Spørgeskema til årgang 89 - 14/15 år. - VestLiv

vestliv.dk

Spørgeskema til årgang 89 - 14/15 år. - VestLiv

Tænk nu på den alvorligste skade inden for de sidste 12 måneder

34. Hvilken form for ulykke, var der tale om?

(sæt kun ét kryds og kun for den alvorligste ulykke)

Trafikulykke Ulykke på skole/uddannelses-institution

Idrætsskade Ulykke i hjemmet

Arbejdsulykke Andet


Hvilken form for ulykke var der tale om?

Din familie

Skriv__________________________________________________________

35. Hvilket nummer er du i din søskendeflok? (du har måske en storebror og en lillesøster, dermed er du nummer 2

ud af 3 søskende)

(Medregn eventuelle halvsøskende, men ikke stedsøskende)

Jeg har ingen søskende

Jeg har søskende, og jeg er nummer ud af

søskende

36. Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn, når det gælder din familie.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar

Over-

(sæt ét kryds i hver linje)

Helt enig vejende

enig

a) Det er svært for os at planlægge familieaktiviteter

b) Under kriser støtter vi hinanden

c) Når vi er kede af det, kan vi ikke tale med hinanden om det

d) I vores familie behandler vi hinanden, som de forskellige personer,

vi er

e) Vi undgår at tale om det, der bekymrer os eller gør os bange

f) Vi udtrykker vores følelser for hinanden

g) Der er en negativ stemning i vores familie

h) Vi bliver hver især accepteret, som vi er

i) Det er svært at træffe fælles beslutninger i vores familie

j) Vi er gode til at løse familieproblemer

k) Vi kommer ikke godt ud af det med hinanden

l) Vi betror os til hinanden

Overvejende

uenig

Helt uenig

Similar magazines