ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

SKATTEFORHOLD

Nedenstående information er Sealand Capitals for-

tolkning af de gældende danske skatteregler pr. august

2009 og omfatter ikke nødvendigvis alle regler på området.

Potentielle investorer opfordres derfor til at

rådføre sig med egne rådgivere, så de kan afgøre, hvilke

skatteregler og andre regler og love, der er relevante

for dem i forbindelse med køb og salg af aktier i

Sealand Capital. Beskrivelsen omfatter alene skatteregler

i Danmark og ikke udenlandske skatteregler.

PRIVATPERSONER

Personer skal betale skat af gevinst ved salg af aktier,

både børsnoterede og unoterede. Dette gælder, uanset

hvor længe man har ejet aktierne og uanset størrelsen

af aktiebeholdningen. Gevinsten medregnes til

aktieindkomsten. Hvis man taber på unoterede aktier,

kan man trække tabet fra i aktieindkomsten. Bliver aktieindkomsten

negativ, fratrækkes skatteværdien af

den negative aktieindkomst i dine øvrige skatter. Skatten

af aktieindkomst er 28 % af de første DKK 48.300

(2009-beløbsgrænse), 43%. af DKK 48.301 til DKK

106.100 og 45% af resten. Hvis den ene ægtefælle

ikke har benyttet sit beløb under beløbsgrænsen, kan

det uudnyttede beløb overføres til ægtefællen. Udbytte

fra aktier beskattes som aktieindkomst. Det

skal derfor medregnes ved opgørelse af årets samlede

aktieindkomst.

Ovenstående regler er ændret i forbindelse med ved-

tagelsen af skattereformen i maj 2009. Beskatning af

aktieindkomst nedsættes. Beskatningsprocenten på

45% afskaffes fra 2010, og i samme år nedsættes beskatningsprocenten

af aktieindkomst over DKK 48.300

28

til 42% mod de nuværende 43%. For aktieindkomst

under DKK 48.300 nedsættes skatteprocenten i 2012

fra 28% til 27%. For indkomståret 2010 er der indberetningspligt

for personer til SKAT vedrørende køb og

salg af aktier. Således vil fremtidige aktieavancer blive

kendt for SKAT. Samtidig hermed bliver fradrag for tab

gjort betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger

om erhvervelsen.

De nye regler har virkning fra og med indkomståret

2010.

SELSKABER

Selskaber er skattefri af gevinst og tab på aktier, såfremt

aktierne på afståelsestidspunktet har været

ejet i 3 år eller mere. Eventuelle tab på aktier ejet over

3 år kan ikke modregnes eller fradrages. Tilsvarende

er selskaber skattepligtige, såfremt aktierne på afståelsestidspunktet

har været ejet under 3 år. Eventuelle

tab på aktier ejet under 3 år kan modregnes i gevinst

på andre aktier ejet under 3 år.

Ovenstående regler er ligeledes ændret i forbindelse

med vedtagelsen af skattereformen i maj 2009. Der

indføres en ny sondring vedrørende selskabers aktiebesiddelser.

Fremover skal selskabers aktiebesiddelser inddeles i

følgende kategorier:

Datterselskabsaktier (aktier, som ejes af et

selskab, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen

i datterselskabet).

More magazines by this user
Similar magazines