(b\370rnepolitik - folder 2008 \(Skrivebeskyttet\))

bornehavenbloksbjerg.dk

(b\370rnepolitik - folder 2008 \(Skrivebeskyttet\))

Børnepolitikken

Borgmesteren og udvalgsformandens

forord

Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik valgt at sende et signal om, at arbejdet

med en sammenhængende indsats til gavn for børn, unge og familier starter fra dag 1 i vores

nye kommune.

Mariagerfjord Kommunes Børnepolitik (version 1) var udformet som et værdioplæg. Men værdier

skal omsættes og bruges konkret og praktisk. Det er først, når vi svarer på spørgsmålet

om, hvad de enkelte værdier betyder for os i praksis i Mariagerfjord Kommune, at de bliver væsentlige.

Selve processen, hvor vi diskuterer værdierne og får ejerskabet til dem, er derfor afgørende

for, at de kommer til at virke i praksis. Tydelige værdier giver en bedre baggrund for at

afprøve og gennemtænke traditioner i sprog, arbejdsrutiner, samarbejdsmønstre og organisationsformer.

I det første år i vores nye kommune er værdierne derfor blevet sat på spil, og processen med

at danne en børnepolitik (version 2), som alle har et ejerskab til, er blevet påbegyndt i 2007.

Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og børnesyn definerer, hvorledes vi som voksne medansvarlige

betragter og arbejder med børn og unge i kommunen. Som kommune har vi et medansvar

for børnenes liv, idet børnene gennem dagtilbud, skole og fritidstilbud tilbringer en stor del

af deres tid med voksne, der arbejder i og for kommunen. For at tydeliggøre dette medansvar

og skabe ensartede linier for de værdier, der skal ligge til grund for arbejdet med børn, er det

nødvendigt at definere, hvad et godt børneliv er og derudfra antage et børnesyn.

Barnets ”bedste” er ikke en konstant størrelse, men et begreb der ændrer sig ud fra den samfundsmæssige

sammenhæng. Barnet skal ses som en aktiv deltager i sin egen udviklingsproces

– en udvikling der opstår i en gensidig proces gennem personlige relationer til voksne

og andre børn.

Similar magazines