Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for ... - Mandal kommune

mandal.kommune.no

Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for ... - Mandal kommune

Mandal sett med trygghetsøyne

Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København


Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal,

Grimstad, Lillesand, Kristiansand

6 danske og 35 svenske kommuner

09/10/09 Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Socialt og fysisk, sikkert og trygt

Problemstilling – teori og eksempler

Muligheder – rumlig design

Erfaringer – nogle gode eksempler

Hvordan kommer vi videre ?

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Alle fire dimensioner vigtige

Ulige prioriteringer – ofte

Målkonflikter, professionsinteresser, offentligt/privat

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


Rutineaktivitetsteorien og CPTED

– Crime Prevention Through Environmental Design

Modernismens utopi – CIAMs fejlgreb

Land / By, afstand / byggede grænser

Rumlig analyse – netværk og GIS

Netto effekt – kriminalitetsforskydning medregnet

Cost-Benefit, nyt - ja!, eksisterende – uklart!

09/10/09

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

CIAMs utopi – og Skandnaviens ?

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


Nogle problemindikatorer: knust glas, graffiti, cykellig, gitre

09/10/09

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Vollsmose, Odense, Danmark

Bygget med CIAM principper i 70-erne

2x1 km enklave uden gennemfart, isoleret

Dårligt fungerende center og udemiljø

Sammenhæng rumlig udformning og kriminalitet

Kvarterløfts projekt – delvis forbedring

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Vollsmose, Odense, Danmark

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


Odense

Centrum

Vollsmose Vollsmose

Bilvejnet nu og forslag til flere forbindelser – nb! ”karréstørrelse”

09/10/09

Odense

Centrum

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


Gang- og cykelnet – tilgængelighed (varme farver) aftager indad

Rumlig segregering vokser indad (kolde farver)

Det grønne og de offentlige bygninger er placeret dybt i bydelen

09/10/09

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Vollmose nord – nærpolitiets plot

Kriminalitet 2002 (rødt=røveri, gult=tyveri, grønt=indbrud)

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Vollmose syd – nærpolitiets plot

Kriminalitet 2002 (rødt=røveri, gult=tyveri, grønt=indbrud)

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


Gangtunnel uden overskuelighed og opsyn = røveri

Skole uden overskuelighed og opsyn = hærværk

09/10/09

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Ingen vinduer mod gang- og cykelstrøg

Tæt beplantning / forbuskning langs gang- og cykelstrøg

Dag og nat – to forskellige verdener

Sorte huller ved matrikelskel / ejergrænse

Boligselskab og kommune har ikke koordineret !!

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Kvarterløft i Vollsmose

Ny overskuelig indgang til centeret

Individuelle garager - vinkelret på boligstokkene

Aflåsede kælderpassager – mere trygt - men langt

Lås på høje låger til rækkehus-forhaver

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Forbedring af gang- og cykelstrøg

Rydning og beskæring af buskadser

Bredere profil for både fodgængere og cyklister

Bedre belysning

Men tomt og ensomt alligevel…..

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Bevægelsesnettets udformning – integrerende

Rumlig overskuelighed og synlighed – hvor det kræves

Opdeling offentlig/privat, frem/bag

Symbolske / fysiske barrierer – de rette steder

Funktioner samlokaliseres for befolkede rum

Bebyggelsestæthed – komplettering

Tryghedsgennemtænkte bygninger og lokaler

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


Erfaringer – gode eksempler

Egebjerggård i Ballerup 1986-96

09/10/09 Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09 Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Ny sporvognsby med gader og karréer

Funktionsblanding, lokaler placeret rigtig

Folk på gader og strøg

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Bilen ses fra vinduer – eller står i sikkert garage

Indgange med glas, cykelparkering og bænk

Gennemsigtige balkonfronter for bedre kontakt bolig / by

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Mange oplevelsesrige promenader

Caféer og andre besøgsmål – Konsumbutik som man kan se ind i

Ofte gårde som inviterer til ophold – her kolonihaver i gården

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09 Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Ringdansen, Norrköping

Reduktion af hushøjder, mere variationsrige facader

Nye skoler indpassede – og kontorarbejdspladser

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Fra forbuskning til synligt parkerede biler

Private haver på jorden og større balkoner med glas i

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Lige så alsidig tryghedstænkning som bilsikkerhed

Lovgivning – planlov og bygningsreglement

Uddannelse: bybygning og bygningsfunktion

Rumlige analyser og GIS

Forskning – om ændringer i eksisterende bebyggelse

Styrket samarbejde lokalt mellem offentlige sektorer og

offentligt/privat

Brug den viden som findes

Mere på http://bo.gronlund.homepage.dk

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund


09/10/09

Mere på http://bo.gronlund.homepage.dk

Også litteraturlister med fungerende web links

Mandal - trygt der du bor - Bo Grönlund

Similar magazines