ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

Koncernselskabsaktier (aktier, hvor ejeren og

det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne,

og hvor selskabet kan indgå i en

sambeskatning).

Porteføljeaktier (alle øvrige aktier, dog særlige

regler for egne aktier).

Efter de nye regler er gevinst og tab på datterselskabs-/

koncernselskabsaktier skattefri, uanset ejertid. Dette

gælder også selskabers egne aktier. Ligeledes er selskabers

udbytte af datterselskabs-/koncernselskabsaktier

skattefri uanset ejertid. Selskaber vil derimod

være fuldt ud skattepligtige af avancer og udbytter fra

porteføjleaktier (dvs. aktier hvor selskabet ejer mindre

end 10%).

De nye regler har virkning fra og med indkomståret

2010.

PENSIONSMIDLER

Det er muligt at investere i unoterede aktier og dermed

også i Sealand Capital via pensionsmidler. Der er

dog bestemte regler for dette, se eventuelt mere hos

Sealand Capital på sealandcapital.com.

29

More magazines by this user
Similar magazines