ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

NÆSTE SKRIDT ER BØRSNOTERING

Det er ledelsens forventning, at Sealand Capital børs-

noteres 3-5 år efter stiftelse, dvs. senest i januar

2013.

Formålet med en børsnotering af Sealand Capital er

dels at gøre aktierne let omsættelige og sikre en effektiv

prisdannelse, så aktionærerne kan realisere deres

investering løbende. Dette vil gøre aktien mere likvid

og omsættelig for den enkelte aktionær, og

derved være med til at styre den enkelte aktionærs

individuelle exit, dels at skabe bedre mulighed for, at

Sealand Capital kan rejse yderligere kapital, efterhånden

som muligheder for start og udvikling af nye porteføljeselskaber

dukker op.

Det er endvidere ledelsens vurdering, at en børsnote-

ring vil give Sealand Capital mere synlighed og en bed-

re konkurrencemæssige position i forhold til de etab-

lerede ventureselskaber og udviklingsmiljøer. Dette

kan også være en fordel i forbindelse med adgang til

samarbejdspartnere, herunder også adgang til investeringsmuligheder.

19

More magazines by this user
Similar magazines