Micromarketer Xpress Brugerguide - Experian

experian.dk

Micromarketer Xpress Brugerguide - Experian

Kaas & Mulvad | 05.02.11 | Xpress | Import | Importer punkter i Xpress

HUSKESEDDEL

Hvad Hvorfor Hvordan

Undersøg

data

2 2

Data skal ligge i en tegn- eller tabulator-separeret tekstfil før importen

i Xpress.

Hvis du ikke ved, om data ligger sådan, skal du tjekke dette først.

Hvis du skal importere punkter, skal der være adresseoplysninger, x/y

koordinater eller lignende. For at kunne importere skal du vide, hvilke

typer oplysninger du har i data. Hvis du bruger adresse og

postnummer, skal oplysningerne stå i hver sin kolonne.

Importer data Åbn Xpress og importer dine data. Find mappen med data og find den

rigtige fil. Åbn den.

Bearbejd data

Stå i fanen Hjem → Importer

fra fil → Importer fra tekstfil

I dialogboksen klikker du på

knappen ”Gennemse”

Gætter Xpress ikke den rigtige type tekstfil, kan man selv fortælle, hvad feltseparatoren er – og om

decimaltegn og tusindtals-separator er komma eller punktum.

Hvis første linje i data er overskrift, skal dette være markeret. Gør Xpress det ikke selv, skal du gøre det.

Tryk næste

Bearbejd data Skal data placeres i et nyt lag i Xpress, skal dette markeres nu.

Laget skal navngives, og man skal bestemme, hvilken type laget skal

være. Er det punkter, man importerer - og skal de vises som punkter -

skal laget være et punktlag. (se næste side)

More magazines by this user
Similar magazines