ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

KORT OM KAPITALFORHØJELSEN

Som investor tilbydes du hermed at investere i Sealand Capital på vilkår som beskrevet nedenfor.

Bestyrelsen blev bemyndiget d. 3. august 2009 til at udvide aktiekapitalen med henblik på at styrke kapitalgrund-

laget i Sealand Capital og for at kunne realisere Sealand Capitals vækstmål.

Der gennemføres en emission som omfatter 100.000 aktier a nominelt DKK25 til kurs DKK450 svarende til et

samlet provenu på DKK45 millioner. Emissionen er dog ikke betinget af fuld tegning, idet omkostninger til managementselskabet

er skalerbar.

DE NYE AKTIER

De nye aktier har samme rettigheder som de øvrige aktionærer. Ved fuld tegning svarer de nye aktier til 80,1% af

aktiekapitalen i Sealand Capital.

Kursfastsættelsen tager ikke udgangspunkt i traditionelle værdiansættelsesmodeller. Tegningskursen er fastsat af

ledelsen ud fra en vurdering af de nuværende værdier samt de fremtidige vækst-, markedsmuligheder og risici for

Sealand Capital.

Mindste aktietegning er fastsat til DKK400.050 svarende til 889 aktier a DKK450. En aktionær må dog højst jf.

vedtægterne eje aktier svarende til 33% af den samlede aktiekapital i Sealand Capital.

De nye aktier udbydes i perioden frem til d. 4. december 2009. Udbuddet vil dog blive lukket, såfremt der før pe-

riodens udløb er modtaget et antal købstilbud svarende til antallet af de nye aktier, eller bestyrelsen træffer be-

slutning herom.

3

More magazines by this user
Similar magazines