juni 2011 - Alboa

web.alboa.dk

juni 2011 - Alboa

Side 4 Side 12 Side 10

Kære læsere

Vi byder selv det nye BEBOERBLAD FOR

ALBOA velkommen og håber, at DU kan

lide det!

Vi glæder os til snart at kunne skrive mere

om byggeriet i Salamanderparken. – Vi er

denne gang på besøg i Galten, idet det er

vores plan at skrive om "livet i vores store

forening. Derfor skriver vi denne gang også

om livet i en af vore fritidsklubber.

Om livet omkring os, nævner vi en

sundhedscafé, computerspil, Viby Syd

Idrætsforening – og en boligbog.

Til slut beder vi ALLE læse om BOLIGBREV

(side 19). I må også gerne læse de nye

vedtægter!

Vi ønsker god læselyst. Oplaget i VA var

4.000 eksemplarer – det nye antal skal ses

på denne side - nu har vi 7.148 beboere!

VELKOMMEN – også til foråret!

Redaktionen

1. ÅRGANG Juni 2011 blad nr. 2

Udkommer 4 gange årligt

Oplag: 8.000 eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk

Redaktion sluttet uge 23 2011

Næste nummer udkommer i juni 2011

Deadline næste nummer 1. maj 2011

Forside:

Første spadestik i Stavtrup / Foto: Jan Rasmussen

2 Juni 2011

ReDAkTiON:

Øyvind kragh-Larsen

(ansvarshavende) tlf. 86 14 15 67

Poul Ankersen tlf. 86 29 07 14

Poul Fisker tlf. 86 11 83 80

erlind Daugaard tlf. 86 14 76 62

Lis-Linette knoth Grand tlf. 40 60 04 59

inge L. Nielsen tlf. 86 27 15 54

Leif Thøgersen tlf. 86 27 38 96

Indhold

Leder ................................................ 3

Gang i byggeriet .............................. 4

Jubilæum .......................................... 7

Sundhedscafé ................................... 8

Urtehaver udlejes ............................ 10

På besøg i Galten ............................ 12

Nye buslinier .................................. 15

Spændende boligbog ...................... 16

Spændende dag ............................. 17

Hjertestarter .................................... 17

Kunne du tænke dig ....................... 18

Boligbrev ........................................ 19

Høvænget i Viby ............................. 21

Overgangsbestyrelse ....................... 22

Mindeord ........................................ 23

Nye afdelingsnumre ........................ 25

Ejendomsfunktionærerne ................ 26

Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet

kan ske til boligforeningens kontor:

Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J

Tlf. 87 406 700, Fax 87 406 701

Bladets e-mail adresse: inside@alboa.dk

Foreningens hjemmeside: www.alboa.dk

Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som

udtryk for foreningens officielle standpunkt.

Ret til ændringer forbeholdes

More magazines by this user
Similar magazines