3,2007 jul-aug-sep - Skelager Kirke

skelagerkirke.dk

3,2007 jul-aug-sep - Skelager Kirke

Baby- salmesang

Efter sommerferien, helt nøjagtigt

den 23. august kl. 10.30,

starter vi et nyt hold for de allermindste.

Vi skal synge salmer, danse

salmer, høre historien om den

lille trold og sige rytmiske rim

og remser, alt sammen for at

udfordre og fornøje børn fra

1-10 mdr. sammen med en af

deres forældre eller bedsteforældre.

Vi skal også høre lidt

på orglet, så de børn, som skal

døbes senere, kan blive fortrolige

med lyden af det! Der er

Sognepræst (kbf.):

Karin Friis Plum,

Skelagervej 47,

tlf. 86 10 98 99

e-mail:kfplum@stofanet.dk

Træffes i kirken tirsdag-fredag

kl. 11-12, torsdage tillige kl. 17-

18

tlf. 86 78 50 22

Overenskomstansat sognepræst:

Annemarie Ross,

Tlf.86 21 70 42

Træffes i kirken tirsdag kl. 10-12

tlf. 86 78 50 22,

plads til 12 på holdet. Undervisningen

er gratis, og man tilmelder

sig på kirkekontoret

efter først til mølle princippet.

Kirkens organist, Anne-Marie

Meineche, står for undervisningen.

Ulønnet hjælpepræst:

Bo Kristian Holm

tlf. 86 23 00 82

Træffes efter aftale

Skelager Kirkes kontor:

Skelagervej 49,

tlf. 86 78 51 32

www.skelagerkirke.dk

e-mail: skelager.sogn@km.dk

Åbent mandag-fredag kl. 10-12,

torsdage tillige kl. 16-18

Kordegn:

Jesper Solhøj

Afløser:

Anna Mette Bladt

Kirketjener:

Ove Vangsgaard

Afløser:

Christina S. Rasmussen

Træffes i kirken mandag-fredag

kl. 10-12. tlf. 86 78 50 99

Organist:

Anne-Marie Meineche

Kirkesanger:

Hans Henrik Deichmann

Menighedsrådsformand:

Thorkild Steenberg

Ladefogedvej 15

Tlf.: 86 78 38 01

Kirkeværge:

Jens Gjelstrup

Kom og syng

Skelagerkoret, som er blevet

et rent kvindekor, har plads til

flere medlemmer. Vi synger

sammen hver onsdag aften kl.

19.30 - 21.30, hvor vi øver et

meget blandet repertoire, som

er både klassisk og rytmisk.

Desuden laver vi forskellige

øvelser for stemmen og til

fremme af den musikalske

opmærksomhed. Vi har en

årlig julekoncert og medvirker

lejlighedsvis ved gudstjenester

og lign. Der er ingen

optagelsesprøve, og den vig-

Skelagervej 268

Tlf.: 86785001

Fødsler:

Fødsler, der finder sted her i

landet, skal senest 14 dage efter

fødslen anmeldes til bopælssognets

kirkekontor. Anmeldelsen

sker på blanketten

"fødsels anmeldelse", som findes

på www.personregistrering.dk.

Anmeldelsen kan ske

via denne side eller ved henvendelse

til kirkekontoret.

Dåb og navngivelse:

Navngivelse ved erklæring eller

dåb skal finde sted senest 6

tigste evne er lysten til at

synge og blive bedre! Eventuelle

spørgsmål kan henvendes

til Anne-Marie Meineche. Tlf:

86175585. Vi starter efter sommerferien

den 29. august.

måne der efter barnets fødsel og

foretages ved henvendelse til

kirkekontoret.

Dødsfald:

Anmeldes senest efter to dage

til kirkekontoret. Ofte er bedemanden

behjælpelig hermed.

Kirkelige handlinger som

vielse, dåb og begravelse:

Aftales med kirkekontoret.

Kirkebil:

Beboere, der ønsker befordring

til gudstjeneste i

Skelager kirke, kan rekvirere

bil ved henvendelse til kirketjeneren

tlf. 86 78 50 99.

7

More magazines by this user
Similar magazines