Du har nu åbnet “Stokkemarke Beboerblad” i en ... - Stokkemarke.dk

stokkemarke.dk

Du har nu åbnet “Stokkemarke Beboerblad” i en ... - Stokkemarke.dk

Skovhuse

Abed

Tjennemarke

Saltvig

Stokkemarke

Keldernæs

Blans

Havlykke

Sørup

Oplag: 820 eks. gratis husstandomdeles i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år + porto.

Annoncer – 2012 (4 udgivelser): Pris for 1/10 side sort/hvid: Kr. 350,- kr. Pris for 1/10 side farve: Kr. 400,-.

1/2 farve indersider af omslag/bagside kr. 2.000. Ved kun en indrykning : Pris for 1/10 side – Kr. 150.-.

Stokkemarke Beboerblad udgives af “bladudvalget”, et selvstændigt udvalg under Stokkemarke

Beboerforening

Bladudvalget består af følgende:

Steen Quistgaard

ansvarshavende

Vestre Landevej 342

4952 Stokkemarke

tel: 20 82 10 01

email: stb@stokkemarke.dk

Solveig Clausen

Beboerforenings-formand

Vestre Landevej 253

4952 Stokkemarke

tel: 54 71 16 51

Rersnæs

Nørreballe Pårup

Østofte

Erikstrup

Lindholm

Bandholm

Grimstrup

Maribo

Ladegaard

Knuthenborg

Nr. 1 · marts 2013

Indhold

4 Leder

5 Mejeriet ... det er nu det sker! Borgermøde 14. Marts

6 Artikel

9 Stokkemarke Friskole

10 Stokkemarke Menighedsråd

13 Stokkemarke Friskole

14 Sydhavs Rideklub

15 Husholdningsforeningen·opskrift

16 Husholdningsforeningen

18 – 19 Stokkemarke Friskole

20 (fortsat) Stokkemarke Menighedsråd

21 Fribørnehaven · Svalereden

22 SUF´s venner

24 Stokkemarke Plejehjemmets venner

27 Stokkemarke Pensionistforening · Generalforsamling

28 Stokkemarke Pensionistforening · Fastelavn

29 Stokkemarke Pensionistforening · Julefrokost

30 Det sker her .... fra 2013

31 Stokkemarke · Fastelavn (se også side 2)

Lise Frederiksen

annoncer

tel: 54 71 16 61

email:

stb@stokkemarke.dk

Kirsten og Steen Quistgaard

Indlæg/artikler/historier

email: stb@stokkemarke.dk

Kirsten og Steen Quistgaard

grafik/design

Vestre Landevej 342

4952 Stokkemarke

tel: 20 82 10 01

email: stb@stokkemarke.dk

Peder Kistrup

Tjennemarkevej 6

4952 Stokkemarke

tel: 54 71 10 76

email: prki@km.dk

Fotograf : i dette nummer · : Lønning, · alle fotos kan ses i farver i net udgaven (www.stokkemarke.dk)

Indlæg/artikler/historier til bladet sendes til : stb@stokkemarke.dk

Annoncer til Lise : stb@stokkemarke.dk

Teknik vedr. annoncer, farver m.m. til Steen : stb@stokkemarke.dk

Indbetaling: Annoncer og støtter kan indbetale til reg. nr. 0682 konto nr. 2895630090 i Jyske Bank

Deadlinie for materiale til næste nummer: Juni 2013 er 10. maj

More magazines by this user
Similar magazines