ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

DISCLAIMER

Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der gøres opmærksom på, at nærværende prospekt ikke er udtømmende,

men ment som inspiration og et overblik til potentielle investorer i Sealand Capital A/S (”Sealand Capital”). Den

endelige tegning i Sealand Capital foregår udelukkende på baggrund af tegningsaftale og vedtægter.

Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er

generelt baseret på ledelsens forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for ledelsens

og Sealand Capitals kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil højst sandsynligt medføre, at de

faktiske resultater vil afvige fra de resultater, der er forudsat i prospektet.

Nærværende prospekt er udarbejdet af Sealand Capital og udtaler sig om forhold pr. 15. august 2009. Materialet er udarbejdet

i god tro, og der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnittet

om Risikofaktorer for en gennemgang af relevante risici ved investering i Sealand Capital. Alle, der kommer i besiddelse af

prospektet, opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse

med relevant lovgivning i forbindelse med køb eller tegning af de nye aktier.

Sealand Capital fremsætter ikke nogen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden

af oplysningerne eller forventningerne indeholdt i dette materiale. Vi opfordrer alle investorer til at rådføre sig med

egne rådgivere med henblik på en nøje gennemgang af det udleverede salgsmateriale, før endelig beslutning om tegning tages.

Prospektet er grundet minimumstegningen på DKK400.050 ikke omfattet af prospektbekendtgørelsen.

More magazines by this user
Similar magazines