Referat fra afdelingsmødet, torsdag, den 30 ... - Almenbo Aarhus

almenbo.aarhus.dk

Referat fra afdelingsmødet, torsdag, den 30 ... - Almenbo Aarhus

Referat fra afdelingsmødet, torsdag, den 30. august 2012 kl. 19.00 – afd. 26

Til stede: Bestyrelsen (Lene og Conni men afbud fra Ingrid), Steffen Espersen, Niels Hjortshøj

og 20 beboere.

1. Valg af dirigent og referent.

Pernille Popp blev valgt som dirigent og Mette Schaarup som referent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.

Conni fremlagde bestyrelsens beretning:

Afd. 26 har i det forløbne år, siden sidste, haft forskellige planer og tiltag:

Statsbo og Fagbo er pr. 1. januar 2012 fusioneret og kaldes nu Almenbo. Derfor hedder vores

gamle Statsbo afd. 10 nu Almenbo afd. 26.

Dette betyder så også at vores sommerhus i Dyngby nu bliver tilbudt til alle beboere i den

nye fusionerede boligforening.

Der eksisterer ingen beboermappe længere med husordensreglement. Fremover kan man

kun hente denAlmenbos hjemmeside almenbo-aarhus.dk.

Der er blevet indkøbt 4 nye vaskemaskiner, hvoraf den ene er større end de andre 3. De nye

maskiner fungerer med sæbedosering hvilket har haft god virkning på renligheden at vaskehuset.

Den 13.8 blev vaskehuset hovedrengjort.

På stien mellem fælleshus og Niels´ traktorskur, vil der blive etableret en rist, så vandet kan

løbe fra. Om vinteren kan dette stykke sti ellers være meget glat.

Borde-bænkesættene vil blive udskiftet løbende med 3-4 ad gangen. Vi har valgt en plastikkvalitet

for at lette vedligeholdelsen af dem.

Der er opsat nye opslagsmontre i portene samt askebægre ved vaske- og fælleshuset.

I efteråret blev vinduer og døre smurt og justeret.

Igen i år har der været cykeloprydning.


Der er sat zinkinddækninger på altanbjælker ved ca. 10 lejligheder. Dette for at beskytte

træværket. Resten vil blive udskiftet løbende.

Vi har fået 3 billeder foræret af Lotte Linnet (Ras og Gudruns datter). De er blevet hængt op

i Fælleshuset sammen med et billede, vi har fået af Nina.

Vi har undersøgt og har indhentet tilbud på udskiftning af de gamle termoruder i altandørene

til varmebesparende energiruder. Der stilles spørgsmålstegn ved den faktiske besparelse af

effekten/varmebesparelsen, så derfor har vi besluttet, at der bliver 2 prøvelejligheder (en

stue og en 1. sals lejlighed). Hvis det viser sig at have en positiv effekt, kan det effektueres i

samtlige lejligheder i år 2014 og uden det vil medføre en huslejestigning, da det vil blive taget

af henlæggelserne.

Der er blevet opsat en dørsikring som prøve i en stuelejlighed, som skulle gøre det mere

besværligt at begå indbrud. Vi har besluttet at der sættes dørsikring i alle havedørene i stuelejlighederne

i yderkredsen, hvilket vil sige at lejlighederne mod p-pladsen ikke får det monteret.

Ladvognen trænger til at blive skiftet ud. Det bliver taget op på rundgang, men husk at den

ikke er beregnet til haveaffald.

Af arrangementer har der den 18.3 været afholdt ældrefrokost i fælleshuset, men vanlig stor

succes.

Der var Casper og Frank show den 1.3 og Chess forestilling i Århus teater i maj måned

Af kommende arrangementer er der: Linie 3 i Musikhuset den 20. september og ”Anden” i

Musikhuset den 16. september.

Der har været havesyn og der er 22 hække, der er for høje. Den må max. være 1,80 m høj.

4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab

2011.

I 2011 havde vi et rigtig godt år med et overskud på 233.000kr.

Steffen fremlagde budget 2013. Der vil pr. 1. januar 2013 blive en huslejestigning på 1,5%,

hvilket svarer til 11,74 kr.pr m2.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.

1. Forslag fra administration/organisationsbestyrelsen vedr. kabel-tv.

Bestyrelsen foreslår at grundpakken (78 kr.) til kabel-tv hver måned opkræves over huslejen.


Tillægspakkerne skal man selv kontakte Stofanet og afregne med dem.

2 stemte for og 24 stemte imod, hvorfor forslaget faldt til jorden.

2. Forslag fra nr. 148 B vedr. Egeskov Slot samt reparation af trækvogn.

Trækvognen bliver brugt rigtig meget. Den vil blive repareret, da den er blevet vurderet og

fundet god nok i nogle år endnu. Bestyrelsen har lovet at tage den med på rundgang igen

om den ikke kan blive skiftet.

Forslag om en tur til Egeskov Slot til næste år. Der kommer opslag op.

3. Forslag fra 142 B vedr. opsætning af ekstra skraldespand evt. et hundeposestativ, ændring

af husordenregel nr. 1, afmærkning af det er forbudt at køre på cykel og knallert på

boligorganisationens område.

Forslag om ekstra skraldespande. Der er købt en ind til hver legeplads og de vil snarest blive

sat op.

Det er vigtigt at tage hensyn til hinanden, da der er ret lydt lejlighederne imellem, men det er

også vigtigt, at vi alle kan være her. En god snak naboerne imellem kan afhjælpe meget.

Går det over gevind må man klage skriftligt.

Man må gerne cykle, men ikke køre på knallert indenfor bebyggelsen.

Bestyrelsen tages op på rundgang, om der kan laves noget chikane, så man ikke kommer

så hurtigt ind i bebyggelsen.

4. Forslag fra nr. 140 B vedr. udskiftning af trækvogn, nedsættelse af ventetiden på vaskemaskiner.

Trækvognen trænger til en udskiftning gerne til en med aftagelige sider.

Mht. vaskemaskinerne er der forslag om at ventetiden til man kan tage maskinen kan ventetiden

sættes ned fra 15 min. til 10 min.

19 stemmer for

5 stemmer imod.

Niels undersøger om det kan lade sig gøre samt prisen på det.


6. Forslag fra nr. 142 A vedr. fjernelse af hækken/buskadset på fællesarealet mod Vesterbos

afdeling.

Fordele: Mere lys i lejlighederne, vanskeligere at begå indbrud, det sumpede område mellem

lejligheds hækkene og buskadset vil forsvinde.

Der var 29, der stemte for at buskadset bliver fjernet fra 148 til 142, og 4 der stemte imod.

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

På valg er: Lene Nørbo og Ingrid Gejel. De blev begge valgt for de næste 2 år.

8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Jes 142a (33 stemmer)

Christian 148b (31 stemmer)

Jeanette 146b (8 stemmer).

Jes blev valgt som 1. suppleant og Christian som 2. suppleant.

9. Eventuelt.

Det sædvanlige brok over trækvogn og vaskeri.

More magazines by this user
Similar magazines