ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

VENTURESTRATEGI

Sealand Capital har som alle andre ventureselskaber

et mål om at skabe en stor værditilvækst til gavn for

selskabets investorer. Et antal ventureselskaber har

imidlertid haft vanskeligt ved at sikre indtjening i de

selskaber, som de har investeringer i.

Sealand Capital har lagt en strategi, som på en række

væsentlige punkter adskiller sig fra traditionelle ventureselskaber,

som giver mulighed for at skabe værditilvækst,

og som derigennem repræsenterer en unik

investeringsmulighed:

Sealand Capital investerer kun i vækstvirksomheder,

som er modnet og dermed parate til

venturekapital via Vidensbankens indsats

Sealand Capital tilbyder vækstvirksomhederne

at være en del af et innovativt miljø, som sikrer

vækstvirksomheden optimale rammer

Sealand Capital bistår vækstvirksomhederne

med at løse alle administrative opgaver, således

at vækstvirksomhedens ledelse har mulighed

for at fokusere. Sealand Capital bistår

med bl.a. juridisk og regnskabsmæssig assistance

via særlige samarbejdsaftaler

Sealand Capital er med til at løse alle praktiske

problemstillinger i forbindelse med opstarten

og ”taler” ledelsens sprog, og Sealand Capital

anvender og implementerer moderne ledelsesfilosofier,

således at porteføljeselskabernes

ledelsesengagement bevares

Sealand Capital investerer tidligt i vækstvirksomhedens

livscyklus, således at der opnås en

højere andel, hvilket reducerer udvanding ved

fremtidige kapitaltilførsler

Sealand Capital investerer i en række brancher,

således at investorer sikres risikospredning

Sealand Capital gearer ikke investeringerne og

udsteder ikke garantier, således at en mislykket

investering ikke har mulighed for at smitte

af på de gode investeringer i porteføljen

Sealand Capital er som ventureselskab karakteriseret

ved at være et åbent investeringsselskab

(”Evergreen” / ”Open Ended Fund”),

som er startet med et mindre kapitalgrundlag

og skaffer kapital løbende, i takt med at nye

investeringsmuligheder opstår

Sealand Capital investerer kun, såfremt produktet

eller ideen er særdeles innovativ og

er på forkant med både den teknologiske og

markedsmæssige udvikling. Projektet er skalerbart

og giver mulighed for at opnå stor profitabilitet

Sealand Capital investerer kun, såfremt projektet

har flere potentielle exitmuligheder.

Sealand Capital involverer sig aktivt i porteføljeselskaberne

i tæt samarbejde med den daglige

ledelse, som sikrer vækstvirksomhedens

udvikling samt en højere udnyttelse af de ledelsesmæssige

erfaringer

9

More magazines by this user
Similar magazines