ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

AFHÆNGIGHED AF

NØGLEMEDARBEJDERE

Sealand Capitals udvikling er afhængig af Christian

Walther og Peder R Borchert.

Christian Walther og Peder R Borchert ejer en del ak-

tier i Sealand Capital, hvilket giver begge et stort inci-

tament til at forblive i Sealand Capital.

Sealand Capital og dets eksisterende og planlagte

porteføljeselskaber er afhængige af nøglemedarbejdere,

og det vil derfor kunne påvirke Sealand Capitals

udvikling, såfremt en eller flere af disse forlader et af

porteføljeselskaberne i utide.

INTERESSEKONFLIKT

Der foreligger en potentiel interessekonflikt, idet Christian

Walther og Peder R Borchert (dels gennem kontrollerede

selskaber og dels personligt) ejer aktier i

Sealand Capital og endvidere ejer aktier i, og aflønnes

af, Vidensbanken. Forholdet mellem Sealand Capital

26

og Vidensbanken, herunder disse selskabers respektive

forpligtelser og rettigheder over for hinanden, er

reguleret i en managementaftale.

KAPITAL OG LIKVIDITET

Sealand Capital er afhængig af at kunne rejse yderli-

gere kapital til fortsat udvikling og investering i porteføljeselskaber.

Der er risiko for, at Sealand Capital ikke vil være i stand

til at rejse den nødvendige kapital eller kun kan rejse

denne på vilkår, som indebærer en betydelig udvanding

af de eksisterende aktionærer.

Herudover er der risiko for, at der indtræder omstændigheder,

som gør, at Sealand Capitals likviditet ikke

rækker så langt som forventet.

Denne risiko vil ledelsen hele tiden være opmærksom

på, og ledelsen vil forsøge at minimere denne risiko,

dels ved at planlægge likviditetsbehovet, dels ved at

forsøge at have et passende kapitalberedskab.

More magazines by this user
Similar magazines