Tiller S, McFarlin SK: Behavioral

couples therapy versus individual-based treatment for male substance-abusing

patients. An evaluation of significant individual change and comparison of

improvement rates. J.Subst.Abuse Treat. 2000; 18:249-254


Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Beskrivelse af forløb i Familie og Gravidenheden.

Klienten er 23 år gravid i 10 uge og henvist til Familie og Gravidenheden via OUH.

Klienten er daglig i hash misbrug med ca. 6-10 gram.

Klienten er tilknyttet et aktiverings tilbud hvor hun ikke formår at møde op.

Klientens kæreste er 41 år og under uddannelse Sjælland ,og har to børn fra et tidligere forhold som er bosat hos moderen.

Der etableres fællessamtale med to medarbejder fra Familie og Gravid i eget hjem med klienten og samlever.

Samtalen er en afklarende samtale hvor der oplyses om de tilbud der ligger i at være tilknyttet familie og gravidenheden

Kvinden (og samlever) har følgende specifikke behov for støtte.

• individuelle samtaler / parsamtaler

• stabilitet , struktur i hverdagen

•ophør med hash

•synliggørelse af konsekvenser ved misbrug

•Parforholdet / parsamtaler

•seksuelt misbrugt som barn

•mistillid ,svigt fra forældre, lære og kommune.

•afklaring af moder rollen, forventninger som kommende mor ,fra sig selv og kommunen.

•støtte til at danne nyt netværk

•støtte til fremmøde og deltagelse i B&U møder, job centret og OUH

Der aftales to ugentlige besøg i hjemmet.

Urinprøver efter aftale med B&U

Da klienten er i uge 28 stopper hun med at ryge hash.

Hvorefter der forsættes med den massive indsats ,som gør at hendes hukommelse ,koncentration og sanser bliver intakte igen.

hvilket gør det bliver muligt og mere konstruktivt at arbejde omkring moderrollen og parforholdet.

Den første rene urinprøve for hash aflægges i uge 36.

Klienten føder en datter til termins dato.

Datteren er født uden synlige abstinenser, og bliver efter fødslen ammet.

Familie og Gravidenheden følger familien i hjemme med besøg hver 14 dag, i 3-4 måneder.

Hvorefter familien s tilbud er tlf. samtaler efter behov og deltagelse i cafe Tumling hver anden måned.


Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Case 1.

Vi får en opringning fra en af afdelingerne i RusmiddelCenter Odense,

at de har en kvinde i behandling, som er gravid i uge 20.

Kvinden er 29 år og hun er i et forhold med barnets far.

Kvinden har ingen børn i forvejen. Graviditeten er konstateret OUH, hvor kvinden var til

undersøgelse for sin hepatitis C.

Kvinden lever et kaotisk liv, hun har haft en turbulent barndom præget af svigt og vold i hjemmet.

Hun startede med at ryge hash, som 7 årig og hun har boet gaden fra hun var 11 år. Da hun

var 11-12 år tog hun heroin og prostituerede sig.

Hun har været i metadon behandling de sidste 7 år og ryger hash dagligt.

Hun får læge ordineret benzodiazepiner og har ind imellem et sidemisbrug med

benzodiazepiner.

Da vi møder kvinden første gang, fortæller hun at hun ikke troede, at hun kunne blive gravid og

at hun ikke har brugt prævention de sidste 4-5 år.

Kvinden ønsker at fuldføre graviditeten og vil gerne have al den hjælp og støtte hun kan få.

Barnefar er 31 år. Har siddet inde det halve af sit liv, bla. for manddrab. Mangeårigt misbrug og

har aldrig været i behandling.

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk


Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere

Case 2.

Vi får en henvendelse fra Familiecentret OUH.

De har fået en Kvinde ind til undersøgelse, som er gravid i uge 12.

Kvinden er 21 år, har haft et misbrug af kokain og amfetamin, men fortæller at

hun er stoppet for ca. 9 uger siden, da hun fik en psykose i forbindelse med,

at have indtaget amfetamin.

Kvinden og hendes kæreste, som er barnets far ønsker, at gennemføre graviditeten.

Kæresten har været i metadon behandling i de sidste 10 år.

Kvinden har aldrig været i behandling for sit misbrug.

Kvinden er dårlig psykisk, hun lider af social fobi og har ofte angst anfald.

Da vi møder kvinden første gang, fortæller hun om en svær barndom præget af vold.

Hun fortæller, at hun har svært ved at få tillid til mennesker.

Hun fortæller, at hun ikke går ud af lejligheden uden sin kæreste.

Hun fortæller, at hun oplever, at hun begynder at rokke, når hun bliver presset.

Hun har en del tiks i ansigtet i begyndelsen af samtalen.

I løbet af samtalen bliver det nemmere for kvinden, at tale med os.

Der bliver god øjenkontakt og færre tiks.

Vi tilbyder hjælp og støtte til begge forældre i graviditeten og informere om,

hvad de kan bruge Familie- og Gravidenheden til.

To dag senere ringer kvinden ind og takker for en god samtale og siger, at

hun gerne vil tage imod tilbuddet om støtte fra Familie- og Gravidenheden.


Familie- og Gravide Enheden

Projektsygeplejerske Behandler

Tina Gøttsch Macintyre Evy Rasmussen

Mail: tima@odense.dk Mail: emer@odense.dk

Mobil: 20378836 Mobil: 2020378849

Projektleder

Steen Jakobsen

Mail: stej@odense.dk

Mobil: 21608321

Projektleder Steen Jakobsen, email: stej@odense.dk

Gravid Tværs

- styrket indsats overfor gravide stofbrugere