30.07.2013 Views

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for ...

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for ...

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DYRETS VÆRN<br />

<strong>Medlemsblad</strong> <strong>for</strong> <strong>DYREVÆRNET</strong> - <strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong> <strong>Værn</strong> <strong>for</strong> Værgeløse Dyr<br />

ISSN 0901-0912 · SEpTEMbER 2011 · Nr. 571 · 81. årgang


Månedlig gave<br />

Du kan betænke dyrene<br />

med en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden<br />

er du med <strong>til</strong> at redde et<br />

dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og tryk<br />

4, eller gå ind på www.<br />

dyrevaernet.dk og<br />

<strong>til</strong>meld dig direkte.<br />

redaktion:<br />

Anne Marie Tiedemann (Ansvarsh.)<br />

amt@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

internatet@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: Dyreværnet, Islevdalvej 85,<br />

2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager:<br />

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)<br />

Bestyrelse:<br />

Sanne Rosbøg (<strong>for</strong>mand), Hanne Stajner<br />

(kasserer), Michala Bandier, Merete<br />

Hørding, Anders Berthelsen (næst<strong>for</strong>mand)<br />

og Mie Nielsen (medarbejderrepræsentant)<br />

Daglig ledelse:<br />

Direktør Anne Marie Tiedemann<br />

Dyreværnet er medlem af WSPA<br />

(World Society <strong>for</strong> the Protection of<br />

Animals)<br />

Forside: Vi er glade <strong>for</strong> at vi var<br />

med <strong>til</strong> at sikre at Chilli fik et godt<br />

og blivende hjem.<br />

Dyrets <strong>Værn</strong> udgives af<br />

Dyreværnet<br />

<strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong><br />

<strong>Værn</strong> <strong>for</strong> Værgeløse Dyr<br />

vi har virkelig brug<br />

<strong>for</strong> din hjælp!<br />

Bliv sponsor og hjælp dyrene<br />

Der er mange måder at hjælpe dyrene på.<br />

En af mange muligheder er at tegne et<br />

firmasponsorat. Herved får din virksomhed<br />

også gavn af din støtte <strong>til</strong> dyrene.<br />

Som sponsor er du sikret omtale på vores<br />

hjemmeside, et sponsorskilt på internatet<br />

og du bliver omtalt i vores medlemsblad<br />

»Dyrets <strong>Værn</strong>«, som udkommer fire<br />

gange om året.<br />

Hvis du har spørgsmål vedrørende sponsoraftale<br />

er du meget velkommen <strong>til</strong> at<br />

ringe på tlf. 44 94 66 95 eller sende os<br />

en mail på info@dyrevaernet.dk<br />

et sponsorat starter ved kr. 2.500,-<br />

Husk at et virksomhedssponsorat<br />

kan fratrækkes i regnskabet!<br />

Følgende virksomheder<br />

sponsorerer Dyreværnets<br />

internat i rødovre<br />

At-Com, IT-løsninger Smørrum<br />

BFB v/Bianca Wessel<br />

Brammers Menuer, Kvistgård<br />

Centrum Dyreklinik<br />

Dansk Autoklaver & Vaske Teknik<br />

Dansk Hundecenter<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Den Blå Avis<br />

Den Rene bakke<br />

Dyredoktoren, Helsinge<br />

Fjerritslev Tryk<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Gryphon<br />

Happy Hound, Karise<br />

Hills Pet Nutrition<br />

HS Connect ApS<br />

Iduna A/S<br />

Justesen.dk<br />

Juvel Ejendomsservice<br />

Kenjan ApS<br />

Leif M. Jensen A/S<br />

Maxi Zoo<br />

MOTO Audio Sales<br />

Mvent, Jyllinge<br />

NHV Assistance, Ølstykke<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

Odorico Studio, Lyngby<br />

P&T Consult<br />

Royal Canin Danmark A/S<br />

Russify it, Århus<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Sparekassen Holstebro<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

Thansen.dk<br />

Tåstrup Dyrehandel og Hundesalon<br />

Vanløse Dyreklinik<br />

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre<br />

Testamentarisk gave <strong>til</strong> Dyreværnet<br />

Sidste år hjalp Dyreværnet bl.a. ca. 500<br />

katte og killinger <strong>til</strong> en ny <strong>til</strong>værelse.<br />

Der er mange gode grunde <strong>til</strong> at oprette testamente,<br />

og sikre at den sidste vilje bliver, som<br />

man ønsker, og <strong>for</strong> mange giver det ro i sjælen.<br />

Hos Dyreværnet er en betydelig del af vore<br />

indtægter baseret på testamentariske gaver, og<br />

der<strong>for</strong> er det bestemt ikke uvæsentlig <strong>for</strong> os,<br />

når vi modtager en arv. Vi ved, at der er tale om<br />

en gave, der er givet med hjertet og en gave<br />

<strong>for</strong> livet, og vælger du at huske dyrene, kan du<br />

være sikker på, at vi også vil huske dig.


Hvem tager ansvar<br />

<strong>for</strong> de glemte dyr?<br />

De fleste af os betragter Danmark som<br />

et velfærdssamfund, hvor vi har overskud<br />

<strong>til</strong> at tage os godt af både mennesker og<br />

dyr. Desværre kan man sommetider blive<br />

skuffet, når man ser, hvordan vores dyr<br />

behandles af systemet. Eller glemmes.<br />

Det er i dag op <strong>til</strong> private <strong>for</strong>eninger at<br />

tage sig af herreløse dyr – i hvert fald hvis<br />

de skal have mere end tre dage at løbe<br />

på. Det er nemlig sådan, at der ikke er én<br />

løsning <strong>for</strong> de dyr, der bliver væk hjemmefra,<br />

eller som bliver ladt i stikken af<br />

deres ejere og smides på gaden. Dagligt<br />

optager politiet hittedyr, men ifølge loven<br />

skal dyrene kun fremlyses i tre dage, før<br />

de må ’afhændes’. Og netop, når dyrene<br />

skal ’afhændes’ kan det betyde liv eller<br />

død, hvilken politikreds de <strong>til</strong>fældigvis er<br />

optaget i.<br />

Dyreværnet samarbejder med flere sjællandske<br />

politikredse, og det betyder, at<br />

hittedyrene fra disse områder bliver indleveret<br />

på internatet. Hvis dyrene ikke er<br />

registreret, og vi ikke har fundet ejeren,<br />

eller ejeren ikke ønsker at få sit dyr hjem,<br />

overgår det <strong>til</strong> os. Dyreværnet har som bekendt<br />

’no kill’-politik, så hos os er dyrene<br />

i sikre hænder, og vi sørger <strong>for</strong> at finde et<br />

nyt, godt hjem <strong>til</strong> dem.<br />

Men er man så uheldig at være hittedyr<br />

i andre dele af landet, kan ’afhænde’<br />

betyde aflivning. Det er nemlig langt fra<br />

I dag er der mange, der vælger at betænke<br />

et velgørende <strong>for</strong>mål. Har du Dyreværnet i tankerne,<br />

anbefaler vi, at du kontakter os <strong>for</strong> at aftale<br />

et u<strong>for</strong>pligtende møde, hvor vi kan <strong>for</strong>tælle<br />

mere om internatet og høre om dine eventuelle<br />

ønsker og <strong>for</strong>ventninger. Vi har stor respekt <strong>for</strong><br />

de midler, vi bliver betroet.<br />

Vi beder ikke om hele din <strong>for</strong>mue, og du skal<br />

vide, at også lidt gør en meget stor <strong>for</strong>skel her<br />

hos Dyreværnet. Du vil blive overrasket over, hvor<br />

lidt det koster at ændre et dyrs liv <strong>for</strong> altid.<br />

Formanden har ordet<br />

alle politikredse, der har aftaler med internater<br />

om at finde gode hjem <strong>til</strong> dyrene.<br />

Nogle steder sidder dyrene og venter i tre<br />

dage på, at deres ejer skal dukke op. Hvis<br />

de venter <strong>for</strong>gæves, bliver de aflivet.<br />

For os i Dyreværnet er det en ubærlig<br />

tanke, at der hver dag aflives dyr, <strong>for</strong>di de<br />

er i overskud og er uønskede. At de i første<br />

omgang er endt i de <strong>for</strong>kerte hænder<br />

hos uansvarlige mennesker, og at ingen<br />

nu vil tage ansvar <strong>for</strong> dem, kommer <strong>til</strong> at<br />

koste sunde og raske dyr livet.<br />

Dyreværnets næste store projekt er der<strong>for</strong><br />

at ændre på denne procedure. Vi vil<br />

<strong>for</strong>søge at indgå et tættere samarbejde<br />

med politiet over hele Sjælland (eller måske<br />

i hele landet) om at hjælpe alle disse<br />

dyr. Det bliver et stort arbejde, <strong>for</strong> det<br />

handler om mange dyr. Men som <strong>Værn</strong><br />

<strong>for</strong> Værgeløse dyr vil vi <strong>for</strong>søge at redde<br />

så mange som muligt af netop de dyr, der<br />

ikke kan værge <strong>for</strong> sig selv.<br />

Vi håber, du vil hjælpe os ved <strong>for</strong>tsat at<br />

støtte vores arbejde <strong>for</strong> dyrene.<br />

Bedste hilsener<br />

Sanne Rosbøg<br />

Formand<br />

en gave <strong>for</strong> livet…<br />

Dyreværnet anbefaler alle, der ønsker at oprette<br />

et testamente, at få hjælp af en advokat.<br />

<strong>Foreningen</strong> har der<strong>for</strong> et samarbejde med advokat<br />

Mogens Klausen, som er tidligere bestyrelses<strong>for</strong>mand<br />

i <strong>for</strong>eningen, og som er dedikeret<br />

arbejdet <strong>for</strong> bedre dyrevelfærd i Danmark. Advokat<br />

Mogens Klausen yder gratis og u<strong>for</strong>pligtende<br />

rådgivning, hvis du overvejer at betænke Dyreværnet<br />

i dit testamente. Kontakt Advokat Mogens<br />

Klausen, Toftebækvej 2, 2800 Kgs. Lyngby,<br />

tlf. 45 88 05 55, mokl@advodan.dk<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong><br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> – <strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong> <strong>Værn</strong><br />

<strong>for</strong> Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det <strong>for</strong>mål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

<strong>for</strong>eningen drevet internat <strong>for</strong>skellige<br />

steder i København / Frederiksberg.<br />

Internatet i Rødovre blev indviet i<br />

1954. I dag kan internatet huse familiedyr<br />

af næsten enhver art.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr <strong>til</strong> vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> hjælper hvert år flere<br />

hundrede <strong>for</strong>svundne dyr <strong>til</strong>bage<br />

<strong>til</strong> deres ejere og <strong>for</strong>midler omkring<br />

1600 dyr videre <strong>til</strong> nye omsorgsfulde<br />

hjem.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

betaling. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> overdrager først et dyr<br />

<strong>til</strong> en ny ejer, når <strong>for</strong>eningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen betales<br />

et <strong>for</strong>midlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail internatet@dyrevaernet.dk.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> er en velgørende <strong>for</strong>ening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A <strong>til</strong> at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfri<br />

testamentariske gaver. <strong>Foreningen</strong>s<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, virksomheder, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret <strong>til</strong><br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTINGENTER 2011<br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00<br />

Par ................................. kr. 250,00<br />

Sparekassen Holstebro<br />

9106-0001815873


4<br />

Kattekrigen raser<br />

- men sagen handler om meget mere end katteefterladenskaber i et bed. Læs<br />

her, hvor<strong>for</strong> det måske er meget godt, at katten kommer på besøg. Eller hvad<br />

du kan gøre <strong>for</strong> at holde den ude – eller inde<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

Siden en jæger fra Fårevejle <strong>for</strong> nylig<br />

blev så træt af at have besøg af<br />

naboernes katte, at han besluttede<br />

at skyde de uønskede gæster, har<br />

debatten kørt på fuld blus i medier<br />

og i grundejer<strong>for</strong>eninger landet over.<br />

Uofficielle afstemninger har vist, at<br />

knap halvdelen af danskerne finder<br />

det i orden at aflive katte på sin egen<br />

matrikel, hvis man føler sig generet af<br />

dem. Og vælger man den ultimative<br />

løsning på sit problem (i hvert fald<br />

ind<strong>til</strong> naboen får en ny kat), har man<br />

faktisk loven på sin side. Ifølge Loven<br />

om Mark- og Vejfred, der er helt <strong>til</strong>bage<br />

fra 1953, må man nemlig gøre<br />

det af med uønskede dyr på sin matrikel,<br />

hvis man blot advarer en eventuel<br />

ejer først.<br />

Men ifølge Dyreværnets dyrlæge<br />

Carsten Mortensen er der flere gode<br />

ting ved, at katten har overhalet<br />

hunden som danskeres <strong>for</strong>etrukne<br />

selskabsdyr, og at mere end 650.000<br />

repræsentanter af det spindende debatemne<br />

færdes iblandt os. Han advarer<br />

om konsekvenserne af at fjerne<br />

de tamme katte.<br />

- Jeg synes, at debatten ind<strong>til</strong> nu<br />

har manglet en snak om kattens rolle<br />

i det samfund, vi har i dag. Vi lever i<br />

tæt kloakeret bebyggelse og smider<br />

store mængder madrester væk, og<br />

på den måde har vi skabt et eldorado<br />

<strong>for</strong> mus og rotter, der af de fleste betragtes<br />

som skadedyr. Hvis alle vores<br />

tamkatte blev holdt indendørs, ville<br />

antallet af mus og rotter blive kraftigt<br />

øget. Denne overflod af nemme<br />

byttedyr ville <strong>til</strong>trække vildtlevende<br />

rovdyr som ræv, husmår, ilder etc.<br />

Disse vilde rovdyr ville om muligt blive<br />

endnu sværere at holde væk fra rosenbede<br />

og villahaver, og de ville med<br />

deres ekskrementer udgøre en meget<br />

større smitterisiko <strong>for</strong> mennesker, end<br />

de tamme, velplejede katte gør. Her<br />

tænker jeg ikke mindst på rævens<br />

lille bændelorm Echinococcen, som<br />

er livstruende <strong>for</strong> mennesker, og som<br />

også kan smitte <strong>til</strong> vores kære hunde,<br />

siger han. Han understreger, at de<br />

fleste af de katte, der kommer i naboernes<br />

haver, er dyr som, <strong>for</strong>di de<br />

er højt elskede kæledyr, bliver passet<br />

med både årlig vaccination og loppe-<br />

og ormekure. De fleste vilde dyr i naturen<br />

lever med lopper, orme, flåter<br />

og kan have andre infektioner med<br />

på besøg i haven.<br />

Gode råd <strong>til</strong> katteejere<br />

Carsten Mortensen medgiver dog, at<br />

ejere af tamme katte bør <strong>for</strong>søge at<br />

holde sine katte på egen grund, hvis<br />

naboerne føler sig generet. Selvom<br />

det kan være svært med et så selvstændigt<br />

dyr som katten, er der flere<br />

ting, man kan gøre.<br />

- Det er fuldstændig korrekt, at den<br />

enkelte katteejer bør gøre, hvad der<br />

står i hans magt <strong>for</strong>, at kattene så vidt<br />

muligt bliver på egen matrikel, når de<br />

<strong>for</strong>retter deres nødtørft. Dette kan fx<br />

gøres ved, at man laver en tør sandkasse<br />

udendørs i sin egen have, som<br />

katten kan bruge som toilet. Desuden<br />

kan man også vælge at have kattebakker<br />

indendørs, så dyrene altid har<br />

mulighed <strong>for</strong> at komme på et rent<br />

toilet, siger han. Ved at strø lidt grus<br />

eller sand fra den brugte, indendørs<br />

kattebakke ud i det nye, udendørs<br />

’kattebed’ kan man hjælpe katten <strong>til</strong><br />

at <strong>for</strong>stå, at det er der, det bør <strong>for</strong>egå,<br />

når den ’skal’.<br />

Og der findes flere råd <strong>til</strong>, hvordan<br />

man holder sin kat på den rigtige side<br />

af hegnet, hvis man er beriget med<br />

en ikke-kattevenlig nabo. Det første<br />

og vel nok vigtigste er at lade katten<br />

neutralisere. Ukastrerede hankatte<br />

strejfer gerne på større områder, og<br />

de strinter og afmærker og slås om<br />

territorier og hunkatte med andre<br />

hanner. Hunkatte, der ikke er steriliserede,<br />

strejfer også ofte, når de er i<br />

løbetid, ligesom de miaver og parrer<br />

sig med kvarterets ukastrerede hanner.<br />

Og så har man meget snart 10<br />

katte i stedet <strong>for</strong> én at skændes med<br />

naboen om! Naturligvis bør man også<br />

få øremærket katten, så andre kan se,


at den er ejet af nogen. Får man sin<br />

kat gennem Dyreværnet, er katten<br />

både neutraliseret og øremærket, når<br />

man får den med hjem.<br />

Hvis naboens had <strong>til</strong> katten bunder<br />

i, at den lægger sig i havehynder eller<br />

sågar hopper ind gennem hans vinduer,<br />

kan det hjælpe at sætte en kattelem<br />

i døren – sin egen dør <strong>for</strong>stås,<br />

ikke naboens. Ved at lade katten selv<br />

bestemme, hvornår den kan komme<br />

ind, hvor den bor, vil dens trang <strong>til</strong> at<br />

<strong>for</strong>søge at komme ind i andres huse,<br />

sædvanligvis mindskes.<br />

Gode råd <strong>til</strong> naboen<br />

Og hvad gør man så, hvis man står på<br />

den anden side af hækken og er ham,<br />

der er dødtræt af den uønskede firbenede<br />

i haven? Den sætter sig i bedene<br />

og i ungernes sandkasse, den kradser<br />

i lakken på bilen, og den sidder hele<br />

<strong>for</strong>året og lurer på småfuglene med<br />

fråde om munden og et sultent blik.<br />

Også her er der råd, som er mindre<br />

blodige end at finde kattefælden eller<br />

geværet frem.<br />

Har du klaget din nød <strong>til</strong> kattens<br />

ejer, og vil vedkommende enten ikke<br />

tage affære selv, eller hjælper ovennævnte<br />

råd <strong>til</strong> katteejere ikke, og<br />

smider katten sine efterladenskaber i<br />

bedet, kan du <strong>for</strong>mentlig gøre bedet<br />

uattraktivt med enkle midler. Indholdet<br />

fra brugte teposer, citrus, pebermynte<br />

og eucalyptus er alle dufte,<br />

som kattene ikke bryder sig om og<br />

der<strong>for</strong> ofte vil søge væk fra.<br />

Er problemet, at dyret <strong>til</strong>lader sig<br />

at sætte sig i børnenes sandkasse, er<br />

det bedste råd at lægge net eller låg<br />

på. I samme snuptag vil man holde<br />

hunde- og rævemøg væk og blade og<br />

andet snavs, der har det med at ende<br />

i sandkassen.<br />

Hvis naboens kat har opdaget, at<br />

kølerhjelmen på din bil er varm og<br />

dejlig, når du lige har parkeret den<br />

efter en tur i vaskehallen, findes der<br />

også råd <strong>til</strong> at slippe <strong>for</strong> snavsede poter<br />

eller måske ligefrem skarpe kløer.<br />

De tidligere nævnte dufte på et par<br />

klude, der hænges op i garage eller<br />

carport over bilen, kan tage det attraktive<br />

ud af den lune kølerhjelm. Og<br />

kommer katten alene på besøg <strong>for</strong> at<br />

æde sig mæt i havens små fugle eller<br />

fugleunger, er det enkleste råd at<br />

FAKTA<br />

sætte redekasser eller foderhuse et<br />

sted, hvor katten ikke kan nå dem.<br />

Det er at s<strong>til</strong>le det frit og så højt<br />

som muligt, naturligvis helst et sted,<br />

hvor katten ikke har en chance <strong>for</strong> at<br />

kravle op.<br />

Med disse råd og flere, der kan søges<br />

hos Kattens <strong>Værn</strong>, er der grobund <strong>for</strong><br />

at leve i fred og <strong>for</strong>dragelighed med<br />

både to- og firbenede naboer.<br />

Hundeejere kan heller ikke vide sig sikre, hvis de har en strejfende<br />

hund. Ifølge selvsamme lov om Mark- og Vejfred, som udsætter<br />

kattene <strong>for</strong> ikke helt tomme dødstrusler, er nemlig også hundene<br />

inkluderet. Så hvis en grundejer gentagne gange får besøg af en<br />

uønsket hund, må han tage livet af den efter samme regler som<br />

med katten: Efter en advarsel <strong>til</strong> dyrets ejer – det kan blot være<br />

en ophængt seddel i det lokale supermarked eller en note i lokalavisen<br />

– må han lade dyret aflive. Er man mere end 200 meter fra<br />

bebyggelse og har jagttegn, må man gøre det selv. Ellers må man<br />

indfange dyret og lade en dyrlæge aflive det. Så pas godt på din<br />

hund eller kat!<br />

5


6<br />

Hvem husker Pablo – en smuk, men meget <strong>for</strong>-<br />

sigtig Papillon på ca. 1 ½ år – der sidste efterår<br />

blev indleveret på internatet. Han havde stort<br />

set ingen social kontakt haft, <strong>for</strong>di han blev<br />

”mobbet” af de andre hunde, han boede sammen<br />

med. ejeren kom med Pablo i en papkasse,<br />

selv om han var en voksen hund, der selv<br />

burde gå – Pablo havde nemlig aldrig lært at gå<br />

i snor, og i øvrigt var det over et år siden Pablo<br />

sidst havde været på tur…Men når enden er<br />

god, er alting godt…<br />

Juli 2011 - Her kommer en hilsen fra Pablo<br />

Kære alle på internatet<br />

Det er nu et halvt år siden jeg flyttede<br />

hjem <strong>til</strong> ”de to gamle tusser”, og<br />

jeg vil der<strong>for</strong> sende jer et par ord, om<br />

hvordan jeg har det.<br />

De første fjorten dage <strong>til</strong>bragte jeg<br />

på sofaen med at kikke ud i luften, før<br />

jeg accepterede mine værter.<br />

Men da jeg først opdagede, at de<br />

ikke havde i sinde at plage mig med<br />

mærkelige ting, flyttede jeg ind i soveværelset<br />

og sov sammen med dem.<br />

De har to dejlige haver, hvor jeg hurtigt<br />

fandt mange oplevelser. Her kan<br />

jeg rigtigt fare rundt, rulle mig som<br />

jeg lyster. Han så godt nok sjov ud i<br />

ansigtet, da jeg havde været et par<br />

gange gennem hans blomsterbed,<br />

så nu er alle blomsterne flyttet op i<br />

krukker. Mine værter har været frygtelig<br />

dårlige <strong>til</strong> at passe på de haver,<br />

så jeg har med stor indsats ”renset”<br />

dem <strong>for</strong> katte, pindsvin med mere og<br />

anstrengt mig <strong>for</strong>, at de ikke kommer<br />

igen. Der<strong>for</strong> er jeg også blevet klippet,<br />

i noget han kalder ”skærsliberdesign”<br />

og påstår, at jeg så er nemmere<br />

at børste jord og blade af. Med<br />

jævne mellemrum får jeg også et bad,<br />

hvilket er rart.<br />

Flere gange om dagen er jeg på<br />

”snus”. Der er godt nok mange lugte<br />

rundt omkring, ligesom der er mange<br />

katte under bilerne, som jeg er nødt<br />

<strong>til</strong> at skælde ud.<br />

Min ”vagttjeneste” er omfattende,<br />

men jeg har fundet nogle gode strategiske<br />

udsigtssteder, hvorfra jeg kan<br />

holde øje med deres områder, og der<br />

finder ikke flere uregelmæssigheder<br />

sted, efter at jeg er flyttet ind.<br />

En dag stod der en dame ved lågen<br />

som hovent erklærede, at jeg var <strong>for</strong><br />

stor <strong>til</strong> at være en papillon. Det fik<br />

”gamle arrigbuks” <strong>til</strong> at snerre, at det<br />

var Pablo le Grand hun stod og talte<br />

om. Damen blev sur, men så fik vi da<br />

det på plads.<br />

Husværten går rundt og mumler<br />

noget om, at jeg er det mest kræsne,<br />

der findes. Efterhånden er det dog<br />

gået op <strong>for</strong> ham, at det <strong>for</strong>etrukne er:<br />

Kokød af fineste udskæring, gris, kylling<br />

og lam som er vel<strong>til</strong>beredt belgisk<br />

paté af bedste kvalitet, fransk udsøgt<br />

and, italiensk pasta, frisk fra omegnen<br />

af Milano. En leverpostejmad på<br />

rugbrød kan gå an, men så skal der<br />

også rigtig fedt under ellers må jeg<br />

nøjes med at slikke leverpostejen af<br />

brødet. Suppehorn må jeg nøjes med<br />

at sutte den delikate sovs af, inden<br />

jeg spytter dem ud igen.<br />

Jeg har opdaget, at sådan nogle<br />

menneskehænder kan være meget<br />

gode. Jeg behøver blot ”kradse” en<br />

af dem på benet, så ser de glade ud i<br />

ansigtet og giver sig <strong>til</strong> at klø mig bag<br />

øret. Det kan jeg godt lide.<br />

Kærlig hilsen<br />

Pablo le Grand


Åbent hus på internatet<br />

Søndag den 11. september 2011 kl. 12.00-15.30<br />

Fokus på træning, aktivering og sund ernæring <strong>til</strong> familiedyr<br />

Masser af gratis smagsprøver på sunde godbidder!<br />

Kom og oplev et internat der sprudler af liv! Dyreværnet hjælper årligt ca. 2.000 dyr med at finde et nyt hjem<br />

og to gange årligt har du mulighed <strong>for</strong> at komme bag kulisserne og høre mere om vores arbejde med at redde<br />

dyrene der er i nød. Næste gang er søndag d. 11. september kl. 12.00-15.30, hvor vi igen holder åbent hus<br />

og inviterer <strong>til</strong> bl.a. loppemarked og rundvisning på internatet. Du vil bl.a. få et indblik i, hvordan det kan lade<br />

sig gøre at hjælpe ca. 300 killinger i løbet af 5 måneder og hvad vi gør <strong>for</strong> at sikre, at alle vores katte får et nyt<br />

hjem i stedet <strong>for</strong> at blive aflivet. Kom også og få gode råd omkring pasning af smådyr og om hvilke overvejelser<br />

du skal gøre før du anskaffer et dyr.<br />

Søndag d. 11. september sætter vi også fokus på aktivering af hunde. Kom og mød hundetrænere, få tips og<br />

tricks og bliv inspireret af sjove lege du kan lave sammen med din hund. Det er nemt selv at lave aktiveringslegetøj<br />

af det man har der hjemme og vi viser dig hvordan.<br />

Vi sætter også fokus på ernæring af dyr og vi uddeler masser af gratis godbidder <strong>til</strong> både hund og kat. Vores<br />

butik der er <strong>til</strong>knyttet internatet har et stort udvalg af kvalitetsfoder. Som noget nyt <strong>for</strong>handler vi også barf. Har<br />

du spørgsmål eller er du bare nysgerrig så kik <strong>for</strong>bi!<br />

Vi glæder os <strong>til</strong> at se dig!<br />

Fokus på dyr<br />

Loppemarked<br />

Forfriskninger<br />

Aktivering<br />

rundvisning


Sommer på internatet<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Hilsen fra<br />

Gandhi<br />

For ca. et halvt år siden huserede<br />

Gandhi her på internatet – lille bitte<br />

og super lærenem. Vi har fået en hilsen<br />

og er rigtig glade <strong>for</strong> at høre at<br />

han har det godt. Han er blevet stor<br />

og fræk. Han hygger sig på landet<br />

og har lært at styre både hestene og<br />

køerne. Han har deltaget i hundeleg i Viby med mange <strong>for</strong>skellige<br />

hunde. Det er lidt skræmmende med mange hunde, der løber<br />

rundt, så bliver han lidt tryghedssøgende. Han har fået en bedste<br />

hundeven i schæferen Kato på 8 år. De hygger sig, og Kato kan<br />

mange gode tricks, som Gandhi hurtigt har lært. Hvalpetræning<br />

påbegynder vi snart. Dog kan Gandhi allerede mange kommandoer,<br />

så som sit, læg dig, væk - og den vigtigste: Han kommer, når<br />

vi kalder på ham, og han kan der<strong>for</strong> også sagtens gå uden snor.<br />

Æskeskildpadden Orla<br />

søger nyt hjem<br />

Orla er en meget aktiv fuldvoksen æskeskildpadde-han,<br />

som med lys og lygte leder<br />

efter et nyt hjem. Han er fundet i det fri af<br />

betænksomme mennesker, der indleverede<br />

ham her på internatet. Æskeskildpadder er<br />

sumpskildpadder, men på mange måder<br />

minder de meget om landskildpadder, da<br />

de lever mest på land, men i fugtige omgivelser. De går der<strong>for</strong> også<br />

under betegnelsen ”semi-akvatiske” og de skal altid have adgang<br />

<strong>til</strong> vand, så de kan tage daglige bade. Æskeskildpadder er overvejende<br />

sociale dyr, og de kan der<strong>for</strong> med <strong>for</strong>del gå flere sammen.<br />

Check vores hjemmeside og se, om Orla stadig er <strong>til</strong> <strong>for</strong>midling.<br />

Ups, hvad er det?<br />

Nogle gange kan der ske de<br />

mærkeligste ting! En sommerdag<br />

måtte en dame fra København<br />

lige nive sig selv i armen,<br />

<strong>for</strong> hun blev i tvivl om hun<br />

rent faktisk var vågen. Ind ad<br />

vinduet kom nemlig kravlende<br />

en stor flot grøn leguan på 80<br />

cm! Efter lige at have kommet<br />

sig over chokket, blev leguanen<br />

indfanget og bragt her <strong>til</strong> internatet.<br />

Det er en han i rigtig fin<br />

stand, så hvis du skulle være<br />

interesseret i at give en leguan<br />

den rette pasning og pleje, så<br />

kig <strong>for</strong>bi internatet.<br />

En måge, en høne, en<br />

hane, to geder og et får!<br />

Mangfoldigheden har været stor her på internatet i sommer, hvor<br />

det er strømmet ind med dyr, man ikke normalt finder i Københavns<br />

gader. Blandt andet er det ikke hver morgen, man vågner og<br />

finder en ged med kid, der står og græsser i <strong>for</strong>haven. Alle dyr er<br />

velkomne her på internatet, og vi gør vores bedste <strong>for</strong> at finde det<br />

helt rigtige hjem <strong>til</strong> dem!<br />

Kan et får blive bedste<br />

ven med en kanin?<br />

Ja, sandsynligvis. Det var<br />

i hvert fald hvad vi erfarede<br />

her på internatet, da<br />

Timmie blev indleveret.<br />

Timmie var fundet i en<br />

baggård på Østerbro, og<br />

han blev hurtigt udnævnt<br />

<strong>til</strong> internatets maskot, <strong>for</strong><br />

sødere får skal man kigge<br />

længe efter! Vores dyrepasser<br />

Rikke, som <strong>til</strong> dagligt<br />

tager sig af smådyrene,<br />

faldt pladask <strong>for</strong> ham – og<br />

det gjorde vores kaniner<br />

også! Se lige billederne,<br />

det var ren hygge. Det viste<br />

sig senere, Timmie faktisk<br />

var stjålet fra en gård<br />

i Jylland. I dag bor Timmie<br />

på et landsted uden <strong>for</strong><br />

København, hvor han har rig mulighed <strong>for</strong> at nyde et rigtigt fåreliv<br />

med frisk luft og masser af grønt græs!


Vildkaninen<br />

Mange kaniner havner af enten den ene eller anden årsag i det fri.<br />

Nogle kan lære at <strong>til</strong>passe sig <strong>for</strong>holdene og selv finde føde, men<br />

<strong>for</strong> andre kan det nemt resultere i en kummerlig skæbne. Tilde blev<br />

indleveret her på internatet i starten af august. Forbipasserende<br />

havde undret sig over, hvor<strong>for</strong> der løb en løs kanin rundt så tæt<br />

på Roskildevej, og de besluttede sig <strong>for</strong> at følge efter. De så Tilde,<br />

der smuttede ned i et hul. Og så kan det nok være, de blev overraskede,<br />

<strong>for</strong> da de kikkede ind i hullet, lå der 5 små nyfødte kaninunger<br />

i den fineste rede. De besluttede sig <strong>for</strong> at tage kaninerne med,<br />

og efterfølgende blev de indleveret her på internatet. Vildkaninen<br />

kom i pleje, hvor den i ro<br />

og mag kunne opfostre<br />

sine unger. Men ikke<br />

nok med det – fire uger<br />

senere nedkom Tilde<br />

med endnu syv små fine<br />

kaninunger. Kaniner kan<br />

nemlig blive drægtige<br />

igen, allerede få dage<br />

efter de har født. Alle<br />

ungerne og Tilde har i<br />

dag fået nyt hjem.<br />

Flere og flere<br />

dyreværnssager<br />

Desværre er antallet af dyreværnssager stadig stigende her på internatet.<br />

Det drejer sig om alle dyr, men især hunde har der været<br />

rigtig mange af denne sommer. Fx indbringes hunde <strong>til</strong> internatet<br />

som følge af at ejeren er rejst på ferie og bare har ladet hunden i<br />

stikken uden mad og drikke og uden mulighed <strong>for</strong> at kunne komme<br />

ud. Desværre ser vi også ofte at dyr indbringes <strong>til</strong> internatet som<br />

følge af at ejeren er flyttet, men uden at tage dyrene med. Dyrene<br />

efterlades ofte uden <strong>for</strong>, men vi ser også mange <strong>til</strong>fælde, hvor dyrene<br />

bare er efterladt i en tom lejlighed. I begge <strong>til</strong>fælde kan det<br />

gå grueligt galt! Er man som nabo det mindste i tvivl om et dyr er<br />

i nød kan vi kun op<strong>for</strong>dre <strong>til</strong> at man reagerer – hellere en gang <strong>for</strong><br />

meget end en gang <strong>for</strong> lidt!<br />

Katten Blomme<br />

...som nu hedder Misse (..opkaldt efter Misse Møghe) er en af de<br />

katte, hvor det virkelig glæder os, at vi hurtigt kunne finde et nyt<br />

hjem <strong>til</strong> hende. Misse var nemlig temmelig <strong>for</strong>kommen, da hun<br />

ankom <strong>til</strong> internatet - og en smule sky. Det stod der<strong>for</strong> ikke skrevet<br />

i kortene, at det lige var hende, man fik øje på i vores kattestald. I<br />

dag er hun blevet stærk og fin, og hun har taget på. Hun er glad og<br />

nysgerrig. Alle gæster i huset møder hende i øjenhøjde med masser<br />

af katteguf i hænderne, hvilket har gjort hende meget social. Børn<br />

er hun dog stadig ikke glad <strong>for</strong>... Hun elsker at gå med i bad...har<br />

adgang <strong>til</strong> en overdækket altan, hvor der er hængt klatrehylder op<br />

<strong>til</strong> hende. Sengen er nyopdaget territorium, hvor hun elsker at ligge<br />

og gasse sig...<br />

Lige nu har vi flere<br />

voksne katte,<br />

der desperat sidder<br />

og venter på nye hjem.<br />

Hjælp dem<br />

<strong>til</strong> et godt liv!<br />

Det er søde og <strong>til</strong>lidsfulde katte,<br />

der har <strong>for</strong>tjent<br />

at finde et rigtig godt sted.<br />

Det er en stor gave at få lov at<br />

hjælpe et dyr fra internat.


Bliv frivillig hos Dyreværnet<br />

- intromøde <strong>for</strong> alle interesserede<br />

torsdag d. 29. september 2011 kl. 17.00<br />

Dyreværnet er Danmarks største internat, og årligt tager vi os af ca.<br />

800 hunde, 800 katte og ca. 200 smådyr. Det kræver mange ressourcer<br />

at tage sig af alle dyrene, og der<strong>for</strong> har vi mange frivillige, som<br />

kommer og hjælper os både med staldarbejdet, men bestemt også<br />

med luftning og aktivering af alle vores hunde.<br />

Ofte har vi også brug <strong>for</strong> at finde en familiepleje <strong>til</strong> dyr, som har<br />

brug <strong>for</strong> at ændre adfærd eller skal have rettet op på deres sundheds<strong>til</strong>stand,<br />

før de kan videre<strong>for</strong>midles <strong>til</strong> nye hjem.<br />

I gennemsnit har vi ca. 150 frivillige, der løbende kommer på internatet<br />

– nogle kommer en gang om måneden, andre kommer op <strong>til</strong><br />

flere gange i løbet af en uge.<br />

”Når man først en gang har prøvet, hvor hurtigt hundene knytter<br />

sig <strong>til</strong> en, og hvordan det er, når King genkender ens stemme på<br />

15 meters afstand og begynder at pibe, så snart man træder ind i<br />

stalden lørdag morgen, så er det altså ikke svært at komme af sted”<br />

siger Geert, der er en af vores faste frivillige.<br />

Alle er yderst velkomne <strong>til</strong> at komme her på internatet og give en<br />

hånd med. Arbejdet som frivillig er ulønnet.<br />

Har du lyst <strong>til</strong> at høre mere om Dyreværnets arbejde, og hvad det vil<br />

sige at være frivillig så mød op <strong>til</strong> intromødet og hør meget mere!<br />

<strong>til</strong>meld dig på intro@dyrevaernet.dk<br />

Dyreværnet . Islevdalvej 85 . 2610 rødovre . tlf. 44 94 66 95<br />

www.dyrevaernet.dk . internatet@dyrevaernet.dk


plejemor <strong>for</strong><br />

hittehunden<br />

Af Maria Madsen<br />

Nogle hunde har sværere ved at trives<br />

på internatet end andre. Balto var<br />

med sit jagthunde-temperament bestemt<br />

én af de hunde, der ikke brød<br />

sig om at stå i bur, der<strong>for</strong> kom han i<br />

pleje hos Maria. Her er hendes historie<br />

om ham:<br />

Som frivillig hos Dyreværnet i Rødovre,<br />

er jeg ofte på internatet <strong>for</strong> at<br />

lufte hunde. Det kan ikke helt undgås,<br />

at der er en eller flere af hundene,<br />

som bliver ens favoritter. Balto var en<br />

af mine favoritter. Fra første dag han<br />

ankom, faldt jeg <strong>for</strong> hans udseende.<br />

Denne smukke dreng på 12 måneder<br />

med de skønneste blide øjne og de<br />

kæreste hængeører. Men udseendet<br />

er jo ikke alt, så jeg tog ham i snor<br />

og gik en god tur med ham. Der<br />

fandt jeg ud af, at hans personlighed<br />

stemte overens med hans udseende –<br />

en rigtig dejlig dreng. Efter nogle uger<br />

hos Dyreværnet, begyndte Balto dog<br />

at ændre adfærd. Han blev mere og<br />

mere stresset. Han begyndte at vise<br />

tegn på, at han mistrivedes i bur et og<br />

blandt al den gøen, der er fra de andre<br />

hunde på internatet.<br />

En morgen jeg var på vej ud med<br />

en anden hund på gåtur, kom en ansat<br />

fra Dyreværnet ind efter at have<br />

givet Balto hans morgentur. Pludselig<br />

hørte jeg larm, så hen mod Balto og<br />

opdagede, at han havde vredet sig ud<br />

af sin sele midt på gårdspladsen<br />

på internatet.<br />

Baltos lufter samt en frivillig,<br />

der hurtigt så hvad<br />

der skete, skyndte sig at<br />

holde fast i ham, så han<br />

ikke løb hen <strong>til</strong> de andre<br />

hunde.<br />

Balto vred sig i rent<br />

stress, og det gjorde ondt<br />

på mig at se ham så frustreret<br />

over at skulle være<br />

i bur. Jeg var ikke et øjeblik<br />

i tvivl, da jeg blev spurgt,<br />

om jeg kunne tænke mig<br />

at have ham i pleje.<br />

Et par dage efter ovenstående episode<br />

hentede jeg Balto på internatet<br />

og tog ham med hjem. Det passede<br />

med, at jeg havde fri fra arbejdet i en<br />

periode og der<strong>for</strong> kunne koncentrere<br />

mig om at give ham ro, tryghed og<br />

omsorg. Efter at have boet på internatet<br />

i 5-6 uger, var dette lige hvad<br />

Balto havde brug <strong>for</strong>.<br />

Den første dag var han meget urolig.<br />

Han havde svært ved at falde <strong>til</strong><br />

ro, trods jeg kunne se han var træt.<br />

Han havde det bedst tæt på mig, og<br />

han fulgte mig overalt. Samtidig var<br />

det som om, at alt var nyt <strong>for</strong> ham.<br />

Første gang jeg tændte <strong>for</strong> mit tv efter<br />

hans ankomst, reagerede han ved<br />

at gø højlydt af tv’et. Jeg slukkede <strong>for</strong><br />

det igen, gik hen <strong>til</strong> tv’et, kørte min<br />

hånd over det, som hvis jeg aede det,<br />

og så kom han hen <strong>til</strong> det, snusede<br />

og vendte om igen. Herefter kunne<br />

jeg tænde <strong>for</strong> det uden problemer.<br />

Samme seance skulle jeg igennem<br />

med tre halvstore elefantskulpturer<br />

af sten, som vi mødte på en gåtur.<br />

Men når Balto kunne se, at jeg ikke<br />

var bange, var han heller ikke, og så<br />

accepterede han det. Næsten alt virkede<br />

nyt <strong>for</strong> ham!<br />

Der gik ikke mere end 1-2 dage, før<br />

jeg fik den rigtige Balto at se. Fra at<br />

være stresset og frustreret, viste han<br />

sig hjemme hos mig at være alt an-<br />

Balto<br />

det. Hurtigt blev han en rolig, kærlig<br />

og vel<strong>til</strong>pas hundedreng, der elskede<br />

at lege med sit legetøj og som mest<br />

af alt elskede at ligge tæt op af mig i<br />

sofaen eller i sengen (ja, i sengen) og<br />

puttesove. Hver gang vi havde været<br />

ude og gå tur, var legetøjet det første,<br />

han gik efter, når vi kom hjem,<br />

og så skulle der leges lidt. Besøgende<br />

i hjemmet modtog han også med stor<br />

glæde og mange kys – både min familie<br />

og venner var vilde med ham.<br />

Hver dag kørte vi <strong>til</strong> en stor aflukket<br />

plæne og legede og trænede - og han<br />

elskede det. Hans store behov <strong>for</strong> løb,<br />

leg og aktivering, som den jagthund<br />

han er, havde han ikke fået før, men<br />

nu hvor han fik sin daglige aktivering,<br />

var han i harmoni. Det var virkelig<br />

vidunderligt at se denne hund stråle<br />

af glæde, og med en masse kæl og<br />

kys viste han mig, at han var <strong>til</strong>freds<br />

og ikke mindst tryg. Jeg <strong>for</strong>tryder ikke<br />

det mindste, at jeg tog ham hjem i<br />

pleje. Jeg vil altid se <strong>til</strong>bage på perioden<br />

med stor glæde, og han vil altid<br />

have en plads i mit hjerte.<br />

I sidste ende handler det om at<br />

hjælpe samt give noget af sig selv<br />

uden nødvendigvis at få noget igen.<br />

At kunne hjælpe en hund, som af<br />

den ene eller den anden årsag er<br />

endt på et internat, er fantastisk og<br />

givende, og som plejefamilie gør man<br />

en kæmpe <strong>for</strong>skel <strong>for</strong> netop det dyr,<br />

man åbner sit hjem og hjerte <strong>for</strong> i en<br />

periode. Jeg kan varmt anbefale det.<br />

efter Balto var i pleje hos Maria lykkedes det at finde ham et godt hjem. Han bor nu hos en god familie<br />

på landet og er en del af en større hundeflok. Han stortrives med masser af plads og sine nye venner.<br />

11


12<br />

Ulovlige hunde<br />

smides ud som affald<br />

I løbet af de første 14 dage i juli har Dyreværnet<br />

fået indleveret ikke mindre end 10 hunde <strong>til</strong>hørende<br />

en af de <strong>for</strong>budte racer. Hundene kan ikke<br />

videre<strong>for</strong>midles, og selv om det er velfungerende<br />

og sociale hunde, er der kun en vej såfremt deres<br />

ejer ikke melder sig. Det er aflivning!<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

De ulovlige hunde er væltet ind over<br />

internatet i denne sommer. Vi plejer<br />

altid at have travlt på denne årstid.<br />

Mange mennesker vælger af den ene<br />

eller anden årsag at skaffe sig af med<br />

deres dyr, når de skal på ferie. Det er<br />

bestemt ikke anderledes i år. Men i<br />

år er der bemærkelsesværdig mange<br />

af de ulovlige hunde, der find es<br />

strejfende omkring. Sidste uge fik vi<br />

endda en ulovlig hund ind på internatet,<br />

som ejeren havde s<strong>til</strong>let hos en<br />

dyrlæge og efterfølgende bare løbet<br />

sin vej. Desværre er det efter indførelsen<br />

af den nye hundelov ofte hundene,<br />

der kommer <strong>til</strong> at betale prisen.<br />

Dyreværnet må nemlig ikke videre<strong>for</strong>midle<br />

hundene, selv om der er tale<br />

om velfungere hunde. Der<strong>for</strong> er aflivning<br />

den eneste løsning.<br />

Folk må <strong>for</strong>stå, at der er et ansvar<br />

<strong>for</strong>bundet med at have dyr. Og man<br />

kan ikke kalde sig en ansvarlig dyreejer,<br />

når man ønsker at skille sig af<br />

med dyret alene af den grund, at man<br />

skal på ferie.<br />

Men politikerne har også deres andel<br />

af skylden i år. Race<strong>for</strong>buddet har<br />

bestemt ikke gjort det nemmere <strong>for</strong><br />

hundeejere af de ulovlige racer at få<br />

deres hunde passet. En stigmatisering<br />

af de 13 ulovlige racer - og af hunde,<br />

der ligner dem - er en af de uheldige<br />

konsekvenser af <strong>for</strong>buddet. Det ser<br />

vi lige nu på Dyreværnet, hvor rigtig<br />

mange hunde er ladt i stikken. Folk<br />

kan ikke få passet deres hunde, hvis<br />

de <strong>til</strong>hører den ”<strong>for</strong>kerte” race, og<br />

hvad gør man så? Man må ikke overdrage<br />

den <strong>til</strong> andre, og hvis man ikke<br />

har samvittighed eller råd <strong>til</strong> at få aflivet<br />

sin hund, så vælger man måske<br />

i stedet at slippe hunden løs. Det er<br />

bestemt ikke optimal dyrevelfærd, og<br />

politikerne burde være deres ansvar<br />

bevidst og indse, at det ikke er hundene,<br />

der skal straffes. Det er pinligt<br />

at vi i et så oplyst land som Danmark<br />

<strong>til</strong>lader dette!


Af Anne Marie Tiedemann<br />

Foredrag om kattens<br />

adfærd og problemadfærd<br />

Torsdag d. 16. juni afholdt Dyreværnet<br />

et <strong>for</strong>edrag om katte – spændende<br />

og lærerigt! Kommende adfærdsbehandler<br />

Aoye Hoff delte ud<br />

af sin store viden om katte, og hun<br />

gav os et spændende indblik i kattens<br />

komplicerede adfærd.<br />

Kaffestuen på Dyreværnet var fyldt<br />

<strong>til</strong> bristepunktet, da katteentusiaster<br />

troppede op og både lyttede og s<strong>til</strong>lede<br />

spørgsmål på livet løs.<br />

Det var meget spændende at høre<br />

om Ayoes vidtfavnende viden om<br />

katteadfærd – både den naturlige<br />

adfærd, og den der kan betegnes<br />

Vi har givet hvalpe og killinger<br />

topprioritet<br />

i mere end<br />

70 år<br />

Vets’ No.1 Choice<br />

Worldwide <br />

Worldwide <br />

som problematisk. Vi var inde på<br />

mange områder, som <strong>til</strong>hørerne<br />

kunne nikke genkendende <strong>til</strong>. Hvor<strong>for</strong><br />

gnider katten sit hoved mod os,<br />

når den siger goddag? Hvor<strong>for</strong> leger<br />

katten med sit bytte, inden den slår<br />

det ihjel? Hvor<strong>for</strong> bider nogle katte<br />

pludselig, når man har kælet dem?<br />

Dyreværnet finder årligt nye hjem<br />

<strong>til</strong> ca. 600 voksne katte og 300 killinger.<br />

Brænder du inde med et spørgsmål<br />

om katteadfærd, er du altid velkommen<br />

<strong>til</strong> at kontakte <strong>for</strong>midlingen på<br />

internatet.<br />

Hill’s Science Plan Healthy Development <strong>til</strong>byder nøje afbalanceret ernæring<br />

ved at anvende ingredienser af høj kvalitet, der giver 50 vigtige næringsstoffer:<br />

3 Den korrekte balance af mineraler og omega-3 fedtsyrer <strong>for</strong> at sikre en sund udvikling af<br />

knogler og muskler<br />

3 Klinisk testede antioxidanter og vitamin C & E <strong>for</strong> at opretholde et stærkt immun<strong>for</strong>svar<br />

3 Nem-at-<strong>for</strong>døje <strong>for</strong>mular, som er nænsom mod de små maver, og som hjælper med at<br />

absorbere flere næringsstoffer fra foderet<br />

Vær med i vores<br />

eksklusive hvalpe- og killingeklub<br />

Hill’s Science Plan hjælper din hvalp og<br />

killing <strong>til</strong> en stærk, sund og glad opvækst<br />

www.hillspet.dk<br />

vi håber på at kunne gentage<br />

succesen med flere arrangementer<br />

på internatet.<br />

Produkt: Hill’s Science Plan Healthy<br />

Development Puppy og Kitten<br />

Varemærker ejes af Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2011<br />

13


14<br />

Dit dyr fejler det samme<br />

Vores familiedyr rammes af de samme livss<strong>til</strong>ssygdomme som os<br />

selv. Men du kan gøre meget <strong>for</strong> at <strong>for</strong>ebygge sygdommene og<br />

give dit dyr et bedre og længere liv<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

Det er ikke kun mennesker, der rammes<br />

af kræft, sukkersyge, gigt og<br />

fedme. Vores dyr lider i stigende grad<br />

af de samme livss<strong>til</strong>ssygdomme som<br />

vi mennesker. Og det ser ud <strong>til</strong>, at vores<br />

dyr bliver syge af de samme årsager<br />

som os selv: For meget og <strong>for</strong>kert<br />

mad og <strong>for</strong> lidt motion.<br />

Overvægt er – også hos vores hunde<br />

og katte – den helt store synder.<br />

- Undersøgelser fra England viser,<br />

at fire ud af ti hunde er overvægtige.<br />

Det samme gør sig gældende<br />

<strong>for</strong> katte. Og <strong>for</strong> ti procent af dyrene<br />

gælder at de er så fede, at det er<br />

sundhedsskadeligt. De tal kan man<br />

godt overføre <strong>til</strong> danske dyr, siger professor<br />

Charlotte Bjørnvad fra KU Life.<br />

Hun <strong>for</strong>sker i sukkersyge hos katte og<br />

andre livss<strong>til</strong>ssygdomme hos dyr. Hun<br />

ser ofte både katte og hunde, hvor<br />

overfodring bidrager <strong>til</strong> deres sygdom<br />

og nedsatte livskvalitet.<br />

- Så sent som i dag havde jeg i<br />

konsultationen en lille hund, der var<br />

<strong>for</strong> tyk. Den burde veje ni kilo, men<br />

vejede 18. Det er synd <strong>for</strong> hunden.<br />

Mange mennesker opdager <strong>for</strong> sent,<br />

hvor farligt det er <strong>for</strong> deres hund eller<br />

kat at blive overvægtig. Vi synes,<br />

det er hyggeligt at have en tyk kat<br />

liggende hjemme i sofaen og tænker<br />

ikke over, at katten faktisk lider under<br />

sin overvægt. Det er mis<strong>for</strong>stået<br />

godhed, når man overfodrer sit dyr,<br />

siger hun.<br />

Årsagen <strong>til</strong> overvægt er <strong>for</strong> de fleste<br />

dyrs vedkommende lige så banal som<br />

hos mennesker. For meget mad og<br />

<strong>for</strong> lidt motion kan give dyrene problemer<br />

med vægten.<br />

- Har man en indekat, skal man være<br />

ekstra opmærksom på vægten. Indekatte<br />

er ofte mindre aktive end udekatte.<br />

Og vælger man at få kastreret<br />

eller steriliseret sit dyr – hvad der kan<br />

være en god idé af mange årsager –<br />

er det også en god ide at holde godt<br />

Fakta<br />

professor Charlotte bjørnvad og hendes kolleger på Universitetshospitalet <strong>for</strong> familiedyr under<br />

Københavns Universitet <strong>for</strong>sker i dyrs livss<strong>til</strong>ssygdomme. Mange af sygdommene, blandt andet<br />

sukkersyge, gigt og følgesygdommene af overvægt har de samme årsager, symptomer og behandlingsmuligheder<br />

som hos mennesker. Dyrlægerne har der<strong>for</strong> et tæt <strong>for</strong>skningssamarbejde<br />

med lægerne på Rigshospitalet om at finde nye behandlingsmuligheder.<br />

6-15 % af danskere lider af diabetes type 2 (gammelmandssukkersyge). Det samme gør 0,5-1<br />

% af danske katte. Overvægt øger både hos mennesker og katte risikoen <strong>for</strong> at udvikle sygdommen.<br />

Gigt i samme <strong>for</strong>m som hos mennesker finder man hos både hunde og katte og her kan vægttab<br />

nedsætte behovet <strong>for</strong> brug af smertes<strong>til</strong>lende medicin markant. Hunde og katte kan desuden<br />

rammes af <strong>for</strong> højt blodtryk. Man ved dog ikke med sikkerhed, om det er <strong>for</strong>bundet med<br />

fedme som hos mennesker.


som dig<br />

øje med, om dyret tager på. Studier<br />

har vist, at de fleste hunde og katte<br />

får lyst <strong>til</strong> at spise mere og bevæge sig<br />

mindre, når de er neutraliseret, siger<br />

Charlotte Bjørnvad. Hun <strong>for</strong>klarer, at<br />

folk ofte bliver overraskede over, hvor<br />

lidt der skal <strong>til</strong> at gøre en kat eller en<br />

lille hund <strong>for</strong> tyk. For det ser måske<br />

ikke ud af meget, når hunden får fem<br />

godbidder tre gange om dagen, eller<br />

katten får en lille håndfuld mad ekstra.<br />

Men de løber hurtigt op, og hvis<br />

man er et dyr på fem kilo, skal der ikke<br />

mange ekstra daglige portioner <strong>til</strong> at<br />

lægge <strong>for</strong> meget på sidebenene.<br />

Men der er gode råd at hente <strong>for</strong><br />

de tykke familiedyr. På Universitetsho-<br />

spitalet <strong>for</strong> familidyr, KU LIFE kan de<br />

– i bedste Vægtvogterne-s<strong>til</strong> – få lagt<br />

et slankeprogram, som dyret (eller<br />

rettere, dens ejere) skal følge slavisk.<br />

Har man en hund, der er <strong>for</strong> tyk, kan<br />

man <strong>til</strong>med få en motionsplan med<br />

i købet. Hospitalet <strong>til</strong>byder træning i<br />

vand i deres såkaldte ’WaterWalker’,<br />

så hunden uden at skade sine led og<br />

knogler kan træne fedtet af. Og med<br />

i slankeprogrammet følger kontrolvejning,<br />

så dyreejerne får hjælp og støtte<br />

<strong>til</strong> den hårde kur.<br />

- Vi har mange dyr, der kommer <strong>for</strong><br />

at slanke sig, også ældre dyr. Det er<br />

aldrig <strong>for</strong> sent at tabe sig, og man <strong>for</strong>bedrer<br />

og <strong>for</strong>længer sit dyrs liv ved at<br />

sørge <strong>for</strong>, at den taber sin overvægt.<br />

Og visse af livss<strong>til</strong>ssygdommene, blandt<br />

andet sukkersyge hos katte, kan man<br />

i mange <strong>til</strong>fælde kurere alene ved at<br />

give sin kat en sundere og slankere<br />

livss<strong>til</strong>, siger Charlotte Bjørnvad.<br />

Hun understreger dog, at man skal<br />

være varsom og aldrig gå <strong>for</strong> hurtigt<br />

frem, når dyret skal tabe sig.<br />

- Et vægttab skal gå langsomt. Man<br />

må aldrig bare stoppe med at fodre eller<br />

sætte foderrationen voldsomt ned.<br />

Det kan gøre dyrene alvorligt syge, og<br />

katte kan dø af at få alt <strong>for</strong> lidt mad.<br />

Man bør tale med sin dyrlæge, før<br />

man sætter sit dyr på slankekur, siger<br />

hun.<br />

Her en lille hilsen fra Siggi<br />

vi havde lige mistet vores gamle<br />

kat Kiwi, og var blevet enige om at<br />

skulle vente med at tænke på at få<br />

en ny kat... men ak ak, kort tid efter<br />

skulle vi ud og køre en tur, og mærkeligt<br />

nok stoppede bilen <strong>for</strong>an internatet<br />

i rødovre.<br />

Det var med bankende hjerter vi<br />

gik ind, <strong>for</strong> tænk nu hvis der var<br />

en kat, vi ville synes om. nå, men<br />

ind kom vi, og der var mange søde<br />

katte, jeg tror, vi var i alle burene<br />

og hilse på, den ene var mere sød<br />

Overvægt er et stigende<br />

problem blandt familiedyr.<br />

end den anden. Men pludselig var<br />

vores datter på 12 væk, hun var<br />

gået ind <strong>til</strong> en meget rolig og kælende<br />

sød kat, som hed Siggi. Åh<br />

mor, hun er da bare sød, se hun putter<br />

hos mig, og ja hun så dejlig ud.<br />

Så 1,2,3, havde datteren og moren<br />

taget den beslutning, at hende ville<br />

vi have med hjem. Faren, ja han nikkede<br />

bare.<br />

Alt personale <strong>for</strong>talte, hvor sød<br />

og kælen hun var, og at hun havde<br />

været der siden august 2010 og nu<br />

var det marts 2011.<br />

Da vi kom hjem, tussede hun lidt<br />

rundt og fandt hurtigt ud af, at sofaen<br />

var god at ligge i. Da vi havde<br />

haft hende i tre uger, flyttede vi ud<br />

i kolonien, og der kom hun godt<br />

nok på arbejde. For der var masser<br />

af små insekter, som bare er hendes<br />

bedste legetøj - især edderkopper<br />

er hun glad <strong>for</strong>.<br />

Hver morgen går vi en tur rundt<br />

om huset og fodrer fugle, og Siggi<br />

skal lige have en morgentår fra fuglebadet.<br />

når vores datter kommer<br />

hjem, får Siggi sele på og er ude resten<br />

af dagen, og en aftentur rundt<br />

i området med familien er også i<br />

høj kurs, det er næsten som at have<br />

fået hund, alle vil så gerne stoppe<br />

op og tale med »katten i snoren«.<br />

vi er meget glade <strong>for</strong> hende, hun<br />

har en dejlig personlighed, hun er<br />

super kærlig, og er der gæster, skal<br />

Siggi nok sørge <strong>for</strong>, at de opdager<br />

hende: Man lægger sig da bare på<br />

skødet af gæsten. og så bliver man<br />

jo også kælet <strong>for</strong>.<br />

Jo, Siggi hun er helt sikkert faldet<br />

godt <strong>til</strong> hos os, og vi er også rigtig<br />

glade <strong>for</strong>, at bilen valgte at stoppe<br />

lige den dag <strong>for</strong>an internatet. Som<br />

Siggi ville havet spundet: » Her er<br />

mad, varme og masser af kærlighed«<br />

Hilsen Siggi<br />

og familien i Hvidovre<br />

15


Udgiver:<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong><br />

Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

besøgskonsulenter<br />

bliv frivillig besøgskonsulent <strong>for</strong> dyreværnet<br />

Cirka 600 hunde får hvert år nyt hjem gennem Dyreværnet. For at sikre, at hundene får et godt liv hos deres nye<br />

familie vil vi gerne kunne <strong>til</strong>byde at tage på besøg hos familien inden <strong>for</strong> den første tid efter, at de har fået en<br />

hund fra internatet.<br />

Der<strong>for</strong> søger vi nu frivillige, der kunne tænke sig at være med på holdet og tage et hjemmebesøg et par<br />

gange om måneden. Du skal være uddannet eller under uddannelse som hundetræner, så du kan give korrekte<br />

råd og vejledning om, hvordan hunden får den bedste start hos sin nye familie. Er der større problemer, henviser<br />

du <strong>til</strong> Dyreværnet, der overtager rådgivningen.<br />

Du får ingen løn (men en masse god erfaring med mange <strong>for</strong>skellige racer og individer), men du kan få kilometerpenge<br />

(2 kr. pr. kilometer) <strong>for</strong> dine besøg, som primært vil ligge i din region.<br />

Opfylder du overnævnte og er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan blive en del af besøgsteamet,<br />

så skriv en mail <strong>til</strong> Nina Amdi Carlsen, <strong>for</strong>midlingsansvarlig hos Dyreværnet, på nina@dyrevaernet.dk<br />

Læs mere om Dyreværnet på www.dyrevaernet.dk<br />

GRATIS<br />

Smagsprøver<br />

på Educ<br />

SPAR<br />

40,-<br />

Små og bløde træningsgodbidder med 1% fedt,<br />

nemme at brække i mindre stykker og<br />

de fedter ikke i lommen<br />

LIGE NU249,<br />

frit valg 3,5 kg female, female Skin,<br />

Male, Male Skin, Mature & 3 kg Senior<br />

MMP<br />

ID-nr. 42760<br />

enkelt og godt<br />

Royal Canin vådfoder<br />

21<br />

specielt udvalgte næringsstoffer<br />

vådfoder af højeste kvalitet<br />

26 skræddersyede løsninger<br />

høj smagelighed<br />

På alt vådfoder<br />

Ta´ 2 betal <strong>for</strong> 1<br />

www.royalcanin.dk<br />

Så længe lager haves

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!