ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

drager med fem procent af nettotilvæksten i den sam-

lede beskæftigelse, på trods af at deres beskæftigelse

kun udgør en procent.

I denne tid, i skyggen af finanskrisen, er det blevet

sværere for vækstvirksomheder at skaffe den nødvendige

kapital, men vækstvirksomhedernes ideer er

ikke blevet dårligere, mere risikable eller mindre profitable.

Finanskrisen har presset priserne helt i bund på

de vækstvirksomheder, som Sealand Capital ønsker at

investere i, og udbuddet er større end nogensinde.

Denne kombination giver mulighed for at investere i

de vækstvirksomheder, som skal sikre Danmarks

fremtid. Investeringsmulighederne er til stede.

TIDSPUNKTET ER

DET HELT RIGTIGE NU

For en vækstvirksomhed er adgang til kapital afgø-

rende; hvis ikke dette er tilfældet, vil perioden for opstartsfasen

blive forlænget med risiko for, at vækstvirksomheden

må lukke ned. Venturekapital forøger

værdien af vækstvirksomheder og gør det muligt at

realisere idé og muligheder hurtigere. Netop derfor er

tidspunktet for ventureinvesteringer det rigtige nu og

kan samtidig gøres for mindre beløb end tidligere, da

prissætningen af vækstvirksomheder i høj grad er afhængig

af adgang til kapital.

Mange af de vækstvirksomheder, som tilføres venture-

kapital, vil for manges vedkommende først være parat

til at lancere idéer, produkter og teknologier inden for

6 til 24 måneder efter, at venturekapitalen er tilført.

6

Dette indebærer, at de vækstvirksomheder, som Sealand

Capital har investeret og planlagt at investere i,

skal afsætte og markedsføre deres ideer, produkter

og teknologier i et forventeligt opadgående marked.

Alt i alt medfører dette et “window of opportunity”,

som kan udnyttes af investorer, der er villige til at investere

i vækstvirksomheder.

Forenklet kan man sige, at Sealand Capital planlægger

at investere i Danmarks fremtid.

SEALAND CAPITALS

BAGGRUND & IDÉGRUNDLAG

Ventureselskabet Sealand Capital er stiftet og regi-

streret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR 31 26

09 73) d. 15. januar 2008. Selskabet har hjemsted i

Københavns Kommune.

Sealand Capitals formål er at investere, udvikle og re-

alisere investeringer i danske virksomheder (”Porte-

føljeselskaber”) med fokus på vækst og vidensbase-

rede virksomheder.

Investering i porteføljeselskaber kan ske ved køb og/

eller tegning af kapitalandele. Investeringer kan også

ske ved anvendelse af konvertible lån, aktietegningsretter

(warrants), aktiekøbsoptioner og lignende finansielle

instrumenter.

Fælles for de porteføljeselskaber, som Sealand Capital

investerer i, er at de skal have et betydeligt vækstpotentiale

og være på forkant med den teknologiske og

markedsmæssige udvikling.

More magazines by this user
Similar magazines