Klik her - Frøstruphave Efterskole

frostruphave.dk

Klik her - Frøstruphave Efterskole

Læs også: MGP—

Missionen mødt

med hård kritik!

UDKIGSPOSTEN – VI HAR OVERBLIKKET

YM-dag: Hårdt arbejdende unge skraber

penge ind til fattige børn!

Side 2

Læs også:

Bombe i Boston!

Side 5

Varde omegn Danmarks Bedste

Mand tiltalt for dyre-sex!

Side 3

Overbevisende Esbjerg

sejrer igen!

Side 7

Læs også: Midvejsstatus fra

frøstrups forstander!

Side 2


Nyheder-Lokal

Solceller på vej til Sumbawanga

Frøstruphave Efterskole har efter

YM-dag nået målet.

Den 11. april havde Frøstruphave

Efterskole en masse elever ude af

huset. Ingen af eleverne havde tid

til at tage en slapper, alle måtte

yde deres yderste. Alle skolens

103 elever var den dag booket og i

fuld sving. Skolen blev desværre

også nød til at sige nej til de sidst

henvendte, da alle eleverne var

beskæftiget. 92 af de unge havde

fået plads ved de, mere eller

mindre, lokale mennesker, som

havde brug for en hånd til

udførelse af et stykke arbejde.

Nogle af de ansatte havde lejet

elever til udførelse af de gøremål,

der endnu ikke var udført. Derfor

var de 11 elever på skolen også i

fuld sving.

For de fleste af elevers

vedkommende bestod opgaverne

af praktisk arbejde, som flytning af

brænde, oprydning i garage,

Skimmelramte

klasselokaler

Lykkegårdsskolen i Varde satser på

at rive skimmelramte bygninger ned i

sommerferien, så der kan være klar

til byggestart i starten af 2014.

De værst skimmelramte bygninger på

Lykkegårdskolen i Varde bliver jævnet

med jorden i sommerferien.

Sådan siger den nye tidsplan for

renoveringen og genopbygningen af

skolen, der ved skolestart i august

måned måtte flytte halvdelen af

eleverne til en gammel handelsskole

grundet skimmelramte bygninger. Den

samme plan lægger op til at

genopbygge skolen til 0.-9. klasse.

Om skolen skal genopbygges til 0.-9.

klasse er endnu en anelse uvist, da det

nyvalgte byråd næste år måske ændrer

skolestrukturen for de ældste klassetrin i

Varde by. I første omgang vil man altså

genopbygge lokaler til 0.-6. klasse.

I første omgang skal vi have

klargøring af diverse bede i

haverne, jævning af

muldvarpeskud o.l. Grunden til

dette igen succesfulde tiltag er

skolens ydremissionsprojekt, der i

år går til et solcelleanlæg i

Tanzania.

"Det er en rigtig god idé med sådan

et projekt", siger Kjerstine

Kristensen der bor på en nedlagt

gård nær Tistrup. Hun havde lejet

8 elever, og fik den dag ordnet en

hel masse, som hun aldrig selv

ville kunne få ordnet. Hun siger

fortsat med et alvorligt blik i øjet, "

Vi har det godt i Danmark og derfor

synes jeg det er godt at nogle tager

skidtet videre, og gør noget for

andre i verden. Hvis pengene gik til

skolen havde jeg nok ikke valgt at

gøre det, men da pengene går til et

godt projekt kunne jeg sagtens

finde på at gøre det igen."

For at få det bedste anlæg til

børnehjemmet i Sumbawanga, lød

budgettet på 85.000 kroner. Ved

genopbygget til 0.-6. klasse med de 20.

mio. kr. der er øremærket til projektet,

og så går vi efter at komme i gang med

at rive bygninger ned allerede i

sommerferien, så eleverne ikke skal

rende rundt, mens det støver, siger Karl

Haahr(K), formand for udvalget for børn

og undervisning.

Ny legeplads ved handelsskolen

Tirsdag tog udvalget for børn og

undervisning stilling til et forslag om at

bruge 300.000 kr. på legeredskaber til

en ny legeplads inden sommerferien, så

Lykkegårdskolens elever får bedre

muligheder for at lege udenfor ved

handelsskolen. I forbindelse med

byggeprojektet, vil mange elever have

deres daglige skolegang på den gamle

handelsskole.

- Det gør vi i erkendelse af, at der vil

være elever på handelsskolen i en rum

tid. Derfor må vi også skabe nogle

bedre udendørsfaciliteter. Sådan udtaler

udvalgsformanden, Karl Haahr, i

forbindelse med sagen.

Af Pernille Sørensen

forskellige indsamlinger er

halvdelen af pengene samlet ind

og 33.000 stod på kontoen onsdag

den 10. april. "20.000 er vores

succeskriterier, men nu ser vi hvor

meget vi får samlet ind," sådan

sagde Ole Nielsen, forstanderen

Frøstruphave, til eleverne inden

de tog hul på arbejdsdagen.

Fredag middag kunne han efter en

optælling meddele eleverne, at

33.000 var tjent til projektet.

Udover de tilsammen 66.000,

havde Peter Knudsen fra Sjælland

givet 5.000, da han tirsdag var

taget til Vestjylland for at fortælle

om sine tanker bag det børnehjem

han havde bygget i Tanzania, hvor

solcellerne skal opsættes. Som en

tredjepart har Sydenergi også givet

17.000 til projektet, og tilføjede i

telefonsamtalen med Ole, at hvis

der skulle forekomme en rest, ville

de meget gerne være med til at

dække den.

Ole er ny forstander på Frøstruphave Efterskole

YM-dag: Hårdt arbejdende unge skraber penge ind til fattige børn!

dette skoleår. Han nyder at være i opgaven, og mit

indtryk er, at ændringer vil fremtidigt ses tydeligt i

skolens hverdag. Planer har han mange af, og med

dem ønsker han at kunne gøre en forskel.

Ole Korsholm Nielsen, forstander på FE, udtaler i

interviewet, at skolen i den grad har levet op til de

forventninger, han havde til skoleåret inden start i

sommeren 2012. Han oplevede en hjertelig velkomst af

både bestyrelse, lærere, elever og forældre. Han nyder

at være blevet en del af fællesskabet på efterskolen, for

nu er det dagligdag, og det er dér, han kan få lov at

flytte ting.

Det mest udfordrende han oplever ved jobbet som

forstander er for det første tiden. Han render stærkt for

at nå tingene, og det har ganske enkelt ikke været en

lettelse med lockouten. Der er meget på kontoret, der

skal ordnes, og fordi at en efterskole er en 24-timers

arbejdsplads, så kan det være svært at lægge arbejdet

på hylden og holde fri med familien. En anden

udfordring har været dette års elevtal, da det har givet

en stram økonomi. Ole ser derfor meget frem til at have

fuldt elevhold til næste år.

YM-projektet er noget Ole brænder særligt for. Karen

og Ole har været missionærer i Tanzania gennem syv

år, så de har mange oplevelser at fortælle om derfra.

Maibritt Christensen, elev på Frøstruphave, udtaler: ”I

mange af Oles timer går snakken på Tanzania og

Når de 17.000 bliver sat på kontoen, vil kontoen lyde på 89.000 som er op over det fastlagte

budget. "Dette er kun et budget, og da budgetter let kan løbe løbsk i Afrika vil det hele nok

ende op i 100.000 kroner, og derfor har jeg igen kontaktet Sydenergi, for at fortælle dem om

vores lille rest," siger Ole Nielsen, med et smil på læben, og fortsætter, "Vi havde troet dette

ville blive et toårigt projekt, men det her projekt er jo gået helt fantastisk."

Af Malene Nielsen

NYT ANSIGT I FRONTEN PÅ FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE

jagthistorier.” Projektet består i at samle penge ind til et

solcelleanlæg i Tanzania, og dét er en succeshistorie.

Ole mener, at der kun er én ulempe ved projektet, og

det er at skulle udvælge de få elever, der skal med på

rejsen for at deltage i åbningen af solcelleanlægget. I

starten af næste skoleår rejser to eller tre elever af sted

mod Tanzania sammen med en eller to lærere.

Ole fortæller, at man vil se en del ændringer på skolen

allerede fra næste skoleår. Første år som forstander er

svært at ændre det store ved, men han har f.eks. været

med i alle forberedelser og ansættelser til det

kommende skoleår.

Oles privatliv er blevet påvirket under den store

omvæltning, hvor familien er havnet et nyt sted med

nye og store udfordringer, og han fortæller, at det helt

klart har taget meget fra tiden i familiens skød. De er

som familie gået ind i den nye opgave sammen, og de

har lært hinanden at kende gennem spænding, pres og

udfordringer.

Ole brænder virkelig for den her skole, for dens

udvikling, for dens dagligdag og for dens menneskeliv.

Han ønsker at komme ud af kontorets døre, så han får

et personligt forhold til eleverne. Eleverne på skolen

udtrykker flerstemmigt, at Ole vil klare sig godt i

opgaven som forstander for Frøstruphave Efterskole.

Af Pernille Svejgaard Sørensen


En ældre herre fra Varde,

blev d. 3. april om aftenen,

pågrebet i at have samleje

med en hest i Nørre

Nebel. Der har tidligere

været 2 anmeldelser i

efteråret, dog blev der ikke

gjort en sag ud af det. Den

73-årige fik ingen bøde for

samlejet, da det i Danmark

er lovligt at have sex med

dyr, så længe dyrene ikke

lider overlast. Dog fik

manden en bøde for

ulovlig indtrængen på

anden mands ejendom. -

"Om det har lidt overlast

eller ej, det er jo tit en

gråzone, så vores

holdning er, at vi bare får

dyresex helt forbudt. Og

Lockout skaber

nye golftalenter

Tirsdag den 16. april 2013 var

det muligt for 8-18 årige, at

komme ud og prøve kræfter

med golf i Varde Golfklub fra

kl. 14.30 - 16.00

Dyresex i Nr. Nebel igen, igen

Varde Golfklub vil gerne hjælpe

de børn og forældre der er ramt

af lockout. Derfor har de valgt at

lave en fri golf-dag, så de ramte

børn ikke skulle kede sig, som

forretningschef Lene udtaler her:

”Vi vil hjælpe alle de steder vi

kan”. Men det lader til, at der er

mange gode muligheder for børn

og unge, da der kun var 10 børn

tirsdag den 16. april.

Lene har arbejdet i golfklubben i

8 år, og hun siger: ”Der er

kommet mere liv i klubben de

sidste år, og det vil vi gerne

takke for med gratis golf i denne

hårde tid." Men ikke alle er glade

når man bliver taget som

ham her med bukserne

nede om knæene, så tror

jeg altså de fleste

danskere, ud fra et etisk

synspunkt, vil være enige

om, at det ikke er

acceptabelt" siger Tina

Engberg, der er

kommunikationschef hos

Dyrenes Beskyttelse.

Manden er nu anmeldt i 3

sager om sex med heste.

Dyrenes Beskyttelse

mener, at disse sager

giver anledning til at

reglerne straks laves om.

Kvinden der fandt manden

var stærkt oprevet, og

sagde følgende: - Det er

simpelthen så klamt, som

noget kan være. Dette er

3. gang en sag om

dyresex, har fundet sted,

på forholdsvis kort tid.

Man håber derfor snarest

mulig på et forslag til nye

regler vedrørende

dyresex.

for de klubbens tilbud, Karen på

66 år udtaler: ”Jeg er syntes det

er fint med tilbud til de unge,

men de skal ikke være her, da

de laver rigtig meget støj." Andre

mener, at det er godt for klubben

med nogle nye unge mennesker.

Træner for Golfklubben Jacob

udtaler: ”Det skaber liv i

Golfklubben, og nye

medlemmer”. Jacob er en meget

travl mand, da han træner det

meste af Klubben, alle lige fra

gamle og unge. Han er glad for

lockouten, da han kan tage sine

børn med på jobbet og bruge

dem som assistenter, hvilket gør

hans job lidt lettere at håndtere.

Varde golfklub har eksisteret

siden 1993 og har i alt 950

medlemmer og heraf 65 juniorer

i alderen 6-18 år. Golfklubben

har rigtig mange besøgende

hver år, sidste år var der

omkring 4000 gæster der lagde

vejen forbi Varde Golfklub. De

ansatte i golfklubben nyder

lockouten, da de elsker golf, og

deres børn elsker at tage med

ud i golfklubben. Lasse på 9 år

udtaler: ”Jeg vil meget hellere

spille golf end at gå i skole.”

Generelt virkede det til, at

børnene der havde taget imod

Golfklubbens tilbud var rigtig

glade for deres valg.

Golfklubben laver mange

forskelige tilbud til deres

medlemmer, blandt andet

udlandsture og billigere udstyr.

Lige nu har Klubben et tilbud om

en langtidsferie med fri golf i

Tunesien med All Inklusive til en

vanvittig lav pris.

Af Andreas Tylvad

Fakta og postbutik

åbner nu i

Sæddingcentret

Torsdag d. 18. april 2013

kl. 12.00 åbner ny

postbutik i

Sæddingcenteret i

samarbejde med Fakta.

Den nye postbutik og Fakta

bliver samarbejdspartnere,

da postbutikken kommer til at

ligge i Fakta. Fakta er den

eneste dagligvarebutik i

Sæddingcentret, og

postbutikken kommer til at

følge Faktas åbningstider.

"Jeg glæder mig rigtigt meget

til at kunne byde kunderne

velkommen i den nye, flotte

Socialdemokratisk

byrådsmedlem

overvejer alternativ

liste

Ny alternativ liste til

kommunalvalget skal i

aften drøftes på

fællesmøde

De socialdemokratiske

partiforeninger, Ribe,

Bramming og Esbjerg holdte

tirsdag aften et fællesmøde,

hvor Kaj Emil Koman-Mejer,

som er kredsformand for

Esbjerg Omegnskreds

deltog. På dagsordenen

skulle spørgsmålet om en ny

alternativ liste til

kommunalvalget i november

diskuteres. Alle i den

socialdemokratiske

organisation fulgte

beslutningerne.

Byrådsmedlem Erik

Christiansen var spændt på

hvad mødet skulle ende ud i,

postbutik, som får en god

placering i Faktas forretning.

Her vil man fremover kunne

ordne alle sine postærinder,"

siger Kim Hinrichsen, der er

kundechef i Post Danmark.

Under åbningen af den ny

postbutik bliver der rig

mulighed for at få børnene

underholdt, da

tryllekunstneren Frank

Fumlefod kommer for at trylle

og lave ballondyr for de

mindste.

Den musikalske jazzfirkløver

Jenner og Gadedrengene

kommer og fyrer den af, så

hvis du skal have gang i

svingarmen, så er også dét

en oplagt mulighed på denne

åbningsdag.

da det får stor indflydelse på

hans politiske fremtid.

Partiforeningen i Ribe havde

stærkt opfordret ham til at

stille op på den alternative

liste. "Jeg har ikke taget

stilling til det endnu. Nu vil

jeg først se, om den nye liste

bliver til noget, og derefter

bestemmer jeg mig" udtaler

Erik Christiansen. Idéen til

den alternative liste kom af

en utilfredshed, fra Karsten

Uno fordi han forleden blev

frataget muligheden for

opstilling til valg, både i

regionsrådet og Esbjerg

byråd. Grunden dertil var at

han til medierne har udtalt at

lukningen af plejehjemmet i

Gredstedbro var en fejl.

Dette blev derfor også taget

op på fællesmødet.

Af Malene Nielsen


Nyheder-Indland

Politiet efterlyser en 28-årig mand,

Martin Svejgaard Helbo, som sidst

blev set natten mellem fredag og

lørdag, mellem 00.30 og 2.00 på

diskotek ”Bakken” i København. Han

tog en taxa, turen kostede ham 114

kr. Politiet ved hvor taxaen endte,

men vil ikke oplyse det endnu. Martin

Svejgaard forlod diskoteket i meget

beruset tilstand, fortæller

dørmændene som fulgte ham til

garderoben for at finde sin jakke.

Martin havde dog ikke sit garderobe

nummer, så han gik uden overtøj.

Vidne

Hans bedste ven, Brian Hansen så

ham forlade diskoteket, men tænkte

at han nok ville tage hjem eller over til

kæresten. Ingen har set ham siden,

hverken hans kæreste eller sambo.

Der er dog et vidne som mener, at

han har set Martin Svejgaard Helbo

gå forbi Nørrebrogade 18A ud for Fakta.

Morgenmad "to go"

Tiden til siddende

morgenmad i hjemmet

bliver mindre og mindre.

Vi danskere bliver et mere og mere

forjaget folkefærd, og der bliver

mindre og mindre tid til at spise

morgenmad derhjemme. "Jeg køber

morgenmad to go, fordi jeg kommer

for sent op eller ikke har handlet ind

dagen før," siger Alexander Nilson.

Flere og flere benytter sig derfor af

”morgenmad to go.”

Konceptet består i, at man

samler maden op på vej til

arbejde, skole og lignende.

Morgenmad "to go" er et

forholdsvist nyt fænomen,

men er meget populært i

USA og flere lande i

Europa.

Konkurrencen stiger,

blandt tankstationerne,

bagerierne, kioskerne og

Efterlysning af Martin Svejgaard Helbo

- Martin skulle have været til

påskefrokost lørdag klokken 13. "Han

er typen, der godt kan drikke sig i

hegnet, men han tager ikke stoffer,

og han ville ikke undvære en

påskefrokost med drengene," siger

Brian Hansen.

Efterlysningen af Martin Svejgaard

Helbo er blevet delt 5000 gange på

Facebook i weekenden, men der er

ingen henvendelser kommet.

- "Vi har ikke fået yderligere

oplysninger, overhovedet," siger den

centrale efterforskningsleder ved

Københavns Politi til TV 2.

Af Maibritt Christensen

nu melder fastfoodkæderne som

f.eks. McDonalds sig også på banen.

Livstilsekspert og

sociolog Birthe Linddal siger:

”Der bliver mere og mere fokus på, at

maden kan serveres lynhurtigt og

samtidig være af god kvalitet”.

Af Kristian Aalbæk

Facebook-hackere mere aktive end

nogensinde Af Maibritt Christensen

Du skal være opmærksom på dine cybervenner, da de

ikke nødvendigvis er dine rigtige venner.

Når du logger på Facebook og klikker på et tilbud, som

en af dine venner har taget imod, kan du blive udsat for,

at nogen hacker sig ind på din profil. Danskerne er ikke

forsigtige nok, når det gælder internettet. Hackerne

udgiver sig for at være dine cybervenner, men kan hacke

sig adgang til din konto og computer eller i værste tilfælde

din bankkonto.

"Hackere udgiver sig for at være Facebook-venner ved at

hacke sig ind på profilerne. Så sender de sjove links, eller

får dig til at trykke på noget, som installerer software på

din computer”, siger Peter Schjøtt, der er it-

sikkerhedsekspert hos sikkerhedsfirmaet Symantec.

Et firma, ved navn Cypercrime Report, har lavet en

undersøgelse, der viser, at mere end hver tredje dansker,

som bruger det sociale netværk, har været udsat for en

net forbrydelse.

"Sociale medier som Facebook bliver brugt meget til at

hacke andre og åbne bagdøre ind til din computer, fordi

det er et sted, vi sjældent har paraderne så højt oppe,

som vi har andre steder," siger Peter Schjøtt.

10 pct. har nemlig oplevet et ”facerape”, hvor andre

hacker sig ind på profilen og udgiver sig for at være

brugeren. "Man skal være opmærksom på, at man

bevæger sig i et miljø, hvor der kan opstå

sikkerhedsproblemer. Det er ligesom i trafikken. Du kan

ikke bare lukke øjnene og gå over gaden et tilfældigt

sted, og regne med at det går

godt", siger han og tilføjer: "Fordi du bliver præsenteret f

Signalement

Martin Svejgaard beskrives som:

Dansk mand, 28 år, 178 cm høj,

spinkel af bygning, blå øjne, kort

mørkeblond hår og mørkt

fuldskæg.

Han var iført: Bordeauxfarvet

kasket med teksten ”ALIS” på

forsiden, bordeauxfarvet bluse

med teksten ”ALIS” på venstre

bryst, sorte bukser, sorte støvler,

chrom armbåndsur og sort

keyhanger.

Kilde: nyhederne.tv2.dk

Uddannelse til bedre forældre

Nu kan du som forældre

tage kurser i et ellers

ufaglært arbejde.

Mange kommuner mener,

at danske forældre skal

uddannes til bedre forældre.

Kurserne har emnerne:

barnets tilknytning til

forældrene, at sætte

grænser, familiebudgettet.

Tilbuddet har henvendt sig

mest til helt unge mødre og

misbruger, men

uddannelsestilbuddet retter

sig nu også til nye familier.

Holstebro var den første

kommune, som havde

succes, og for nylig kom

Greve og Furesø med på

idéen. Viborg, Hvidovre,

Aarhus, Faxe og Kolding

overvejer det eller er

allerede i gang med

forberedelserne til kurserne.

90 procent af forældrene i

Holstebro har takket ja til

tilbuddet, og de håber at

deres barn får en bedre

start på livet, og det vil

skabe et holdbart netværk

mellem familierne med børn

- Det unikke er, at

uddannelsen retter sig mod

alle familier - både de

ressourcestærke, men også

familier med udfordringer,

siger Erik Thorsted, som er

direktør i Center for Socialt

Ansvar.

Af Maibritt Christensen

or en video, der skulle være sindssyg sjov, eller du skal

trykke på noget for at få en gave eller en rejse, er det ikke

nødvendigvis sandt. Der skal være en vis kritisk sans på

Facebook."

Med godt 3 millioner danskere på Facebook er der gode

muligheder for, at hackerne angriber. I værste fald kan de

få adgang til bankkontoer eller personlige oplysninger,

som de derefter sælger videre. Hvis din profil er blevet

hacket, er chancen for at den videresender et link stor,

uden vi ved det, og derfor sættes dine facebook-venner

også i fare.


Nyheder-Udland

Eksplosion i Boston

3 ofre og en masse sårede efter eksplosion under

Maratonløb i Boston

Boston i USA, blev mandag eftermiddag amerikansk tid

ramt af to bombeeksplosioner. Bomberne sprang med få

sekunders mellemrum, på en tilskuerplads ved et

maratonløb. Mindst tre mennesker er dræbt, blandt dem en

8-årig dreng, og mere end 140 sårede. Hovedparten af de

såredes tilstand er kritisk.

" Politiet har fundet mindst en ikke detoneret bombe efter

de første to eksplosioner" siger politikommissær Ed Davis

fra politiet i Boston. "Men de har dog ingen anholdte

endnu."

Ingen dansker dræbt

Der var to danske rapporter og deres kærester i Boston,

men ingen af dem er hverken sårede eller dræbt.

FBI overtager styringen af efterforskningen. "Der er tale om

en kriminalefterforskning, som er en ”potentiel

terrorefterforskning”, siger en FBI-talsmand.

CNN har talt med en kilde, der fortæller, at lægerne har

været nødt til, at amputere kropsdele på mindst 10 af de

sårede personer. Ved undersøgelserne af de sårede,

opererede lægerne hurtigt de fundne fragtementer fra

eksplosionen ud af sårene. I kraft af en sikkerhedskilde var

bomben lavet til at gøre størst mulig skade og, ifølge de

amerikanske medier indeholdt bomben ikke C4 sprængstof

eller plastisk sprængstof.

En tredje bombe

Politiet fandt senere en tredje bombe i nærheden af

Busulykke: 3 børn

døde

En russisk bus med 42 passagerer

forulykkede i nordlige Belgien. Fem

personer mistede livet, og flere er hårdt

såret. 3 af de dræbte var børn, de to

andre var de polske chauffør. Bussen

svingede af E34, ud i rabatten, gennem

motorvejsafspærringen og gled ned af en

mindre skråning, nær byen Antwerpen

omkring kl. 6.30

19 sårede

I alt døde fem personer, 19 blev såret –

maratonløbet og bragte den til et sikkert

sprængningsområde. Senere kom også meldinger om

endnu en bombe på JFK-bibliotek i Boston. Bomben var en

brandeksplosion, og havde tilsyneladende ikke noget med

eksplosionerne ved Boston Maraton løb at gøre.

Det er det næst største terrorangreb i Amerika siden

terrorangrebet d. 11. september 2001. Obama nævnte dog

ikke ordet terror i sin 5 minutters tale til nationen, og mener

ikke det var et terrorangreb.

Politiet jagter stadig manden bag terrorangrebet.

Det lokale politi er nu rykket ind i den lejlighed, hvor

gerningsmanden formodentligt bor. De vil dog ikke afsløre

flere detaljer, kun at ransagningen har forbindelse til de tre

eksplosioner.

Politiet jagter nu en mørkklædt eller sort mand med

udenlandsk accent. De opfordrer borger til at komme med

oplysninger om manden. Nogle vidner har set en mand ved

gerningsstedet, bærer en rygsæk kort tid inden

eksplosionerne.

Af Maibritt Christensen

seks af dem alvorligt. En af de såredes

tilstand betragtes som yderst kritisk. En

talsmand fra kommunen i Ranst fortæller,

at de sårede vil ligge på hospitalet længe.

Børnene og de unge var alle fra

Volgograd i det sydøstlige Rusland, og de

var på vej til Paris, da ulykken skete.

Rygter om beruselse

En undersøgelse om chaufføren var

Foto: newindianexpress.com

beruset eller var faldet i søvn bag rettet er

sat i gang, da de belgiske myndigheder

mener det er for tidligt at spekulere over

bus chaufføren tilstand.

Aktionen er i gang

- Tanker går til ofrene. Den belgiske

beredskabstjeneste og de belgiske

myndigheder gør alt for at hjælpe, siger

Belgiens premierminister Elio De Rupo

Af Maibritt Christensen


Kultur

Global Opvarmning.

Global opvarmning er blevet et højt diskuteret

område, som ofte bliver mødt med modstand

og kritik af forskellige landes manglende

klimapolitik. Mange forskere mener, at den

globale opvarmning er menneskeskabt, men

er dette nu sandt. For de 0,7C, som

temperaturen er steget igennem de seneste

år, er begrundet med velgrundlagte

videnskabelige undersøgelser af planetens

naturlige temperatur svingninger, som er helt

normale og ikke ”Kritisk stigende”. Der er

ingen konkrete beviser for, at CO2 har noget

at gøre med den globale opvarmning. Under

2. verdenskrig blev der udledt rekordhøje

mængder af CO2, men temperaturen blev

dokumenteret til at have faldet 4 o C og

modbeviser dermed, at mængden af CO2 vi

udleder, har nogen voldsom effekt på klimaet.

Et af de store problemer med global

opvarmning er, at vandet stiger, men også

dette er dokumenteret til at have været i gang

siden den sidste istid, og kan derfor ikke

relateres til teorien omkring global

menneskeskabt opvarmning. Grunden til at

isen på polerne smelter er en naturlig og ikke

menneske skabt cyklus, som er

dokumenteret til at være naturlig og en del af

planetens naturlige cyklus. Det er et faktum,

at en af poler bliver varmere, men visse

arktiske områder bliver koldere, deriblandt

Grønland. Denne konstante temperaturcyklus

er blevet dokumenteret og observeret

igennem en periode fra 1900-tallet og frem til

i dag og er blevet begrundet med

velgrundlagte beviser indenfor Planetens

klimacyklus som f.eks. små ændringer i

havstrømmene eller i atmosfæren, som kan

føre til forskellige effekter på vejret.

Planetens CO2-bestanddel er meget lav

ifølge Jordens historie, men CO2 er også med

til at gøre planterne mere immune overfor

forskellige naturkatastrofer som f.eks. tørke.

Det er faktisk det største håb for at brødføde

en voksende befolkning, som jorden ikke kan

håndtere selv. CO2 er videnskabeligt blevet

bekræftet til at have en positiv virkning på

mange organismer. Mennesket står for under

0,0001 % af jordens CO2-udledning igennem

historien. Antallet af CO2-partikler i dag er

forholdsvis mindre end den har været førhen.

Teorien siger at global opvarmning står til

ansvar for et vist antal kommende storme,

men der eksisterer ingen data, der kan sige

med sikkerhed, at det har noget med

hinanden at gøre. Det eneste der findes er en

computeranimeret model, som forskere siger,

at de fik til at vise, at det havde en

sammenhæng med hinanden.

Computeranimationer kan dog få alle teorier

til at virke, fordi de er så upræcise, så heller

ikke dette kan bruges som bevis. Støtterne af

teorien omkring at global opvarmning bliver

skabt af mennesker, hævder at der kun er få

”skeptikere” tilbage, som siger at den globale

opvarmning er naturens eget værk. Under

disse ”få” videnskabsmænd er der 31.486

amerikanere med universitetsgrader i

videnskab, og 9.029 med en Ph.d. indenfor

videnskab, der mener, at den globale

opvarmning ikke bliver skabt pga. af

mennesker, men at det er naturens egen

cyklus, der går sin gang. Tallene får

videnskabsmænd, der støtter kritikken af

”den menneske skabte globale opvarmning”

forventes at eksplodere i stor størrelse

udenfor USA's grænser.

Climategate er en klimaskandale, hvor

hackere havde fået adgang til private mails,

der var blevet sendt mellem medlemmer,

hvor der står, at der er blevet manipuleret

data som var central i den kurve, der skulle

vise, at den globale opvarmning er

menneskeskabt. I 2004 var der en gruppe

russiske videnskabsmænd, som lavede en

rapport, der fastlagde, at den såkaldte

”Kyoto”-aftale ikke havde noget

videnskabeligt grundlag overhovedet. Kyoto-

aftalen er en aftale, der er lavet mellem

medlemslandende for at formindske

udledningen af drivhusgasser. Denne aftale

er umulig at overholde for de forskellige

lande, og EU har allerede brugt langt over

deres forbrug af CO2. Mange folk tror, at CO2

er en forgiftning af vores atmosfære, men

dette er ikke sandt, da det er bevist, at CO2 er

nødvendigt for at liv kan eksistere på en

skala som på vores planet. Der er mange af

sådanne misforståelser, som forskere har

plantet i folks hukommelse. Den information

som vi får fra de forskellige parter er kryptisk,

og ingen kan være helt sikre omkring, hvilke

faktorer der spiller ind overfor

klimaændringerne. De videnskabsmænd der

diskuterer klimaet har forskellige meninger

omkring klimaet, men beviserne for, at det er

menneskeskabt er fulde af fejl og mangler.

Af Daniel Yde

Anmeldelse af MGP – Missionen

Martin Miehe-Renards nye

børnefilm 'MGP-Missionen',

baseret på Gitte

Løkkegaards børnebog af

sammen navn, tager

biografen med storm.

Når man snakker om dansk

børnefilm, er der visse ting

der ikke ændrer sig. Der er

altid en gruppe af slemme

drenge, der truer

hovedpersonen. Og voksne

der aldrig forstår, hvad der

foregår. Det er sådan

filminstruktørerne siden

tidernes morgen har udtrykt

tingene fra børnenes

øjenhøjde. Det samme

gælder i Martin Miehe-

Genards nye film "MGP-

Missionen", der allerede

sidste år fik specielt meget

omtale i medierne, på grund

af deres afslag på støtte fra

Det Danske Filminstitut, med

begrundelsen: "Cast med

anden etniske baggrund,

sælger ikke godt i provinsen."

Filmen præsenterer den

vestjyske familie, bestående

af den tolvårige Karl

Sylvester Byder) og den

religiøse mor, Eva (Line

Kruse), som er meget: "nede

op jorden". Modsat den dansk

Til august skal jeg begynde

på en ungdomsuddannelse,

og fra januar 2013 kan jeg få

SU.

Regeringen er lige nu i gang

med forhandlinger om en ny

SU reform. Det kommer til at

ændre mine planer om et

fritidsjob.

Frem over vil det blive svære

at få min økonomi til at

hænge sammen, og jeg skal

kombinere skole, lektier og

arbejde. Parallel med det,

har det i Danmark i nogle

årrækker været svært at

-tyrkiske familie fra

hovedstaden bestående af

den tolvårige Sawsan (Malika

Sia Graff), den beskyttende

far, Kumail (Ali Kazim) og den

venlige mor, Jamilah (Natalí

Vallespir Sand), som er en

familie med respekt for kultur

og regler.

Karl og hans mor, Eva flytter

fra deres hjemby Hvide

Sande, til hovedstaden

København. Flytningen er

svær og bliver absolut ikke

bedre af, at han skal starte i

6B på Rådmandsgades Skole

på Nørrebro, hvor 80 procent

af eleverne er med anden

etnisk baggrund. I skolen

bliver Karl drillet pga. sin

dialekt, og hans eneste ven

bliver den dansk-tyrkiske pige

Sawsan, som er klassens

højlydte og populære pige.

Sawsans eneste drøm er at

deltage ved MGP med

hendes sang, men hendes far

er imod det, og mener ikke at

hans tolvårige datter skal

sminkes og ryste sin røv oppe

på en scene. Sawsan vælger

trods sin families modstand at

deltage i MGP, og bliver

udtaget til finalen, som er i

Herning. Karls eneste drøm er

finde arbejde, og med

regeringens plan om at

ændre SU’en, vil det blive

sværere for mange at få en

sund økonomi.

Sideløbende er én del af den

nye reform, at der vil være

en ”belønning” til de der

klarer uddannelsen hurtig.

Det vil sige hvis jeg vil have

et såkaldt sabbatsår, kan det

komme til at koste noget af

min SU.

For mit eget vedkommende,

ønsker jeg et sabbatsår, da

jeg mener at en rejse vil give

at komme tilbage til sin

hjemby Hvide Sande, og til sit

gamle liv. Karl begynder at

planlægge sin flugt tilbage til

Hvide Sande, og får pludselig

hjælp fra en uventet kant. Karl

og Sawsan finder, mod alle

odds, sammen i én fælles

mission.

Læserbrev: Den nye SU-reform

Filmens underforståede

påstand om, at det er svært

for indvandrerpiger at få

adgang til MGP, virker ikke

troværdigt, når man flere

fredage i streg, kan se unge

indvandrerpiger med og uden

slør slå sig løs på scenen til x-

factor, mens forældrene

hepper fra sidelinjen.

Når det er sagt, så fungerer

MGP-Missionen som den

skal, som en familievenlig

spændingsfilm som egner sig

bedst for de 7-12 årige.

Af Louise Lundsteen

mig et nyt syn på verden, og

livet, men i forhold til

regerings ønske, vil det ikke

blive modtaget positivt.

Med dette læserbrev håber

jeg regeringen vil opdage, at

der for mange unge, er

andet i livet end at sidde på

en skolebænk.

Af sofie Toft


Overbevisende: Esbjerg sejrer igen

Esbjerg fortsætter deres stærke

forårssæson, med en hjemmebanesejr

på 4-0, hvor gæsterne fra Randers

endte ud med at ligne statister.

Startopstilling

Randers FC: David Ousted, Mads

Fenger, Chris Sørensen, Adama

Tamboura, Johnny Thomsen, Charlie

Davies, Theodor Bjarnason, Alexander

Fischer, Oliver Feldballe, Nicolai Brock-

Madsen, Ronnie Schwartz.

Esbjerg FB: Lucas Hradecky, Peter

Ankersen, Kian Hansen, Nicolai Høgh,

Jonas Knudsen, Jakob Ankersen,

Magnus Lekven, Martin Bergvold,

Youssef Toutouh, Martin Braithwaite,

Arnar Smarason.

I søndagens opgør mellem Esbjerg og

Randers stod der meget på spil. For

Esbjerg gælder det nu om at komme

længere væk fra nedrykningsstregen, for

at undgå endnu en nedrykning. For

Randers var der knap så meget på spil,

da mandskabet ligger på en solid 3.

plads, dog med nederlag som resultatet

af de to sidst spillede kampe.

Nicolai Høgh måtte under opvarmning

se sin spillechance forspildt, da han med

en forstrækning måtte udgår af kampen.

Esbjerg satte sig stærkt på kampen fra

start, og allerede efter 14 minutter havde

Martin Braithwaite en chance, som han

desværre måtte se reddet af formstærke

David Ousted. Randers så ud til, i første

del af kampen, at have problemer med

håndteringen af den våde bane, og det

EFB træner drager mod

nye eventyr

Fredag kom det frem, at Olaf Ellers

trænerkarriere indenfor Esbjerg ishockey er

forbi, grundet uenigheder om

kontraktfornyelser. Esbjerg Elite Ishockeys’

bestyrelsesformand Christian Rølmer

Christensen udtaler: ”I modsætning til

tidligere ønsker vi i det nye regi, at ansætte

en cheftræner på fuld tid, så han kan

fokusere fuldt ud på at opbygge, og lede det

mandskab der skal skabe en ny storhedstid

for ishockeysporten i Esbjerg. Olaf Eller

ønsker ikke at opgive sit lærerjob ved siden

af trænerposten, og på den baggrund har vi

ikke kunnet nå til enighed om et samarbejde

udnyttede Esbjerg med en meget

offensiv spillestil.

Randers kom dog tilbage, da Nicolai

Brock-Madsen efter 27 minutter får en

god chance, som på forunderligt ryger

forbi målet. Derefter var det lidt som om,

Randers tog styring for en kort periode,

hvor de endnu engang fik Brock-Madsen

spillet op til en chance, hvortil hovedstød

ville have passet. Herefter kom der lidt

ro på spillet, hvor bolden blev kørt

imellem de to hold.

I det 33. minut får Youssef Toutouh en

fantastisk førsteberøring på bolden,

hvorefter han med en helflugter sender

den i kassen. Et mål der meget vel

kunne gå hen og ende som årets mål.

Målmand, Ousted, havde ingen chance

for at redde den, og Esbjerg går til

pause foran med 1-0.

Randers lavede i pausen et par

udskiftninger, som dog ikke gjorde den

store forskel. Esbjerg pressede videre,

og Randers kunne knap nok få bolden

over midten.

I det 52. minut fik Esbjerg endnu et mål,

ved hjælp af deres gode pres og fik

spillet Smarason til målet, hvorefter

stillingen var 2-0 til Esbjerg. Dog var

dette ikke det sidste vi fik fra ham.

Tre minutter senere kom en ny chance

til Esbjerg. Midtbanespilleren Martin

Bergvold fik en åbning fra højrefløjen, og

forsøgte at komme til en afslutning fra

distancen. Målmand Ousted dropper, og

bolden ryger lige ud til Braithwaite, som

”.

scorer til 3-0.

Randers pressede forgæves på uden

særligt meget held. De havde mange

chancer inde i feltet, men det hele blev

afværget af enten forsvaret eller

målmanden.

Randers presset varede kun til det 79.

minut. Peter Ankersen erobre bolden på

midten af banen, kørte den op af banen,

og lavede en aflevering i dyden, men

Randers målmanden Ousted havde læst

den, og kom først til bolden. Men på

grund af den dårlig clearing af Ousted,

ryger den direkte ud til Sebastian

Andersen. Andersen laver fra baglinje et

hårdt fladt indlæg til Samarason, som får

sit anden mål på tavlen, og derefter er

stillingen 4-0 til Esbjerg. Dette var en

helt fantastisk kamp for Arnar

Samarason, der spillede særdeles godt.

Randers havde, med godt 10 minutter

tilbage, ingen chancer for at stille noget

op, og kampen endte derfor 4-0 til

Esbjerg, som sender dem op på en 6.

plads.

Olaf har tænk sig i fremtiden at bosætte sig

på Sjælland, hvor han satser på et nyt job

inden for ishockeyverden samtidig med hans

lærerjob ved siden af. ”Jeg har haft en

fantastisk god tid i Esbjerg, og alligevel bliver

overskriften ’lige ved og næsten‘ ” siger Olaf

efter den netop afsluttede sæson, hvor

Esbjerg blev slået ud i kvartfinalen.

”Vi fik vist, at når resultaterne er der, så er

ishockeyinteressen til stede i Esbjerg, og

byens ishockeyhold er kommet et stort skridt

nærmere at blive et vinderhold i fremtiden”,

udtaler Olaf.

Olaf Eller kom til Esbjerg i 2011, hvor han

overtog trænerpladsen fra Tomas Jonsson.

Af Jeppe Sørensen

Af Jeppe Sørensen

Outrup GUB gymnastik

(gymnastik, ungdom og

badminton) oplever en stadig

stigende interesse for deres

klub. Klubben har 500

medlemmer på nuværende

tidspunkt. Formand for Outrup

GUB, Ole Frank Jessen, siger:

”Efter vi i 2012 fik et nyt

springcenter, har vi mærket en

voksende interesse for

gymnastikken her i Outrup.”

Han er overbevist om, at de

nye springlokaler har haft en

indflydelse på resultaterne og

tilføjer ”Samtidig må vi nævne

vores talentfulde trænere, som

er en kæmpe faktor i vores

Sport

Gymnastikken flyver fremad i

Outrup

succes.”

Klubben har noget for alle

aldersgrupper i form af

forskellige hold, bl.a.

rytmegymnastik,

springgymnastik,

ungdomsmix, zumba, mor-far-

barn, seniorherrer og to

tumbling-, et talent- og et

elitehold. Sidstnævnte har

været en kæmpe succes, hvor

klubbens gymnaster har

hentet flere DM guldpriser,

som årets tumbler, og tre

placeringer i top 10 ved VM i

2011.

Af Søren Breinholt


Bagsiden

Moderne navne

Foråret nærmer sig og det er tid til årets helt store barnedåb. Nye tal

viser at Le og Nohr er på vej mod hitlisten for baby navne. I Danmark

er det blevet moderne at have et sjældent navn, og der er derfor en

stigende antal af forældre der vælger et atypisk navn.

LEV LIVET!

Når jeg engang om mange, mange år

kommer i pensionsalderen, vil jeg gerne

kunne se tilbage på mit liv med gode og

meningsfulde minder. Et liv, hvor man

ikke bare er gået ind i en triviel

tomgang, hvor dagene flyder sammen,

men hvor hver dag har været noget for

sig. Jeg har selvfølgelig, som så mange

andre, drømme og forhåbninger for min

fremtid. Men når alt kommer til alt, er

der meget, som jeg ikke tør gøre, da

det enten er for risikabelt eller for

usandsynligt i forhold til mine drømme.

Problemet heri er vel også, at det er

ganske almindeligt og acceptabelt at

droppe det hele. Vi er undertrykt af

janteloven, som fortæller os, at vi skal

holde vores eksklusive drømme for os

selv, da man ikke skal tro, at man er

noget. Men hvad ville verden være, hvis

vi alle bare holdte os fra vores drømme,

og bare blev hjemme på sofaen?

Den positive jantelov er en følge af et

slags oprør mod den klassiske jantelov.

Det er op til os selv, hvad vi vil med

vores liv, og om vi er villige til at ”tage

en chance – og vinde en bamse”. Det

er derfor, at jeg ser op til volontører

som tager til et helt ukendt miljø; bare

for at gøre en forskel og så selvfølgelig

også for oplevelsens skyld. Hvis jeg

nogensinde skulle få lov til at gøre

noget lignende, vil jeg være

taknemmelig. Hvis alle havde mod på

livet på samme måde som dem, ville

verden rykke sig et godt stykke i den

rigtige retning. Budskabet med denne

leder er, at vi alle bør overveje, hvad vi

vil med vores liv, inden det er for sent.

Af Chefredaktør Mathias wive

Suduko

Mandag nåede

temperaturen nogle

steder i landet op på 20

grader

For første gang i år nåede tempera-

turen, i Nordborg på Als, mandag

eftermiddag årstidens magiske

grænse på 20 garder. Det føltes som

en rigtig sommerdag, efter næsten 2

måneder med et iskoldt forår og

nattefrost.

Nåede magisk grænse på 20 grader

Den markante temperaturstigning til

20,4 grader på Lolland, skyldes

kombinationen af varm luft fra Syd-

vesteuropa og den varmede aprilsol.

Sidst vi havde lignende tempera-

turer, var den 20. oktober i efteråret,

da "sahara-varmen" sendte termom-

eteret op på 20,9 grader i Køben-

havn. Det var ikke kun Sjælland og

Lolland der nåede de høje tempera-

turer, men også Sønderborg nåede

op på de 19 grader. Det samme

oplevede Fyn, og Bornholmerne

havde da også ualmindelig høje

temperaturer på 19,6 garder, selvom

øen er omgivet af det kolde vand.

Lignende temperaturer høre ikke til

sjældenhederne i april. I 1993 hvor

temperaturen nåede 28,6 grader den

27. april, er derfor stadig rekorden.

Sammenlignet med sidste år, hvor

første dag med temperature over 20

grader,

Af Malene Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines