Læs side 16-18 i MiljøDanmark nr 5 2006 - Miljøministeriet

mim.dk

Læs side 16-18 i MiljøDanmark nr 5 2006 - Miljøministeriet

❙ VANDMILJØ ❙ AF CARSTEN ENGEDAL ❙

Vandpartnerskab

med globale

målsætninger

Nyt vandpartnerskab mellem erhvervslivet,

forskere, myndigheder og brugere skal gavne

Danmarks eksport og vandmiljø for at bidrage

til et bedre globalt vandmiljø.

– For Miljøministeriet handler det nye

vandpartnerskab om at gavne vandmiljøet

i Danmark og resten af verden ved at

udnytte den synergi, som miljøindsatsen

har med eksport og erhvervsfremme, siger

kontorchef Søren Bukh Svenningsen

fra Miljøstyrelsen.

Vandpartnerskabet blev offentliggjort i

juni 2006, og er lige nu i fuld gang med

at definere målsætninger og identificere

relevante partnere.

Den gensidige positive sammenhæng

mellem innovation, eksport og et bedre

vandmiljø i Danmark – og vandmiljøet i

de lande, som køber den moderne teknologi

– udgør således kernen i den filosofi,

som ligger til grund for Miljøministeriets

engagement i det nye vandpartnerskab.

– Det er klart, at udviklingen af nye effektive

teknologier målrettet vandmiljøet

16 MILJØDANMARK NR. 5 OKTOBER 2006

i Danmark også rummer et stort eksportpotentiale.

Både i Danmark og på globalt

niveau står vi over for udfordringer, hvor

udviklingen og brugen af nye teknologier

er bestemmende for, hvordan vandmiljøet

har det om 25, 50 og 100 år, siger

Søren Bukh Svenningsen.

Hvad der er godt for vandmiljøet i

Danmark, er ganske enkelt også godt for

vandmiljøet i Kina – eller et hvilket som

helst andet land med økonomisk vækst.

– Vi forventer, at vores nationale udfordringer

på vandområdet også vil få

gavn af en styrket udvikling og markedsmodning

af teknologier til eksport. For at

kunne blive ved med at eksportere, må

industrierne og forskerne jo sørge for

hele tiden at være på forkant med teknologiudviklingen

– dermed får vi også

gavn af indsatsen her i Danmark, siger

Søren Bukh Svenningsen.

DHI – Institut for vand og miljø

– Målet er naturligvis en væsentlig forøgelse af eksporten

på vandområdet, som resultat af det nye vandpartnerskab.

Helt præcist hvor meget er uhyre svært at sige. Der

er simpelthen alt for mange faktorer, som spiller ind, siger

udviklingsdirektør Torkil Jønch-Clausen fra DHI – Institut

for vand og miljø.

Første officielle skridt i vandpartnerskabet blev taget i

foråret, hvor de førende danske virksomheder og forskningsinstitutioner

inden for vandsektoren søsatte det innovationsorienterede

danske partnerskab for vandteknologi.

I dag eksporterer de 140 danske virksomheder på vandområdet

i Danmark for omkring 5 milliarder kroner om

Vandpartnerskabets medlemmer

I første omgang deltager følgende

virksomheder i vandpartnerskabet:

Grundfos

DHI

DTU

7-Technologies

COWI

GEUS

HV Turbo

Watertech

Krüger

Uniqenviro

Århus Kommunale Værker

Alfa Laval

Aqua Systems

Odense Vandselskab

Københavns Energi

Innovationsrådet, Huset Mandag

Morgen vil sammen med Dansk

Industri og DHI facilitere

partnerskabet.

året. Målt i arbejdspladser er der tale om en sektor med

ca. 21.000 ansatte, hvilket i grove træk er det samme

som vindmølleindustrien.

– Det handler ganske enkelt om at udnytte den internationale

danske styrkeposition på vandteknologi. Eksportpotentialet

i lande som Kina og Indien er enormt, og

her i Danmark har vi netop den viden om de ret avancerede

løsninger, som der i stigende grad bliver brug for i

store dele af Asien i takt med den økonomiske vækst, siger

Torkil Jønch-Clausen.

Partnerskabet fokuserer meget på eksportmulighederne

i forhold til de såkaldte BRIK-lande, nemlig Brasilien,

Rusland, Indien og Kina, hvor den økonomiske vækst

>


MILJØDANMARK NR. 5 OKTOBER 2006

17

FOTO: PANOS


❙ VANDMILJØ ❙ AF CARSTEN ENGEDAL ❙

Watertech

For en mindre virksomhed som Watertech

med 50 ansatte er skismaet mellem konkurrence

og samarbejde et grundvilkår i dagligdagen.

– For eksempel samarbejder vi med DHI på

nogle områder, mens vi i andre sammenhænge

er konkurrenter. Alle virksomheder har

selvfølgelig nogle forretningshemmeligheder,

men vi er også alle sammen opmærksomme

på, hvor nødvendigt det er for os alle at bidrage

og åbne op for at skabe en udvikling,

der på sigt vil gavne os alle, siger Watertechs

direktør Jens Baadsgaard Pedersen.

I partnerskabet har man fået samlet alle

spillere i vandsektoren, fra vandforsyningerne

over forskningsinstitutioner og producenter

til rådgivere. Dette er enestående, så det forpligter

til åbenhed og samarbejde.

Watertech er en rådgivende ingeniørvirksomhed

med speciale i vand og miljø, herunder

vandressourcer, vandforsyning, spildevand,

afløb, forurenet jord og grundvand

samt udvikling af software i forbindelse med

vandprojekter.

Miljøministeriets bidrag til partnerskabet er

værdsat af virksomhederne.

18 MILJØDANMARK NR. 5 OKTOBER 2006

> er så stor, at det sandsynligvis vil forskyde balancen i verdensøkonomien

mærkbart i løbet af de næste 10-20 år.

– Skal Danmark placere sig strategisk på disse nye markeder,

kræver det imidlertid samarbejde i sektoren herhjemme.

Og det er faktisk første gang, at hele branchen

sætter sig sammen på den her måde, hvor den helt store

styrke er, at både producenter, forskere, brugere og myndigheder

er repræsenteret, siger Torkil Jønch-Clausen.

I det hele taget ser DHI’s udviklingsdirektør det som en

Krüger A/S

– I mine øjne er det vigtigste bidrag, at miljøministeren

og Miljøstyrelsen giver partnerskabet

en langt større pondus. Både så vi sikrer

stor opbakning fra alle spillere i Danmark

og i særdeleshed i udlandet, hvor et officielt

”back up” er en vigtig døråbner i forhold til

de myndigheder, som ofte spiller en central

rolle – ikke mindst i Asien, hvor vi har vores

største eksportmarkeder, siger Jens Baadsgard

Pedersen.

Helt konkret peger en af markedets helt store spillere,

Krüger A/S, på tre områder, som Danmark bør satse meget

hårdt på at udvikle som en fremtidig styrkeposition.

– Når det handler om fremtidens teknologier på vandområdet,

så er der tre områder, vi synes, der skal satses

på. Nemlig behandling af grundvand, behandling af spildevand

og slambehandling, siger Klaus Landeværn Andersen,

der er administrerende direktør i Krüger.

Endvidere tror Krügers direktør meget på udviklingsmulighederne

inden for det, som kaldes membranteknologi.

– Membranfiltreret vand har en stabil og særdeles høj

vandkvalitet, samtidig med at renseprocessen er simpel

og kompakt. Og det er en teknologi med stort potentiale i

af Danmarks største styrker, at vi som et lille land er vant

til at samarbejde på kryds og tværs uden at skele alt for

meget til konkurrenceforholdene på producentsiden.

– Danskere er pragmatikere, for vi er ofte nødt til at

samarbejde om mandagen og konkurrere om tirsdagen.

Det er en stor styrke, når det handler om at levere systemløsninger,

hvor alle aspekter skal være tænkt ind, siger

Torkil Jønch-Clausen.

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD/BAM

I udgangspunktet har Miljøministeriet ikke

stillet deltagerne i vandpartnerskabet nogen

større finansiel støtte til konkrete udviklingsprojekter

i udsigt. Alligevel er interessen stor.

– Ja, vi vil helt sikkert deltage, uanset om

der følger penge med i udgangspunktet. Men

penge til forskning og udvikling kan jo

komme mange steder fra. Og støtte til at udføre

produkt-målrettet forskning og udvikling

er helt sikkert en vigtig saltvandsindsprøjtning,

særligt for små og mellemstore virksomheder

som vores, siger Jens Baadsgaard Pedersen.

Selv om partnerskabet blev offentliggjort i

juni 2006, så er det endnu ikke bestemt,

hvilke konkrete vandteknologier, som der skal

satses hårdest på.

– Vi er lige nu i en formuleringsfase omkring

de konkrete teknologier. Det handler

blandt andet om bedre management og

rensningsteknologier med henblik på at optimere

drikkevandsforsyningen, sådan som

man ser meget stort behov for i både Sydeuropa,

Mellemøsten og Asien i dag, siger Jens

Baadsgaard Pedersen.

forhold til såvel spildevandsrensning som rensning af

drikkevand, siger Klaus Landeværn Andersen.

Klaus Landeværn Andersen er ikke meget for at sætte

tal på, hvor mange arbejdspladser Danmark kan sikre sig

ved at satse hårdt på vandteknologi i de kommende år.

– Jeg vil nøjes med at sige, at vi for vores eget vedkommende

kan vokse med 200-300 arbejdspladser over de

næste fire år, hvilket svarer til en vækst på 30 til 50 procent.

Vores vigtigste vækstmarkeder ligger i lande som

Rusland, Polen, Ukraine og Hviderusland, hvor hovedudfordringen

ofte handler lige så meget om at få lavet den

rigtige institutionelle løsning som den tekniske. Og her

har vi danskere rigtig meget at byde. Så jeg ser meget lyst

på fremtiden, siger Klaus Landeværn Andersen.

More magazines by this user
Similar magazines