Kapitel 5 - Aage Staffe

aage.staffe.dk

Kapitel 5 - Aage Staffe

Ungdomsjernbanen – Samac – Sarajevo

Kapitel 5

67


Glimt fra studenterbrigaden 1947

68


1947; Ungdomsjernbanen: Samac – Sarajevo.

Efter Anden Verdenskrig i maj 1947 rejste 103 unge kvinder og mænd,

to fra Island, tre fra Norge og resten fra Danmark,

fra København til Jugoslavien for at hjælpe den jugoslaviske ungdom.

69


75 % af Eks. Jugoslavien var bjerge

Infrastrukturen var derfor elendig, men blev endnu ringere efter ødelæggelserne

under Anden Verdenskrig.

70

Landsbyen Vrandruk beliggende få kilometer

fra brigadens lejr mere end antyder

den isolation og de manglende påvirkninger

udefra igennem århundreder, som

bevirkede, at flere egne bevarede deres

kultur. Dermed var grobunden lagt for senere

uoverensstemmelser og stridigheder

mellem de mange etniske grupperinger.

Da ungdomsjernbanen var en forudsætning

for landets genopbygning i forbindelse med

den planlagte, fremtidige industrialisering af

Bosnien, blev den prioriteret meget højt, hvilket

kan ses ved at:

200.000 unge blev indsat. På dens 240 kilometer

anvendtes eksempelvis 420.000 sveller. Derudover

byggede man 14 broer og ni tunneler, hvis

samlede længde blev på 2267 meter, Vranduk

tunnelen på 1534 meter.


Husene var bygget af de forhåndenværende materialer - nederst stald til

husdyrene, hvilket gav nogen varme om vinteren til rummene ovenover.

71


40 % af befolkningen i Bosnien var muhammedanere;

i 1947 bar mange kvinder stadig slør, flerkoneri eksisterede

fortsat; på trods af Titos forbud; men minareterne

var tavse.

72


Infrastruktur

Veje og jernbanenettet med tilhørende broer var for størstedelen ødelagt

under anden verdenskrig. Derfor fik det første prioritet under genopbygningen.

Men de fleste jugoslavere var henvist til apostelenes heste, muldyr

eller æsler.

73


Under en udflugt til Samac var brigademedlemmerne anbragt på havebænke

på ladet af en lastbil, som du ser her. Da bilen røg ned i et hul, hoppede

havebænk med indhold op og drattede ned over en fod, som blev næsten

knust.

74

Ruinen antyder mange af

ødelæggelserne fra Anden

Verdenskrig. Umiddlebart

kan jeg ikke stedfæste billedet,

men gætter pga. bindingsværket

på Slovenien.


Denne bro er midlertidig.

Da man ikke havde de tekniske hjælpemidler,

har man anvendt de forhåndenværende

materialer fra skovene.

Jugoslavien modtog en del hjælp fra

FNs organisation Fao, som leverede

fødevarer, hvilket reddede mange fra

sultedøden i den strenge vinter 1945

– 46. Lastbilerne er tidligere amerikanske

militærvogne.

75


76

Her ser du en træk-færge

som erstatning for bro.

Fra jernbanestationen Nemila førte

denne hængebro os til brigadens lejr.

Da broen svingede og gyngede, gjaldt

det om at holde godt fast i wiren. Transport

af gods selv i små mængder var

udelukket.


Græsk – ortodoks kirke

Romersk katolsk kirke

77


78

To heste – tre personer!

En hest lastet med gods.

Hvem red på den opsadlede

hest? Gæt engang.


Traditionen tro vaskes fødderne

før bøn i moskeen

Muhammedansk

gravplads

79


Brigaden havde på hele rejsen til Jugoslavien to danske DSB vogne.

De vakte opsigt og havde en vis propagandistisk virkning, hvor vi kom

frem, efter at de havde fået påmalet: Dänish Brigade.

Nederst er Den danske Brigade og flere internationale brigader på vej

hjem efter endt indsats.

80


Jeg var ikke tryg, når

toget dampede ud på

disse træbroer.

I byen Brod skiftes til den smalsporede jernbane – noget af en omvæltning.

På stationen var velkomstkomité. Mange var mødt op med faner – hyldest

råbene: – Zivio Tito lød igen og igen. Danskerne råbte: Hellere en Hof.

81


På stationen i Nemila blev vi modtaget med sang – musik og dans.

Brigaden er efter sin ankomst til Nemila på march til lejren.

82


Barakken med standsmæssig portal.

83


Livet i Lejren – Forplejning

84

De mange tomme

konservesdåser vidner

om:

Hjælp fra USAs overskudslagre,

og vor

suppes bestanddele.

Opvask


Vaskedag

Køkkenholdet henter vand

85


Forfængeligheden fornægtede sig ikke på trods af, at udbuddet af damer var

overskueligt og rygterne om, at vor mad var tilført stoffer, som fratog herrerne

enhver form for lyst til seksuelle udskejelser.

Konstruktive sjæle snedkerede en trillebørsmodel a la Dannevang.

86


Arbejde

Uddeling af værktøj,

vi blev forsynet med

en grå uniform og

støvler. Mange brigadedeltagere

bar

baskerhue. I befrielsesrusens

dage blev

BOPAfolk udstyret

med samme. Velsagtens

en tribut til de frivillige

i Den spanske

Borgerkrig.

Bananen for fuld

damp med overlæs.

87


Jord blev gravet ud dér, hvor skinnelegemet skulle anlægges og pr. trillebør

kørt bort til brug for perroner. Piger stampede så jorden med primitive brolæggerjomfruer.

88


Trillebørparade. Nederst har Niels og jeg forsynet kørevejen med brædder

fra en musiktribune, som vi stjal med hjælp fra tyske krigsfanger.

91


Fritid

Kunstneriske sjæle i brigaden opførte Jeppe på Bjerget. Det udløste nogen

jubel blandt gæsterne, på trods af sprogforbistringen.

Nederst er brigaden på march for at deltage i festlighederne ved Vrandruk

tunnellen.

90


Da man fra bjergets to sider endelig mødtes inde i bjerget udløstes et befrielsens

suk. Det blev en dag som festedes med maner – vin og sprut manglede ikke.

Nederst; i baggrunden kan man skimte den tipvognsbane, som blev brugt til

at fjerne materialet inde i tunnellen. Banen betjentes med rå muskelkraft, til

sidst en køretur på mere end en kilometer.

93


De mange flagparader – den megen marcheren i nærmest militæragtige

formationer – den megen råben Zivio Tito havde klart propagandistike formål

– som pacifist havde de kun negative virkninger på mig.

Den lokale befolkning fulgte paraderne på afstand mere eller mindre tilslørede.

Hvordan de opfattede propagandaen er ikke oplyst..

92


Det var spændende at

smutte rundt i de små byer

og opleve befolkningens

dagligdag. Det var som

at stille uret et eller to århundreder

tilbage.

To personer – to heste;

nu skulle man tro, at både

man og kone kunne stige

til hest – ikke her – den

ene hest blev læsset med

Markedet var altid en oplevelse.

Vægten siger alt.

95


Tre uimodståelige veteraner. Deres hænder er mærket af hårdt slid.

94

Belønning

Brigaden fik efter at have afsluttet sin indsats en rundrejse i

Jugoslavien.

Rejsen gik til Dubrovnik – Split – Sarajevo – Mostar og

Beograd.

More magazines by this user
Similar magazines