KIRKESKOLEN I DALUM SKABELSEN - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

KIRKESKOLEN I DALUM SKABELSEN - Dalum Kirke

KIRKESKOLEN

I

DALUM

Synden og uddrivelsen af Paradiset af Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Del af udsmykningen i Det Sixtinske Kapel (1508-14)

TEMADAGE OM

SKABELSEN

10. SEPTEMBER OG 24. SEPTEMBER

2011


KIRKESKOLEN I DALUM

KIRKESKOLEN i Dalum er et spændende tilbud til dig, der gerne går til

foredrag, men som har et ønske om at få mulighed for at fordybe dig lidt

yderligere i et bestemt emne.

KIRKESKOLEN forsøger at imødekomme dette ønske og er derfor lagt

til rette på en måde, der giver tid til både at lytte til spændende foredrag,

fælles diskussion, godt samvær og muligheden for at få glæde af hinandens

viden og spørgsmål.

KIRKESKOLEN ønsker dels at formidle grundlæggende viden om

Bibelen, dels at oplyse om Bibelens virkningshistorie og den betydning,

som de bibelske tekster og tanker øver på væsentlige områder, f.eks. i

teologien, filosofien, litteraturen, billedkunsten og musikken.

KIRKESKOLEN kræver ikke, at du kommer med særlige forudsætninger

om emnet. Det eneste som kræves er ønsket om at blive klogere.

KIRKESKOLEN har i efteråret valgt at fortsætte forårets tema

Skabelsen

Lørdag den 10. og lørdag den 24. september 2011 kl. 9.30 – 15.30

i annekset bag Dalum Kirke.

Du kan sagtens deltage, selvom du ikke deltog i forårets kirkeskole!

Vi beder om 300 kroner for deltagelse i begge dage, hvilket inkluderer 4

forelæsninger, kaffe, frokost med drikkevarer samt 2 små musikmatinéer.

Tilmelding og betaling skal ske på forhånd til Dalum Kirkekontor.

(Tilmeld dig også Nyhedsbrevet på Dalum Kirkes hjemmeside www.dalumkirke.dk )


DAGSPLAN

9.30 – 10.00 Morgenkaffe

Introduktion af dagen

10.00 – 11.45 Foredrag

11.45 – 12.45 Frokost

12.50 – 13.15 Musikmatiné i kirken

13.15 – 14.45 Foredrag

14.45 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.30 Mulighed for diskussion og opsamling

LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER:

Paradisforestillinger og John Miltons Det tabte Paradis

v. sognepræst og kirkehistoriker Susanne Gregersen, Randers

Det tabte Paradis – ødemark og nyt paradis

Når man siger Paradis, siger man næsten i samme åndedrag det tabte paradis. Man

kan i vores forestillingsverden ikke adskille de to ting. Derfor er der til disse

forestillinger også knyttet en paradislængsel, at det, der var engang, igen må blive

virkelighed. Det kan være vage længsler eller meget konkrete forestillinger. I forhold

til paradisforestillinger kan man groft sagt inddele dem i to hovedkategorier: 1.

Paradiset er tabt, keruberne med deres flammesværd forhindrer enhver tilbagevenden,

verden er derfor en ødemark, en jammerdal, og man kan kun håbe på et hinsidigt

paradis. 2. Paradiset er tabt, og verden er en ødemark. Men den er stadig en del af

Guds skaberværk, så hvorfor ikke forsøge at bygge et paradis her, ikke fuldkomment,

men dog et dennesidigt svar på længslen. Foredraget vil se på forskellige udtryk ikke

mindst på drømmen om at virkeliggøre et jordisk paradis


Det tabte Paradis - John Milton og hans store digt

John Milton levede i en tid, hvor drømme om at virkeliggøre gudsriget her på jorden

var voldsomme især ud fra forestillingen om, at de sidste tider var umiddelbart

forestående, hvor Guds lys skulle oplyse mennesket og alting finde sin rette plads.

John Milton stod midt i disse bevægelser, og han tilhørte selv en radikal politisk og

religiøs fløj. Men hans hovedværk "Det tabte Paradis" er samtidig en del af en stor

europæisk episk tradition, og Milton, som var en meget lærd mand, trækker ligefuldt

på klassiske, som på bibelske forestillinger og billeder. Grundhistorien er den

bibelske skabelses- og syndefaldsberetning, men mennesket bliver i det store digt sat

ind i en komplet frelseshistorisk sammenhæng fra før skabelse til endetid. Foredraget

vil efter en kort baggrund for digtet vise eksempler herpå

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER:

Joseph Haydns ’Skabelsen’

v. cand. phil., organist og kantor Hans Christian Magaard, Vejle

En dag om Haydns mesterværk – oratoriet ”Skabelsen”, som opføres i Dalum Kirke

søndag den 13. november kl. 15

♫ Haydns liv og levned

På besøg i komponistens arbejdsværelse ♫

♫ Det verdslige oratorium ”Årstiderne”

De 12 messer ♫

♫ Inspirationen fra Händel

Oratoriet ”Skabelsen”, tilblivelse og tekstgrundlag, Miltons Det tabte Paradis ♫

♫ Korets rolle i ”Skabelsen”

Tonemaleri ♫

♫ 13 musik- og nodeksempler fra ”Skabelsen”

More magazines by this user
Similar magazines