ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

KNOWHOW OG PATENTER

Nogle af Sealand Capital og porteføljeselskabernes

aktiviteter er baseret på ideer og knowhow. Det kan

ikke garanteres, at det vil være muligt at beskytte

sådanne ideer og knowhow i tilstrækkeligt omfang.

Der er således risiko for, at andre vil kunne kopiere

og udnytte Sealand Capital og porteføljeselskabernes

ideer og knowhow hurtigere og/eller bedre end Sealand

Capital og eksisterende og planlagte porteføljeselskaber.

MANGLENDE EXITMULIGHEDER

Det er en del af Sealand Capitals målsætning at inve-

stere i og udvikle eksisterende og planlagte porteføljeselskaber

med henblik på salg eller børsnotering

efter 3-5 år, såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt,

og såfremt der derved kan skabes et positivt

afkast.

Det kan ikke garanteres, at det vil være muligt at finde

attraktive exitmuligheder for de enkelte porteføljeselskaber

på det rigtige tidspunkt, hvilket kan få væsentlig

negativ betydning for Sealand Capitals mulighed

for at skabe et positivt afkast til aktionærerne.

RETSSAGER OG TVISTER

Sealand Capital og porteføljeselskaberne er ikke invol-

veret i rets- eller voldgiftssager, administrative tvister

eller andre juridiske tvister. Der er ledelsen bekendt

heller ikke sådanne retssager eller tvister i vente.

27

More magazines by this user
Similar magazines