Udbud af bemanding af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter T ...

vejforum.dk

Udbud af bemanding af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter T ...

Udbud af bemanding af

Vejdirektoratets

TrafikInformationsCenter T.I.C.

Afdelingsleder Charlotte Holstrøm, Trafik – og Beredskabsafdelingen


Indhold

Vejdirektoratets T.I.C.

Dialogbaseret samarbejde med

fokus på udvikling og optimering

Udbud på funktionsbeskrivelser

Performance management / KPIer

Tildelingsmodel og resultat


Vejdirektoratets T.I.C.

Trafikstyring

Beredskab

Trafikinformation

2011 - eksempler:

Udsendt i alt 143.680

trafikmeldinger

Modtog 108.385

telefonopkald

Foretog 42.719

telefonopkald

Registrerede 16.629 nye

sager


Udbud af bemanding af T.I.C.

Selvstændigt udbud

En integreret del af

Vejdirektoratets

opgaveløsning

Andre aktører

Nye opgaver og

samarbejdspartnere

Økonomisk mest

fordelagtige bud


Dialogbaseret samarbejde med fokus på

udvikling og optimering

Opstart

Møder

Deltagelse i

Vejdirektoratets

aktiviteter

Procesoptimeringer -

min. 25 % til

tjenesteyder


Funktionsbeskrivelser

Vagtordning

Personaleledelse

T.I.C. koordineringsfunktion

Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer

Kvalitetssikring af vejarbejdsinformation

Sikring af kompetencer

Disse opgaver er indeholdt i en basistjenesteydelse, som der afgives fast

pris på pr. døgn. Basistjenesteydelsen indeholder svingninger i

arbejdsbelastningen bl.a. pga. skift i vejrlig og deraf pludseligt opståede

trafikale situationer. Det skønnes, at afregning efter basistjenesteydelsen

vil ske i mere end 90 % af årets døgn.


Ny afregningsform

Nu: Afregning pr. time

Fremover:

Faste priser (basistjenesteydelse pr. døgn og kendte

tillægsopgaver) og

Regningsarbejder (basistjenesteydelse og

tillægsopgaver i regning)


Performance management / KPIer

Mål: Konstant fokus på forbedringer og udvikling

Middel: Kvantitative og kvalitative KPIer

En gang årligt drøftes mål og der fastsættes nye –

højere - mål


Kvantitative KPIer

TL-Driftsentre.

TL-ver

TL-fejlnot

TL-Udstyr

TL-hændelse

TL-opfølgn.

Udstyr-Bel

TL-Priotering

Sagsgang-Bel

Køretøj-uheld

Navn/Tlf.

100

80

60

40

20

0

Samarbejdspartner

Falck/Meks.nr.

Tabt Gods

KM-felt

Retning-uheld

Udstyr-uheld

Fundet gods

Skadevolder

Driftsforstyrrelser

VC-Uheld

Mål

Opnået

Rød streg =

opnået score

Blå streg = mål


Kvalitative indikatorer

Korrigere fejl

Kompetencer/

ressourcer

Samarbejde

Henvendelser

100

80

60

40

20

0

Dialog

Optimere

Reagere på

uforudsete

Mål

Opnået

VD vurderer

kvalitativt

opfyldelsen af de

enkelte indikatorer.

Bonus: Scoren på

kvantitative

indikatorer tæller

30% og scoren på

kvalitative

indikatorer tæller

70%.


Tildelingsmodel – økonomisk mest

fordelagtige bud – og resultat

Underkriterium Vægtning

Underkriterium A – Pris 50%

Underkriterium B – Organisation 20%

Underkriterium C - Opgaveløsning 30%


Bedømmelsen af Organisation

Ved bedømmelsen lægges bl.a. vægt på

en organisation, som indeholder klare og logiske

kompetence- og ansvarsforhold

at opgavernes kvalificerede udførelse er sikret i

tilfælde af, at enkeltpersoner får forfald.

at alle relevante kompetencebehov er dækkede på

de konkrete opgaver.


Bedømmelsen af Opgaveløsning (hoved

elementer)

Ved bedømmelsen lægges bl.a. vægt på, at

tjenesteyderen har visioner, ideer til effektive

løsninger og demonstrerer overblik og faglig indsigt

i opgaverne.

tjenesteyderen anviser konkrete, praksisnære

forslag til effektivisering af udførelsen samt til

udvikling og sikring af det dialogbaserede

samarbejde.

der beskrives relevante udviklings- og innovative

muligheder for optimering

More magazines by this user
Similar magazines