SDC - iMove

imove.dk

SDC - iMove

e store computere i SDC’s centrale

D anlæg kører døgnet rundt, året rundt. Når

medarbejderne i pengeinstitutterne lukker og

slukker, så er der hektisk travlhed i maskinrummene

dybt inde bag SDC’s tykke mure: der skal cleares med

de øvrige datacentre, transaktioner fra Fondsbørsen

skal på plads, og breve til mere end 4 mio. kunder

skal printes og kuverteres. Både fysisk og organisatorisk

er SDC bygget til konstant drift - alt skal være på

plads, når pengeinstitutternes medarbejderne om

morgenen logger på netværket.

SDC er en integreret del af de pengeinstitutter, vi

betjener. Databehandlingen er ikke længere isoleret

fra de daglige forretningsgange i et pengeinstitut -

databehandlingen er derimod med tiden blevet et

stadig vigtigere værktøj i hænderne på pengeinstituttets

medarbejdere. På SDC er vi meget bevidste om

denne udvikling. Vi har derfor valgt at betragte os

som en afdeling i hvert enkelt af de pengeinstitutter,

vi betjener - det betyder, at vi lytter, og at vi bidrager

aktivt til pengeinstituttets overvejelser om anvendelsen

af IT-teknologien, inden vi handler.

IT-teknologien har betydet, at flere og flere

arbejdsrutiner er blevet automatiseret, og at de mest

trivielle arbejdsopgaver er forsvundet. De opgaver,

der er blevet tilbage, er langt mere komplekse.

Medarbejderne stiller derfor også større krav til

teknologien - fortidens benovelse over, at „det

virker“, er blevet afløst af en sund skepsis og et krav

om større sammenhæng og gennemsigtighed i edbydelserne.

I de 35 år SDC har eksisteret, har vores kunder

været forskellige og ofte indbyrdes konkurrerende

pengeinstitutter. Dette til trods, har de kunnet finde

sammen om udnyttelsen af IT-teknologien. På SDC

har vi derfor mange års erfaring i at håndtere

forskellige kunder med meget forskellige behov og

ønsker til teknologien, og vi ved, hvilke krav dette

stiller især til sikkerheden.

IT bliver en stadig større post på de fleste

virksomheders budgetter - der bliver derfor i

fremtiden sat endnu større fokus på disse omkostninger.

For at imødekomme denne udvikling har SDC -

udover lave priser - en prisstruktur, der tydeliggør,

hvad man får for pengene.

Unibank*

BEC*

SDC er en levende og moderne virksomhed, der i

dialog med kunderne og medarbejderne skaber ITløsninger,

som er med til at sætte dagsordenen inden

for den finansielle sektors brug af IT.

Ole Jørgensen

Formand for SDC’s bestyrelse

Jørgen Giversen

Adm. direktør SDC

SDC*

Jacob Leth

Næstformand for SDC’s bestyrelse

*Markedsandel 1997 målt på pengeinstitutternes balance

Niels Ole Rudbæk

Direktør SDC

3

Hvad er Print SDC?

Bank-Data*

Jyske Bank*

Den Danske Bank*

Similar magazines