ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

TILBAGEKALDELSE AF UDBUDDET

Sealand Capital A/S forbeholder sig ret til at tilbage-

kalde eller annullere udbuddet, såfremt der indtræffer

begivenheder, som efter Sealand Capital A/S skøn

medfører, at gennemførelsen af emissionen ikke er

hensigtsmæssig.

BETINGELSER OG BETALING

Potentielle investorer, som afgiver tilbud om køb af de

nye aktier, skal senest tre bankdage efter modtagelsen

af Sealand Capital A/S accept via email overføre

købesummen til dennes konto i Jyske Bank. Sealand

Capital A/S forbeholder sig ret til at afvise en potentiel

investors tilbud om køb af aktier i selskabet. Dette

gælder også i tilfælde, hvor der måtte være usolgte

aktier tilbage.

GENNEMFØRELSE

Ingen personer eller selskaber garanterer tegning af

aktier. Såfremt det ikke lykkes at sælge samtlige nye

aktier i udbudsperioden, vil selskabets bestyrelse tage

stilling til, hvorvidt de resterende nye aktier skal sælges

på anden vis, herunder ved eventuel etablering af

en eller flere udbudsrunder.

More magazines by this user
Similar magazines