Henrik Severin Hansen

toef.dk

Henrik Severin Hansen

Trafikstyrelsens puljer

Indsæt billede her

8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TØF konference den 7. – 8. oktober 2009

Chefkonsulent Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk


Pulje: Bedre fremkommelighed

Løbetid: 2009-2013

Ramme: 1,0 mia. kr.

Aftaletekst:

­ Parterne er enige om at afsætte en pulje på 200 mio. kr. om året i 5 år,

dvs. i alt 1 mia. kr. til særlige initiativer og innovative tiltag, der kan gøre

busser mere konkurrencedygtige og attraktive. Parterne ønsker at

forbedre bussernes fremkommelighed og øge bussernes samspil med den

øvrige kollektive transport. En styrkelse af de centrale trafikale knudepunkter

skal gøre det så enkelt som muligt for passagererne at skifte

transportmiddel.

­ Princippet for tildeling af midler fra puljen er en fifty-fifty model, hvor

ansøgerne selv skal bidrage med samme beløb, som der ansøges om. Der

kan eksempelvis ydes tilskud til ændringer i vejanlæg, særlige ITSsystemer

eller busprioritering i lyskryds.


Bedre fremkommelighed, kriterier

­ Flest mulige nye passagerer

­ Øger fremkommeligheden og hastighed

­ Fælles løsninger

­ Løsninger kan anvendes i hele sektoren

­ Forbedringer for flest muligt

­ Ansøgers engagement og bidrag


Pulje: Flere passagerer

Løbetid: 2009-2011

Ramme: 0,3 mia. kr.

Aftaletekst:

Parterne er enige om at afsætte 100 mio. kr. om året i 3 år, dvs. i

alt 300 mio. kr. til en ny pulje til fremme af ordninger og

projekter, der øger antallet af buspassagerer.


Flere passagerer, kriterier

­ Flest mulige nye passagerer

­ Varigt løft i antallet af passagerer

­ Fælles løsninger

­ Løsninger kan anvendes i hele sektoren

­ Forbedringer for flest mulige passagerer

­ Ansøgers engagement og bidrag

­ Ud over hvad man ellers ville have gjort


Fremkommelighedspuljen, 1.runde

100 mio. til uddeling – 73,5 mio. uddeles – resten overføres

20 ansøgninger:

­ 17 fuldt tilsagn

­ 2 delvis tilsagn

­ 1 (se passagerpuljen)

Indhold:

­ Flere terminaler og stoppesteder

­ Mange busbaneprojekter med vejomlægninger mv

­ Fremkommelighed med GPS

­ Flere forprojekter til ovenstående


Passagerpuljen, 1. runde

50 mio. til uddeling – 23,0 mio. uddeles – resten overføres

18 ansøgninger:

­ 7 fuldt tilsagn

­ 5 delvis tilsagn

­ 4 afslag

­ 2 (se fremkommelighedspuljen)

Indhold:

­ Meget bredt

­ Pendler- og ekspresbus

­ Realtidsinformation, count down og dynamiske informationstavler

­ Incitamentsaftaler


Erfaringer, 1. runde

­ Opstramning af ansøgninger vedr. budget og beskrivelse

(skabeloner)

­ Rateopdeling – kun udbetaling til dokumenteret afholdte udgifter

­ Få bud på nuværende og kommende passagerer - effekten

­ Opdelingen mellem de to puljer bliver præciseres

­ Afslag grundet; ren markedsføring, mere parkering end

fremkommelighed, for meget anlæg i passagerpuljen, allerede

gennemført, ufuldstændig ansøgning

­ Projekter billigere end forventet - %-reduktion i tilskud

­ Tidsterminer 2010 marts og september


Opdeling mellem puljerne

Fremkommelighedspuljen:

­ Det bemærkes at puljemidlerne i særlig grad er møntet på

etablering af fysiske anlæg til fremme af puljens formål.

Passagerpuljen:

­ Det bemærkes at puljen retter sig mod forbedringer af den

tilbudte betjening med bus, herunder forbedret service, kvalitet

og information vedrørende betjeningen, men derimod ikke

etablering af større fysiske anlæg.


2. ansøgningsrunde 2009

Fremkommelighedspuljen:

­ 28 ansøgninger

­ Søgt 66 mio. kr.

Passagerpuljen:

­ 29 ansøgninger

­ 180 mio. kr.

Trafikstyrelsen udsende skema om passagertal til ansøgere

More magazines by this user
Similar magazines