RISIKO- RÅDGIVEREN - Danske Risikorådgivere

danskerisikoraadgivere.dk

RISIKO- RÅDGIVEREN - Danske Risikorådgivere

MARKEDSNYT

VAR DU BERØRT AF

DET SIDSTE SKYBRUD?

Langt størstedelen af skaderne efter det store skybrud i 2011 opstod på grund af indsivning af vand fra kloakker og

terræn. Ingen ved hvornår det sker igen - måske den kommende sommer. Skader kan forebygges ved at tænke

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og skybrudssikring ind i ejendomme og bygninger, og det kan samtidig gøres til en

æstetisk, enkel og bæredygtig løsning.

Af Peter Elle Silberg

Bygningsingeniør

Gaihede ingeniører &

arkitekter

Klimaforskere er ikke i tvivl: Vi vil i fremtiden opleve mere ekstrem regn, højere

vandstande i havene, mere varme og længere perioder med tørke.

Dette giver store udfordringer i forhold til, hvordan vi har opbygget og indrettet

vores samfundsstruktur og specielt vores ejendomme. Mange ejendomme og

kloaksystemer er ikke konstrueret med henblik på at modstå de stigende nedbørsmængder,

hvilket allerede nu har givet store oversvømmelser og voldsomme

økonomiske tab.

Herhjemme fik vi den første forsmag på dette i 2011 ved det store skybrud, der ramte

Sjælland og i særdeleshed Hovedstadsområdet den 2. juli. Den endelige regning

løb op over 6 milliarder kroner til dækning af over 90.000 skader, dette er eksklusiv

udgifter ved skader på offentlige bygninger og tabt arbejdsfortjeneste m.m.

Desuden gik kulturskatte og uerstattelige personlige ejendele tabt, og mange var

uden strøm og internetforbindelse i flere dage. I dag er der stadig mange ejendomme,

der kæmper med efterveer i form af bl.a. uafsluttede udbedringer, utætte

kloaksystemer, skimmelvækst og dårligt indeklima.

Mange af skaderne kunne have været undgået, hvis der var tænkt skybrudssikring

ind i ejendommene. Specielt ældre bygninger er udsatte, da det først er indenfor

det seneste årti, man er begyndt at tænke på at sikre sig mod voldsomme

vejrfænomener i forbindelse med nyopførelser. Det er både et spørgsmål om, hvordan

vores ejendomme er opført, og om hvordan de er placeret i terrænet.

Se ejendommen som en helhed

Omkring 90 % af skaderne i forbindelse med skybruddet i 2011 skyldtes, at der kom

vand ind i kældre via terræn eller kloakker. Vores kloakker er ikke dimensionerede

til at kunne rumme de store vandmængder,

der falder under et skybrud,

som dem vi oplever i dag og fremover.

Det er derfor en god idé at starte med

at se på skybrudssikring og samtidig

tænke LAR ind i ejendommen.

Skt. Gertruds Stræde 5, 5 • 1129 København K • Telefon 70 25 25 45 • www.danskerisikoraadgivere.dk

4

More magazines by this user
Similar magazines