30.07.2013 Views

hylleholt kirke & sogn - tryggevaeldeprovsti.dk

hylleholt kirke & sogn - tryggevaeldeprovsti.dk

hylleholt kirke & sogn - tryggevaeldeprovsti.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

HYLLEHOLT

KIRKE &

SOGN

14. årgang · Nr. 2

Juni - Juli - August 2011

Aftenstemning


2

HYLLEHOLT KIRKE

& SOGN

Omdeling af kirkebladet

Menighedsrådet har forlænget aftalen med

FLI’s ungdomsafdeling om uddeling af kirkebladet

i 2011. Den ansvarlige er igen i år

Svend Arnoldi. Udebliver bladet så kontakt

venligst Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller

mail: fambisp@hotmail.com

Kirkens hjemmeside har fortsat adressen:

www.tryggevaeldeprovsti.dk eller

www.tryggevældeprovsti.dk eller direkte:

www.hylleholtkirke.dk

idet provstiet er lagt ind under Stiftets regi,

hvad angår hjemmesider.

Forside: Aftenstemning

Foto: Vera Bisp

Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til

at skrive, maile eller ringe til redaktionen

med kommentarer eller gode forslag.

Kirkebladsudvalg:

Vera Bisp. Tlf.: 56 71 62 30

E-mail: fambisp@hotmail.com

Per Brønner

Stof til næste kirkeblad afleveres til

præstegården eller Vera Bisp

senest den 1. august 2011

Stof der kommer senere kan ikke nå

med før næste nummer af kirkebladet

VEJVISER FOR

HYLLEHOLT SOGN

Formand for menighedsrådet:

Arne Skovbæk, Folehaven 5, Ll. Elmue,

4654 Faxe Ladeplads. Tlf.: 56 7170 51.

E-mail: arsk@faxekommune.dk

Kirkeværge:

Bent Friis, Favrbyvej 27, 4654 Faxe Ldp.

Tlf.: 56 71 71 86. Mobil: 20 74 65 81.

E-mail: bent.friis@hotmail.com

Sognepræst:

Pia Heegaard Lorentzen, Hylleholtvej 7,

4654 Faxe Ladeplads, Tlf. 56 71 60 83.

E-mail: pihl@km.dk.

Præstens træffetid er: Mandag-torsdag

kl. 10.00-12.00 og i øvrigt efter aftale.

Fredag er sognepræstens fridag.

Graver:

John Nielsen,

Højvangen 4, Dalby, 4690 Haslev

Telefon kirkegård: 56 71 72 86.

Fredag er fridag

E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk

Menighedsrådet:

e-mail: 7523@sogn.dk

Alle er velkomne til at overvære menighedesrådets

drøftelser, der finder sted i

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe

Ladeplads.

I 2011 er møderne fastsat til følgende datoer:

24. januar, 28. februar, 21. marts, 3.

maj (tirsdag), 30. maj, 27. juni, 15. august,

26. september, 31. oktober, og 21. november.

Møderne begynder kl. 19.

Det historiske udvalg

består af Arne Skovbæk, Børge Mejlby og

Arne Aasbjerg, samt - på sidelinien - Per

Brønner og Vera Bisp fra kirkebladsudvalget.

Kirkekontoret:

Henvendelser vedr. attester, navneændringer

m.m. Kordegn Bodil Hovmand træffes i

præstegården mandag og onsdag kl. 9-14.

E-mail: boho@km.dk. Tlf. 56 71 60 83.


Pinse

De fleste af konfirmanderne kan sådan nogenlunde

huske det: Julen er festen for Jesu

fødsel, påsken er festen for - nej, ikke at Jesus

blev pint til døde, men at han opstod på

tredjedagen. Men øjnene begynder at flakke

når talen falder på pinsen, for hvad er det

lige vi fejrer dér?

Hvorfor er det lige, at vi fejrer pinsen med

store udendørs fællesgudstjenester, som

den der er i Boesdal Kalkbrud 2. pinsedag?

Pinse betyder 'halvtreds'. Tallet refererer til

den beretning i Det Nye Testamente, hvor

Helligånden halvtreds dage efter opstandelsen

kommer over disciplene, sætter sig på

dem som 'tunger af ild' og indgyder dem på

én og samme tid forståelse af Jesus-begivenheden,

samt mod og evne til at formidle

dette videre til andre.

Disciplen Peter holder således denne dag

verdens første kristne prædiken, og den går

lige i tilhørerne, så hen ved 3000 lader sig

døbe den dag. BANG! Pinsedagen blev således

startskuddet til det, som med tiden

skulle blive den kristne kirke. Sagt lidt firkantet:

Pinse er kirkens fødselsdag.

Men pinsen er ikke kun en lukket firmafest,

hvor firmaet fejrer sin

egen fødselsdag. Det er større

end det: Det er festen for

og glæden over at Gud

stadig taler til os alle

på mangfoldige måder,

herunder i kirken.

Men kirken har naturligvis

ikke patent på Helligånden.

Ånden udgår fra

Gud, og er Gud, og er som

sådan hverken bundet til kirkens

mursten, præstens

kjole eller til en speciel

dag på ugen.

Kirkens rolle er således af mere praktisk, social

og fællesskabs stiftende karakter: Det at

have nogen at dyrke Gud med, til en fast tid,

et fast sted gør, at flere får det gjort.

Jeg ved ikke hvor mange motionscykler der

står rundt omkring og samler støv (det er

ikke helt få), men de motionscykler som findes

i motionscentrene bliver brugt, ja slidt

ned og udskiftet.

Kirken har lige så lidt monopol på Gud og

åndelighed, som fitness-centeret har det på

motion.

Men kirken er et sted, hvor man sammen

kan fejre gudstjeneste, sammen kan dele

nadveren og bede til Gud.

Så rigtig glædelig pinse.

Pia Heegaard Lorentzen, sognepræst

3


4

Sogneindsamling

Hylleholt menighedsråd sender en stor

tak til indsamlingsleder Vibeke Mørkeberg

og de 15 indsamlere i forbindelse

med Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

den 13. marts. Også tak til de

mange bidragydere, der bragte det ind-

samlede beløb op

på 16.471,25 kr. Det

er lidt mere end sidste

år. Et meget flot

resultat.

Vejkirker og andre åbne kirker

Igen i år er der en opdateret

folder over en masse spændende

kirker på Sjælland og

øerne - samt en for de jyske

kirker. Det kan være en god

hjælp at læse lidt om den

kirke, man har tænkt sig at

besøge f. eks. på en ferietur

eller bare en søndagstur ud i

det blå. Der står også om

koncertarrangementer, udstillinger

og andre tiltag i kirkeligt

regi, så man hurtigt

kan danne sig et overblik

over, hvor der sker noget af

interesse.

Hylleholt kirke er med igen

i år, og vi håber at rigtig

mange vil benytte lejligheden

til at se den smukke

udsmykning af Maja Lisa

Engelhardt.

Folderen kan hentes på turistbureauet

og i kirkens våbenhus.

Vera Bisp

Arne Skovbæk


Lørdag den 7. maj kl. 10.30 blev følgende

konfirmeret i Hylleholt kirke:

Bagerst fra venstre: Malte Breum Lauersen, Andreas Skov Jakobsen, Mathias Tage

Falkenstrøm, Sabrina Elmegaard Andersen, Kasper Angelsø Christensen, sognepræst Pia

Heegaard Lorentzen

Midten fra venstre: Natascha Frisch Sørensen, Bolette Hallgren Nielsen,

Sarah Cecilie Madsen, Pernille Cecilie Beck, Sara Elmeskov Larsen

Forrest fra venstre: Cecilie Højlund Dau, Ditte Amalie Høgh Mithiof, Hjalte Bruun Nielsen,

Mads Sebastian Brix Christensen, Julie Wincentz Jensen, Karoline Lund Foto: Tom Lorentzen

Søndag den 8. maj kl. 10.30 blev disse unge konfirmeret:

Fra venstre: Frederik Saltofte Jakobsen, Frederik Munch Christensen,

Claudia Andreasen, Jesper Erik Hansen, sognepræst Pia Heegaard

Lorentzen Foto: Tom Lorentzen

5


Igen i år er der en stor fællesgudstjeneste for hele Tryggevælde Provsti. Det er efterhånden

en tradition at mange - uanset vind og vejr - kommer for at være med til den noget anderledes,

men meget stemningsfulde gudstjeneste.

Vi nyder at høre de dygtige korsangere

og musikere, der understøtter

præsterne i gudstjenesteforløbet.

Mange benytter også lejligheden til

at tage madkurven med, som så kan

nydes i det dejlige område efter

gudstjenesten.

Kirkebilen kan bestilles senest

dagen før hos Faxebilernes Taxi,

tlf. 56 71 44 55

6

Friluftsgudstjeneste i Boesdal Kalkbrud

2. pinsedag mandag den 13. juni kl. 11

Vera Bisp

Messehagel på udstilling

På Køng Museum var Hylleholts grønne

messehagel på udstilling i påsken og indtil

1. maj 2011 sammen med en række andre

messehagler og stolaer fra kirker på Sjælland.

Fra Fjenneslev Kirke var der en smuk hvid

messehagel med indvævet guldtråd skabt af

John Becker. Her lokalt kan man se antependiet

i Faxe Kirke vævet af Kirsten og John

Becker i 1964.

Udstillingen fik en flot omtale i Sjællandske

både før og efter udstillingsåbning, hvor der

også var et billede af vor grønne messehagel.

Køng Museum er en filial af Sydsjællands

Museum i Vordingborg. Museet er oprinde-

Foto: Jesper Jørgensen

lig oprettet af frivillige - i det fra 1783 oprettede

væveri - der i sin storhedstid kort efter

havde kontakt med 370 spindere i Køng og

omegn. Dette tidlige industri eventyr er forlængst

nedlagt; men en aktiv borgergruppe

har fået skabt et specialtekstil museum og en

støttegruppe formår at få fine specialudstillinger

til museet, så da vi fik en henvendelse

om udlån til museet, sagde Hylleholt Menighedsråd

straks ja. Det ville vi gerne støtte -

og det havde vi også glæde af.

Arne Skovbæk

Formand


Invitation til menighedsmøde

Mandag den 20. juni kl. 18 inviterer Hylleholt

menighedsråd alle i sognet til „midtvejsmøde“,

hvor der vil være en kort gennemgang

af, hvad menighedsrådet har

arbejdet med de første 2½ år af perioden

og hvilke planer, der er for de næste 1½ år i

Hylleholt Sogns kirkeliv.

Samtidig glæder vi os til at præsentere det

nyrenoverede Hylleholt Sognehus, som al-

Mod Lyset

Tyve kirkeudsmyknin

ger af Maja Lisa

Engelhardt, med et

omfattende forord af

tidligere rektor for

Kunstakademiet Else

Marie Bukdahl, er her

lige før påske udkommet

på Kristeligt Dagblad’s

forlag.

I bogen fortæller Maja Lisa Engelhardt noget

om sin barndom og opvækst og det at skabe

som kunstner, og senere i bogen gennemgår

hun hver enkelt kirkeudsmykning og den inspiration,

der lå forud for udsmykningen og

tit også farvesætning af kirkerne.

Bogen giver i Forordet og ved gennemgangen

af de enkelte kirker 8 store billedsider fra

Hylleholt Kirke. I bogen findes der også eksempler

af private såvel som offentligt ejede

kunstværker i Danmark og udlandet.

Maja’s „kirker“ er fordelt udover hele landet

med 12 i Jylland, 3 på Fyn og Langeland og 5

på Sjælland. Et kort viser, hvor de ligger og i

hvilken rækkefølge, de er udsmykket.

lerede er taget i brug af børnekorene, konfirmanderne

og flere voksengrupper.

Der vil blive serveret en sandwich, vand/øl

og kaffe og kl. 20 er alle velkomne til at gå

med over i kirken til „Stillegudstjeneste“,

der varer ½ times tid. Denne aften er der

ikke kaffe og te bagefter.

Arne Skovbæk, menighedsrådsformand

Hylleholt Kirke i fornemt selskab

Der er også en biografi og bibliografi,

samt en liste over større udsmykningsopgaver,

som Maja har udført.

Når jeg sidder med bogen, glæder

jeg mig over de 14 kirker, jeg har

nået at se, og jeg glæder mig over,

at vi i Hylleholt allerede i 1999 besluttede,

at vi ville tage kontakt til

Maja Lisa Engelhardt. Vi ville

gerne have en kunstner på vej

frem; men at det er blevet til så meget,

kunne vi ikke vide.

Jeg vil med glæde anbefale bogen på 215 sider,

der koster kr. 299,-. Det er en nydelse at

have bogen i hånden.

Arne Skovbæk, formand

7


Frivilligt Drengeforbund i Faxe Ladeplads

F.D.F.

Det historiske udvalg, nedsat af menighedsrådet, er blevet gjort opmærksom på, at der

ville være interesse for at høre mere om FDF’erne i Faxe Ladeplads, efter at billedet af

dem blev vist i kirkeblad nr. 3, 2010 i forbindelse med de aktiviteter, der foregik på Sømandshjemmet

i og omkring krigsårene.

F.D.F. i Faxe Ladeplads blev stiftet den 21.

marts 1937. Enkelte dele af kredsens arkivalier

er heldigvis bevaret for eftertiden. I små

glimt skal her forsøges at give et lille indblik i

denne del af det kirkelige arbejde i byen og

dens omegn. Der gengives udpluk af klassedagbogen,

gamle bøger, breve, en delingsbog

samt vises enkelte billeder. Senere vil en

tidligere F.D.F.'er fortælle, hvad han kan huske

om sine oplevelser i dette ungdomsarbejde.

Af klassedagbogen fremgår det, at arbejdet

allerede fra starten vandt stor tilslutning

blandt byens drenge. Og af medlemslisten

fremgår det tillige, at drenge fra flere omkringliggende

byer også var medlemmer af

F.D.F. i Faxe Ladeplads. Der forekommer

f.eks. navne på drenge helt fra Rødvig. Og

på en af de næste sider i bogen er anført en

8

1. del

række pilteresultater med angivelse af opnåede

points for 20 drenge. Det fremgår dog

ikke af klassedagbogen, hvori disciplinen har

bestået.

Et andet billede fra 1938-39, som er taget

foran den tidligere bygning for Banken for

Faxe Ladeplads og Omegn, viser dog, at antallet

af drenge voksede med betydelig hast.

Det stemmer meget godt overens med, at

der andetssteds i de efterladte papirer findes

en medlemsliste med navne på over 100

drenge. På billedet ses forøvrigt den lokale

lærer Nøkkentved fra Hylleholt Skole, og til

højre for denne står bankens daværende kasserer,

H. P. Mejlby Larsen. Det er sikkert muligt

at genkende adskillige andre på billedet!

Som medlem af F.D.F. bør man anskaffe sig

forskelligt udstyr, som skal anvendes i det

Et billede ligeledes på første side i klassedagbogen røber, at man allerede samme år har

deltaget i en pinselejr sammen med F.D.F.'ere fra Haslev, formentlig i Strandegaard Dyrehave.


daglige. I klassedagbogen opgives priserne

på de mest almindelige ting og sager. Her

skal blot nævnes nogle enkelte eksempler.

En rygsæk kunne anskaffes for 10,50 kr, og

et par benklæder nr. 12 kostede 5,25 kr. En

sovepose var den dyreste anskaffelse, idet

den dengang kostede hele 21,00 kr.

Bogen Danske Drenges Jul kunne bestilles

formedelst 1,00 kr., og en sangbog kostede

35 øre.

For et væbnermøde, som skulle afholdes

den 12. oktober 1942 Kl. 8, er der i klassedagbogen

indskrevet et ret detaljeret program

for aftenens forløb. Vi skal her se et par

eksempler på de færdigheder, som man som

F.D.F.'er skulle kunne mestre:

• Sang: D. D. Nr. 51. Danmark frem.

• Aflevering af P. A. - Forklaring

• Skriv Giro-Blanket: Kr. 75,20 til Landsforbundet.

Drengene selv som afsender.

(Bemærk Porto)

• Sang: M&L. Nr. 2: Bakke ned og Bakke

op.

• F.D.F.-Distinktioner

(se Forbundsreglement)

• Sang: D. D. Nr. 57: F.D.F. Træd an.

• Færdselsregler og Færdselstavler, o.s.v.

• Sang: D. D. nr. 6:

Der er ingenting der maner

• Fortæl om Flaget, fra gammel Tid o.s.v.

• Flagdage

• Maaden at hejse Flag paa

• Sang D. D. Nr. 178: Vor Gud han er saa

fast en Borg

• Andagt: Fortæl om den alvorlige tid –

man Drengene til rolig Optræden

• Sang: D. D. nr. 89: Væbner er vi."

Som ekstra punkt er der nederst på siden

med blyant tilføjet en opgave med at finde

frugter og blade. På det næste møde, den

26. oktober, skal man bl.a. beskæftige sig

med salg af lodsedler, jubilæumsfestligheder,

postanvisninger samt julegaver til Mor,

Far og søskende.

En mønstring den 14. januar 1940 bliver levende

beskrevet i samme bog. Referatet

gengives her i et fyldigt uddrag:

„Kl. 9.30 lød Førerfløjtens Pift, og hver

Dreng fandt sin plads i Geleddet. Fanen rulledes

ud til Lyden af Trommernes Røst, og

saa marcherede vi i Kirke. Fra 11.30 – 13.30

holdt vi Middag, og derefter samledes vi

igen for at afholde Mønstring og Parade.

Mønstringen foregik på Teknisk Skole (Hovedgaden

40, Aas.) Først bød Delingsfører

Pouli Hansen Drengene velkommen til Kredsens

første Kredssammenkomst i det nye

Aar, og han ønskede dem Lykke og Fremgang

i Tiden, der kom. Han takkede for Arbejdet

i 1939 og formanede til Trofasthed og

Sammenhold. Vi sang derefter et Par af de

gamle F.D.F.-Sange, og saa blev hver enkelt

F.D.F.-Dreng mønstret“.

Senere skriver Knud Erik Nielsen: „Mønstringen

sluttede med „Der er et yndigt Land“, og

saa traadte Drengene igen an i Geledderne,

og vi gik Parademarch gennem Byen for at

9


vise Kredsens Ansigt“. Vi skal nok erindre os,

at det var samme år, som landet blev besat

efter en forudgående urolig tid i Europa.

Klassedagbogen røber andetsteds, at man

stillede en del ofte ret strenge krav til drengene.

For at kunne optages som væbnere,

skulle drengene bestå en Examen i II kl.

Væbnerprøve søndag den 21. januar 1940.

Også en eksamen for III Kl. prøven er beskrevet

nærmere. Til sidstnævnte skulle

drengene starte med en 15 km-tur „Dette

gennemførtes trods Is og Sne Søndag Formiddag“,

skrives der i referatet. „Turen varede

godt og vel 2 Timer, hvilket maa regnes

for en god Tid. Kl. 14.00 begyndte den

egentlige Prøve. Det første Punkt var Examen

i II kl. Væbner-Prøve. Der var kun een

mand, Sigfred, oppe til Prøven, og han bestod

med Udmærkelse. Derefter begyndte

Afhøringen af III Kl-Piltene. Der mødte 5

Mand, som alle bestod Prøven med gode

Resultater“, skriver Knud Erik Nielsen i klassedagbogen.

Til sidst nævner han, at man

havde formået kredsens formand, hr. N. Andersen,

til at fungere som censor. Knud Erik

Nielsen skriver afslutningsvis, at „Formanden

var godt tilfreds med Resultaterne, og

10

de afhørte vil ved førstkommende Kredsmøde

faa deres nye Distinktioner overrakt“.

I august måned 1945 melder den daværende

kredsfører klart ud, når der indkaldes

til mønstringskredsmøde. Han skriver:

„HUSK Mønstringskredsmødet Mandag d.

20. August 1945 Kl. 19.30 paa T.S. (Teknisk

Skole, Aas.) Der bliver Klasseoprykning og

Nyudnævnelser.

Alle har ubetinget Mødepligt. Enhver, der

ikke kommer, maa betragte sig som udmeldt

af F.D.F. Vi kommer derfor alle som

een.

Med F.D.F.-Hilsen

Navn

Kredsfører“

Klassedagbogen fortsætter med at fremhæve

store og små begivenheder samt giver

referater fra det daglige arbejde blandt

drengene. Fra Piltedelingens bog skal blot

nævnes nogle enkelte ting: Et mødeprogram

for pilteklassen i 1943 lyder således:

1. Piltebogen føres.

2. Indledning: Ved Aarsskiftet

3. Sang: Udsigt til Gaden

4. Kimsleg og Raadsnarhedsprøver

5. Vi opfører Sketch

6. Sang: Naar Solen blir Herre

7. Kapitel II og III af: "Bardunerne dirrer"

8. Sang: D. D. Nr. 6

9. Afslutning af Væbnersang"


Umiddelbart efter dette skrives om næste

møde: „Møde den 26/1 - 43: Intet Lokale! –

Intermistisk Øvelse i Stedet“. På følgende

møder skulle drengene naturligvis tillige

lære om flagets mål i forhold til flagstangens

højde, samt at binde råbåndsknob, flagknob

etc.

På et andet tidspunkt har „Maagerne“ været på

cykeltur, og i piltebogen findes derfor en tegning,

som viser en bestemt og ikke ukendt situation

på den pågældende tur i de tider!

Inden vi lader en tidligere

F.D.F.’er fortælle

oplevelser fra

nogle senere år af

F.D.F.’s historie i

Fakse Ladeplads, bør

vi lige nævne, at

drengene naturligvis

skulle have et indgående

kendskab til

indholdet af et velkendt

lille hefte. Heftet

hedder „Grundlov

og Forbundsvedtægter

for Landsforbundet

Frivilligt Drengeforbund. Stiftet den 27.

Oktober 1902 paa Frederiksberg af HOLGER

TORNØE“ etc. I dette hefte gives bl.a. alle

oplysninger om organisationens opbygning.

Der anføres tillige, hvordan man skal kunne

kende en dreng, der er medlem af F.D.F. og

som derfor har ret til at bære nålen med forbundets

emblem på sit tøj.

Artiklen fortsætter i næste nr. af kirkebladet, der omdeles til september.

Materialet er velvilligt stillet til rådighed af Arne Aasbjerg.

Lørdags dåb

Der er mulighed for Lørdagsdåb for dem, der måtte ønske det,

lørdag den 20. august kl. 10.30

Konfirmationsdatoer for 2012 og 2013

Konfirmationsdatoerne for 2012 er fastlagt, det er lørdag den 28. april, søndag den 29.

april og søndag den 23. september.

Og hermed offentliggøres konfirmationsdatoerne for 2013: Lørdag den 20. april, søndag

den 21. april og søndag den 22. september.

11


Tumlingesang er målrettet de 1 & 2 årige (og

en forælder).

Med udgangspunkt i salmer, danske sange

og sanglege, skal vi synge, danse, spille og

lege sammen.

Vi skal bruge en masse rekvisitter som ærteposer,

små instrumenter, faldskærm og fingerdukker.

Vi begynder mandag den 15. september

kl. 17.15-18.00 i Hylleholt kirke.

Kom og vær med!

Det er gratis at deltage i tumlingesangen,

men det kræver en tilmelding til sognepræst

Pia Heegaard Lorentzen senest d. 8. september,

og det er først til mølle princippet

der gælder, alle fra Hylleholt og Roholte

sogne har fortrinsret. (Tilmeldingen skal indeholde

navn, adresse og tlf.nr. samt mail-

12

Velkommen til

Tumlingesang i Hylleholt kirke

Storesøster til babysalmesang

adresse. Ligeledes skal vi bruge barnets

navn og fødselsdato.)

Tumlingesangen foregår

ved Janni Erbs.

Janni er 37 år, hun

bor i St. Torøje med

sin mand og datter

på 4 år. Janni er uddannet

i 2000 på det

Kgl. danske Musikkonservatorium

med

hovedfagene: Rytmik

0-10 år, Ensembleledelse

og Korledelse. Janni underviser på

Stevns Musikskole, foruden at være freelance.

Venlig hilsen

Sognepræst, Pia Heegaard Lorentzen

Aftensgudstjenester

Også i år vil nogle af søndagenes højmesser være lagt om aftenen, det giver en god

lejlighed til at synge nogle af de fantastiske aftensalmer der ellers ikke bliver sunget

så ofte, og så vil der være kaffe og te bagefter i hyggeligt fællesskab.

Aftensgudstjenesterne er søndag den 10. juli kl. 19.00

og søndag den 14. august ligeledes kl. 19.00


... af gravstedsarealet på den sydlige side af

kirken, er det nu blevet muligt at se de

smukke kirkevinduer udefra igen - både når

man går og kører forbi. Det tager lang tid at

omlægge et gravstedsareal, men det foreløbige

resultat synes jeg ser lovende ud. Nu

bliver det også en oplevelse at gå en tur syd

om kirken for at se de mange gamle gravsten,

der fortæller om skikke og fordums

dage. Flot klaret af kirkegårdens medarbejdere

samtidig med alt det „normale“ arbejde

om foråret, hvor alt jo

spirer og gror.

Nu glæder vi os til at se

det nysåede græs pible

frem!

Vera Bisp

Efter

Efter en større renovering ...

Før

Efter

13


Den 20 juni kl. 20 i Hylleholt kirke.

Stillegudstjenesten henvender sig til alle

som har lyst eller brug for tid og rum til ro,

fordybelse og eftertanke eller bare en pause

fra den til tider hektiske hverdag!

Gudstjenesterne vil indeholde en meditation,

der vil være tid til lys-tænding, stilhed,

eftertanke og bøn.

14

Stillegudstjenester / meditationsgudstjeneste

Sommerkoncert

Søndag den 28. august kl. 16.

Vi får besøg af to meget musikalske søskende,

der spillede sig til en 3. plads i DR’s

konkurrencen Talent 09.

Camilla på 15 år spiller tværfløjte og Jonas på

14 spiller guitar. De har de seneste år spillet i

talrige kirker, ved større og mindre arrangementer

rundt i landet bl. i Den sorte Diamand,

Odense Koncerthus, Slagelse Musikhus

og også ved ganske almindelige fester

rundt omkring.

Deres lillesøster, Rikke på 10 år, spiller cello

og det er meget muligt, at hun spiller med

på et par af numrene - det kan man vist kalde

en musikalsk familie!

Deres repertoire spænder vidt fra Piazzolla

(tango) over Bizet (lidt fra Carmen), Kim Larsen,

Carl Nielsen, Niclas Schmidt m. fl.

Camilla og Jonas har netop bestået optagelsesprøven

til MGK i Kolding (der er et grundkursus,

der forbereder optagelse til musikkonservatoriet

eller andre videregående

musiske uddannelser) begge med flotte karakterer.

Der vil være mulighed for at bruge kristus -

kransen, men alle kan deltage.

Denne aften vil der ikke være kaffe og te

bagefter, da vi forventer, at rigtig mange vil

komme til menighedsmødet, hvor vi officielt

indvier Hylleholt Sognehus (kl. 18)

Pia Heegaard Lorentzen

Det bliver en rigtig spændende eftermiddag,

med musik for alle aldersgrupper.

Der er gratis adgang og alle er meget velkomne.

Koncertudvalget

Hvis man vil læse mere om Camilla og Jonas’

musiske udfoldelser, kan man gå ind på

www.camillaogjonas.dk


Pilgrimsvandring 2011

Tryggevælde Provsti rundt lørdag den 3. september

For 6. år i træk arrangeres pilgrimsvandring den 3.9.

- i et samarbejde mellem flere sogne i provstiet.

Det drejer sig om sidste og 3. etape af pilgrimsvandringen

rundt i det smukke Tryggevælde Provsti, og det hjørne af

provstiet - vi „mangler“ - er området vest for Haslev.

Ruten kan klares på én dag - ca. 25 km - således at vi både

begynder og slutter ved Haslev kirke.

Vi begynder kl. 8.30 med morgenandagt ved Haslev Kirke. Går over Bråby,

Teestrup, Førslev, Terslev og slutter med en nadvergudstjeneste i

Haslev Kirke. Herefter vil der være dækket op til en god pilgrims-middag

i Nordskov Kirkecenter.

Deltagerpris er kr. 125,- som dækker drikkevarer/frugt på ruten samt den

afsluttende pilgrimsmiddag. Man medbringer madpakke til lørdag frokost.

Tilmelding senest mandag d. 15. august, skriftligt eller ved mail til: kordegn Bodil Hovmand,

Hylleholt Kirkekontor, Hylleholtvej 7, 4654 Faxe Ladeplads. Tlf.: 56 716083, e-mail:

boho@km.dk. Samtidig indbetales deltagergebyr på bankkto i Danske Bank: 0575 922

8799 tilhørende Haslev Kirke. Man er først tilmeldt, når pengene er modtaget og tilmelding

er bindende. Man kan også henvende sig her for yderligere information eller gå ind

på www.tryggevaeldeprovsti.dk.

Bodil Hovmand, kordegn

Hylleholt menighedsråd og kirkens ansatte

ønsker alle en god sommer.

Starter igen i august måned. Læs nærmere

kirkeskabenes opslag og i dagspressen -

eller i næste kirkeblad,

der bliver omdelt sidst

i august.

Bente Schultz

korleder

Børne og ungdomskorene

Som noget nyt havde Bente Schultz og „Jacob“

indbudt alle piger og drenge i 0. og 1.

klasse til at synge, danse og lege i 3 kvarter,

5 onsdage i april/maj måned. Dette tilbud er

blevet godt modtaget af både forældre og

børn.

Vera Bisp

15


Gudstjenester i Hylleholt kirke

Faxe Ladeplads

Gudstjenesterne er ved sognepræst Pia Heegaard Lorentzen, hvis ikke andet er anført.

Juni

2. juni kl. 10.30 Kristi himmelfarts dag

5. juni kl. 10.30 6. søndag efter påske kirkebil

12. juni kl. 10.30 Pinsedag

13. juni kl. 11.00 2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste for hele kirkebil

Tryggevælde Provsti i Boesdal Kalkbrud

19. juni kl. 10.30 Trinitatis søndag

26. juni kl. 10.30 1. søndag efter trinitatis kirkebil

Juli

3. juli kl. 10.30 2. søndag efter trinitatis

10. juli kl. 19.00 3. søndag efter trinitatis kirkebil

17. juli kl. 12.00 4. søndag efter trinitatis v/Jeanette Capion

24. juli kl. 09.00 5. søndag efter trinitatis v/Kirsten Kjær Ohms kirkebil

31. juli kl. 09.00 6. søndag efter trinitatis v/Kirsten Kjær Ohms

August

7. august kl. 09.00 7. søndag efter trinitatis v/Carsten Ackermann kirkebil

14. august kl. 19.00 8. søndag efter trinitatis

21. august kl. 10.30 9. søndag efter trinitatis kirkebil

28. august kl. 10.30 10. søndag efter trinitatis

September

4. september kl. 10.30 11. søndag efter trinitatis kirkebil

11. september kl. 10.30 12. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste/Familiegudstjeneste

18. september kl. 10.30 13. søndag efter trinitatis - Konfirmation

25. september kl. 10.30 14. søndag efter trinitatis kirkebil

Mulighed for Lørdagsdåb i Hylleholt Kirke 3. kvartal 2011: Lørdag d. 20.8. kl. 10.30

Godnathistorier for børn kl. 17.00 - med tilmelding: Torsdag d. 29.9.

Stillegudstjeneste. P.g.a. menighedsmødet (åbent hus kl. 18 i Hylleholt Sognehus) er stillegudstjenesten

kl. 20 denne aften. Og der er ikke kaffe og te bagefter. Mandag d. 20.6.

Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi, tlf. 56 71 44 55

Gudstjenester på Hylleholtcenteret

Torsdag d. 23. juni kl. 14.30-16.00 Gudstjeneste (med nadver) kirkebil

Torsdag d. 18. august kl. 14.30-16.00 Gudstjeneste (med nadver) kirkebil

Torsdag d. 22. september kl. 14.30-16.00 Gudstjeneste (med nadver) kirkebil

Omkring kaffebordet hygger vi os og synger danske sange

Kaffebord koster kr. 21,-, hvis man ikke bor på Hylleholtcentret

Faxe Bogtryk /Grafisk · 56 71 32 05

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !