Download pjecen her - Håndværkerparken

haandvaerkerparken.dk

Download pjecen her - Håndværkerparken

VELKOMMEN

53

AFD.

HÅNDVÆRKERPARKEN V

HØJBJERG


Side: Indhold:

3. Velkommen i afdeling 53

4. Plan over afdelingen

5. Quick-oversigt, faciliteter

6. Afdelingsbestyrelsen

Side: 2 | Velkommen i afd. 53

ALBOA administrationen

7. Affaldssortering

Beboerblad

Beboerhuset P4

8. Ejendomsfunktionærerne

9. Flagstang

Genbrug

Gæsteværelser og selskabslokaler

Haven

10. Hjemmeside

K & P?

Tøj- og bogcafé

Vaskeri

11. Egne notater

ALBOAinfo/ pil /06.12


Velkommen i afd. 53

...... Håndværkerparkens reneste.

FØR DU FLYTTER IND

Dette er en velkomst til dig, der har valgt at bosætte dig i afd. 53.

Denne velkomsthilsen er ment som et supplement til afdelingens

husorden, som du får udleveret ved indflytning. I forbindelse med

indflytning er der nogle praktiske ting, som vi her vil fortælle lidt

mere om

Du kan låne en vogn til at flytte på, sådan at du ikke skal

bære alt fra parkeringspladsen og ind til din nye bolig.

Vognen skal bookes hos varmemesteren - mandag til fredag

mellem kl. 9 00 og kl.10 00 på tlf. 87 406 840.

Du kan låne en nøgle til bommene ved Susan Jessien, Karetmagertoften

21, tlf. 86 29 72 17.

Endnu engang:

Velkommen til dig og din familie

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Andre vigtige foldere om afdeling 53:

Husorden - 2011 (Rød)

Velkommen i afd. 53 | Side: 3


Plan over afdelingen

Karetmagertoften

Side: 4 | Velkommen i afd. 53

Pottemagertoften

Bjødstrupvej


Quick-oversigt, faciliteter

Altan .............................. : 4 lejligheder har altan

Egen have ....................... : ja, stuelejligheder

Carporte/garager ............. : nej

Udhus ............................. : 1 udhus pr. bolig

Dørkaldeanlæg ................ : nej

Fællesantenne ................. : ja, kabel TV Stofa

Køleskab ......................... : nej, forberedt til

Fryseskab ........................ : nej

Komfur ............................ : ja

Emhætte ......................... : ja

Fællesvaskeri ................... : ja

Vaskemaskine i bolig ....... : nej, forberedt til

Tørretumbler i bolig ......... : nej, forberedt til

Røgalarm i bolig .............. : nej

Affaldssortering ............... : ja

Haveaffaldsplads ............. : ja

Bilvaskeplads .................. : nej

Fælleshus ........................ : ja, Beboerhuset P4

Gæsteværelser ................ : nej

Direkte forbrugsmåling i boligerne:

Varme ............................. : ja

Vand ............................... : ja

El .................................... : ja

Husdyr:

Husdyr tilladt ................... : ja

Se husdyrreglerne!

Busforbindelser:

Linie 2A:

Endestation ved Karetmagertoften.

Linie 6A:

Holder på Ringvejen ved

Bjødstrupvej. (Ca. 800 m.)

Linie 16:

Endestation ved Holme Parkvej.

(Ca. 800 m.)

Institutioner og skole:

Privat og kommunal børneinstitution

i Håndværkerparken.

Rundhøjskolen og Holmeskole

ca. 2,5 km.

Indkøbsfaciliteter:

Lokal købmand i Håndværkerparken:

”Biksen”.

Flere store supermarkeder

inden for 2,5 km.

Kridthøj Torv med specialforretninger

- ca. 3 km.

Tranbjergcentret ca. 4 km.

Velkommen i afd. 53 | Side: 5


Her følger en alfabetisk gennemgang af alle de praktiske ting, regler

og gode råd omkring din nye bolig:

Afdelingsbestyrelse

Du kan møde bestyrelsen den anden mandag i hver måned (undtagen juli måned)

mellem kl.19 00 og kl. 19 30 i Beboerhuset, Pottemagertoften 4.

Afdelingsbestyrelsen består af:

Formand: Per B. Rasmussen

Karetmagertoften 85

Tlf. 86 29 20 31

Bestyrelsesmedlem: Susanne Sønderborg

Pottemagertoften 76

Bestyrelsesmedlem: Thorsten Laursen

Karetmagertoften 79

Suppleant: Jeanne Laursen

Karetmagertoften 79

ALBOA - administrationen

Alle administrative spørgsmål vedr. din

bolig skal rettes til boligforeningens

administration.

Vestergårdsvej 15

Postboks 2373 // 8260 Viby J

Tlf. 87 406 700

Fax. 87 406 701

post@alboa.dk

almen boligorganisation aarhus www.alboa.dk

Åbnings- & ekspeditionstid:

Telefonerne er åbne:

Man,tir,onsdag ........ kl. 10.00 -15.00 Man,tir,onsdag ........ 9.30 -15.00

Torsdag .................... kl. 10.00 -17.00 Torsdag .................... 9.30 -17.00

Fredag ..................... LUKKET

Fredag ..................... 9.30 -12.00

Se liste med direkte telefonnumre til alle medarbejdere på www.alboa.dk.

Side: 6 | Velkommen i afd. 53

Ansøgninger om råderet, husdyrhold,

paraboler o.s.v. sendes til driftsafdelingen,

att. inspektøren.


Affaldssortering

Der skal affaldssorteres i Håndværkerparken. Husk også at få sorteret jeres flytteaffald.

Der er tydeligt afmærket i affaldsskurene, hvordan der skal sorteres.

Storskrald

Storskrald sættes udenfor din bolig og hentes hver onsdag, efter forudgående

aftale med varmemester.

Beboerblad

Der udgives i Håndværkerparken et beboerblad

”HÅNDVÆRKEREN” ca. 4 gange årligt.

Indlæg etc. hertil kan gives til Per Larsen, Sadelmagertoften

46, tlf. 61 37 99 83.

Beboerhuset

Beboerhuset findes i Pottemagertoften 4, i daglig tale kaldet P4. Beboerhuset er

en selvstændig afdeling i Håndværkerparken.

Du kan bruge Beboerhuset i din hverdag – der er mulighed for bl.a. at købe kaffe

og brød eller kopiering. Desuden er der mange forskellige aktiviteter som f.eks.

fællesspisning og banko.

Velkommen i afd. 53 | Side: 7


Ejendomsfunktionærer - varmemester

Afdelingen deler ejendomsfunktionærer med de øvrige afdelinger i Håndværkerparken

samt Holme Parkvej og Hvidmosegård.

Ejendomsfunktionærerne tager sig af den daglige drift og vedligehold samt snerydning,

mens det grønne fællesareal vedligeholdes af et gartnerfirma.

Ejendomsfunktionærerne har mange beboere, og mange interesser, at tage hensyn

til så de må prioritere rækkefølgen af deres opgaver.

Du er altid velkommen til at kontakte varmemesterkontoret hvis du har spørgsmål

vedr. din bolig, affald o.l.

Ejendomsfunktionærgruppen:

H.C. Nielsen

Afdelingsleder

Frode Pedersen Amdi H.

Nedergaard

Side: 8 | Velkommen i afd. 53

Lars Nielsen Gert Hansen Kent B. Lau

Varmemesterkontoret:

Pottemagertoften 4A - 8270 Højbjerg

Telefon- og træffetid:

Mandag - fredag kl. 900 - 1000 Telefon: E-mail:

87 406 840 vm040@alboa.dk

René B.

Christensen

Uopsættelig hjælp, uden for normal arbejdstid: Se vagtservice!


Flagstang

Afdelingen har sin egen flagstang og et flag, som du kan låne. Flaget ligger i ”flagkassen”

ved Karetmagertoften 75.

Hvis du har en mærkedag, som du gerne vil have markeret, kan du låne nøglen

til ”flagkassen” hos Ole Pedersen, Pottemagertoften 94. Du kan endda få en fast

aftale om at låne nøglen hvert år. Så kan det vist ikke være nemmere.

Genbrugsplads

Der er i området etableret en genbrugsplads.

Åbningstiden er:

søndag kl.10 00 - kl.13 00

onsdag kl.17 00 - kl.18 00

Gæsteværelser og selskabslokaler

Der er i Håndværkerparken mulighed for at leje gæsteværelser eller selskabslokaler.

Se nærmere på hjemmesiden: http//haandvaerkerparken.dk.

Haven

Du skal selv sørge for, at haven bliver holdt.

Dette gælder også de træer, der står i haven. Der er nogle enkelte ting, vi vil fremhæve:

Hækken skal klippes på begge sider. Snak med din nabo om at få det

planlagt. Højden må ifølge hegnsloven ikke komme over 180 cm.

Espalierplanter skal holdes fri af tag og tagrender. De skal klippes hvert år.

Der er mulighed for hjemmekompostering. Beholder kan udleveres, hvis

ikke den står i haven.

Vejledningen til hvordan man starter komposten op, kan fås ved henvendelse

til bestyrelsen.

Afdelingen råder over 2 redskabsskure, hvor der er redskaber, som beboerne

i afdelingen bare kan bruge. Husk at sætte dem tilbage umiddelbart

efter brug.

Velkommen i afd. 53 | Side: 9


Hjemmeside

Håndværkerparken har sin egen hjemmeside. Den findes på: http//haandvaerkerparken.dk.

K & P ?

I den almindelige omgang i afdelingen er der et par ting, der kan virke forvirrende,

når man er ny.

P4 hører man tit, hvad er det? Det er simpelthen en forkortelse for Pottemagertoften

4, som er Beboerhusets adresse. Så K79 er Karetmagertoften 79 osv. osv.

Tøj- og bogcafé

Der er i Håndværkerparken en tøjcafé samt en bogcafé, som er placeret sammen

med genbrugspladsen.

Åbningstider for begge er:

søndag kl.10 00 - kl.13 00

onsdag kl.17 00 - kl.18 00

Her kan du hente eller aflevere brugt tøj eller gamle bøger.

Vaskeri

I afdelingen findes et vaskeri.

Vaskekort til dette er udleveret af AL-

BOA. Afregning foregår via huslejen.

Vaskeriet har ikke en fast åbningstid,

dog skal der reserveres tid mellem 700 og 2300 .

I vaskeriet er opslået de gældende

vaskepriser.

Side: 10 | Velkommen i afd. 53

Vaskeriet - Pottemagertoften 92a


Egne notater

Velkommen i afd. 53 | Side: 11


Beliggenhed

Sletvej

VIBY

Bjødstrupmose

Side: 12 | Velkommen i afd. 53

Axel Kiersvej

Hvidmosegård

2A

Hattemagertoften

Konradsminde

RINGVEJ SYD

Karetmagertoften

Bjødstrupvej

Pottemagertoften

Kalkærparken

6A

Urmagertoften

Sadelmagertoften

HÅNDVÆRKERPARKEN

Gang/cykelstier

Pottemagertoften 50-110

Karetmagertoften 1-35 & 75-89 8270 Højbjerg


ODDERVEJ

16

2A = Buslinier stoppested

More magazines by this user
Similar magazines