gudstjeneste - Aunslev Kirke

aunslevbovensekirker.dk

gudstjeneste - Aunslev Kirke

... du lille anemone

hvor er din skaber stor!

KaJ mUnK

Kirke & Sogn

aUnslev | bovense

43. årgang | nr. 2 | marts-JUnI 2013


Hvad er din passion?

Påsken som vi inden længe

begiver os ind i kaldes også

for passionstiden. Passion

betyder lidelse.

Tilbage i tiden opførte man i

påsketiden passionsspil, som

var dramaer hvor man kunne

genopleve Jesu korsfæstelse

og død.

De store komponister skrev

passionsmusik som skulle

opføres i kirken Langfredag.

J.S. Bach, som mange kalder

for den 5 evangelist skrev

sin Matthæus passion for

orkester kor og solister med

udgangspunkt i evangelisten

Matthæus version af fortællingen

om den lidelse, som

Jesus måtte gennemgå i de

sidste dage af sit liv: Judas

forræderi skærtorsdag aften.

Tilfangetagelsen i Getsemane

have. Disciplenes svigt.

Forhøret. Torturen. Forhånelsen.

De hadefulde tilråb.

Tornekronen. Korsfæstelsen.

Passion betyder også lidenskab.

Der er ingen som helst

tvivl om at Jesus var et

lidenskabeligt menneske.

Hans misson: At være Guds

stemme og Guds nærvær i

verden blev hans passion.

Passioneret brændte Jesus

for sin sag. Langfredag gik

han i døden for sin sag.

Hans passion gjorde at han

brændte igennem. At hans

budskab brændte igennem

og brændte sig fast i dem,

der tog imod det.

Hvad er der blevet af passionen?

Hvad er der blevet af

lidenskaben i det liv vi lever

med hinanden? Der findes

mennesker der er ildsjæle.

Mennesker med en passion.

Passionerede musikere, lærere

og andre som brænder

for en sag – en hjertesag - og

som derfor brænder igennem

og gør en forskel. Hvad

brænder du selv for? Hvad er

din passion? Vi har brug for

engagerede, lidenskabelige,

passionerede mennesker.

Også i vores kirke. For det

er kun hvis vi selv brænder

at vi kan tænde andre. Hvis

drømmen om at få flere til at

gå i kirke skal gå i opfyldelse.

Hvis vi vil nå andre end dem,

der allerede føler sig hjemme

i kirken så kræver det

engagement og lidenskab.

Det kræver at vi tør sige højt

og tale med hinanden om

at troen på Gud og kirkens

gudstjeneste gør en væsentlig

forskel i vores liv. Hvorfor

skal vi undskylde eller

bortforklare at vi går i kirke?

Hvorfor ikke sige det højt?

-og så invitere vores nabo

med på næste søndag!

Louise Schousboe


Nyt brød til altergangen om søndagen

Siden 1880 har Den danske

Diakonissestiftelse på Frederiksberg

bagt de alterbrød,

de såkaldte oblater som vi

bruger når vi holder altergang

i kirken. I gamle dage

foregik bagningen af alterbrød

ved håndkraft på et

hostiejern, der minder om

et gammeldags vaffeljern.

Dejen der stadig består af

postevand og hvedemel blev

hældt på den nederste plade.

Så blev jernet smækket

sammen og en vægt på 40

kg. blev lagt ovenpå. Når en

plade var blevet bagt skulle

den fugtes i en bestemt ovn

så brødene ikke smuldrede

for let, ikke var for seje men

heller ikke så sprøde at de

knasede.

Efter en alterbrødsplade

var blevet fugtet blev hver

enkelt alterbrød standset ud

på en maskine. På oversiden

ses et billede af Jesus på korset.

Derefter blev de sat ind i

et tørreskab med 80 graders

varme.

Nu var de færdige og klar

til pakning og afsendelse

til kirker rundt om i landet.

I nyere tid foregår bagningen

på en fuldautomatisk

maskine.

Det var lidt historie. Og

nu bliver oblaterne også

historie i vores kirker. Som

et forsøg vil vi bruge en helt

anden slags brød til vores

altergang. Ideen har jeg fået

af konfirmanderne.

Når jeg arrangerer gudstjenester

med dem så har

vi ofte selv bagt et brød til

altergangen. Et brød som

dufter og som smager af

brød. Et brød som vi kan

brække i stykker og dele.

Ved at gøre det understreges

det fællesskab vi har

med Kristus som livets brød

og også med hinanden når

vi holder altergang.

Det brød vi vil benytte bliver

bagt af en bager ”Højbyhus”

i Højby ved Odense som

også leverer til Højby kirke.

Jeg håber at altergangsgæsterne

vil tage positivt imod

vores nye brød og modtager

meget gerne evt. spørgsmål

og reaktioner på vores nye

initiativ.

Louise Schousboe


Påske i vores kirker

Palmesøndag d. 24 marts

kl.10.30 i Aunslev kirke

Minikonfirmanderne, kirkens

kor og børneklubben Balthazar

vil sammen opføre et

skuespil fuld af sange og god

musik om den kristne påske.

Vi skal opleve hvad det var

for nogle dramatiske begivenheder

der fandt sted de

forskellige påskedage. Efter

gudstjenesten byder vi på

en lille forfriskning. Alle er

meget velkomne.

Skærtorsdag d. 28 marts

kl.17.30

Vil du spise med?

I Danmark kan vi lide at spise

sammen. Det har mennesker

kunnet til alle tider. Også til

påske. For mere end 2000

år siden spiste Jesus påskemåltid

sammen med sine

disciple. Vi kan glæde os over

at mange har taget imod

invitationen til at mødes og

spise sammen og det er nu

tredje år at vi inviterer til

påskemåltid: Skærtorsdag

kl.17.30 i konfirmandstuen.

Menuen er lammesteg / kylling,

flødekartofler og salat.

Efter vi har spist sammen

følges vi til gudstjeneste i

Bovense kirke kl.19.00. Maden

koster 50 kr, børn 25 kr.

Tilmelding senest d.18 marts

på tlf. 65 36 12 00 eller mail

mls@km.dk. Tag din nabo

i hånden og kom. Alle er

meget velkomne. Kirkebilen

kører.

Langfredag d. 29 marts

kl.16.00 i Aunslev kirke

Organisten Tina Christiansen,

sopran Marie Louise

Odgaard og mezzosopran

Anne Roed Refshauge opfører

Pergulesis: ”stabat mater”.

Samarbejdet mellem disse

tre kunstnere startede i

2007.

Siden har de med stor succes

opført dette værk i flere kirker

på Fyn. Pergolesis meget

udtryksfulde værk fra 1736

beskriver den sørgende Jesu

mor Maria, som står ved

foden af korset langfredag.

På programmet er også et

stykke for orgel: ”Crucifixion”

af komponisten Marcel

Dupré.

Påskedag d. 31 marts holder

vi festgudstjeneste i vores

kirker som er smukt pyntede

med påskelijler og lys.


Grüss Gott

Jeg er lige kommet hjem

efter en skøn vinterferie i

alpelandet Østrig. P.g.a et

brækket håndled blev det

ikke til ture på ski. Det er

nok også godt det samme,

for der er absolut ikke er

gået nogen stor skistjerne

tabt i mig. Til gengæld fik

jeg gået nogle dejlige ture i

det smukke landskab.

Alpernes tinder, der hvidklædte

strækker sig op imod

den strålende blå himmel

var et betagende syn. På

turene gennem landskabet

mødte jeg østrigere i alle

aldre og meget ofte fik jeg

et smil og en hilsen: ”Grüss

Gott”. Hvor tit sker det lige

i Danmark? Hvis man skulle

driste sig til at hilse på en

fremmed, som man møder

på sin vej så får man et blik,

der siger: Hvilken fremmed

planet kommer du fra?

Måske skulle vi til at hilse

på hinanden på vores vej

gennem livet. Hilse på en

ordentlig måde.

I Østrig siger de: ”Grüss

Gott” Det er en sammentrækning

af »Grüsse dich

Gott«. ”Gud hilser dig” En

smuk hilsen at få. I Frankrig

siger de ”Adieu”. I Spanien:

”Adios.” Det betyder ” Jeg

overgiver dig til Gud”. I

England siger de ”Goodbye”

som er en sammentrækning

af »God be with you«. Gud

være med dig.

Mest med musik

I gamle dage kunne man

også her til lands finde på

at ønske hinanden: ”Guds

fred.” Tænk om det igen

kunne blive moderne? Det

er vel ikke forbudt at håbe?

Louise Schousboe

Gospel workshop og gudstjeneste

Søndag d. 7 april kl.09.30 – 15.00

Under Therese Andreasens livlige ledelse indstuderer

vi om formiddagen nogle gospelnumre, som

vi synger ved gudstjenesten om eftermiddagen i

Aunslev kirke kl.15.00 En dejlig glad dag fuld af sang

og musik. Alle er meget velkomne.

Tilmelding a f hensyn til frokosten

senest d. 25 marts.


Gudstjeneste i det grønne

Kristi Himmelfartsdag

d. 9 maj kl.10.30

Vi holder gudstjeneste i det

grønne med Storebælts

bølger som altertavle.

Vi mødes på parkeringspladsen

ved præsteskoven i

Nordenhuse.

Skulle vejret imod al forventning

være os uvenligt stemt

flyttes gudstjenesten til

Bovense kirke.

Mest for børn og deres forældre

tirsdag d. 7 maj kl.10.00

Vi inviterer alle børnene i Aunslev vuggestue

børnehave til kirkens fødselsdag. Vi

skal synge fødselsdagssang høre n historie

og spise lagkage.

tirsdag d. 14 maj kl.17.15 i aunslev

Kirke_

”I dag er det kirkens

fødselsdag”

Vi inviterer til kirkens fødselsdag. Først

holder vi familiegudstjeneste, hvor vi skal

høre historien om dengang vores kirke blev

til. Gudstjenesten bliver ekstra festlig fordi

vi også inviterer til dåbsjubilæum. Alle

dem der er blevet døbt for 5 år siden vil

få en særlig invitation med posten. Efter

gudstjenesten spiser vi fødselsdags og jubilæums

festmiddag i konfirmandstuen.


Konfirmandforældremøde

Efter gudstjenesten

d. 17 marts kl.10.30

i Aunslev kirke hvor

konfirmanderne medvirker

vil jeg orientere

om de praktiske ting

i forbindelse med

konfirmationen d. 14

april i Aunslev kirke

kl.09.30 og i Bovense

kirke kl.11.00

Klubben

Ca hver tredje uge mødes klubben til en hyggelig

eftermiddag med fortælling sang og musik og andet

godt. Aldersmæssigt er der hverken nogen nedre eller

øvre grænse. Der kræves heller intet medlemskab for

at deltage. Alle der har lyst er mere end velkomne.

Program for marts og april

Torsdag d. 21 marts kl.14.30

Forfatter, journalist og quizmester, Svend Novrup fra

Kerteminde causerer bla. over øgenavne i Kerteminde

og om sit liv som forfatter til radioens quiz programmer.

Torsdag d. 11 april kl.14.30

I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et spil

Banko. Den tradition holder vi også fast ved i år.

Torsdag d. 16 maj kl.14.00

Klubbens årlige udflugt i det grønne. Vi begynder i

konfirmandstuen med kaffe. Sæt allerede nu et stort

kryds i kalenderen. Programmet for udflugten følger

senere.

Hvor henvender

man sig?

Præst i begge sogne:

Louise Schousboe

Skalkendrupvej 2

5800 Nyborg

Tlf. 65 36 12 00

mail mls@km.dk

træffes alle dage undtagen

mandag.

Graver

Tommy Dinesen

Tlf. 65 36 13 18

Kirkesanger og

sognemedhjælper

Kirsten Petersen

Tlf. 24 65 27 53

Kirkernes hjemmeside:

aunslevbovensekirker.dk


Gudstjenesteliste

Aunslev Bovense

Marts

Søndag d. 17. marts 10.30 KK -

Palmesøndag d. 24. marts 10.30 -

Skærtorsdag d. 28. marts 19.00

Langfredag d. 29. marts 16.00

Påskedag d. 31. marts 10.30 09.30

2.Påskedag d. 1. april - 10.30

April

Søndag d. 7. april 15.00

Søndag d. 14. april 09.30 Konfirmation 11.00 Konfirmation

Søndag d. 21. april 09.30 *

Store Bededag d. 26. april 10.30

Søndag d. 28. april 10.30 KK -

Maj

Søndag d. 5. maj 10.30

Kristi Himmelfartsdag d. 9. maj 10.30 Friluftsguds.

Søndag d, 12. maj 10.30

Pinsedag d. 19. maj 10.30 09.30

2. Pinsedag d. 20. maj - 10.30

Søndag d. 26. maj 09.30*

Juni

Søndag d. 2. juni 09.30*

Søndag d. 9. juni 09.30*

Søndag d. 16. juni 10.30

*Kristina Løvenstrøm

KK: Kirkekaffe

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev og Bovense

sogne. Det er også muligt at komme med selv om man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles

ved bestilling. Ring til 65 36 22 35 eller 28 96 04 67 senest dagen før inden kl.15.00.

Mark & Storm Grafisk A/S

More magazines by this user
Similar magazines