A4 TEMA - Djursland Landboforening

landboforening.dk

A4 TEMA - Djursland Landboforening

Planlæg indsatsen Se skoven med vildtets øjne, og brug det som et værktøj til at planlægge nye vildtvenlige aktiviteter. Alle vildtarter stiller krav til deres levested, men de enkelte vildtarters krav er forskellige. For at kunne målrette de vildtvenlige aktiviteter i driften er det derfor nødvendigt først at fastlægge de målsætninger, der gælder for både ejendommen og vildtplejen og 4 herunder udpege de prioriterede vildtarter. Herefter at danne sig et præcist billede af ejendommens arealanvendelse og udpegninger m.v., der kan blive relevante i forbindelse med vildtplejen. Først derefter kan øjnene rettes mod terrænets nuværende tilstand og værdi for de prioriterede vildtarter. Analysen skal finde de begrænsende faktorer for vildtarterne. En grundig planlægning gør det langt lettere at definere terrænets ønskede tilstand og udforme en handlingsplan for de planlagte aktiviteter. Skoven og det øvrige landskab Planlægningen skal være med til at sikre, at skoven kan opfylde vildtets livskrav. Behovet for føde og dækning går igen hos alle arter, men derudover skal skoven og dens opbygning blandt andet også garantere tilstrækkelige spredningsmuligheder. Skoven og det omkringliggende landskab bør fungere som et grønt netværk af spredningsveje for vildtet. Det grønne netværk skal binde skoven sammen med landskabets øvrige bevoksede elementer i form af levende hegn, remiser m.v., så der ikke opstår isolerede øer. Etablering af nye levende hegn eller udnyttelse af striber af landbrugsjord til særlige vildtformål kan være løsningen - afhængig af vildtarten. Selve kantzonen mellem skov og det åbne land er af historiske årsager meget skarp, men når der findes veludviklede ydre skovbryn samtidigt med, at de yderste meter af landbrugsjorden ikke dyrkes traditionelt, kan der skabes en bredere og langt mere værdifuld overgang mellem skov og mark til glæde for mange vildtarter. Inde i skoven vil store ensartede bevoksninger kunne fungere som barrierer for især mindre arter,

More magazines by this user
Similar magazines