Henrik S. Lund Marin Biolog Danmarks Fiskeriforening

projektwebbar.lansstyrelsen.se

Henrik S. Lund Marin Biolog Danmarks Fiskeriforening

Henrik S. Lund

Marin Biolog

Danmarks Fiskeriforening


Bratten som fiskeområde

Meget varierende dybde og generelt meget dybt (ned

til ca. 600 meter)

Flere områder der ikke fiskes pga. svært tilgængelige

bundforhold

Meget produktivt område for især rejer og

jomfruhummer

Indeholder overvejende mudderbund


Fiskeri data

Data bygger på årrækken 2009-2012

Bruger som udgangspunkt data for ICES kvadraterne

45G0 og 46G0 mht. fangstmængder

Fartøjer er opgjort som unikke fartøjer pr. måned

Fiskernes egne slæbestreger for området viser hvor der

fiskes


ICES kvadrater 45G0 og 46G0


Antal unikke fartøjer pr. måned 45G0 (2009-2012)

35

30

25

20

15

10

5

0

Antal unikke fartøjer pr. måned 45G0

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov


Antal unikke fartøjer pr. måned 46G0 (2009-2012)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Antal unikke fartøjer pr. måned 46G0

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov


Fartøjer i Bratten området

Reje fartøjer 13

Hummer+konsum fartøjer ca. 37

Der fisker i løbet af året omkring 50 forskellige danske

fartøjer i området!


Reje fiskeriet


Reje fiskeriet


Reje fiskeriet


Jomfruhummer fiskeriet


Jomfruhummer fiskeriet


Jomfruhummer fiskeriet


Jomfruhummer + rejefiskeri


Værdien af de 5 vigtigste arter for dansk

fiskeri i Bratten området

45G0 Tons kilo Ca. pris pr. kg. VÆRDI

Jomfruhummer 147 146.937 67 9.844.757

Rejer 559 559.121 45 25.160.460

Torsk 124 124.389 25 3.109.725

Mørksej 396 396.286 11 4.359.146

Skærising 78 78.431 24 1.882.352

I alt 44.356.440

46G0 Tons Kilo Ca. pris pr. kg. VÆRDI

Jomfruhummer 62 61.781 67 4.139.349

Rejer 165 164.727 45 7.412.730

Torsk 21 20.767 25 519.183

Mørksej 64 64.331 11 707.641

Skærising 14 13.519 24 324.464

I alt 13.103.368


Arter og værdi

De 5 vigtigste arter i området er: Rejer-

Jomfruhummere-Mørksej-Torsk og Skærising.

Derudover findes der yderligere ca. 40 forskellige arter

der bidrager til den samlede værdi af fangsten.

Værdien som et gennemsnit fra 2009-2011 af de to ICES

kvadrater 45G0 og 46G0 for kun de 5 vigtigste arter

udgør 57,4 mio. pr. år.


Opsummering Bratten

Bratten området er i dag et meget vigtigt fiskeriområde

for danske fartøjer. Især Reje og jomfruhummer fiskeriet

i området er stort.

Danske fartøjer der bruger Bratten området over året er

ca. 50.

Værdien for danske fartøjer i ICES kvadrat 45G0 og

46G0 dækkende Bratten området udgør op mod 100

mio. pr. år.

More magazines by this user
Similar magazines