ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

ADVOKAT

CPH Law Firm har som advokat for Sealand Capital A/S

afgivet følgende advokaterklæring vedrørende kapitalforhøjelsen

i Sealand Capital A/S som beskrevet i

Prospektet af 15. august 2009.

SELSKABET

Vi har gennemgået stiftelsesdokument, vedtægter,

referat fra stiftende generalforsamling, korrespondance

med Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og sammenskrevet

resume fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen

for aktieselskabet Sealand Capital med CVR-nr.

31260973. På baggrund af de gennemgåede dokumenter

kan vi bekræfte:

at selskabet er stiftet i overensstemmelse

med selskabslovgivningen,

at selskabet er behørigt registreret hos

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

at selskabet er stiftet ved kontant indskud,

samt

at dokumenterne i øvrigt ikke indeholder

usædvanlige bestemmelser.

PROSPEKTREGLERNE

Prospektet er grundet minimumstegningen ikke omfattet

af prospektbekendtgørelsen, hvorfor vi ikke har

gennemgået dette regelsæt.

GENERELT

Selskabets aktiviteter består i investering i små og nystartede

virksomheder. Sådanne ventureinvesteringer

er kendetegnet ved høje forventninger til afkast, men

også af betydelig risiko for tab.

Nærværende erklæring angår kun de forhold og doku-

menter, som erklæringen udtrykkeligt refererer til.

Det påpeges, at vores hensigt med erklæringen ikke

er at erklære os eller udtale os om prospektets investerings-,

forsikrings-, budget-, regnskabs- eller skattemæssige

forhold.

CPH Law Firm

Jens-Christian Jensen

Advokat

31

More magazines by this user
Similar magazines