ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

PORTEFØLJESTRATEGI

Sealand Capital investerer i vækstvirksomheder ved

enten selv at starte porteføljeselskaberne eller ved at

investere i eksisterende selskaber.

Som udgangspunkt vil Sealand Capital dog være ene-

ste investor, men såfremt en særlig lukrativ mulighed

dukker op, kan det dog tænkes, at Sealand Capital investerer

i fællesskab med andre ventureselskaber eller

Business Angels.

Da Sealand Capital investerer tidligt i virksomheder-

nes vækstfase, vil Sealand Capitals andel normalt for-

blive væsentlig, selv om der kommer ekstern kapital

ind i Porteføljeselskaberne.

Sealand Capital forventer som udgangspunkt at investere

mellem DKK1-5 millioner i hvert porteføljeselskab.

Det er hensigten at udvikle porteføljeselskaberne,

så de kan sælges, børsnoteres eller på anden vis

afhændes.

Da investeringerne foretages i vækstvirksomheder,

kan det ikke forventes, at der betales udbytte løbende.

I stedet for er det målsætningen, at 50% af provenuet

i forbindelse med salg af et porteføljeselskab vil

blive udloddet som udbytte. De resterende 50% forbliver

i Sealand Capital og geninvesteres.

EKSISTERENDE INVESTERINGER

Sealand Capital har tre investeringer som beskrives

herefter.

11

More magazines by this user
Similar magazines