Læs mere her - Råhavegård

raahavegaard.com

Læs mere her - Råhavegård

et videncenter med

resultater der forandrer


Råhavegård

Råhavegård er et tidligere enkesæde under Lungholm Gods

med et jordtilliggende på 118ha, herunder 18ha skov og park.

Gården har en endnu tidligere fortid som birkedommersæde.

I 1974 blev ejendommen solgt til de 5 østlollandske kommuner,

som i 1988 overdrog ejendommen til fonden Grønt

Center, Råhavegård. Og fra oprindeligt at være en landbrugsejendom

har Råhavegård siden da udviklet sig til at huse Videncenter

Råhavegård, der består af en række virksomheder

- erhvervscenter i vækst

med kapaciteter inden for vidt forskellige brancher. Hovedparten

af virksomhederne har til formål at bidrage til vækst

og erhvervsudvikling i landsdelen. Et andet fællestræk for

Råhavegård-virksomhederne er store kontaktflader til erhvervslivet,

forsknings- og udviklingsinstitutioner.

Råhavegård komplekset blev renoveret i 1990. Under denne

ombygning, blev de oprindelige proportioner for gårdanlægget

bibeholdt. Svinestalden genopstod som nybygget laboratorium,

og stuehus samt magasinbygning blev til kontorer

og mødelokaler. Siden er der foretaget mindre renoveringer,

bl.a. indretning af kontorer i loftsrummet over Erhvervsråd

Lolland-Falsters kontorer.

Den ”nye” lade

Lolland-Falster er inde i en rivende udvikling, som Råhavegård-virksomhederne

er en særdeles aktiv del af, og med

Femern Bælt forbindelsen i sigte, blev behovet for en udvidelse

og opgradering af de fysiske rammer på Råhavegård

meget aktuel. I 2008 blev Råhavegård derfor igen udbygget

væsentligt.

Nu blev den store smukke gamle lade ombygget med støtte

fra EU, Vækstforum Sjælland, Plan Danmark og Fonden Grønt

Center. Der er indskudt en ekstra etage og indrettet mødelokaler

og kontorer. Der er endvidere bygget en ny maskinhal

med procesafdeling samt en GMP- laboratoriebygning.

I dag er der:

• 1900 m2 kontorer, mødelokaler, kantine mm,

• 1200 m2 laboratorium, prøvekøkken, GMP-laboratorium,

proceshal med mere

• 530 m2 maskinhal, teknikrum mv.

Under ombygningen af laden er der lagt stor vægt på fleksibilitet,

kvalitet og avanceret teknik, og resultatet taler for sig

selv. Mødelokalerne har varierende størrelse og kan rumme

fra 6-240 mennesker og de er udstyret med moderne AV

teknik og klimastyring. Der er videokonferencerum og interaktiv

whiteboardtavle, projektorer og lydanlæg. Når dette


kombineres med den dejlige lyse kantine og den store åbne

hall, ja så må man sige at virksomhederne på Råhavegård

har fået nogle dejlige nye rammer at virke i. Faciliteter der

er velegnede til at tage imod de mange gæster, der løbende

kommer på besøg og til at afvikle konferencer, møder, temadage

og kurser.

Grønt Center udlejer gerne lokaler på Råhavegård til virksomheder,

der har lyst til at blive en del af det spændende

miljø, der er på stedet.

Nye rammer for biologisk innovation

En nødvendig forudsætning for stadig vækst og udvikling i

randområder, er at styrke viden og faglige miljøer, der kan

være grundlag for fortsat udvikling. For at løfte regionen

op internationalt, må de lokale kompetencer styrkes, så der

sikres en bæredygtig udvikling, der er baseret på lokalområdets

naturgivne resourcer og potentialer

I 2008, er der opført et nyt GMP laboratorium (GMP = Good

Manufacturing Practice) på Råhavegård. Det er en naturlig

forlængelse af det forsknings- og udviklings arbejde, der

gennemføres inden for planteråstoffer på Grønt Center.

Grønt Center har i perioden fra 2003-2006 arbejdet intenst

med kortlægning af mulighederne for udnyttelse af forny-

bare ressourcer fra primærerhvervet, og i det forløb har det

vist sig, at der er et potentiale i at arbejde med blandt andet

forskellige kosttilskud og plantemedicin.

For at det fremtidige udviklingsarbejde kan fortsætte har

Grønt Center etableret dette GMP-laboratorium, der lever

op til gældende krav indenfor udvikling og produktion af

plantemedicin.

GMP-Laboratoriet gør det muligt:

• At sikre rammerne til fortsat udvikling inden for indsatsområderne

– kosttilskud, plantemedicin og udnyttelse af

biprodukter (sidestrømme og restprodukter fra vegetabilsk

forarbejdning)

• At fungere som virksomhedernes forlængede arm til produktudviklingsopgaver.

Grønt Centers oprindelige laboratoriebygning rummer kemisk

analyselaboratorium, et planteråstofcenter med fuldskala

forsøgsanlæg, prøvekøkken, klimakamre m.v. Laboratoriet

indgår i Grønt Centers udviklingsprojekter, men udfører også

ca. 7000 analyser for landmænd og virksomheder i regionen,

væsentligst i form af jordbunds-, N-min-, nematode-,

og gødningsanalyser. Laboratoriets faciliteter og personale

kan lejes af virksomheder, der således ikke behøver at starte

egen laboratorieafdeling eller prøvekøkken.


Mark, skov og park

Rundt om Råhavegårds gule længer er der park, skov, marker

og kirsebærplantage, så når man træder ud af bygningerne

er der gode muligheder for at støde på en hare eller et egern

og høre frøerne kvække højlydt i søen.

Der er ca. 100ha god veldrænet landbrugsjord til Råhavegård,

som er helt ideel til forsøg. Endvidere råder Råhavegård

over et 100m2 væksthus. Pt. er ca. 30ha udlagt med forsøg

indenfor korn, frø, kirsebær, medicinalplanter og krydderurter.

Forsøgene er anlagt af Landboforeningerne, DLG, private

forædlingsfirmaer og Grønt Center. Forsøgsresultaterne

sikrer at den nyeste planteavlsmæssige viden bliver afprøvet

lokalt og stillet til landbrugernes rådighed. Forsøgsmarkerne

besøges årligt af 4-500 interesserede. Forsøgsvirksomheden

er en del af klyngen Agro Valley Denmark.

Sammen og hver for sig

Videncenter Råhavegård er i dag hjemsted for en række virksomheder

og organisationer, der bidrager til regional vækst

og udvikling og rummer en mangfoldighed af kompetencer

og ressourcer.

Virksomhederne på Råhavegård samarbejder indbyrdes og

har et fælles forum i Råhavegård Rådet, der blev etableret i

2004 som en ”paraply-organisation”. Rådet sikrer samarbejde

og koordinering af opgaver og initiativer.

Videncenter Råhavegård består i dag af:

• Grønt Center

• Erhvervsråd Lolland-Falster

• Fonden Femern Bælt Forum

• Femern Bælt Sekretariatet

• Landliv A/S

• Grontmij|Carl Bro

• Bp-u A/S

• JKS

• World Network Topology 2000.

Se mere på:

www.raahavegaard.com

www.greencenter.dk


Arkitektfirmaet

Friis Andersen A/S

Medlem af danske arkitektvirksomheder

Frisegade 1 · 4800 Nykøbing F.

Tlf: 54 85 04 39

www.friis-a.dk

Email: friis-a@friis-a.dk

Grobund for vækst

Vi bygger på din fremtid

Byggefirmaet

Brdr. Pedersen AS

Hollandiavej 1

4840 Nr. Alslev

Tlf: 54 44 38 81

www.brdr-p.dk

Email: info@brdr-p.dk

J.C. Jensen & C.O. Rath

Vestergade 41

DK 4930 Maribo

Tlf: 54 78 07 99

www.lfcon.dk

Email: lfc@lfcon.dk


Oreby Smede- & Maskinservice

v/ Michael Knudsen · Tlf: 24 64 04 66

Alt i smede- og maskinarbejde samt specialopgaver:

Reparation af Industrimaskiner

Pumpe · Gear · Hydraulikcylindre

Certifikatsvejsning

Speciale · Stålkonstruktioner

www.orebysmed.dk

Lågebrovej 8 · 4990 Sakskøbing

Projektdeltagelse:

Femern Bælt forbindelsen

- en bro til vækst

Femern Bælt Sekretariatet

Råhavegård • www.femern.info

MKR Multimedia A/S

www.mkr.dk

Vi udfører

alt indenfor:


Murer

DagliBrugsen Holeby

Vestervej 3c · 4960 Holeby

Åbningstider:

Man - fre 7.30-18.00

Lør - søn 7.30-18.00

Tlf. 54 60 60 17


www.raahavegaard.com

Maribovej 9 • DK-4960 Holeby • Tlf.: +45 54607000 • mail@greencenter.dk • www.greencenter.dk

Similar magazines