ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

TEGNING OG TEGNINGSPERIODE

D. 3. august 2009 blev bestyrelsen bemyndiget

til at udvide aktiekapitalen med op til nominelt

DKK2.500.000. Kapitalforhøjelsen foretages ved kontant

indbetaling uden fortegningsret for nuværende

aktionærer.

De nye aktier i Sealand Capital A/S har samme rettig-

heder som de nuværende aktier og har samme stem-

meklasse. Efter udvidelsen vil det samlede antal aktier

i Sealand Capital A/S være 124.800 stk. a nominelt

DKK25.

De nye aktier udbydes til kurs DKK450 per aktie a no-

minelt DKK25. Værdien af udbuddet ved maksimum-

tegning er 100.000 aktier a DKK450 svarende til

DKK45 millioner. Emissionen er ikke betinget af fuldtegning.

32

Kursfastsættelsen tager ikke udgangspunkt i traditionelle

værdiansættelsesmodeller. Tegningskursen er

fastsat af ledelsen ud fra en vurdering af de nuværende

værdier samt de fremtidige vækst- og markedsmuligheder

og risici for Sealand Capital A/S.

Mindste aktietegning er fastsat til DKK400.050 sva-

rende til 889 aktier á DKK450. En aktionær må dog

højst jf. vedtægterne eje aktier svarende til 33% af

den samlede aktiekapital i Sealand Capital A/S.

De nye aktier udbydes i perioden frem til 4. december

2009. Udbuddet vil dog blive lukket, såfremt der før

periodens udløb er modtaget et antal købstilbud svarende

til antallet af de nye aktier, eller bestyrelsen

træffer beslutning herom.

More magazines by this user
Similar magazines