SVIFFEN april 2013 - Skallerup-Vennebjerg Idrætsforening

svif.dk

SVIFFEN april 2013 - Skallerup-Vennebjerg Idrætsforening

April 2013

32. årgang

1964

SVIF’fen

SVIF’s

Medlemsblad

venner Seniorklubben

for Idrætsforeningen

Volleyball

i

Håndbold

området Skallerup

Gymnastik

Vennebjerg

Fodbold

og Lønstrup

Badminton


Fra Bestyrelsen

Så nærmer foråret sig med små skridt,

meget små eftersom vi lige har haft sne.

Men forårsblomsterne titter frem - og alle

får lyst til at bevæge sig uden for, enten

for at dyrke sport eller pusle i haverne.

Idrætsforeningen er også kommet i forårshumør.

Der er afholdt gymnastikopvisning

og alle indendørsaktiviteterne synger

på sidste vers. Siden sidste blad har

vi afholdt juleafslutning i Action House,

hvor der deltog 79 aktive børn. Det er fantastisk,

at der hvert år møder så mange op

til vores juleafslutning. Vi glæder os til at

se Jer alle igen i december 2013.

Generalforsamling

Vi har også afholdt vores årlige generalforsamling.

I år faldt den desværre sammen

med et vigtigt møde i Venstre, samt

et møde på skolen, men trods det mødte

der alligevel nogen op til generalforsamlingen.

Vi startede generalforsamlingen

med at afholde 1 minuts stilhed til minde

om Lars Gregersen, som døde alt for tidligt,

lørdag d. 23. februar 2013. Lars blev

valgt ind i vores støtteforening d. 5. februar

2013. I år var følgende på valg: Tom

Nielsen, Finn Sørensen og Claus Gregersen,

der modtog genvalg. Tina Stavnskær,

modtog ikke genvalg. Som revisor var

Lars-Peter Boel på valg og modtog genvalg.

Som suppleanter var Michael Hansen,

Lars-Peter Boel og Poul Pedersen

(revisor) på valg. Alle afdelinger forelagde

deres beretninger og de blev godkendt.

Kasseren forelagde regnskabet og

det blev også godkendt. Da valgene gik i

gang blev følgende valgt til bestyrelsen:

Tom Nielsen, Finn Sørensen, Claus Gregersen

og Astrid Boel. Som revisor blev

Lars-Peter Boel valgt. Som suppleanter

www.svif.dk

2

blev Michael Hansen, Lars-Peter Boel

og Poul Pedersen (revisor) genvalgt. Vi

sluttede hele generalforsamlingen af med

smørrebrød og lidt koldt/varmt til ganen.

Kontingenter

Den økonomiske krise har også ramt os

i SVIF. Vi har og udskriver stadig væk

mange rykkere. Om det skyldes forglemmelser,

girokortene bliver væk eller folk

er ramt på økonomien ved vi ikke, men

jeg kan oplyse, at det tager meget tid og

udskrive rykkere, samt følge op på dem,

så hermed en opfordring til alle: Hvis

dit barn eller du selv går til en aktivitet i

SVIF - og I ikke har modtaget et girokort,

kort tid efter opstart, kontakt da formanden

for den enkelte afdeling og forhør Jer

hos ham/hende. Du kan finde navnet på

de enkelte formænd på SVIF´s hjemmeside:

www.svif.dk eller bagerst i bladet.

Er du ikke enig i det beløb, som du bliver

opkrævet, skal du kontakte formanden for

den enkelte afdeling. Vores kasserer kan

ikke gøre så meget ved det, da det ikke

er ham, som udskriver girokortene. Han

udskriver kun rykkere.

Synergivejen

Nu lysner det også for synergivejen - det

kan være at foråret hjælper.Vi har fået de

enkelte tilladelser - og vi skal til at i gang.

Vi håber at I alle vil stille noget af Jeres

tid til rådighed, således, at vi kan få lavet

alle de projekter vi skal have sat i gang.

F.eks. kan nævnes:

Junglesti med naturlegeredskaber

Område med fitness redskaber

Multibane

Legeredskaber


Volleynet

Skur

Læskur, bålplads mm..

Der skal bruges mange frivillige timer, så

hold øje med opslag eller SVIF´s hjemmeside.

På hjemmesiden vil vi løbende

holde Jer orienteret omkring de enkelte

projekter. Har du ikke allerede tilmeldt

dig vores nyhedsbrev på SVIFs hjemmeside

er det en god ide at få sig tilmeldt nu.

Sommerfest og Idrætsweekend bliver

nogle af de næste aktiviteter. Mere om de

arrangementer i næste blad eller på svif.

dk

Samling og sammenhold

Jeg er også en del af den gruppe, som

blev nedsat 5. november 2012 på stormødet

i Skalleruphallen. Her kom der nogle

interessante emner op. Ud fra de emner,

som kom frem på mødet, skal vi udvælge

3 emner, som vi vil arbejde videre med.

Da gruppen blev nedsat i november var vi

5 medlemmer ud over de to medlemmer

fra Hjørring Kommune. Nu er vi desværre

kun 3 medlemmer tilbage - ud over de to

fra kommunen. De to som er hoppet ud af

gruppen er hoppet ind i en gruppe, som

3

arbejder med aktivitetscentret i Lønstrup.

Vi står nu og mangler imellem 2 og 4 personer

til gruppen. Lige nu sidder vi følgende

i gruppen: Michael Bue (spejder)

Tove Marquardsen (landsbyrådet mm.)

Anita Kristensen (SVIF) Man skal ikke

være tilknyttet en forening eller andet, for

at være med i gruppen. De personer, som

ønsker at være med, skal bare have en interesse

for lokalområdet. Skulle du være

interesseret i at deltage kan du kontakte

undertegnede på tlf. 2082 7913.

Hallen

I hallen sker der mange ting. Hallen bliver

benyttet flittigt i vinterperioden - og

alle roser vores flotte hal. Ronnie er godt

i gang med at renovere hallen både inde

- og udendørs. Og, skal jeg selv sige det

(og det har jeg jo chancen for her) - så

ser det godt ud. Skulle I have en ide til

udsmykning eller ideer til forbedringer i

hallen kan I enten kontakte Ronnie eller

undertegnede.

Anita Kristensen

Læs i SVIF’fen om!!!

Badminton .................................................................................................... side 5

Fodbold .......................................................................................................... side 8

Sponcoer i SVIF............................................................................................. side 10

Hallen ............................................................................................................. side 11

SVIF landet .................................................................................................... side 14

Volleyball ........................................................................................................ side 18

SVIF’s venner ................................................................................................ side 22

Gymnastik ...................................................................................................... side 24

Seniorklubben ............................................................................................... side 27

De Frivilige Helte. ......................................................................................... side 21

Diverse telefonnumere og adresser. ............................................................. side 31

www.svif.dk


Holberg Holberg Smykker

Smykker

Claus Nørager . . Lønstrup

Tlf. 98 98 96 96 02 02 15

15 Holberg Smykker

HÅNDLAVEDE SMYKKER

SMYKKER Claus Holberg Nørager Smykker . Lønstrup

www.holbergsmykker.dk

Claus

www.holbergsmykker.dk

Tlf. Nørager 98 96 . 02 Lønstrup 15

SØNDERGADE 4-6 • 9800 HJØRRING

HÅNDLAVEDE Tlf. 98 96 02 SMYKKER 15

Tlf.: SØNDERGADE 98 92 60 11 • Fax: 4-6 98 90 • 9800 22 60 • HJØRRING

Giro 2 31 39 60 HÅNDLAVEDE www.holbergsmykker.dk SMYKKER

Tlf.: 98 92 60 11 • Fax: 98 90 22 60 • Giro 2 31 39 60 www.holbergsmykker.dk

SHOP FOR MEN

ERGADE 4-6 • 9800 HJØRRING

SHOP FOR MEN

2 60 60 11 11 • Fax: 98 98 90 90 22 22 60 60 • Giro 2 31 31 39 39 60 60 SHOP FOR MEN

n lokale

S-mand VENNEBJERG

n lokale

S-mand Smede- & Maskinværksted

T. VVS-INSTALLATØR OLE BRUUN NIELSEN

VENNEBJERG

Din Smede- lokale & Maskinværksted

VVS-mand

T. VVS-INSTALLATØR OLE BRUUN NIELSEN

VENNEBJERG

Din lokale

VVS-mand Smede- & Maskinværksted

VENNEBJERG

Smede- & Maskinværksted

Der er nu mulighed for at få farve på jeres annonce i SVIFFEN.

Lønstrupvej AUT.

Lønstrupvej 392 . 9800 VVS-INSTALLATØR

9800 Hjørring . Tlf. 98 96 82 OLE

82 77 BRUUN NIELSEN

AUT. VVS-INSTALLATØR Dette vil koste 0 kr. mere OLE 77om

BRUUN året. NIELSEN

LMFYRINGSANLÆG Hvis dette Lønstrupvej har jeres • LANDBRUGSMASKINER

392 interresse, . 9800 kan Hjørring I kontakte . Tlf. 98 Finn 96 Sørensen, 82 77

Lønstrupvej 392 . 9800 Hjørring . Tlf. 98 96 82 77

• HALMFYRINGSANLÆG enten via mail: svif.if@live.dk • eller LANDBRUGSMASKINER

tlf. 98 96 83 06

• Hvis HALMFYRINGSANLÆG der er flere som ønsker at • få LANDBRUGSMASKINER

en annonce i Sviffen,

kan I kontakte Finn Sørensen.

www.svif.dk

CN

yere topklargjorte biler

g ind - vi er til at handle med •

med • Autoreparationer

Nyere

Nyere

topklargjorte

topklargjorte

• Autoskader

biler

biler

Kig ind - vi er til at • handle Autoglas

med • Autoreparationer

ennebjerg Kig ind Auto

- vi er til at handle med • Autoreparationer

Autoskader

• Autoskader

Autoglas

ON N PEDERSEN • LØNSTRUPVEJ 395 • 9800 HJØRRING Vennebjerg HJØRRING Auto • Autoglas

. 98 98 96 96 83 83 44 44 • FAX 98 98 96 96 82 82 44 44 • BILTLF. 40 40 42 42 83 83 44 44 -den -den danske kvalitetstrailer

Vennebjerg Auto Tilsluttet Centralforeningen

www.vennebjerg-auto.dk

v/ JON PEDERSEN • LØNSTRUPVEJ 395 • 9800 HJØRRING

v/ TLF. JON 98 PEDERSEN 96 83 44 • • FAX LØNSTRUPVEJ 98 96 82 44 395 • BILTLF. • 9800 40 HJØRRING 42 83 44

TLF. 98 96 83 www.vennebjerg-auto.dk

44 • FAX 98 96 82 44 • BILTLF. 40 42 83 44

www.vennebjerg-auto.dk

4

4

CN

CN

af af Autoreparatører i Danmark i Danmark

-den danske kvalitetstrailer

Tilsluttet Centralforeningen

-den danske kvalitetstrailer af Autoreparatører i Danmark

Tilsluttet Centralforeningen

af Autoreparatører i Danmark

Til alle annoncører i SVIFFEN

4


Badminton

Sæsonen er slut for i år, og jeg vil gerne

takke alle spillere, børn som voksne, for

en god sæson.

Vi har:

som noget nyt startet med sommerbadminton,

så nu er der mulighed for at

spille badminton næsten hele året rundt.

igen fået et turneringshold i seniorafdelingen,

og vi er såmænd allerede rykket

op i serie 3 - stort tillykke herfra.

med hjælp fra Badminton Danmark indgået

et samarbejde med Løkken IF, hvor

vi kan tilbyde vores spillere og forældre

en god og tryg introduktion i, hvad det vil

sige at gå til badminton.

gratis stævner ved Badminton Danmark

til vores ungdomsspillere. Dette har vi

mulighed for, da vi modtager støtte igennem

SVIFs Venner. Stort tak til dem for

deres indsats med at samle penge ind.

afholdt badmintonskole i efterårsferien,

og har planer om at afholde en hvert

andet år.

Kommunemesterskaberne

Her deltog vi med 13 spillere, hvilket gør

SVIF til den tredjebedste, repræsenterede

klub i kommunen: Kun overgået af HBK

og Bagterp IF. Vi fik også medaljer med

hjem. Lasse og Esben fik sølv i C-rækken,

og i herresingle fik Lasse sølv i D-rækken.

Vi fik også medaljer i U-11, hvor vi var

stærkt repræsenteret. I C-rækken fik Kirsten

sølv i single, og Johanne og Lasse fik

guld i mixed double. Der var også spillere

som kæmpede bravt, men måtte tage

tomhændet hjem. Til dem vil jeg sige,

at der findes mange badmintonspillere i

kommunen som ikke stiller op. Det gør

5

vi i Skallerup, og i C- og D-rækkerne var

SVIF klart den dominerende klub i kommunen.

Sæsonafslutning

I lørdags havde vi sæsonafslutning for

ungdomsspillerne. I år på en ny måde.

Alle børn var inddelt i puljer, som kæmpede

mod hinanden. Sideløbende med

badmintonturneringen havde vi en høvdingebold-turnering.

Børnene kæmpede

både i høvdingebold og badminton, og

kom man ikke sejrsrigt ud den ene kamp,

så vandt man måske det andet sted. Alle

fik en velfortjent medalje og et stort tak

for en god sæson.

Efter en lang dag sluttede vi af med pizzabuffet,

og vi håber, at alle har haft en god

og hyggelig dag med masser af badminton

og socialt samvær.

Sommerbadminton

Man kan leje en bane fra 1. april og 3

måneder frem. Ring og hør nærmere på

20861062 ved Charlotte Ahrenkiel.

Den kommende vintersæson

ser således ud

Mandag kl. 16 - 17.

Minitonspiller 0. - 2. kl.

Torsdag kl. 16.30 - 17,45.

Træning for 3. -5. kl. (samt spillere, der

også går til spejder).

Torsdag kl. 17.45 - 19.

Træning for 6. kl. og op efter.

Torsdag kl. 19- 21.

Seniorspillere.

Der udover vil der selvfølgelig være baner

at leje for motionister mandag aften

fra kl. 18 - 22.

Tina Sahlgren

www.svif.dk


Motionisterne

Mandag den 18. marts blev der afholdt

klubmesterskab for motionisterne. Vi

var 22 spillere, og heraf var tre faktisk

reserver pga. sygdom, men vi havde en

dejlig aften med mange gode og jævnbyrdige

kampe.

Årets klubmestre blev i herrerækken:

Bjarne Schou og Jens Jepsen. I damerækken

vandt Anni Vestergaard og Hanne

Kjeldsen. Stort tillykke til dem. Førstepræmien

er t-shirt med teksten: Ӂrets

klubmester 2013”, så vinderne kan se

www.svif.dk

frem til at vise sig frem og nyde håneretten

i et helt år. Bagefter var der, traditionen

tro, kaffe, smørrebrød og salg

af amerikansk lotteri med gode gevinster.

Til sidst blev der budt velkommen

til Astrid Aaby, som er ny formand for

badmintonafdelingen. Vi glæder os til

et godt samarbejde. Tak for en god sæson

til alle motionisterne. Vi ses igen til

september.

6

Senior fejrer oprykningen

til Serie 3 med champagne.

Midt foran Henrik Pedersen,

holdleder og indpisker!

Birthe Fihl og Charlotte Ahrenkiel


7

www.svif.dk


Fodbold

Nordjyske mesterskaber! Så langt nåede

fodboldspillere fra SVIF i denne vinters

indendørssæson. Det er ikke hverdagskost

i SVIF. Medaljer blev det desværre

ikke til, men meget, meget flot, at de

vandt deres række. Tillykke til Christopher,

Lasse, Frank, Magnus, Anders B,

Oliver, Rasmus og Dag samt deres træner

Michael Christensen. Vi kan således

spille fodbold i SVIF!

Standerhejsning

- skal flaget til tops?

Nu gælder det den udendørs fodbold -

og nogle er i gang. Men, spørgsmålet er,

hvor mange der kan og vil spille fodbold

i SVIF i år? Det er skrevet mange gange

før - men nu er det alvor. Manglen på frivillige

gør, at vi i øjeblikket ikke kan oprette

hold for alle aldersgrupper, der måtte

ønske at spille fodbold i SVIF. Vi mangler

frivillige, forældre eller andre (studerende,

bedsteforældre, fætre, kusiner, tanter,

onkler) - alle vil blive tilbudt kursus, og

man behøver ikke være fodboldkyndig.

Kan du lide at bevæge dig og lege med

børn, så skal vi nok hjælpe dig videre!

www.svif.dk 8

Status er:

Atomer, årgang 2007 og yngre -

hold oprettes!

Træner: Line Jungblut

Hjælpetræner: Marianne Kristensen

Træningstidspunkt: mandage kl. 16.30

U/8, 5-mands, årgang 2006, 2005 og

2004 (+enkelte årgang 2003) ?

Træner?

MØD OP TIL STANDERHEJSNING

13. APRIL KL 11. KUN BØRN MED

FORÆLDRE.

Træningstidspunkt: mandag kl 16.30

U/11, 7-mands, årgang 2003 og 2002 ?

Træner: Claus Gregersen + ?

MØD OP TIL STANDERHEJSNING

13. APRIL KL 11. KUN BØRN MED

FORÆLDRE.

Træningstidspunkt: mandag og onsdage

kl 16.30

U/12, 7-mands, årgang 2001

- holdt - i samarbejde med Hundelev B

Trænere: Johnny og Henrik

Træningstidspunkt: mandage og onsdage

kl 17 (lige uger i Skallerup og ulige

uger i Hundelev)

U/15 11-mands, årgang 2000-1998

Træner: Michael Christensen

Hjælpetræner: Jeppe Abrahamsen

Træningstidspunkt: mandag og onsdage

kl 16.30-18.00

Herre senior - hold oprettes ikke.


Old-boys - ikke til at slippe for.

Og, så er der oldboys! De havde standerhejsning

lørdag den 16. marts i noget nær

snevejr, men med varm suppe og andet

flydende indtag efterfølgende lød det til

at gå strålende. De unge piger redaktricen

havde med på cafeteriavagten har hørt ting

og sager, det forhåbentlig går længe førend

de skal høre om igen. Men, Old boys

synes tydeligvis selv at nyde hinandens

selskab. Om det er suppe, øl eller fodbold

og 'go humor', der samler Oldboys, hvert

år, kan derfor også være svært at afgøre -

men meget tyder på, at det måske er i en

omvendt rækkefølge, at forklaringen skal

findes; dvs. suppe kommer sidst. Holdet

er et fint billede på Skallerupfolkets særegne

karakter; man kan således flytte til

Hjørring og stifte familie, men go' humor,

fodbold, øl og supper kører man gerne til

Skalleruphallen for at indtage (okay, glem

suppen).

Træner: Jacob Mølsted

Træningstidspunkt:

De her drenge

kæmper i alt slags

vejr, og kæmpede

sig indendøre hele

vejen til Nordjysk

Mesterskab. Flot!

9

HUSK Limfjords CUP

Alt imens der således er uklarhed om,

hvor mange hold vi får rejst - så er der ike

tvivl om, at den hårde og nedslidte kerne

i Fodboldafdelingen har sat kryds i kalenderen

i uge 31. Limfjordscup er for U/10

spillere og de af familien, der ønsker at

deltage. Sidste år lykkedes det Fodboldafdelingen

at samle næsten 100 mennesker

fra Skallerup og omegn omkring fodbold

og et stk helstegt pattegris - den tradition

satser Fodboldudvalget således også på at

kunne holde i hævd i år.

www.svif.dk


Sponsor i SVIF

Der er kommet en ny mulighed for at støtte SVIF

SVIF har lavet en partneraftale med Danske Spil, dette betyder at vi modtager kr. 250

når vi skaffer Danskespil.dk en ny kunde. Men det er vigtigt, at I gør det via vores

hjemmeside http://www.svif.dk for at vi kan få pengene. På hjemmesiden kan I også

læse mere om hvordan I skal gøre. Hvis I har en profil i forvejen hos Danske Spil, kan

I desværre ikke støtte os på denne måde, men man kan oprette en ny i kæresten´s eller

i konen/manden´s navn og dermed støtte ungdomsarbejdet i SVIF

Desuden er der de muligheder som vi tidligere har nævnt.

● Der kan opsættes et reklameskilt i Skalleruphallen

● Der er mulighed for at få en reklame i vores klubblad SVIFFEN,

udkommer 3 gange årligt

● Du/I kan tilmelde jer Foreningsel via. Energinord, hvor Du/I støtter ved at købe

strøm som I sikkert også gør i dag hos Energinord. Energinord sørger for det

praktiske. Dette giver ca. kr. 100 pr. forbruger som tilmelder sig til SVIF.

● Hver husstand kan spare ca. kr. 200 om året.

Her er en god mulighed for alle til at støtte, uden det koster jer penge

Tilbuddet kan også benyttes af elforbrugere udenfor Energinord´s dækningsområde

For at tilmelde jer bruges følgende adresse: http://www.energinord.dk/svif

Hvis der ønskes mere information om priser eller lignende, kan henvendelse ske til:

Finn Sørensen Tlf. 21 75 71 74 efter kl. 16.00 til hverdag el. mail svif.if@live.dk

Til annoncørerne i SVIFFEN.

Vi har besluttet at lave en aftale med DGI om, at de i fremtiden skal trykke vores

medlemsblad. DGI har tilbudt at trykke bladet til en lavere pris end det vi giver nu,

derfor har bestyrelsen besluttet at sænke prisen for at have en annonce i bladet. Vi håber

at I også i fremtiden har lyst til at have en annonce i bladet og dermed støtte vores

forening. Hvis der er andre som har fået lyst til at få en annonce i bladet, er I velkommen

til at kontakte undertegnede for priser mm. Der vil blive sendt opkrævninger ud i

den nærmeste fremtid.

www.svif.dk 10

Finn Sørensen, svif.if@live.dk, Tlf. 21 75 71 74


Hallen

Nu har vi efterhånden fået lavet de reparationer,

der på grund af vejret og lever-

ingstid var blevet lidt udsat. Der er blevet

skiftet toiletdøre i 3 omklædningsrum.

Ovenlysvinduerne i hallen er blevet

skiftet ud med nogle bedre; isolerede, der

også opfylder brandmyndighedernes krav

til automatisk opluk i tilfælde af brand.

De kan også lukkes op manuelt, hvis der

f.eks er varmt i hallen. De var blevet utætte

og der var risiko for, at utætheder kunne

medføre ødelæggelse af halgulvet, så det

var ikke 'af storhed' at gøre det. Samtidig

gik tømreren rygninger, fugleklodser og

tagplader efter. Det holder således mange

år endnu. Alle elinstallationer og redskaber

er tjekket og godkendt. Gulvet er lidt

slidt, så jeg er ved at indhente tilbud på

en ny lakering. I foråret og sommeren

malede jeg træværk og døre udendørs;

jeg startede der, da det jo er udsat for vejr

og vind, nu vil jeg så fokusere på døre og

vægge indendørs i år.

Der er blevet indkøbt nogle nye lettere

bander - og mange er blevet limet mm.

Der er købt nye skraldespande - og nogle

flotte grønne planter vil være med til et

pynte i vindfanget og i forhallen. Der er

blevet bestilt billeder til væggene i hallen

af Stine fra Gymnastikafdelingen.

Vinteren går på held, foråret er i vente og

der er masser af ideer fra min side til forskønnelse

af vores dejlige hal.

www.svif.dk

11

Det er rigtig dejligt at komme herop dag

efter dag - og se at alle idrætsudøvere og

besøgende, store som små, behandler hallen

med ære og respekt.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Ronnie Christensen.

www.svif.dk


Støt

annoncørerne

– de støtter

SVIF...

Skallerupvej 476 b, Sønderlev, 9800 Fra 1/6 Hjørring - 31/8

Tlf:. 98 90 10 41 Alle dage 10-17

www.svif.dk

LANDBRUGSARBEJDE

SNERYDNING

SLAMSUGNING

JORDFLYTNING

UDGRAVNING

Toftegaards

Maskinstation

v/ Flemming Christensen

Tlf. 98 90 25 70. Bil 20 19 25 70

12

FLIS

LOKALT DYRKET

FØRSTEKLASSES KVALITET

FRA

NORDIC BIOMASS A/S

VILLERUP HOVEDGAARD

KONTAKT:

TOM GOTFREDSEN, TLF 21627170

VENNEBJERG

GLASPUSTERI

Masser af gaveidéer

ÅBNINGSTIDER:

Udenfor sæsonen ring for åbningstid

Tlf. 96 78 04 01


12

16

Jens Bent Olesen Flemming Døi

Tømrermester Villerup Tømrermester Hovedgaard

Tlf. 98 96 06 32 www.pilebyg.dk Tlf. 98 96 53 38

tlf. 98 96 20 71

Lønstrup HVER DAG

Murerforretning

FRISKE FISK

Kjeld Pedersen . Grønne Klitvej 215

9800 Hjørring . Tlf. 98 96 03 93

Mobil 40 34 85 12

Nørregade 30 · Hjørring · 98 92 62 95

BENYT

SKALLERUPHALLENS

Fanøvej 2 · 9800 Hjørring · Tlf. 96 25 40 80 · mail@printnord.dk

CAFETERIA

SÅ STØTTER DU SVIF!

v/ B. Andersen . Strandvejen 136 . Lønstrup . 9800 Hjørring

Telefon 98 96 00 98 . Fax 98 96 04 39

v/ B. Andersen . Strandvejen 136 . Lønstrup . 9800 Hjørring

Telefon 98 96 00 98 . Fax 98 96 04 39

Professionel klipning

for hele familien

Birthe Veggerby Nielsen

Fælledvej 24, Hundelev

9480 Løkken

Tlf.: 98 99 99 11

13

Åbningstider

Åbningstider

Mandag: 9.00 - 17.00

Mandag: Onsdag: 9.00 - - 17.00 21.00

Onsdag: Fredag: 9.00 - - 21.00 17.00

Fredag: Lørdag: 9.00 7.00 - - 17.00 13.00

Lørdag: 7.00 - 13.00

V/ TONY NYENG

V/ VÆRKSTED: TONY NYENG

VÆRKSTED:

SKALLERUPVEJ 476

www.svif.dk


www.svif.dk

SVIF LANDET

NYT FRA KIRKEN

Konfirmation i Skallerup kirke

Fredag den 26. april, Bededag, kl. 10.30, se

konfirmandlisten.

Fredagskomsammen

Fredag den 19. april kl. 18.30-20

Aften for børnefamilier. Tema ”På vej mod

pinse”. Fællesspisning, børnegudstjeneste og leg.

Alle er velkomne. Mad: 35 kr. for voksne og 15

kr. for børn.

Forårskoncert i Vennebjerg kirke

Torsdag d. 2. maj kl. 19.30

Sognekoret synger et forårsprogram. Desuden

synges en række fællessange. Fri entre.

Eftermiddagsmøde i Sognegården

Torsdag den 16. maj kl. 14

Gudstjeneste i Skallerup kirke. Efterfølgende

kaffebord med fortælling fra Søren Kierkegaards

liv. Fri entre. Kaffe med brød à kr. 30.

Friluftsgudstjeneste ved

Vennebjerg kirke

Tirsdag den 18. juni kl. 19

Afholdes ved foden af Klangshøj. Messingblæsere

medvirker. I tilfælde af dårligt vejr, rykker

vi indenfor.

Sct. Hans-aften ved Spejderborgen

Søndag d. 23. juni kl. 18.30

For børnefamilier. Medbring selv madkurv.

Orgelmusik i Lønstrup kirke

Torsdag den 4. juli kl. 20:

Organist Claus Bach, Frederikshavn. Fri entre

14

Kirkevandring i historiens spor

i og ved Vennebjerg kirke

Tirsdag d. 9. juli kl. 19.

Mød blot op på parkeringspladsen. Fri entre.

Rundviser Børge Christensen, telf. 98 96 82 38.

Orgelmusik i Lønstrup kirke

Torsdag den 11. juli kl. 20:

Organist Søren Rasmussen, Frederikshavn. Fri

entre

Kirkevandring i historiens spor

i og ved Skallerup kirke

Tirsdag d. 16. juli kl. 19.

Mød blot op på parkeringspladsen. Fri entre.

Rundviser Erik L. Sørensen 96 23 93 57

Orgelmusik i Lønstrup kirke

Torsdag den 18. juli kl. 20:

Organist Henrik Strøm, Frederikshavn. Fri entre

Kirkevandring i historiens spor

i og ved Vennebjerg kirke

Tirsdag d. 23. juli kl. 19.

Mød blot op på parkeringspladsen. Fri entre.

Rundviser Børge Christensen, telf. 98 96 82 38.

Orgelmusik i Lønstrup kirke

Torsdag den 25. juli kl. 20:

Organist Thomas Abildgaard, Hjørring. Fri entre.

Kirkevandring i historiens spor

i og ved Skallerup kirke

Tirsdag d. 30. juli kl. 19.

Mød blot op på parkeringspladsen. Fri entre.

Rundviser Erik L. Sørensen 96 23 93 57

Kirkevandring i historiens spor

i og ved Skallerup kirke

Tirsdag d. 6. august kl. 14.

Mød blot op på parkeringspladsen. Fri entre.

Rundviser Erik L. Sørensen 96 23 93 57

Klik på

www.havtornensrige.dk

og se meget mere om hvad, der sker i og med

Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup.


Kirkevandring i historiens spor

i og ved Vennebjerg kirke

Tirsdag d. 13. august kl. 14.

Mød blot op på parkeringspladsen. Fri entre.

Rundviser Børge Christensen, telf. 98 96 82 38.

Koncert med Violinisten Kim Sjøgren i Lønstrup

kirke

Torsdag den 22. august kl. 19.30.

Billetter à kr. 125 kan købes i Sparekassen Vendsyssel,

Lønstrup fra onsdag den 12. juni.

KONFIRMANDER

Ved gudstjenesten i Skallerup kirke Bededag,

fredag den 26. april kl. 10.30 konfirmeres følgende:

Karen Marie Ørsøe Barup, Anneksvej 8

Anders Boelt, Nørre Harritslevvej 74

Oliver Bagger Christensen, Rubjergvej 7

Dag Christian Falk, Villerupvej 80

Anders Gregersen, Skallerupvej 498

Christopher Bak Hansen, Søndermøllevej 85

Stine Hasselgaard, Fruemøllevej 58

Julie Mølgaard Jensen, Skallerupvej 456

Lasse Jepsen, Lønstrupvej 655

Silje Marquardsen Lund, Rælingen 3

Edith Nagginda, Skellet 8

Emil Lundgaard Olsen, Nørumvej 149

Karoline Pedersen, Lønstrupvej 459

Rasmus Sørensen, Skallerupvej 224

Laura Bagger Vejen Vinther, Fruemøllevej 142

Husk

Arktivitetskalenderen

på havtornerige

12

Cafeen er åben fra april til oktober.

På menukortet er der mange små som store

retter, og vi har altid frisktappet fadøl.

Hele året er der åbent for selskaber

af enhver art.

Vi leverer gerne mad ud af huset.

Kig indenfor og få en festbrochure

med hjem.

Med venlig hilsen Ella og Jan Petersen

98 90 30 19 – hele året

Lønstrup

Containerservice

Vognmand-Entreprenør

Claus Kjærgaard Henriksen

Møllebakkevej Fanøvej 2 · 9800 175, Hjørring Lønstrup · Tlf. 96 25 4

9800 Hjørring

Tlf. 40 45 51 04

www.containernord.dk

Læ S

i h

Vi

www.

Lønstru

Murerf

Kjeld Pedersen .

9800 Hjørring . T

Mobil 40 34 85 1


www.svif.dk 16

Fastela


vn 2012

17


VOLLEY

Voksne

Voksenvolley kører som altid pænt og sobert

(ved ikke hvorfor de behøver skrive

det, red.). Vi er 21 mænd, som virkelig

har gjort os umage på banen - det eneste

lille minus er, at vi ikke har nogle damer

med i år (ja, det forstår man jo ikke, når

de er berømte for at råbe "sikker sex"

som et af deres vigtigste kampråb, red).

Men, vi håber der dukker nogle op igen

næste år (ja, man får da jo så i hvert tilfælde

ikke børn af det, red). Volley for-

Ja, de findes ikke pænere - end på

SVIFs volley-herrehold!

Volleyball for børn i SVIF!

Volleyball for børn er ved at være ovre

for denne sæson. Gennem vinteren har

vi været en flok børn i alderen 8 – 14 år,

med trænere, der spillet volleyball. Vi

har været samlet, hver tirsdag fra 18.30

– 19.30, altså lige før de voksne motionister.

Vi kan godt li´ at der er fuld knald på

og at der sker en masse mens vi er til volley,

så aftenerne står på et varieret program

med øvelser og træning i motorik,

koncentration, boldteknik, volleyballslagene,

kampopstillinger og meget mere.

Som opvarmning og afslutning vælger

vi tit høvdingebold. Som trænere har det

været en rigtig fint at se, hvordan det kan

skifte fra larm, ballade og sved på pan-

18

venter vi at starte op igen i uge 43 (efter

efterårsferien), både for børn og voksne.

Tom Granbakken

(med indskudt kommentar fra

redaktricen).

den, når der trænes smash, for så – fem

minutter senere, at se dyb koncentration

og fokus, når der spilles kamp. Fra

spillerne har der været et supergodt

engagement og alle har opnået flotte

fremskridt med spillet, det har betydet

at vi alle har haft en super god

oplevelse med volleyball for børn i

SVIF!

Anders Dahl og Søren Beikes


EL-ANLÆG

ALARMANLÆG

EDB-INSTALLATIONER

POOL-TEKNIK

SALG AF HVIDEVARER

landbrug • industri • boliger • hvidevarer

LEIF

SALOMONSEN APS

Aut. EL-INSTALLATØR

Hver dag friske grøntsager fra

DEN GRØNNE VOGN

Dagfriske grøntsager hele ferien med

mange specialiteter bl.a. i salater

Udelukkende egne produkter

Nydalvej 2, Lønstrup

Tlf. 98 96 03 50

19

RING

98 96 03 09

Vi er altid friske med et godt tilbud, når det gælder

Vennebjerg Maskinstation

v/ C. K. MICHAELSEN

vennebjergmaskinstation@12move.dk

VESTERHAVSVEJ 8 - LØNSTRUP

9800 HJØRRING

TELEFON 98 96 03 09

BILTELEFON 30 98 15 09

BILTELEFON 30 25 27 28

TELEFAX 98 96 01 89

Aut. Aut. el-installatør kloakmester - vognmand - entreprenør

Lønstrup . 9800 Hjørring . Tlf. 98 96 02 11

Niels Erik Pedersen Tlf. 98 91 07 61

Søndermøllevej NEDFÆLDNING 3, AF Nr. GYLLE Harritslev MED SPECIALKØRETØJ Bil 40 27 78 05

Se vores hjemmeside: www.vennebjerg.dk

www.svif.dk


SVIF´S venner og

Super-Spar Lønstrup

har indgået et samarbejde

om at få solgt flest af

Allan Olsen´s nye cd jøwt

Skulle det ske vil Allan Olsen give en koncert

til SVIF´S Venner, hvor overskudet går til SVIF.

Allan Olsen´s cd bliver kun solgt hos Spar kæden i vensyssel,

og Super-Spar i Lønstrup ligger pt. nr.1 i konkurencen.

SÅ KØB ALLAN OLSEN`S NYE CD

HOS SUPER-SPAR I LØNSTRUP

KLUBLOTTO

500 kr

Nr. 103 Dorthe Christensen , Nydalsvej 2

200 kr

Nr. 189 Aase Mikkelsen, Nørlev strandvej 426

Nr. 178 Per Pedersen, Grønningen 69

Nr. 138 Claus Henriksen, Møllebakkevej 175

100 kr.

Nr. 140 Rikke Andreasen, Skallerupvej 778

Nr. 120 Lasse Jepsen, Lønstrupvej 655

Nr. 107 Per Karlson, Klangshøjvej 24

Nr. 15 Carl Christian, Nørgaard Fruemøllevej 1

Nr. 57 Rita Jensen, Skallerupvej 470

Gevinsterne vil blive tilsendt

Der er stadig mulighed for at få et nr. du skal bare kontakte en af os fra vennerne

www.svif.dk 20


DE FRIVILLIGE

HELTE I SVIF

Tina og Steen Sahlgren

Der er 90 børn på friskolen -

knap 1/3 del af dem går til badminton.

Tallene taler for sig selv;

og tallene ser kun sådan ud, fordi

der er nogle frivillige trænere, der

har lagt et kæmpe engagement,

en mængde tid og en meget stor

portion entusiasme i at spille badminton

med børnene i Skallerup

og omegn.

'Bagmændene' er Tina og Steen

Sahlgren - et par pragteksemplarer

indenfor lokalt engagement. Når

de ikke er i sving i Friskolen - eller

Steen pangler med produktion

af SVIFFEN her - så træner Tina

og Steen børn i badminton. De

gør det både sommer og vinter; og

de gør det i Skallerup - mens også

ude omkring. Alt imens de begge

er optaget af, at alle skal kunne

21

være med - så har de også fastholdt,

at de motiverede børn også

skal have chancen for at blive

rigtigt gode - ude til stævner. Det

tror jeg alle, der har set dem træne

børnene, kan genkende. De tager

træningen i badminton alvorligt

- også. Der er blevet arbejde

med - at de gode også skulle blive

bedre! Tage medaljer til stævner!

Og det gør de så, børnene fra

SVIF. Spillerne kommer hjem fra

stævner med sved på panden -

med sikkerhed, men flere af dem

altså også med medaljer.

Godt gået, Tina og Steen. I har

ikke været ene om det - andre har

hjulpet, men i børneafdelingen

udgør I den rygrad i Badmintonafdelingen,

der gør hele forskellen.

Godt gået!

www.svif.dk


SVIF’s venner

Juletræsfest

Fjerde juledag blev der afholdt juletræsfest

- og der var rigtig mange som valgte

at komme - så det blev en god dag. Der

blev sunget, lavet sanglege og Peder og

Marianne fortalte et juleeventyr. Og der

var rigtig mange børn - samt nogle voksne,

der var med til at gøre det til et rigtigt

sjovt eventyr. Vi havde også besøg

af julemanden igen i år..... så der må jo

være nogle søde børn her ude i Skallerup

og omegn.

Generalforsamlingen

Vi har holdt generalforsamling. Der sagde

vi farvel til Ole og Jørgen. Vi sagde

velkommen til Helle, Lars og Per. Vi ser

nu frem til et godt samarbejde med Helle

og Per, for med Lars, der skulle det ikke

være sådan. Lars faldt ned af et tag, og

han er ikke er blandt os mere. Vi mindes

Lars som det skønne menneske han var i

bladet her.

Se konstituering i SVIFS Venner bagerst

i bladet.

Fastelavnsfest

Der kom rigtig mange udklædte børn - og

de havde heldigvis tage deres forældre

- og nogle deres bedsteforældre med, så

vi var mange. Der var sat 5 tønder op, og

børnene blev delt op i hold derefter. Der

blev slået katten af tønde, og kattekonge

og kattedronning; og, der blev fundet 2 på

hvert hold, som var bedst udskældt. Der

var præmier til dem. Der blev spist boller

og folk hyggede sig mens børnene legede.

Cafeteriet

Det er Birthe og Chelina, der kører det

med hård hånd. Men, det er ikke nemt for

www.svif.dk 22

dem, for der er ikke mange, der har lyst til

at tage nogle vagter. Det er meget de samme,

der tager en vagt eller to. Nu siger jeg

det igen, hvis alle der er aktive i SVIF tager

2 vagter om året, så kan vi holde åbent

i vores cafeteria, når der brug for det. Så

jeg håber det er med til at få nogle flere ud

af busken, det går jo til vores børn, og det

kan jo også være sjovt. Det er ikke svært!

Alle kan lære de få gerninger, der er i at

holde åbent.

Kommende aktiviteter

Sommerfest, uge 32 - 2013

Cykelløb, 13. september 2013

Juletræsfest, 28 december 2013

Generalforsamling, 4. februar 2014

Fastelavnsfest, 2. marts 2014

Med forbehold for ændringer.

HALFEST - det er ikke afklaret endnu,

men, det kunne måske blive en fest med

Allan OLsen som hovednavn? Hvem

ved?

Det jøwt!

SVIF´S venner og Super-Spar Lønstrup

har indgået et samarbejde om at få solgt

flest af Allan Olsen´s nye cd JØWT.

Skulle det ske - vil Allan Olsen give en

koncert til SVIF´S Venner, hvor overskuddet

går til SVIF. Allan Olsen´s cd

bliver kun solgt hos SPAR- kæden i vendsyssel,

og Super-Spar i Lønstrup ligger

pt. nr.1 i konkurrencen. Derfor: KØB AL-

LAN OLSEN`S NYE CD HOS SUPER-

SPAR I LØNSTRUP - det kan ende som

et brag af en fest i SVIF.


Lars Gregersen, 1968- 2013

Den 23. februar i år oplevede Familien Gregersen et uerstatteligt

tab ved Lars død. I vores lokalsamfund og SVIF sender vi alle

vores kondolence til Hanne, Anette og Anders.

Lars var nemlig et af de mennesker, der ikke kun gør en forskel

for sin egen familie. Han gjorde også en stor forskel i vores lille

lokalsamfund.

Lars var netop blevet valgt ind i SVIF's Venner - og omend han

ikke nåede et langt virke her, så var netop hans accept af at påtage

sig denne opgave, et fint billede på hans indstilling til tilværelsen.

Lars var den meget hjælpsomme og humørfyldte fyr, der altid

var klar til at give en hånd med. Og vel at mærke en praktisk

hånd. Med en maskine eller de bare næver, kunne Lars udrette

meget. Han vil blive savnet, hver gang ting skal ændres og udrettes

omkring vores skole og fritidsliv i Skallerup. Men ikke kun

for hans praktiske håndelag ; Lars havde en mild og humoristisk,

lun facon, der pyntede sværligt på os vendelboer. Lars var langt

fra Vendelbo, men han fandt sig alligevel til rette iblandt os, - og

har sikkert også måtte bære over med os ind imellem. Har man

en gang mødt ham, stående langs sidelinien til en fodboldkamp,

med et smil på læben,1 hvad end kampen gik den ene eller anden

vej, så ved man, at vi ikke kunne have haft finere menneske som

frivillig og engageret i vores foreningsliv. Det handlede ikke om

at vinde, men om at være med. Og være det på en ordentlig måde.

Det må vi se om vi kan efterleve.

Æret være Lars’ minde.

23

www.svif.dk


Gymnastik

Så blev det forår, og dermed er sæsonen

slut for gymnastik for denne gang. Vi sluttede

flot af med vores lokale opvisning

søndag, den 17. marts.

I den forbindelse vil vi gerne sige tak for

den flotte opbakning vi fik. Hvor var det

dejligt at se så mange mennesker i hallen,

og vi kan se, at det for nogle er blevet en

tradition, at hele familien er med til gymnastikopvisning

i SVIF. Ja, faktisk er det

lige før, at nogle familier har faste pladser.

SVIF´s venner skal også have tak for det

flotte kagebord, som de arrangerer i forbindelse

med opvisningen. Det er vist

også blevet en tradition, at gymnastik og

lagkage høre sammen! Anni Jepsen lagde

intet mindre end 16 lagkager sammen!

Vi vil også gerne takke vores seniorhold

for at være med til opvisningen. I er med

til at gøre dagen endnu mere festlig. Og

tak til Leif og Anne Marie for den store

hjælp I giver gymnastikafdelingen på opvisningsdagen.

Vores sæson har været rigtig god. Vi har

haft i alt 5 hold i gang, Familiegymnastik,

Spilopper, Power Kids, Junior/Parkour

samt Zumba holdet.

Vi forsøger i gymnastik at tilbyde ”basis”

varen, altså rytmisk og spring-gymnastik

for vores børn. Vi tror på, at det er det, vores

lokalsamfund og foreningen kan håndtere.

Vi modtager af og til forespørgsler

på forskellige andre aktiviteter, men da

alt arbejde i klubben er baseret på frivillighed,

vælger vi at holde os til ”basis”

varen. Dog er Zumba og senest Parkour

kommet med i programmet, og begge

dele er satsninger, som har vist sig at være

www.svif.dk 24

succesfulde. Til gengæld er vi fleksible

og inddrager andre elementer i vores træning,

hvilket jeg på nærmeste hold oplevede

lige før vinterferien. Vi havde sygdomsramte

og forhindrede instruktører på

Parkour holdet, men fluks var der ordnet

2 gæsteinstruktører fra Hjørring Jui Jitsu

klub, og børnene fik en fantastisk oplevelse

med hjem.

Vi holder nu pause indtil efteråret, men vi

ligger ikke på den lade side. Vi skal have

styr på de kommende hold og instruktørsituationen.

Igen i år tror vi på fuldt

program til efteråret, men vil allerede nu

gerne opfordre dig til at kontakte en af os

i gymnastikudvalget, hvis du kunne tænke

dig at give en hånd med i afdelingen.

Vi ses til en ny sæson i efteråret.

Henriette Gregersen

Stine Christensen

De sidste instruktioner inden indmarch.


Tina trold kørerfamiliegymnastikken.

Spilop holdet

kom med eget

band.

Parkour holdet

bliver briefet

af Dan lige før

opvisningen

25

Dagens fanebærere,

Julie

Pedersen og

Casper

Gregersen

www.svif.dk


Friskolen Skallerup

Friskolen lige nu!

Nu kan vi offentliggøre, at fra næste skoleår tilbyder vi på Friskolen også 8. årgang.

Satsningen med 7. årgang har heldigvis været en stor succes. Vores elever

i 7. årgang er meget glade for samarbejdet med Lørslev Friskole; og det var lutter

glade elever, der kom hjem fra deres skolerejse til Berlin. Her havde de i en hel uge

udforsket storbyen sammen med eleverne fra Lørslev Friskole. De to nuværende 5.

og 6. klasser fra friskolerne kender også hinanden. De har haft enkelte skoledage

sammen, og en hel projektuge, hvor der var fokus på sundhed og motion; en super

uge, hvor eleverne lærte hinanden at kende ved at arbejde sammen, men hvor der

også var tid til hygge. I maj måned sender vi vores 5. og 6. årgang på lejrskole på

Læsø - og det er naturligvis sammen med vennerne fra Lørslev.

At der fra næste skoleår tilbydes 8. årgang betyder, at der fra august forventes ca.

90 elever på Friskolen, og det er altså en rigtig god fremgang for en nystartet skole.

Vi har haft indskrivning til kommende 0. årgang, som tæller 7 glade elever. De har

allerede smagt på skolelivet i uge 12, hvor de var på besøg en times tid hver dag -

de arbejdede med trafik. De sluttede ugen med en ”Gå-prøve”, hvor en lokal betjent

overvågede, at de bla. ser sig for, når de skal krydse vejen.

På Friskolen sker der mange spændende ting i hverdagen. Næsten ikke to uger er

ens. I uge 7 havde vi projektuge med fokus på Førstehjælp. Det er ikke rart, når vi i

medierne kan læse, at elever ikke undervises i førstehjælp. Til den kritik kan vi sige,

at Friskolens elever kan yde førstehjælp uanset om det drejer sig om en forstuvet

fod eller der er tale om hjerte-lunge-redning. På skolens Facebookside er der en

lille video, hvor man ved selvsyn kan se, hvor alvorligt eleverne tog opgaven. Det

gjorde bestemt ikke ugen ringere, at vores lokale redder Thomas Holst brugte sin

fridag på at møde op i uniform og ankom i en til lejligheden udlånt ambulance.

Lena Skovborg

Skoleleder Friskolen Skallerup

www.svif.dk

26

Formanden for

SVIFS VENNER

- hun ved nok

hvor skabet skal

stå. Jens sætter

knager op. Det

er han god til .


Seniorklubben

Seniorklubbens sommeraktiviteter står

for døren - og alle som kunne have lyst til

at deltage er hjertelig velkommen. Og, så

håber vi på en god sommer. Der er skiftet

2 medlemmer ud i seniorudvalget, Henny

og Tage er gået ud og ind er kommet Karen

Vanggaard og Inger Villumsen. Vi

ønsker jer held og lykke med arbejdet.

Sommerprogram

Senior og Motion Skallerup 2013

Tirsdag den 21. maj kl.19,00.

Mødes vi ved Dorte og Jørgens sommerhus,

Fjorden 18, Lønstrup og slutter med

at drikke kaffe på ”Nordsøen ”.

Tirsdag den 28. maj kl.18,00.

Mødes vi ved ”Tversted Søerne”. Medbring

madkurv, der er en overdækket

plads. Herefter en kort eller lang travetur

sammen med Asbjørn.

Tirsdag den 4. Juni kl. 19,00

Mødes vi i ”Rododendron Parken” Brønderslev,

medbring kaffe som drikkes på

”Nygårds vænget” i Brønderslev.

Tirsdag den 11. Juni

Udflugt til Silkeborg. Pris og program senere

ved Jørgen.

Tirsdag den 18. Juni kl.19,00

”Klanghøj” Friluftsgudstjeneste. Tag

Kaffekurv med. Vi kører til Sognegården

og drikker kaffe.

Tirsdag den 25. Juni kl.14,00

Mødes vi ved” Venkøb, nordens alle” og

kører sammen en tur, som Bodil og Thorkild

arrangerer. Kaffekurv og grillmad

medbringes.

Sommerferie

I uge 32 er der Sommerfest med en stor

familieaften.

Tirsdag den13. August kl.19.00

Spil og Gåtur ved hallen. Husk kaffekurv.

Tirsdag den 20. august kl. 19,00

Syng sammen i kælderen ved Anne Marie.

Husk Kaffekurv.

Tirsdag den 27. August kl. ?”

Fårup Skovhus” - Afslutning på Sommerens

Program.

Tirsdag den 10. September kl.14,00

Starter vintersæsonnen.

Med forbehold for ændringer, men altid

med håbet om at se mange, både tidligere

og nye.

Krocket

Det spiller vi tirsdag og torsdag hele sommeren

- og her er der også plads til nye.

27

Mange hilsner Seniorudvalget.

www.svif.dk


20

www.svif.dk

joa@joa.dk

HUSK! BANKO

i Skallerup Hallen.

Den anden onsdag i måneden. KL. 19.30

Flotte præmier og hyggeligt samvær.

Vi glæder os til at se jer.

28


16

billig billig benzin benzin og og diesel diesel

– det er – det også er OK også uden OK uden renter renter og gebyrer og gebyrer

Hundelev 98 99 90 01

Hundelev 98 99 90 01

Viggo Viggo Jensen Jensen Eftf. Eftf.

Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Leddet Viggo 4 . 9800 Jensen Hjørring . Tlf. Eftf. 98 92 24 00

Leddet 4 vje@viggo-jensen.dk

. 9800 Hjørring . Tlf. 98 92 24 00

Tømrer- vje@viggo-jensen.dk og Snedkerforretning Aps

SKAFOR-godkendt sikringsmontør.

Leddet SKAFOR-godkendt 4 • 9800 Jens Bent Hjørring Olesen sikringsmontør. • Tlf. 98 92 Flemming 24 00 Døi

Tømrermester Tømrermester

www.viggo-jensen.dk

Jens Bent Olesen Flemming Døi

Tømrermester Tlf. 98 96 06 32 Tømrermester Tlf. 98 96 53 38

Tlf. 98 96 06 32 Tlf. 98 96 53 38

PILGRIM smykker · STEN- og RAV smykker

SKAFOR-godkendt sikringsmontør.

Jens Bent Olesen Rå og HVER polerede Flemming DAGsten

Døi · Æteriske olier / duftlamper

FØNIX

HVER

FRISKE

DAG

Tømrermester Tømrermester musik FISK - til afspænding og meditation

FRISKE

PILGRIM smykker - og FISK et · “hav” STEN- af og brugskunst

RAV smykker

Nørregade Rå 30 og · Hjørring polerede · 98 sten 92 62 · Æteriske 95 olier / duftlamper

Nørregade Det 30 · FØNIX Hjørring er OK musik · 98 92 - til 62 at afspænding 95 tanke SKALLERUPVEJ og meditation484

BENYT

- og et “hav” af brugskunst

9800 HJØRRING

billig benzin og TLF. diesel 98 96 81 62

SKALLERUPVEJ MOBIL 23 484

SKALLERUPHALLENS

24 23 29

– det er CAFETERIA også OK uden 9800 renter HJØRRING

FAX 98 og 96 gebyrer

SKALLERUPHALLENS

81 63

SÅ STØTTER DU SVIF! TLF. 98 96 81 62

CAFETERIA

SÅ STØTTER DU SVIF! MOBIL 23 24 23 29

16 STRANDVEJEN 89, FAX LØNSTRUP, 98 96 81 639800

HJØRRING

telf: 98 96 08 33 / 98 96 04 15

Hundelev STRANDVEJEN 98 99 90 89, 01LØNSTRUP,

9800 HJØRRING

telf: 98 96 08 33 / 98 96 04 15

BENYT

2

2

Hurtig Hurtig service service døgnet døgnet rundt...

98 98 96 96 04 04 31 31

Hurtig service døgnet rundt...

98 96 04 31

El- El- og og hvidevareservice

El- og hvidevareservice

DØGNSERVICE

Biltlf. Biltlf. 20 45 20 04 45 3104

31

Aut. Aut. El-installatør ERIK ERIK PEDERSEN PEDERSEN

Lønstrupvej Biltlf. Lønstrupvej 20 30 45 - 9800 30 04 - Hjørring 9800 31 Hjørring

Aut. El-installatør Tlf. 98 Tlf. 96 98 04 96 31 04 - Fax ERIK 31 98 - Fax 96 PEDERSEN

90 98 31 96 90 31

Lønstrupvej 30 - 9800 Hjørring

Tlf. 98 96 04 31 - Fax 98 96 90 31

29

DØGNSERVICE

DØGNSERVICE

www.svif.dk


www.svif.dk

SKALLERUP-VENNEBJERG IDRÆTSFORENING

BESTYRELSE

Formand: Anita Kristensen

Skallerupvej 423,

Tlf..............98 96 77 76/20 82 79 13

Email ...........anitasvif@hotmail.com

Næstformand: Claus Gregersen

Søndremøllevej 156

Tlf..................................98 96 80 08

Email ...........sdr.molle@mail.tele.dk

Kasserer: Finn Sørensen

Skallerupvej 496

Tlf..............98 96 83 06/21 75 71 74

Email .........................svif.if@live.dk

Sekretær: Rikke Andreasen

Skallerup 778

Tlf..................................20 23 24 30

Email ................ rikketa@gmail.com

Stine B. Christensen

Tlf..................................98 96 96 66

Email .............. stinebeck@privat.dk

Repræsentant for senior:

Henny Stadel Pedersen

Trolhættanvej 32.2.th

Tlf..................................98 92 81 67

Tom Nielsen

Nørremøllevej 116

Tlf..................................98 96 81 09

Email ... nielsen.granbakken@jubii.dk

Astrid Boel

Tlf..................................60 19 26 00

Repræsentant til Landsbyrådet:

Tom Nielsen og Anita Kristensen

Repræsentant til Vennerne:

Claus Gregersen og Rikke Andreasen

Kontantperson hallen:

Claus Gregersen

30

UDVALG

BADMINTON

Formand:

Astrid Aaby

Tlf..................................60 19 26 00

Ungdom:

Tina Stavnskær Sahlgren

Lønstrupvej 416

Tlf:.................................98 96 80 80

Email ...........sahlgren@post.tele.dk

Kontingent:

Birthe Fihl-Jensen

Tlf..................................27 26 04 96

Email ...............................Fihl@it.dk

Motion:

Charlotte Ahrenkiel

Tlf..................................20 86 10 62

Email .......... rosvang9@mail.tele.dk

FODBOLD

Claus Gregersen

Tlf..................................98 96 80 08

Jakob Mølsted

Tlf..................................98 96 85 89

Michael B. Hansen

Tlf..................................98 92 10 23

Chelina Kristensen

Tlf..................................25 70 13 75

Vibe Gro

Tlf..................................40 19 80 73

Repræsentant Synergivejen:

Anita Kristensen

Sponser udvalg:

Finn Sørensen og Stine Christensen


GYMNASTIK

Henriette Gregersen,

Tlf..................................98 96 80 08

Email ...........sdr.molle@mail.tele.dk

Stine B. Christensen,

Tlf..................................98 96 96 66

Email .............. stinebeck@privat.dk

SENIORKLUBBEN

Karen Vanggaard,

Tlf..................................98 91 03 70

E-mail ..... karen-andersen@mail.dk

Henry Nielsen,

Tlf..................................98 96 82 95

Jørgen Pedersen,

Tlf..................................98 91 16 46

Lisbeth Nielsen,

Tlf..................................98 96 81 79

Inger Villumsen,

Tlf..................................98 96 82 58

HJEMMESIDE OPDATERING

Finn Sørensen,

Tlf..................................98 98 83 06

svif.if@live.dk

BLADUDVALG

Vibe Gro Falk,

Tlf..................................40 19 80 73

vibegro@pilebyg.dk

Steen Sahlgren,

Tlf..................................98 96 80 80

sahlgren@post.tele.dk

Hallen, tlf. .....................98 96 81 03

Vagt tlf. ..........................41 22 39 48

Cafeteria, tlf. .................98 96 86 87

www.svif.dk

31

SVIF'S VENNER

Adresseliste for bestyrelsen

i SVIF’s Venner:

Formand:

Anni Jepsen

Lønstrupvej 655

Tlf: ..............98 92 57 49 / 22 84 61 69

Email................ jensjepsen@email.dk

Næstformand:

Leo Vinther

Fruemøllevej142

Tlf: ....................................98 96 86 40

Email.................leovinther@yahoo.dk

Kasserer:

Helle Gotfredsen

Tlf: ....................................28 75 21 72

Email................ gotfredsen@privat.dk

Sekretær:

Chelina Kristensen

Rugbjergvej

Tlf: ....................................25 70 13 75

Email......................cook@stofanet.dk

Cafeteria:

Birthe Hansen

Søndermøllevej 185

Tlf: ................98 92 10 23/30 53 49 77

Email........... frumbh@hansen.mail.dk

1. Suppleant:

Per Larsen

Sandgårdsvej 85

Tlf: ....................................20 28 13 85

Observatør fra SVIF:

Claus Gregersen

Søndermøllevej

Tlf..................................98 96 80 08

Email ..........Sdr.molle@mail.tele.dk

Rikke Thorn Andreasen

Email ................... rikkata@gmail.dk

www.svif.dk


Uanset hvor du er

i livet har vi en konto

der passer til dig

Kom og hør om vores attraktive

produkter og om de fordeLe de giver

pengo Club 0 - 12 årige

focus Ung 13-17 årige

focus plus 18-28 årige

vendsyssel pLUs 28 år og opefter...

vendsyssel 55 pLUs 55 år og opefter...

læg din vej forbi Lønstrup afdeling

og hør hvad vi kan gøre for

din privatøkonomi

Lønstrup afdeling

Strandvejen 62, Lønstrup

9800 Hjørring

tlf. 82 22 92 66

www.sparv.dk

Vi ta’r sunde

initiativer

og støtter det lokale

forenings- og

kulturliv