1 26. årgang nr. 4 - august 2004 - Nivå Bådelaug - Sejl eller Surf i ...

nivaasejlklub.dk

1 26. årgang nr. 4 - august 2004 - Nivå Bådelaug - Sejl eller Surf i ...

1

26. årgang nr. 4 - august 2004


Bestyrelsen

Formand: Jørgen Skovmand 4826 8695 forrmanden@nivaabaadelaug.dk

Næstformand: Per Paag 4914 2897 per.paag@leica-geosystems.com

Kasserer: Ole Monies 3930 6267 omonies@privat.dk

Medlemsservice: Kurt Wraae 4916 1775 kurt.wraae@get2net.dk

Klub: Julius Jensen 4557 0222 juj@mth.dk

Information/PR: Torben Ask 4914 3818 torben@4xask.dk

Sponsorer: Pernille Sonne 4582 1601 pnillesonne@hotmail.com

Suppleant: Simun Jacobsen 4914 7480 svjacobsen@yahoo.com

Suppleant: Allan Engberg 4919 1922 a.e@adslhome.dk

Udvalgene

Fartøjsberedskab: Hans Ole Skovsgaard 4919 4283 skovtrae@mail.dk

Festudvalg: Jytte Hjorth 4586 6440 jytte_hjorth@get2net.dk

Hanne Ekman 4917 0148 ekmanpetersen@mail.tele.dk

Juniorkølbåd: Jørgen Reenberg 4918 1330 juniorer@nivaabaadelaug.dk

Kapsejlads: Rolf Jacobsen 4914 6580 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Klubhus: Julius Jensen 4557 0222 juj@mth.dk

Klubmålere: Henrik Wibe 4914 5677 wibe@private.dk

Arne Moberg 2813 6649 arnemoberg@hotmail.com

Mini 12M: Jens Hansen 4586 7829 handikap@nivaabaadelaug.dk

NB-Nyt: Per Christiansen 4073 9600 nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Optimist: Janne Rosvall 2028 6066 janne@rosvall.dk

Pladsudvalg: Jørgen W. Rasmussen 4914 3256 pladsudvalg@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolen: Henrik Thomsen 4583 3877 sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

Stævnekoordinering: NN

Surfere: Steen Buck Hansen 4036 0101 surfer@nivaabaadelaug.dk

Turudvalg, vinter: Julius Jensen 4557 0222 juj@mth.dk

Turudvalg, sommer: Bjørn Hansen bh@gcon.dk

Uddannelsesudvalg: Jørgen Skovmand 4826 8695 skovmand@privat.dk

Vicevært: Henrik Aagaard 2449 1042

Lagunen 4914 6611

Klubben

Nivå Bådelaug telefon 4914 6618

Nivå Strandpark 19 telefax 4914 6697

2990 Nivå mail sekretariat@nivaabaadelaug.dk

web www.nivaabaadelaug.dk

mønttelefon 4914 6679

Sekretariatets åbningstider: Tirsdage og torsdage 19.00 - 21.00

2


Indhold

Bestyrelsen har ordet ................................................................................... 4

Tak for denne gang ....................................................................................... 5

Surfafdelingens har fået sin første store sponsor .......................................... 6

Hele Danmarks Surfdag grundlovsdag .......................................................... 6

Junior-DM 2004 ............................................................................................. 7

Ynglingesiden ............................................................................................... 9

Ski Shop & NB i surf-/kitesurfsamarbejde .................................................. 10

WindsurferShopCup i august ....................................................................... 11

Sejlerskolens navigationsundervisning ........................................................ 12

Kursuskalender 2004/2005: Yachtskipper III ............................................... 13

Mere Extreme Sailing ................................................................................. 14

Fra Turudvalget - turberetninger ................................................................. 15

NBs Aktivitetskalender ................................................................................ 16

Tilmelding til Grillfest 4. september ............................................................. 17

Optimistsæson foråret 2004 ....................................................................... 20

Møllestor oplevelse for sejlerskoleelever .................................................... 22

En tur til den anden side af jorden (fortsat fra nr. 3) .................................... 24

Annoncører

Advokat Paul Rochat .................................................................................... 4

Brdr. Petersen's Maskinfabrik A/S Gilleleje ................................................. 14

EDC Mæglerne Poul Erik Bech .................................................................. 19

Elvstrøm Sails .............................................................................................. 8

Lokalbanken ................................................................................................. 8

Niverød Autoværksted ................................................................................. 12

Rungsted Bådeværft ......................................................................... bagsiden

Sletten Bådeværft ....................................................................................... 25

Forsiden

Per Christiansen var vaks med kameraet, da dette lille optog kom forbi.

Der er 5 unger på havnerundfart.

Ulla

3


Bestyrelsen har ordet …

Det store samtaleemne på havnen i

forsæsonen har været lukningen af

vores Lagune. I hele maj og juni har

vi måttet undvære Lagunen som spisested,

efter at bestyrelsen som bekendt

så sig nødsaget til at opsige

samarbejdet med Søs ved udgangen

af april måned. I denne periode har

medlemmerne måttet sulte, eller

medbringe egen mad og drikke. Ved

de mindre arrangementer, f.eks. vore

ugentlige kapsejladser, har udvalgene

selv arrangeret salg af håndmadder

og tilsvarende -drikke. Det har fungeret

rigtig godt som nødløsning. Men

det vi har oplevet i forsæsonen, understreger

også behovet for, at vi har

en velfungerende Lagune som samlingssted

og omdrejningspunkt for

vore egne aktiviteter, såvel som for livet

på havnen i det hele taget.

Bestyrelsen beklager, at vi har måttet

lukke Lagunen i sæsonen. Når

4

dette er sagt skal det understreges,

at det er en enig bestyrelse, der har

truffet de nødvendige beslutninger,

naturligvis ud fra foreliggende kendsgerninger

og hvad vi mener på sigt

tjener Bådelaugets medlemmer

bedst. Vi har været enige om at se

fremad og bestræbe os på at få tingene

til at fungere bedst muligt!

I skrivende stund har bestyrelsen

netop indgået aftale med en ny hovmester.

Aftalen er udformet således,

at hovmester har det fulde forretningsmæssige

ansvar for Lagunens drift,

og som sådan har bevilling og næringsbrev.

Lagunens status som både

klublokale og klubrestaurant er bibeholdt

som hidtil, dog skal eventuelle

drikkevarer købes i baren. Vederlaget

til NB beregnes ligeledes som hidtil

som en procentdel af omsætningen.

Med aftalen har bestyrelsen ønsket

Bådkøb Huskøb Skilsmisse Bodeling Dødsbo

Leje Voldgift Konkurs Incasso Straf Auktion

Retssag Aktieselskab Entreprise Erstatning

Advokat Paul Rochat (H)

Skipper S/Y PARTOUT

Herlev: 44 94 05 14 Nivå: 45 86 81 80

e-mail: Rochat@tele2adsl.dk

NB ! NB-medlemmer får 25 % rabat på ejendomshandelssalæret


at frigøre NB mest muligt fra det forretningsmæssige

ansvar og den økonomiske

risiko. Lad den bære ansvaret,

som har ansvaret for den daglige

drift. Vi håber herved, at bestyrelsen

i højere grad fremover lettes for en ofte

alt for tung byrde, og får mere tid til

at beskæftige sig med det, det primært

handler om: Vore sejladsaktiviteter.

En rigtig god nyhed på sejlads - eller

mere præcist - surferfronten: Vor

surfafdeling har fået et komplet sæt

windsurf udstyr, sponsoreret af det

rådgivende ingeniørfirma InterCon,

Udstyret skal anvendes til styrkelse

af vor indsats overfor breddesejlere.

Tak til Peter og Dennis Ingham, der

Tak for denne gang

Det er lidt med vemod, at jeg har besluttet

at trække mig tilbage fra NB-

Nyts redaktørstol. Jeg er startet i et

nyt job, som jeg er meget glad for,

men som også er noget mere tidskrævende

og uforudsigeligt end det

jeg havde tidligere. Det giver ikke

nemme arbejdsvilkår i redigerings- og

korrekturprocessen, så nu skal der

andre kræfter med mere tid til.

Det har været en fornøjelse at være

redaktør for NB-Nyt, slet og ret. Der

er stor skrivelyst og fortælleglæde

iblandt jer og det har altid været

spændende at se hvad en ny deadline

bringer af beretninger og indlæg.

Tak til jer alle for bidrag i tidens løb.

herved har vist vejen, og for øvrigt

begge er aktive surfere i NB.

Når dette blad er på gaden, er forhåbentlig

også alt på plads forud for J-

DM 2004, der finder sted den 20.-

22. august. Sammen med Sletten

Bådeklub er der gjort et stort og godt

stykke arbejde med planlægningen,

der startede i det små for omtrent et

år siden, og er blevet intensiveret efterhånden

som stævnedagene er rykket

nærmere. For alle vore aktive

medlemmer, der har engageret sig i

dette arrangement, ønsker vi et rigtig

godt stævne sammen med de mange

deltagere.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Skovmand

Og samtidig tak til Bendt Tangsgaard,

som holder kontakt til vore annoncører

på bedste vis og sørger for, at nye

kommer til.

Jeg overlader trygt kasketten til Per

Christiansen. Per har været en god

NB-støtte gennem en lang årrække.

Han underviser i navigation og yachtskipper

III om vinteren og i praktisk

sejlads om sommeren. Han har desuden

mange års erfaring fra reklamebranchen,

så NB-Nyt er i trygge hænder.

Med venlig hilsen

Ulla

5


Surfafdelingen har fået sin første store sponsor

Peter Ingham og Dennis

Ingham fra det rådgivende

ingeniørfirma

InterCon I/S har sponsoreret

vores windsurf

afdeling med et komplet

JP Windsurf til styrkelse

af vores bredde.

Hele Danmarks surfdag grundlovsdag den 5. juni 2004

Igen i år var der lagt op til den helt

store surfdag med markedsføring på

web www.surfdag.dk, aviser, magasiner,

direkte mail og Ugebladet.

Det var en fantastisk dag at være

begynder, vinden var tilpas for en begynder

og mange fik smagen for hvad

det vil sige at være windsurfer og kitesurfer

for en dag.

Importøren af Starboard (windsurfer)

mødte op med en masse demoudstyr

til stor glæde for alle og ikke mindst

de lidt mere øvede.

Starboard udloddede en våddragt,

6

som der blev trukket lod om blandt

de fremmødte.

Vinderen blev Thorbjørn Andersen.

Præmien blev overrakt af Gert Sørensen

fra Starboard.

Med surfer hilsen

Marie Louise, Philip,

Thomas & Steen


JDM 2004

Sletten Bådeklub har netop fejret sit

40 års jubilæum ved en flot jubilæumsreception

den 16. juni. Dejligt

vejr, et fyldt klubhus, god stemning,

masser af gaver og for mit eget vedkommende

gensyn med en masse

sejlerkammerater, som jeg har haft

forbindelse med i mange forskellige

anledninger siden midt i halvfjerdserne!

Det var bare et af flere store og synlige

arrangementer i jubilæumsåret.

Men det mest synlige bliver dog det

store Juniordanmarksmesterskab,

som Nivå og Sletten arrangerer i fællesskab

i august, nærmere betegnet

den 20.-22. august.

Vi forventer omkring 200 sejlere i Nivå

- langt de fleste i optimistjolle - og

omkring 50 i Sletten. Der bliver rigtig

stor trængsel på havnene, men takket

være stor velvilje fra bl. a. havnefogeden

får vi mulighed for at bruge

det meste af parkeringspladsen ved

klubhusene til jolleplads og til at stille

et større telt op på.

I den forbindelse vil vi også appellere

til klubbens medlemmer, at de i videst

muligt omfang undlader at køre

ud på havnen og parkere i de nævnte

dage, for der bliver ganske enkelt ikke

plads til at parkere. Vi får hjælp til

trafikreguleringen fra Karlebo Kommunes

civile beredskab, som stiller

mandskab til rådighed med speciel

erfaring i at klare dette job.

Mange mennesker er og har været i

gang i længere tid med at forberede

arrangementet, og det har været en

stor glæde, at så mange af klubbernes

medlemmer har bakket op ved

at melde sig som hjælpere.

Hvis I er interesseret i at følge med i,

hvad der sker kan I se det på stævnets

hjemmeside, som hedder

www.JDM2004.dk Der ligger direkte

link til denne adresse på NBs

hjemmeside. Der foretages hele tiden

opdateringer, og det vil være muligt

at se informationer, hvad enten man

er sejler, forældre eller "bare" et almindeligt

nysgerrigt klubmedlem.

Fredag den 20/8 vil vi starte med Hold-

DM, og det vil komme til at foregå så

tæt på land som muligt lige uden for

Nivå Havn. De to næste dage kommer

der så mange joller på vandet, at

vi skal have hele 3 baner for at afvikle

sejladserne. Det vil igen sige, at der

bliver joller på Sundet fra ud for Humlebæk

Havn til syd for Nivå Havn. Dog

ligger banerne disse dage lidt længere

ude, men med en god kikkert

kan man følge med i sejladserne.

Det er selvfølgelig også muligt, at se

sejladserne fra egen båd, hvis det er

muligt, dog beder vi om, at tilskuerbåde

holder sig i god afstand fra deltagerne,

d.v.s min. 50 meter væk fra

de kapsejlende både.

På gensyn til nogle forhåbentlig flotte

dage på Sundet.

Hans Ole Skovsgaard

7


nglingesiden

nglingesiden

"Ynglingesiden" vil fremover være en

fast side i NB-nyt. Vi ønsker med

denne side at fortælle resten af klubbens

medlemmer, hvad der foregår i

juniorafdelingen. Siden bliver ikke et

sted, hvor der vil være en månedlig

kåring af "side 9-pigen", men derimod

et sted hvor de forskellige ynglingehold

kan skrive om deres seneste

oplevelser som træning, kapsejladser,

ture, m.m.

Foråret er desværre ikke forløbet som

planlagt. Bådene havde brug for store

reparationer inden de blev sejlklare,

og aftaler m.h.t. træning kunne ikke

overholdes pga. fritidsjob og manglende

sejlere med førerbevis.

Midt i maj var der et stævne "Motivation

Cup" som Dansk Yngling Klub

havde arrangeret i Sundby for at få nye

sejlere med på kapsejlads banen. Alle

de "sædvanlige" hold blev derfor splittet

op for at få nye sejlere med ud i

bådene. Nivå Bådelaug stillede op

med to både. De, der deltog i sejladsen,

var meget begejstrede, og de nye

sejlere lærte meget under stævnet.

Oprindeligt var det planen, at der

skulle være to træningsdage om ugen

for Ynglinge, men det er blevet skåret

ned til én dag, nemlig torsdag pga.

manglende trænere. Om torsdagen

er der begyndt at møde mange op,

og træningen på vandet er blevet sjovere,

fordi der er flere både på vandet

samtidig. Lørdag den 11. juni var der

træningsdag med kapsejladsteori, og

bagefter riggede vi bådene til som til

kapsejlads. Vi kom ud at sejle med

3 ynglinge samt en følgebåd med

dommer. Moana var ude at filme, og

vi kunne senere bruge optagelserne

til at lære af dagens begivenheder. Da

vi kom ind, var der arrangeret grill, og

der var en lækker middag til alle deltagerne.

YDEN 48 (Anders Gotschalk, Joans

Nittegaard, Susan Boidin) har trænet

flittigt i Skovshoved og Nivå gennem

foråret. I øjeblikket hjælper vi med at

træne de nye ynglingesejlere. Vi har

deltaget i 3 rangliste stævner og Motivation

Cup. Vi deltager i de Europæiske

Mesterskaber i Holland fra

den 14. til 24. juli. Vi vil selvfølgelig

skrive, hvordan det er gået, men det

bliver først i næste klubblad.

Susan Boidin,

YDEN 48

9


10

&

Ski Shop & Nivå Bådelaug,

windsurf- og kitesurf afdeling

har indgået et samarbejde.

Ski shop stiller kiteudstyr til rådighed og

kite underviser, Thomas Behrend Hansen,

er til rådighed for et sikkerhedskursus i Nivå Havn.

Kontakt

Surf og Ski Rungsted Havn

45 86 25 86

eller

Ski Shop, Hellerup

39 45 60 60


Nivå Bådelaug Windsurferklub

inviterer til:

Windsurfstævne

Søndag den 8. august kl. 12.00

Windsurfershop Cup. Cuppen henvender sig til alle,

der er i besiddelse af en surfer. Du behøver ikke have

det nyeste grej, eller være særlig god til at surfe for at

være med. Surf cuppen er lavet for at du kan møde

andre surfere, have en hyggelig dag, og blive bedre til

at surfe. Hvis du har du et problem, er der altid en

som kan give dig et godt råd. Vi vil sejle uanset hvor

meget vind der er.

Som noget nyt vil der blive sejlet på en

Slalombane

for at gør det nemmere for alle.

Vi håber at se lige så mange som sidste år.

Der er tilmelding kl. 11.00 – 12.00 på dagen og

skippermøde kl. 12.30. Sejladsen starter kl. 13.00

Der sejles i 2 klasser:

A. Øvede (2 gange rundt)

B. Mindre øvede (1 gang rundt)

Det koster 40,- kr. at deltage og klubben giver så lidt til

mad og drikke efter sejladsen.

Tilmeldinger kan ske til

Steen Buck Hansen

Surfer@nivaabaadelaug.dk

Tlf. 40 36 01 01

11


Sejlerskolens navigationsundervisning

Selv om sejlsæsonen stadig er i fuld

gang, er det alligevel ved at være tid

til at finde ud af hvad de lange vinteraftener

skal gå med. Et af de mange

tilbud er undervisning i navigation.

I år starter undervisningen onsdag

den 6. oktober kl. 19.00 med introduktion

til undervisningen og bestilling

af materialer. Vi holder fri i uge

42 (efterårsferien). Derefter fortsæt-

12

Deres lokale værksted

NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS

Niverødkongevej 12, 2990 Nivå

Forsikringsskader

dæk

batterier

reservedele

m.m.

Tidsbestilling tlf. 49 14 71 24

Fax 49 14 74 59

www.boschcarservice.dk/niveroedauto

niveroedauto@boschcarservice.dk

Speciale: BMW • HONDA

ter undervisningen hver onsdag fra kl.

19.00 - 21.00 til og med onsdag den

16. marts 2005. Undervisningen afsluttes

med eksamen lørdag den 19.

marts og søndag den 20. marts 2005.

Lørdag er det den skriftlige del af eksamen,

og søndag er det den mundtlige

del.

Undervisningen omfatter søvejsregler,

navigation, søsikkerhed, forebyggelse


og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

samt beskyttelse af havmiljøet.

Det er fordel at have sejlet inden deltagelse

i navigationsundervisningen,

da det så er lettere at forholde sig til

stoffet i undervisningen. Der må påregnes

1 - 2 timers hjemmearbejde

til hver undervisningsgang.

Undervisningen koster i år 600 kr.

Derudover kommer der udgifter på ca.

6-700 kroner til materialer. Det er en

forudsætning, at deltagerne er aktive

medlemmer af Nivå Bådelaug.

Da der sidste år var meget stor efterspørgsel

på undervisningen, således

at vi måtte oprette 2 hold, har vi i år

aftalt at have torsdag aften som stand

by i tilfælde af lige så stor søgning til

undervisningen. I fald det bliver nødvendigt

at oprette 2 hold, vil fordelingen

på de enkelte aftener foregå onsdag

den 6. oktober, hvor der er fælles

bestilling af materialer til den kommende

undervisning.

Tilmelding til undervisningen skal ske til

Bente Espersen

Egernvænget 211

2980 Kokkedal

Tlf. 4914 0537

E-mail: sne@post4.tele.dk

Kursuskalender 2004/2005 - Grib chancen til at blive bedre

Yachtskipper 3

Skal du på langfart, eller vil du blot udvide din teoretiske viden efter bestået

duelighedsprøve? Kurset afholdes i sejlerskoleregi med undervisning hver tirsdag

kl. 19.00 – 21.00 i Oasen.

Kursusstart: Tirsdag den 5.10.2004 kl. 19.00 (ingen undervisning i

efterårsferien uge 42).

Kursusafgift: Kr. 600,- som betales ved tilmelding.

Dertil kommer udgift til bøger.

Eksamen: April 2005 (fastlægges senere)

Underviser: Per Christiansen

Yderligere oplysninger og tilmelding: Per Christiansen, tlf. 4073 9600,

per-christiansen@get2net.dk. Se også hjemmesiden.

13


Mere Extreme Sailing

"Cheyenne" i rekordsejlads

Knapt er blækket tørt (trykfarven) før

endnu en imponerende rekord er sat:

Steve Fosset og hans mandskab på

12 sejlede 125 fods trimaranen

"Cheyenne" (en forlænget udgave af

"Playstation") jorden rundt non-stop

på 58 dage og 9 timer. Og med topfart

i Sydhavet på op til 40 knob.

14

Steve Fosset får ikke Jules Verne trofæet,

for han ville ikke betale startpengene,

men rekorden anerkendes.

Steve Fosset har tidligere gjort sig

bemærket ved som den første at flyve

jorden rundt non-stop i ballon.

Driftsikkerhed til søs!

Vi er eksperter i driftsikkerhed til

søs og salg af alle typer marinemotorer.

Vi udfører professionel service til

din båd og motor, mekanisk og

elektrisk.

Stort lager af reservedele og tilbehør.

Vi servicerer erhvers- og fritidsbåde.

Vore servicevogne kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.


Ny danskbygget J-båd

Den nye J-båd "Ranger" (og det er

altså ikke en 15-fod juniorbåd vi taler

om) nybygning fra Danish Yacht i

Skagen, sejler nu rundt i Caribien.

"Ranger" er en replica af Harold

Vanderbilts Americas Cup vinder fra

1937 og er på 137 fod, og Danish

Yacht og dansk bådebyggeri kan godt

være stolte af "Ranger". Citat fra de

internationale bådmagasiner: "Værftet

påstod at kunne bygge i en exceptionel

kvalitet. De overdrev ikke".

"Rangers magnificent interior has

Fra Turudvalget

Turen til Malmö

Store Bededags turen var planlagt til

den nye havn i Malmö, men på grund

af en del vind fra sydøst blev det på

skippermødet aftalt at tage til Viken i

stedet for. 12 både deltog. En del startede

med at sejle til Helsingborg om

fredagen og derefter til Viken om lørdagen.

Andre sejlede direkte til Viken

- i et hug!

Jeg var desværre ikke selv med på

turen, min båd var ikke klar (ingen

diesel og sejl på endnu) og jeg skulle

også til konfirmation, men jeg har fra

flere af deltagerne fået oplyst, at de

havde en meget fin tur og at de var

meget glade for at besøge Viken. Aftenens

grillarrangement var på terrassen

til havnerestauranten, som ikke

havde åbent på det tidspunkt. Men

ejeren kom og gav lov. Desuden er

been extremely well built and finished

by Danish Yacht".

"Ranger" sejler nu kapsejlads mod de

andre J-både, Endeavour, Shamrock

V og Velsheda.

Mirabella V

Verdens største sloop, som jeg omtalte

i sidste nr af NB-Nyt sejler nu

rundt i Middelhavet. Men jeg glemte

at fortælle, at NB-Nyts læsere kan

leje den for US$ 250.000 om ugen.

Per Christiansen

der bygget en ny mole, så det var

muligt at ligge langskibs. Så flere deltagere

har anbefalet Viken som en

fin mulighed for en weekendtur.

Pinseturen til Mölle

At vejrudsigten har stor betydning for

en tur og et fællesarrangement ved

enhver, men at den gode vejrudsigt

for Pinsen skulle få 36 både til at deltage

i årets Pinsetur, det var svært at

forudse. På skippermødet kl. 10.00

forsvandt den ene flaske "Enkelt" da

også som dug for solen, da der mødte

mere end 25 personer op. Jeg kunne

oplyse de tilstedeværende om, at der

allerede var en del som var sejlet

nordpå dagen i forvejen og at vejret

ville blive godt med en vind-styrke der

passede de fleste. En time efter

Fortsættes side 18

15


Nivå Bådelaug’s aktivitetskalender 2004

De enkelte udvalg udleverer kalendere for egne aktiviteter. Check evt. seneste ændringer

og tilføjelser på hjemmesiden, www.nivaabaadelaug.dk

August

01 Windsurfundervisning 12:00

04 Windsurfundervisning 18:00

04 Kapsejlads 18:55

08 WindsurfShopCup 12:00

09 Pigekapsejlads 19:00

11 Kapsejlads 18:55

13-14 Natsejlads, sejlerskolen

16 Pigekapsejlads 19:00

18 Windsurfundervisning 18:00

18 Kapsejlads 18:55

20-22 J-DM 2004 NB/SB

21 Pigekapsejlads, IN-Cup

Rungsted

23 Pigekapsejlads 18:30

25 Windsurfundervisning 18:00

25 Kapsejlads 18:25

28-29 Tur til Helsingborg,

turudvalget,

skippermøde kl. 10:00

30 Pigekapsejlads 18:30

September

01 Windsurfundervisning 18:00

01 Kapsejlads 18:25

04 Sejlerdag og grillaften

05 Deadline, NB-Nyt

05 Klubmesterskab NB

05 Windsurfundervisning 12:00

06 Pigekapsejlads 18:30

08 Windsurfundervisning 18:00

08 Kapsejlads 18:25

11-12 Sensommertur til Hornbæk,

turudvalget, skippermøde

kl. 10:00

13 Pigekapsejlads 18:30,

fællesspisning,

præmieoverrækkelse

15 Windsurfundervisning 18:00

15 Kapsejlads 18:25

18 Distancekapsejlads

skippermøde 09:00

19 Windsurfundervisning 12:00

19 Duelighedsprøver,

sejlerskolen

25 Kapsejlads 09:55

26 Windsurfundervisning 12:00

16

26 Duelighedsprøver,

sejlerskolen

Oktober

03 Windsurfundervisning 12:00

9-10 Afriggertur til Raa, turudvalget,

skippermøde kl. 10:00

10 Windsurfundervisning 12:00

17 Deadline, NB-Nyt

17 Windsurfundervisning 12:00

24 Windsurfundervisning 12:00

22 Kapsejladsafslutning 19:00

30 Standernedhaling 11:00,

afriggerfest

31 Windsurfundervisning 12:00

November

kurser og efteruddannelse

datoer kommer

December

5 Julestue

Januar 05

9 Nytårskur i Lagunen, 13:00


Grillfest

Når sommeren er ved at gå på hæld mødes vi igen for at dele

sommerens sejleroplevelser ved en hyggelig grillaften

lørdag den 4. september 2004 kl. 18.00

Prisen er i år sat til kr. 125.

På grund af de endnu uafklarede forhold i Lagunens køkken er

menuen endnu ikke fastlagt, men vi lover, at der vil blive rigelig

og dejlig mad på grillen.

Tilmelding skal ske senest den 15. august.

Den kan ske ved at udfylde nedenstående slip eller ved at skrive

sig på opslagstavlen i Lagunen. Betalingen, der skal ske samtidig

med tilmeldingen, kan foretages ved at lægge penge/check i

en kuvert i NB’s postkasse, eller ved overførsel til Forstædernes

Bank konto nr. 5473-1513638.

_______________________________________________________

Tilmelding til Grillfest den 4. september 2004:

Navn:

_______________________________________________________

Antal personer:

______________________________________________________

Tilmelding og betaling senest 15. august 2004

17


Fortsat fra side 15

skippermødet var jeg selv klar til at

sejle, så jeg afgik i "Johanne" som

var fyldt med diesel og uden bom da

mit gamle storsejl ikke passede til

den nye masteskinne jeg har monteret.

Den første halve time gik for motor

og selvstyrer da jeg lige skulle

have trimmet masten og spændt vant

og stag, men allerede inden Kronborg

havde jeg fået sat et forsejl. Det var

fint vejr med en masse strøm som

hjalp os nordpå. Jeg startede dog

motoren som hjalp mig med at holde

højde. Efter ca. fire timers sejlads

ankom jeg til Mölle, hvor vejret var lige

så godt som det var lovet. Ved sekstiden

begyndte vi at samles på græsset,

efter at have støvsuget havnearealet

for stort set alle bænke og

borde. Det blev en meget afslappet

aften, hvor vi var samlet omkring 90

personer i røgen fra alle de grill som

var opstillet på kajkanten.

Ca. halvdelen af bådene valgte at sejle

videre om søndagen og resten brugte

søndagen til afslapning eller en kortere

eller længere gåtur på Kullen.

Kaare og jeg havde fået besøg af Hans

(Oliekongen) som er flyttet fra Stockholm

til Helsingborg, så vi gik en tur

ud til traktørstedet, men det havde

næsten taget livet af Hans, som godt

kan trænge til noget motion.

Desuden tjekkede jeg kølevandet til

min motor og vi fandt hurtigt ud af at

impelleren i vandpumpen var gået i

stykker. Hans Henrik så helt forskrækket

ud fordi han troede at så skulle

han igen trække mig hjem fra Mölle.

Men Kaare tænkte sig om og sagde,

18

at hvis der var nogen der havde sådan

en, så var det Hans i "Mintaka".

Og ganske rigtigt, han havde en som

passede, så jeg kunne komme hjem

uden brug af al det bugsertov som jeg

havde medbragt.

Søndag kl. 17 blev alle inviteret til en

drink i cockpittet hos Mette og Finn

på "Blixen" inden vi grillede på kajen.

At Hans fra "Mintaka" er en stædig

rad så vi, da han efter næsten to timer

var færdig med at grille en hel

kylling. Da havde Lonni dog spist sig

mæt hos andre.

Mandag morgen var jeg i vandet sammen

Mette og Finn inden jeg ved10tiden

sejlede hjemad. En stor del af

hjemturen tog jeg for motor da der var

rigtig megen modstrøm jo nærmere

vi kom Kronborg. Efter Kronborg kom

forsejlet op igen og turen sluttede stadig

i fint vejr med frisk vind. Det havde

vejret en rigtig dejlig tur og alle deltagere

skal have mange tak.

Når dette læses har vi været på en

tur til Chr. Havn og om den fortælles

senere. Vi skal også til Helsingborg

den 28. og 29. august. Desuden er

klubhuset i Hornbæk reserveret til

sensommerturen den 11. og 12. september.

Og der er ligeledes aftalt, at

vi kan låne klubhuset i Råå til

afriggerturen den 9. og 10. oktober.

Bjørn Hansen


Optimistsæson foråret 2004

Optimisterne gjorde deres

både klar lørdag den 24.

april om formiddagen.

20

Om eftermiddagen var der

kæntringsprøve i svømmehal

sammen med optimisterne

fra Sletten. Alle klarede

prøven.

Ugen efter kom bådene i vandet. De øvede sejler mandag og onsdag aften.

De mindre øvede tirsdag og torsdag. Mandag aften sejler de øvede som

regel til Sletten for at øve kapsejlads med optimisterne deroppe.


Fra stævnet i Skovshoved.

Flere af de øvede har i foråret deltaget i stævner

i andre klubber, så klubbens nye trailer er blevet

anvendt.

Der skal også være tid til

sociale arrangementer, så

optimisterne har netop afholdt grillaften på Havnen sammen med deres

familier.

I forbindelse med grillaftenen var der quiz

opgaver for de to optimisthold. Til begge

holdene var der flotte præmier til to optimister,

hvor præmierne var sponseret

af Nivå Bådtilbehør (sejlerhandsker til

to optimister) og Havnens Is og Pølser,

hvor den ene præmie var spisning af så

mange is, man har lyst til i en halv time

sammen med kammerat. Den anden

præmie var tilsvarende, men pølser i

stedet for is.

Ulla Hansen

21


Møllestor oplevelse for sejlerskoleelever

Tursejlads er jo noget, langt de fleste

sejlerskoleelever stræber efter - og

derfor er det så fint, at Sejlerskolen

og Tursejlerne atter i år har lagt op til

nogle fælles ture. Jeg var så heldig

at være med i Samson på Pinseturen

til Mølle, hvor ikke mindre end 28 Nivå

både deltog - og vi sejlerskolefolk fik

lejlighed til både at opleve det fede

ved tursejladsen, hyggen og fællesskabet

i havn - og oplevelserne ved

at gå i land et fremmedt sted.

Først og fremmest var det dejligt at

begive sig ud på en sejlads, der kunne

vare mellem 4 og 6 timer og stille lidt

anderledes krav til sømandsskab og

teamwork end en aftentur i Sundet.

Der var nu rigtig fin og bekvem vind,

så vi gik for samme halse hele vejen

op på 4 timer, landede og lagde til

uden på hjælpsomme Nivå både, fik

kogende vand til længe eftertragtet

kaffe fra Dina, kode til toilettet frem

for spanden på dørken og andre

luksustilbud - og gjorde os som alle

andre klar til den store, selvbestaltede

danske grillfest foran det

smukke gamle badehotel.

Det var hyggeligt, der blev knyttet nye

bånd mellem sejlerskole og tursejlere,

udvekslet drømme, planer og sejlerjokes

- men det bliver jo alligevel ikke

så sent, at man tørner ind. Den gode

træthed melder sig. Og til min overraskelse,

kan man sagtens ligge 4

mand i en spækhugger, blot man

lægger alt grej, sejl, ekstra proviant

mv. op på dækket!

22

Pinsedag var der blikstille - det passede

os fint, for vi ville på vandring og

udforske Kullen. Havde puttet 4 pakker

Pil-selv-rejer i rygsækken og drog

derudad på sydskrænterne. Selv har

jeg højdeskræk, så jeg måtte stå af

på den sidste del af turen og gå op til

golfbanen og landevejen, men vi mødtes

ved fyret og pillede rejerne, drak

hvidvin og så ud over Kattegat. Det

var flot!

Tilbage mod Mølle nåede vi at besøge

det fine turisthotel på toppen af bjerget,

drikke en afsindig dyr Sundowner

(70 kr. for en GT), blive shinet op til

endnu en grillfest og gode snakke.

Og Morten fik scoret et enormt dejligt

stykke drivtømmer, Sorte Samson,

som blev lagt om bord kl. 02:00

og var fin ballast hjem!

2.pinsedag lettede vi - syntes vi selv

- forholdsvis tidligt ved 11-tiden, men

fik bidevind det meste af vejen, så det

tog næsten 8 timer hjem til Nivå med

mange, mange kryds, stærk nordgående

strøm, hvide toppe i hele Øresund

- men det var fedt!

Jeg vil godt takke Bende, fordi hun

gad tage os med. Og håbe på, at der

er flere instruktører, der kan afse tid

til at tage sejlerskoleelever med på

turene. Jeg ved godt, at I gør en enorm

indsats - men sejlads får altså en anden

mening, når man sådan er på tur!

Annemette Allerup


Der grilles igennem når

36 både er på tur sammen.

Men det gik godt.

Mölle Havn

pinsedag

3/4 af Samsons

besætning

23


En tur til den anden side af jorden - der hvor svanerne er

sorte og skarven også er hvid

Fortsat fra nr. 3. Birgit Meldgaard fortæller

om sin og Billes 6-mdrs. tur til

New Zealand. Fortællingen startede

på Nordøen.

Efter 5.500 kilometers kørsel på Nordøen

sejlede vi i et forrygende blæsevejr

til Sydøen den 1. december 2003.

Cook Strait, der skiller Nordøen fra

Sydøen, viste rigtig tænder, men snart

kom vi i læ i Queen Charlotte Sound

og begyndte den meget smukke indsejling

til Picton. Indsejlingen tager

cirka 1 time og der er fortsat mange

steder herude, hvor du kun kan

komme til husene pr. båd. Samtidig

er der her nogle af de mest berømte

walks i landet.

Sidst vi besøgte Sydøen for 7 år siden

oplevede vi de fleste af byerne

som meget små og landområderne

som meget øde. Sydøen har også kun

1 mio. indbyggere - faktisk mindre

end der nu er i Auckland.

Opsvinget er dog også kommet til NZ

og det har givet sig udtryk i en forfærdelig

byggelyst - så selv om der stadig

var plads til de store armbevægelser

på Sydøen, så har tingene

ændret sig rigtig meget.

En af grundene til at vi bare måtte til

NZ igen er hvalerne. Vi har aldrig set

en hval og det skulle der nu rådes

bod på, så vi kørte til Kaikoura - steder,

hvor de store Spermhvaler holder

24

til en stor del af året. Havbunden ud

for byens kyst falder brat ned kun

ganske få hundrede meter ude i havet

og her dykker de store hvaler ned

til 2.500 - 3.000 meters dybde for at

fange kæmpeblæksprutterne, der lever

her. Kun maorierne må drive hvalforretning

her og tilladelsen til at sejle

turister ud for at opleve hvalerne på

nært hold, er reserveret den stamme

af maorierne, der i sin tid bosatte sig

her først. Det er en meget lukrativ forretning

og drives topprofessionelt,

som alle andre turistattraktioner i NZ.

Datoen var sat til den 7. december -

her skulle hr. og fru Meldgaard så

endelig opleve en hval eller to. Vejret

var perfekt - dog med en del blæst,

der gav lidt søsyge ombord.

Byen er smukt omkranset af høje,

sneklædte tinder og disse dannede

en flot baggrund til det turkise vand,

med en hval i overfladen og faktisk

lykkedes det os at se hele tre hvaler

på turen.

Efter at hvalen har været neddykket i

ca. 30-45 minutter skal den op og

forny sin ilt og rense blodet for affaldsstoffer,

samtidig med at den skal fordøje

sin fangst. Det er så her vi ser

det store dyr ligge stille i vandoverfladen

og sprøjte vand og luft højt op i

luften. Efter 10 minutter skyder det

kæmpe dyr ryg, tager en ordentlig

indånding og så dykker den, med

halen som det sidste du ser.


SLETTEN BÅDEVÆRFT

Glasfiber- og træreparation

Udskiftning eller lægning af teakdæk

Fribordsmaling - Bundbehandling

Motor og riggerarbejde - Forsikringsskader

Sletten Havn • DK 3050 Humlebæk

Tel. 49 19 36 66 • Fax. 49 19 06 99

www.sletten-boats.dk

sb@sletten-boats.dk

25


Da vi knapt kunne sige mere af bar

benovelse over at have set hele tre hvaler,

meddelte guiden, at vi skulle sejle

ind under land, for her befandt sig en

stor flok Huskydelfiner, som vi lige

kunne nå at se, inden turen var slut.

Så det endte med vi sejlede mellem

200-300 delfiner, der alle havde travlt

med at slå flik-flak, lege foran båden

eller bare svømme om kap med os.

Alt sammen bare fordi delfinerne nu

engang er i stand til at gøre sådan

noget! De så i den grad ud til at nyde

at være til og man kan ikke andet end

at blive i frygteligt godt humør oven

på sådan et syn. Da vi kom i land,

var vi enige om, at nu kunne vi ligeså

godt tage hjem - for vi kunne da ikke

komme til at opleve noget, der bare

kunne matche denne oplevelse!

Vi fortsatte dog lidt sydpå til en lille

by Timaru på østkysten, der i dette

år har oplevet de største ekstremer i

landet. Det var stedet i NZ, hvor der

var målt: Den varmeste dag i december

= 30 grader, de stærkeste vindstød

= 216 km/t, og den største temperaturforskel

= fra 29 grader og til -6

grader indenfor et døgn. Her stiftede

vi også bekendtskab med den store

gule pingvin, der yngler i buske på

stranden langs byen. Vi sad i et skjul

oppe på strandskråningen og ventede

på de kom hjem fra fiskeri på havet.

Klokken 16.00 ankommer pingvinerne

til stranden, ser sig lige lidt omkring

før de ryger op af vandet og vralter så

hen til deres rede.

Efter Timaru kørte vi ind i landet og

26

skulle besøge Mt. Cook, det højeste

bjerg i NZ. Dagen før var to bjergbestigere

omkommet på bjerget og i det

hele taget var der ekstremt mange

redningsaktioner mens vi var dernede,

mest på grund af det meget atypiske

vejr, der havde hersket hele foråret.

På vej ind mod Mt. Cook kørte vi på

en stor, flad højslette, der lignede en

ørken, her var utroligt tørt og afsvedet

og farverne var gule, brune og grå, flot

omkranset af de sydlige alper. Samtidig

er det stedet for de store turkise

søer, hvor det meste af NZ`s strømforsyning

kommer fra.

For at skabe balance i regnskabet

skulle vi selvfølgelig også lige besøge

det allersydligste punkt på fastlandet,

nemlig byen Bluff, der hovedsagelig

består af en stor havn. Lige syd for

Bluff ligger Stewart Island og så er

næste stop ellers Antarktis. Der var

helt vinterlignende temperaturer da vi

besøgte byen, kun 10 grader om dagen,

så vi besluttede hurtigt at søge

mod varmere egne og kørte lidt nordpå

igen.

Julen tilbragte vi i Fiordland området

- den største og mest spektakulære

nationalpark i New Zealand (se forsiden

af NB-Nyt nr. 3 - Ulla)

Vi besøgte Milford Sound, en fjord hvor

100-vis af vandfald falder ned af bjergskråningerne,

der rejser sig 400 - 600

meter lodret op i luften. Milford Sound

ligger på vestkysten og her regner det

op til 11 meter om året. Den dag vi

besøgte området var ingen undtagelse,

men det gjorde bare oplevel-


Ryggen af en

spermhval

ved Kaikoura

Gletchervandring ved Westland på Sydøen

Fra nationalparken i

Fiordlandområdet.

Sådan kan man også

holde jul.

27


sen så meget mere speciel, da alle

vandfaldene virkelig havde skruet op

for vandet og vi passerede den ene

flotte kaskade efter den anden.

Nytårsaften tilbragte vi i Queenstown,

NZ`s actionby nr. 1. Her kan du købe

dig til alle de forskellige oplevelser og

aktiviteter, du kunne tænke dig. Det

vrimlede med mennesker alle vegne

for det er også et populært sted at gå

ud, og der var cirka 20.000 mennesker,

der havde fået samme ide som

os, nemlig at fejre Nytårsaften i byen.

Når den faste befolkning i byen kun

udgør 3.000 hoveder, så er det mange

på meget lidt plads, men alt forløb roligt

og alle havde en rigtig fornøjelig

aften. Der var opsat store scener flere

steder i byen og forskellige orkestre

skulle underholde til efter midnat. I

Queenstown - og en del andre byer i

NZ - har man indført spiritusforbud på

offentlige steder, det vil sige, at der ikke

må drikkes nogen form for alkohol

udenfor restauranter og barer. Dette

forbud håndhæves meget strengt og

der falder prompte store bøder, hvis det

overtrædes. I forbindelse med arrangementet

Nytårsaften, havde man dog

fundet en vej udenom spiritusforbuddet

uden at hæve forbuddet: Der blev opstillet

et øltelt og så blev det simpelthen

hegnet ind med et 2-meter højt

hegn. Alle der gik ind i området fik tjekket

deres id-kort for at se, om alderen

var o.k. og så kunne man købe en øl

eller noget vin. Det skulle dog drikkes

indenfor indhegningen, så der stod

man som aber i et bur, hvis man ville

have en øl Nytårsaften! Hårde bud for

danske sejlere!

28

Noget der stod højt på ønskesedlen

var at komme ind og se en rugbykamp,

men det var desværre udelukket,

da sæsonen sluttede lige efter vi

var ankommet til NZ. I stedet valgte

vi at købe billetter til en cricketkamp,

NZ mod Pakistan, der skulle spilles i

Queenstown. Vi anede ikke det første

om reglerne, men ankom med

vores madkurv, tæppe og en masse

vand, for temperaturen sagde stadig

30 grader og højt solskin og kampen

begyndte allerede kl. 12.00. Man forventede

at kampen var færdig omkring

kl. 20.00 samme dag! Heldigvis

fik vi en grundig indføring i reglerne af

et ægtepar på nabotæppet, så vi

kunne juble og græde på de rigtige

steder. Ellers gik det mere ud på at

snakke med naboen, hente en øl eller

to, læse lidt avis eller en bog og

ellers lige kaste et blik på banen

engang imellem. En rigtig hyggelig

oplevelse, men en noget langtrukken

sportsgren.

En stor del af Sydøens byer er opstået

på baggrund af guldfund i fortiden

og vi bestemte os til at udforske

de gamle guldområder lidt. Der er utroligt

mange spøgelsesbyer i området

omkring Queenstown og en af de

mest berømte er Macetown. Der er

ingen vej ud til den gamle by, men vi

lejede en guide og en stor Landrover

og så kørte vi ellers i 2 timer ad snoede

jordveje, der gik lige op i himlen

via bjergvæggen eller vi forcerede rivende

floder, hvor vandet gik helt op

til gulvet i bilen. Turen i sig selv var

en rigtig "Indiana Jones" oplevelse og

selve Macetown var et spændende


stykke historie. Den sidste guldgraver

og beboer i Macetown døde i

1930`erne, så det er såmænd ikke

så længe siden, der var aktivitet herude.

Så gik turen endelig over de sydlige

alper og vi ankom til vestkysten af

Sydøen, Westland - eller som kysten

hedder i folkemunde: Wetland!

Med god grund for det er nemlig her

det altid regner og regner og så regner

det én gang til. Sådan cirka 200

dage om året regner det og alt er fugtigt

og halvråddent. Det er en meget

stor kontrast at bevæge fra øst til vestkysten.

På østkysten var tørken på

sit højeste, med afsvedne, gule marker

og intet grønt i miles omkreds.

Farverne var overvejende gul, brun, grå

og blå og de fleste floder var udtørrede.

Så bevæger vi os kun 300 kilometer,

passerer over de sydlige alper,

hvor regnen starter på toppen af

bjergkæden og så er alt en eksplosion

af grønne træer og buske, vandfald

alle vegne og brusende floder, der

bare river alt med sig på deres vej.

Vi kørte ind i regnen på toppen af bjerget

og hele det følgende døgn regnede

det så alt hen på aftenen lignende

et katastrofeområde med oversvømmelser

alle vegne. Regnvejret vi

oplevede det døgn var dog også lidt

mere end normalt, og fik nogle dramatiske

følger så som mudderskred,

der truede med at rive hele gårde med

sig i havet. Der er kun én vej, der forbinder

nord og syd på vestkysten, og

den blev selvfølgelig spærret at

mudderskredene, så de store gravkøer

måtte i gang. Heldigvis skete der

ingen store personskader denne

gang, men det er en tilstand man er

vant til her på vestkysten. Det at være

isoleret i kortere eller længere tid er

tilbagevendende begivenheder, man

har lært at leve med. Man venter tålmodigt

indtil naturen er færdig med

at skabe sig, og så rydder man op.

Den eneste grund til at vi besøger

Wetland er for at gå på de store gletschere,

der findes her. Der er to store

gletschere i de sydlige alper, Fox gletscheren

og Franz Josef. Heldigvis

klarede det op og holdt tæt den dag

vi skulle på gletschervandring på Fox

gletscheren, så vi fik en helt fantastisk

tur på isen, hvor vi vandrede over

revner og sprækker på vores vej hen

over isen. Det er det eneste sted i

verden, hvor du har regnskov, der støder

direkte op til en gletscher og det

var en sjov fornemmelse at forlade

regnskoven med varme og fugt for så

at træde direkte ud på den gamle,

blå is og mærke kulden slå op om

benene.

Det lakker mod enden af vores ferie

og snart er pengepungen også tom,

så det er på tide at vende næsen

mod nord igen og finde Auckland, hvor

vi skal flyve hjem fra. Inden vi forlader

Sydøen skulle vi lige til en stor festival,

der blev afholdt i Christchurch,

hvor alverdens gadegøjlere var forsamlet

og gav daglig optræden. Selv

lille Danmark var repræsenteret ved

jongløren Nils Pol. Vi var så heldige

at vi fandt et backpacker hotel midt i

29


centrum, hvor der også var plads til

en autocamper, så boede vi midt inde

i centrum og kunne hver dag følge

løjerne på nærmeste hold.

Vejret er rigtig solskin og høj himmel

med 25 grader i februar da vi ankommer

til Auckland. Inden vi flyver mod

Danmark når vi lige at sige goddag til

Tina, Mads og deres to børn Katharina

og Jakob fra havnen, som vi stiftede

bekendtskab med i sommer. De

havde hørt vi skulle til NZ og da de

havde samme planer, når først deres

hus var blevet solgt, så aftalte vi at

mødes i Auckland, hvis det ellers

kunne lade sig gøre. Ringen blev så

sluttet den 25. februar, hvor vi tilbragte

et par rigtig hyggelige dage sammen.

Så blev det tid til at vi skulle overlade

ferien og NZ til Tina og Mads og den

28. februar fløj vi hjem til Danmark.

Før vi tog af sted meldte der sig en

masse spørgsmål, såsom: Kan vi

holde ud at være sammen i 24 timer

i træk i et halvt år? Kan vi holde ud at

holde fri fra arbejde i 6 måneder bare

sådan lige og kommer vi til at savne

alle i Danmark sammen med leverpostejen,

rugbrødet og spegepølsen?

6 måneder er rigtig lang tid men man

vænner sig lynhurtigt til at have fri hele

dagen og finder ud af, at dagene pludselig

får andre dimensioner, når man

ikke skal hænge i en klokkestreng.

Faktisk gik der næsten 14 dage før vi

fandt ud af, at NZ havde skiftet til sommertid,

og vi dermed var 1 time bagud!

Rugbrødet, leverpostejen og spege-

30

pølsen fandt hurtigt en erstatning - det

kneb mere med savnet af alle de gode

venner i havnen og selvfølgelig vores

datter. Vores båd vejede også tungt,

specielt lydene og den vuggende fornemmelse

manglede vi i autocamperen.

Det skal dog på ingen måde afholde

os fra at rejse langt og længe

en anden gang, for de mange oplevelser

opvejer klart en masse savn.

Vi nåede hjem i tiden til alligevel at

opleve vores dyner fryse sig fast til

skibssiden og da vi nu i 6 måneder

har levet i vild "luksus" med ståhøjde

og brusebad i vores bolig (læs autocamperen),

så mener vi, det er på tide

at se sig om efter en større bolig end

Hoboske. Båd skal det være - det har

vi da fundet ud af, for landjorden ligger

så uhyggelig stille og masteklapren

og hylen i vanterne - det kommer

til at mangle i en lejlighed.

Birgit Meldgaard


Havnekontoret

Nivå Strandpark 25

2990 Nivå

Havnefoged Morten Askov

Tlf: 49 14 48 76

Fax: 49 14 48 70

nivaa_havn@karlebo.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Ulla Behrend

Ndr. Strandvej 1-3

2990 Nivå

Tlf.: 49 18 13 99

nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste deadlines til NB-Nyt:

Nr. 5: Søndag d. 5. september

Nr. 6: Søndag d. 17. oktober

Åbningstider:

Sommer (15/6-15/8):

kl. 14.00-16.00

alle ugens dage

Efterår (16/8-14/11):

kl. 10.00-12.00

alle ugens dage

Vinter (15/11-14/4):

kl. 10.00-12.00

alle hverdage

Forår (15/4-14/6):

kl. 10.00-12.00

alle ugens dage

Annoncer:

Bendt Tangsgaard

Poppelhøj 16

2990 Nivå

Tlf.: 49 14 23 10

Fax: 49 14 67 20

Produktion

Ilsted Tryk

Tlf: 49 18 01 05

post@ilsted.dk

31


Afsender:

Nivå Bådelaug

Nivå Strandpark 19

2990 Nivå

32

Nu bådløft

med mast op til 25 tons

Lækker cobgrill

kr. 899,-

Havnen 1 • 2960 Rungsted Kyst • Tlf. 45 86 85 00

Se sejlervejret på www.rbv.dk

B

More magazines by this user
Similar magazines