ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

Sealand Capital forventer fortrinsvis at investere i

porteføljeselskaber, der befinder sig i preseed- og

seed-faserne. Preseed- og seed-faserne omfatter

projekter fra den oprindelige idé frem til markedsintroduktion.

I disse faser foretages den teknologiske,

markeds- og kommercielle vurdering af projektet.

Sealand Capital investerer i vækstvirksomheder i pre-

seed- og seed-faserne, fordi ideer og opfindelser op-

står hele tiden, særlig i krisetider, og Danmark har et

konstant behov for fornyelse. Derudover repræsenterer

vækstvirksomheder i disse faser en særlig mulighed

for en større ejerandel kombineret med muligheden

for en højere værditilvækst.

SEALAND CAPITALS MÅLSÆTNING

Det er Sealand Capitals målsætning at investere i por-

sætning at opnå et ejerskab på mellem 20-50% i de

enkelte porteføljeselskaber. Det er Sealand Capitals

målsætning at bringe porteføljevirksomhederne gennem

2. og 3. trin på værditilvækstkurven som illustreret

herunder. Vækstvirksomhederne skal bringes fra

Proof of Concept til Proof of Business, alternativt helt

frem til Proof of Scale. Senest ved udgangen af Proof

of Scale forventes exit.

Det er Sealand Capitals målsætning at skabe et at-

traktivt afkast til aktionærerne primært ved udlodning

af udbytte efter frasalg af porteføljeselskaber og

kursstigning på Sealand Capital aktierne i forbindelse

med en børsnotering.

Det er Sealand Captials målsætning at foretage investeringer

i vækstvirksomheder inden for en række

teføljeselskaber med DER henblik ER TRE på VÆRDIMÆSSIGE at videreudvikle og HØJDEPUNKTER vækstbrancher såsom I EN biotek, IT, internet, tele og

realisere investeringerne. VENTUREFINANSIERET Det er Sealand Capitals VIRKSOMHED

mål- kommunikation.

Proof-of-Concept

Proof-of-Business

Proof-of-Scale

Pre Seed Seed Venture

Market Share

Exitværdi

Kapitalbehov

VED PROOF-OF-BUSINESS, PROOF-OF-SCALE OG MARKET SHARE ER VENTURE-

FINASIEREDE VIRKSOMHEDER MEST VÆRD I FORHOLD TIL INVESTERET KAPITAL

7

More magazines by this user
Similar magazines