KONKURRENCE [KÅRK] - Rum - Arkitektskolen Aarhus

rum1.aarch.dk

KONKURRENCE [KÅRK] - Rum - Arkitektskolen Aarhus

VIND ET GAVEKORT

INDRET KÅRKS

REDAKTIONSLOKALE OG

VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN

KONKURRENCE

INDRET

KÅRKS

LOKALE

http://kaark.aarch.dk

[KÅRK]


Indledning

Kårk genopstod sidste semester efter længere tids fravær på Arkitektskolen Aarhus. Dette mundede

ud i udgivelsen af Kårk#18 ”Hold kæft og tegn” og Kårk#19 ”Bæredygtighed”. Efter første

udgivelse er tiden kommet til at opbygge infrastrukturen bag bladet og fremme synligheden således

det bliver lettere at tiltrække skribenter og annoncører.

Bladet har fået tildelt lokale 6116 i Studsgade (bilag 1), som tidligere har været anvendt til it. Lokalet

er med sit nuværende udseende meget lidt anvendeligt til redaktionsarbejde, derfor er denne

konkurrence udskrevet. Formålet med konkurrencen er at opbygge et moderne redaktionslokale,

der giver mulighed for både at arbejde og uformelle drøftelser. Rummet er samtiig med til at fremme

Kårks synlighed på skolen.

Funktionskrav

Rummet skal indrettes således redaktionen kan arbejde og holde møder i det, desuden skal der

være arkiv- og lagerplads i rummet og mulighed for ophængning. Rummet skal samtidig synliggøre

Kårk overfor resten af skolen og være behageligt at opholde sig i. Det er meningen at det skal

indeholde flg. hovedfunktioner:

Arbejdsplads: Arbejdspladsen skal være af passende størrelse således at 6-8 personer kan arbejde

samtidig. Arbejdspladserne skal have en bordhøjde og afstand mellem bord og stol der muliggør

brugen af computer eller pen og papir.

Mødeplads: Denne funktion er tænkt mere uformelt og kan med fordel udformes som ”hyggekrog”.

side_2

Identitet: Indretningsforslaget skal indarbejde en øget synliggørerelse af Kårk overfor kommende

medlemmer eller skribenter. Det er vigtigt både at synliggøre Kårklokalets placering og hvem/ hvad

Kårk er.

Arkivering: Der er behov for opbevaring af gamle Kårkblade både i kasser og som enkeltmagasiner.

Desuden er der behov for opbevaring af forskellige magasiner, tidsskrifter og bøger. Samtidig


skal der være mulighed for at opbevare ringbind og forhåndsværende materialer som papir og kaffekopper.

Det er vigtigt at opbevaringen kommer til at blive så fleksibel som muligt.

Ophængning: Det er vigtigt at rummet kommer til at indeholde en opslagstavle, hvor bladets

fremgang kan vises. Rummet indeholder allerede i dag en opslagstavle, denne kan evt. genanvendes

i et forslag.

Kriterier

Rummet ønskes udført i et blivende design, der kun kræver mindre rettelser i årene fremover. Det

er samtidig vigtigt at respektere at skolen befinder sig i gamle bygninger, hvorfor mindst mulig beskadigelse

af vægge og gulve er et must.

Der kan med fordel tænkes genbrug ind i designet fx af tegnebordsplader eller arkitektlamper.

Det er vigtigt at designet bliver enkelt at konstruere og samle.

side_3

Økonomien har stor betydning og der må gerne tænkes alternativt for at holde materialeforbruget

nede.

Som inspiration kan man vælge at tage udgangspunk i et Kårktema, men det er ikke et krav. Samtidig

skal man sørge for at gøre designet robust således det ikke behøver at ændres hvert semester.

Indkomne forslag skal være målgivne og indeholde materialebeskrivelser. Samtidig skal forslagene

være billige og nemme at bygge, men der lægges også vægt på forslagets arkitektoniske og

kunstneriske kvaliteter. Det er intentionen at lokalet efter færdiggørelsen bliver skolens pæneste

lokale.

Det vindende forslag bygges af Kårk-redaktionen i en hel eller redigeret udgave. Vinderen kan deltage

i byggeriet i større eller mindre udstrækning.

Økonomi og realisering

Projektet skal være gennemførligt som selvbyg af Kårk-redaktionen og skal være billigt. Samtidig

skal arbejdet kunne udføres på skolens værksteder.

Det er vigtigt at tænke udførelsen ind i projektet, da ingen medlemmer af Kårkredaktionen har haft

en håndværkeruddannelse inden studiestarten. Kårk er en fattig studenterorganistion og råder ikke

over voldsomt store summer til materialekøb, derfor vil det være en god ide at indtænke eksisterende

materialer på skolen ind i projektet.

Rettigheder

Ved deltagelse i konkurrencen giver man tilladelse til at Kårk må bruge hele eller dele af indkomne

forslag og evt. kombinere dem med andre forslag. Det er underordnet om forslagene er præmierede

eller ej. Kårk forbeholder sig samtidig retten til at viderebringe forslagene på Kårks hjemmeside

efter konkurrencens ophør, viste forslag vil blive forsynet med oplysninger om designer.


Deltagere

Konkurrencen er tiltænkt de studerende ved Arkitektskolen Aarhus, men i princippet kan alle deltage.

Dog er det ikke muligt for medlemmer af, eller personer med familiære tilknytninger til Kårks

redaktion og dommerpanelet at deltage i konkurrencen.

Præmie

Førstepladsen præmieres med et gavekort til Archi Tegn på 1000,- kr. Ved en delt førsteplads deles

beløbet op.

Dommere

Dommerkomiteen vil bestå af Kårkredaktionen.

Deadlines

Indkomne forslag skal være i Kårks besiddelse senest 30. januar 2009.

Det vil være muligt at besigtige lokalet den 6. og 13. januar 2009.

Vinderen offentliggøres den 10 februar.

Aflevering

Forslag afleveres i en anonym indpakning til:

Arkitektskolen Aarhus

Att.: Kårk

Nørreport 20

8000 Århus C

side_4

Der er ikke krav for afleveringsformen af forslag. Det er dog vigtigt at alle enkeltdele mærkes med

et side-/ nummertal og antal samt et femcifret selvvalgt nummer. Desuden skal konkurrenceforslaget

indeholde en mindre konvolut med det samme selvvalgte femcifrede nummer påført

ydersiden. Denne konvolut skal indeholde navn, adresse, telefon og email på forslagsstilleren.

Indkomne forslag vil blive opbevaret i minimum fem dag efter vinderkåringen, i hvilket tidsrum de

kan hentes ved henvendelse på mail til kark@stud.aarch.dk. Herefter kan forslagene blive destrueret.


Kontakt

Spørgsmål vedr. konkurrencen besvares via mail på kark@stud.aarch.dk

Se desuden Kårks hjemmeside: kaark.aarch.dk

Vinderen offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart efter kåringen.

Forbehold

Kårk forbeholder sig retten til ikke at anvende nogle af de indkomne forslag, eller til at lade være

med at præmiere nogle af de indkomne forslag. Hvis ingen af de indkomne forslag præmieres vil

forslagene ikke blive anvendt.

Tak

Der siges tak for velvilligt sponsorat af pennesæt til Archi Tegn, Nørreport, Århus C.

side_5


Bilag 1 Placering af Kårklokale

Studsgadeauditoriet

gård

Studsgade

[kårk]

side_6

stueplan 1:200


Bilag 2 Plan over Kårklokalet

[kårk]

elskab

side_7

Plan: 1:50

Højden til loftet er ca. 2,35 m


Bilag 3 billeder fra Kårk-lokalet

Ø.t.v.: Kig mod vest.

Ø.t.h.: Afblændet dør mod vest.

N.t.v.: Vinduer mod nordvest.

N.t.h.: Kig mod øst, bemærk blivende instillationsskab

i hjørnet (rød prik).

side_8


Bilag 4 tidsplan

Konkurrencen forløber med disse datoer:

Tirsdag den 16. december 2008. Konkurrencen udskrives

Tirsdag den 6. januar 2009 kl. 12.00 besigtigelse af Kårklokalet (30 min.)

Tirsdag den 13. januar 2009 kl. 12.00 besigtigelse af Kårklokalet (30 min.)

Fredag den 30. januar 2009 sidste frist for indlevering

Tirsdag den 10. februar 2009 kåring af vinder

side_9

More magazines by this user
Similar magazines