Auktion 407 den 03.11.2006 - Dansk Numismatisk Forening

numismatik.dk

Auktion 407 den 03.11.2006 - Dansk Numismatisk Forening

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (407)

Fredag den 3. november 2006

Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe.

Litteratur reference konservering minimum hammerslag salær pris

1 Jesse, Der Wendische Måunzverein (1927) genoptryk indb 300 650 97,50 747,50

2 P. Menzel, Deutssche Notmünzen 1840-1990 1993 2 bind indb 400 R

3 Die Saurmasche Münzsammlung (1892) genoptryk indb 200 400 60,00 460,00

4 Ratto, Monnaies Byzantines genoptryk 1959 indb 200 240 36,00 276,00

Antik

5 Bruttium Rhegion Æ 17 kanthak 1+ 500 R

6 Himera Æ 21 1(?) 450 R

7 Islands of Thrace Thasos trihemiobel 1+ 500 500 75,00 575,00

8 Athen tetradrakme 479-399 f.Kr. SD 40 cf 1(+) 1.500 1.900 285,00 2.185,00

9 Troas Abydos drakme 1(+)/1++ 1.000 R

10 Ionien Klazomea Æ 17 1(+) 500 R

11 Ionien Miletos hemidrakme 350-300 f.Kr. S 1671 1+ 800 800 120,00 920,00

12 Ionien Samos Æ 15 rv løve 1/1(+) 500 R

13 Cilicia Tarsos obol 1+ 800 R

14 Rom Republik, Vinicius denar 52 f.Kr S 402 1 1.200 R

15 Rom Republik, Saserna denar 48 f,Kr S 417 1+ 1.200 R

16 Rom Trajan sesterts 98-117 S 3187 1/1(+) 1.250 R

17 Rom Septimus Severus denar 193-217 S 6269 O1 850 R

Danmark

18 Sven Estridsen penning Hbg 6 1+ 700 1.700 255,00 1.955,00

19 Sven Estridsen penning Hbg 25 1(+) 700 2.100 315,00 2.415,00

20 Erik Plougp. penning Ribe MB 31 1 400 2.200 330,00 2.530,00

21 Erik Plougp. penning Ribe MB 32 1 300 1.200 180,00 1.380,00

22 Erik Plougp. penning Ribe MB 33 1 250 750 112,50 862,50

23 Svend, Knud, Valdemar brakteat har været opklæbet Hbg 1 (1+) 900 2.900 435,00 3.335,00

24 Valdemar 1. penning Ribe Grenå 51 lille kantskade Hbg 56 1++ 400 1.000 150,00 1.150,00

25 Knud 6. penning kantskade GF 17 Hbg 22 1+ 250 425 63,75 488,75

26 Knud 6. penning Grenå 20a Hbg 23 1+ 350 700 105,00 805,00

27 Valdemar 2. penning stor kantskade Hbg 23 (1+) 400 400 60,00 460,00

28 Valdemar 2. penning lille katskade Hbg 23 (1+) 600 650 97,50 747,50

29 Fr.2. 1 mark 1563 kantskade H 9 1+ 500 800 120,00 920,00

30 Fr.2. 8 skilling 1584 Frederiksborg S 17 H 26 1/1+ 500 900 135,00 1.035,00

31 Chr.4. hvid 1602 H 86 1(+) 325 500 75,00 575,00

32 Chr.4. 2 skilling 1603 H 79A 1(+) 165 280 42,00 322,00

Side 1 af 3


DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (407)

Fredag den 3. november 2006

Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe.

33 Chr.4. 2 skilling 1604 H 79A 1(+) 140 325 48,75 373,75

34 Chr.4. 2 skilling 1605 H 79A 1+ 200 700 105,00 805,00

35 Chr.4. 4 skilling 1608 H 94 1(+)/1+ 3.500 8.500 1.275,00 9.775,00

36 Chr.4. 8 skilling 1608 H 96 1/1+ 450 450 67,50 517,50

37 Chr.4. 8 skilling 1608 let buklet H 96 1+ 650 1.500 225,00 1.725,00

38 Chr.4. 4 skilling 1617 H 100B 1+ 700 750 112,50 862,50

39 Chr.4. 1 krone 1618 H 106B 1 900 1.700 255,00 1.955,00

40 Chr.4. 2 kroneskilling 1619 H 112B 1(+) 2.000 U

41 Chr.4. 2 krone 1619 H 105A 1(+) 3.500 7.000 1.050,00 8.050,00

42 Chr.4. 8 kroneskilling 1620 H 114A 1++ 1.300 2.000 300,00 2.300,00

43 Chr.4. 1 krone 1620 H 106A 1(+) 1.200 2.200 330,00 2.530,00

44 Chr.4. 1 krone 1620 H 106C 1(+) 1.200 1.900 285,00 2.185,00

45 Chr.4. specie 1632 H 55C 1+ 5.000 8.000 1.200,00 9.200,00

46 Chr.4. 4 skilling 1644 lille katskade H 150 (1(+)) 200 200 30,00 230,00

47 Chr.4. 2 mark 1644 H 148 1+ 650 1.800 270,00 2.070,00

48 Chr.4. 16 skilling 1645 H 149 1(+) 275 800 120,00 920,00

49 Chr.4. 1/2 specie 1646 bearbejdet i bunden H 59C (1+) 2.000 2.900 435,00 3.335,00

50 Fr.3. 1/6 specie 1648 kastemønt H 48 1+ 1.800 3.000 450,00 3.450,00

51 Fr.3. specie 1650 loddespor? Renset H 50A (1+) 3.000 7.000 1.050,00 8.050,00

52 Fr.3. 2 mark 1657 R H 97B 1(+) 1.800 4.000 600,00 4.600,00

53 Fr.3. 1 krone 1659 H 100B 1+ 5.000 7.500 1.125,00 8.625,00

54 Chr.5. 1 mark 1675 H 73 1+ 700 1.400 210,00 1.610,00

55 Chr.5. krone 1680 piedestat H 78 1(+) 2.000 4.400 660,00 5.060,00

56 Chr.5. krone 1681 S 17 H 67B 1+ 650 1.150 172,50 1.322,50

57 Fr.4. krone 1699 H 36 1+ 4.000 6.500 975,00 7.475,00

58 Fr.4. 8 skilling 1701 H 42 1++ 250 475 71,25 546,25

59 Fr.4. 2 skilling 1712 H 44A 1++ 200 600 90,00 690,00

60 Fr.4. 8 skilling 1712 H 58 1+ 350 650 97,50 747,50

61 Fr.4. krone 1726 H 40 1+ 5.500 8.000 1.200,00 9.200,00

62 Fr.4. 8 skilling 1730 S 1 H 54 1+ 300 500 75,00 575,00

63 Fr.5. kurantdukat 1758 av svagt ridset H 22C O1 900 1.400 210,00 1.610,00

64 Chr.7. specie 1798 blanketfejl H 13C 1(+) 800 1.300 195,00 1.495,00

65 Chr.7. 1/12 specie 1801 H 43 1++ 500 1.500 225,00 1.725,00

66 Fr.6. 8 rigsbankskilling 1818 blanketfejl H 31B O-O1 400 800 120,00 920,00

67 Fr.6. 4 skilling 1836 H 32 1+ 125 320 48,00 368,00

Side 2 af 3


DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (407)

Fredag den 3. november 2006

Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe.

68 Chr.8. 4 rigsbankskilling 1841 H 8A O1 125 125 18,75 143,75

69 Chr.8. 16 rigsbankskilling 1842 H 6 1+ 275 275 41,25 316,25

70 Chr.9. 4 skilling 1871 H 5B O1 100 100 15,00 115,00

71 Chr.9. 2 rigsdaler 1872 H 4 1+/O1 1.500 3.000 450,00 3.450,00

72 Chr.9. 1 krone 1898 O1 300 475 71,25 546,25

Norge

73 Chr.5. krone 1680 S 28 NM 74 H 41C 1+ 1.200 3.000 450,00 3.450,00

74 Chr.5. 1 specie 1694 HÆCBOT… Av mørk NM 172A H 39A 1+ 8.000 13.000 1.950,00 14.950,00

75 Fr.4. 8 skilling 1727 NM 37 H 16 1+ 1.500 2.600 390,00 2.990,00

76 Fr.5. 24 skilling 1763 NM 20 H 2B 1+ 250 400 60,00 460,00

77 Fr.6. 4 skilling 1809 NM 2 H 2 O1 200 425 63,75 488,75

Diverse mønter, medaljer og pengesedler

78 Korsfarer Antiochia Bohemund 3. u.år Meltcalf 256 1(+) 100 200 30,00 230,00

79 Sibirien Cath.2. kopek 1777 Kolyvan kantklip 1 100 100 15,00 115,00

80 Rusland sølvbarre efter 1885 kontramarkeret: Riga KM 4 1+ 1.000 2.300 345,00 2.645,00

81 Tysk Kina 10 cent 1909 1+ 300 300 45,00 345,00

82 Fr.4. Besøg i Kongsberg 1704 Ag lille ks G 346 1+ 1.500 6.500 975,00 7.475,00

83 Chr.6. 1736 Reformationsfesten små kantstød G 380 1++ 1.500 1.500 225,00 1.725,00

84 Fr.6. & Maria Sophie hak og pudset Ag små hak B 25 1+ 1.000 1.000 150,00 1.150,00

85 Fr.6. Flidspræmie Nypræg sjælden Bgs 138 O-O1 500 1.100 165,00 1.265,00

86 Fr.9. & Ingrid 1935 Ag (Salomon) ER 4 O1 250 250 37,50 287,50

87 Martin Luther 1817 Ag B 80 1++ 500 500 75,00 575,00

88 Alex. & Alb.Edw. 1863 Ag (christesen) B 260 O1 200 200 30,00 230,00

89 Sverige Christina Regina Ag 20 gram 1+ 300 400 60,00 460,00

90 Sverige Ulrika Elonora kroning 1680 26 g Hdl 5 1+ 400 500 75,00 575,00

91 Dansk Vestindien 10 daler 1849/1900 No 5779 bs pletter Sieg 17 1(+) 1.200 2.500 375,00 2.875,00

92 Grønland SKG 25 øre u.år Jensen/Munch Sieg 58 O 400 650 97,50 747,50

93 Grønland SKG 50 øre u.år Jensen/Rasmussen Sieg 59 O 900 1.600 240,00 1.840,00

94 Grønland SKG 5 kroner u.år Jensen/Rasmussen Sieg 62 O 550 1.600 240,00 1.840,00

95 Grønland KGH 5 kroner u.år Christensen/Ibsen Sieg 69 O 650 650 97,50 747,50

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines