Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 2 Marts 2005 • 30. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

E-mail: lf@hfjensen.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl. 9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 15

Paw Bak, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 17

Annoncer:

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund

Forsidefoto af: Harry Duus

Oplag: 3.920

Stof til næste nummer

senest onsdag den 30. marts

2 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær

Hovedgeneralforsamling

Søndag den 24. april 2005

kl. 10.00 i Klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være

hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på

et mindre morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2005 uddeles i

forbindelse med hovedgeneralforsamlingen.

Se mere om Idræts- og Kulturprisen på

www.3100.dk/HIF

På hovedafdelingens vegne

Peter Poulsen

Hovedformand

Generalforsamlingstid

Der er i øjeblikket fuld gang i afdelingernes generalforsamlinger, og indtrykket

heraf er, at det gennemgående går godt for Hornbæk I.F.’s mange og

alsidige afdelinger.

HIF-Informerer 2005

Deadlines:

April nr. Deadline onsdag den 30. marts

Maj nr. Deadline onsdag den 27. april

Juni nr. Deadline onsdag den 25. maj

Indlæg sendes til:

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk

Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Et lille surt opstød vil jeg dog tillade mig at komme

med, idet det ikke skal være nogen hemmelighed,

at forretningsudvalget er skuffet over den manglende

mødedeltagelse på sidste Hovedbestyrelsesmøde

i december måned, og vi føler ikke der

pt. er den fornødne opbakning til alt det, der tager

sit udgangspunkt i hovedafdelingens mange

opgaver, som også har stor betydning for afdelingerne

– dette være sig klubhuset og kiosken samt

klubbladet og meget mere. En større opbakning til

hovedafdelingens mange opgaver kunne godt udvises

fra afdelingernes side.

Så derfor forventer vi også en større mødedeltagelse

på næste hovedbestyrelsesmøde, der afholdes

torsdag den 31. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Medlemstal i Hornbæk Idrætsforening

Hovedafdelingen har lavet en medlemsopgørelse

pr. 1. februar 2005. Denne opgørelse viser, at

Hornbæk Idrætsforening nu har 3634 medlemmer,

mod 3369 medlemmer den 1. februar 2004,

altså 265 flere medlemmer – den fortsatte medlemsfremgang

viser, at der er kommet 523 flere

medlemmer i Hornbæk Idrætsforening de sidste 2

år.

Medlemstallene for de enkelte 15 afdelinger ser

således ud – tallet i parentes viser medlemstallet

den 1. februar 2004: – Golf 1125 (1103) medlemmer,

– Gymnastik 605 (459) medlemmer, – Tennis

382 (313) medlemmer, – Fodbold 357 (336) medlemmer,

– Badminton 290 (297) medlemmer, –

Gedden 201 (168) medlemmer, – Håndbold 162

(245) medlemmer, – Bridge 109 (76) medlemmer,

– Ski 97 (121) medlemmer, – Fodboldens Venner

95 (87) medlemmer, – Petanque 64 (66) medlemmer,

Hornbæk Skytteforening 55 medlemmer –

4 F 41 (36) medlemmer, – Hornbæk Scenen 30 (21)

medlemmer og Volleyball 21 (13) medlemmer.

I forhold til sidste år er Karate afdelingen (28 medlemmer)

nedlagt den 7. juni 2004, og Hornbæk

Skytteforening (55 medlemmer) er optaget som

medlem af Hornbæk Idrætsforening den 1. juli

2004.

Hornbæk Idrætsforening er og bliver Helsingør

Kommunes største idræts- og kulturforening – og

lad os sammen værne om dette til gavn og glæde

for de 3634 medlemmer.

Haltimefordeling

Timefordelingsmødet for træningstider i Hornbæk

Hallen og på Hornbæk Skole som blev afholdt den

22. februar gik heller ikke i år så nemt. Dette skyldes

bl.a., at vi i Hornbæk Idrætsforening er blevet

mange flere aktive medlemmer, og alle vil helst

træne i Hornbæk Hallen. Men der er desværre fortsat

afdelinger, der må træne på Hornbæk Skole,

hvor det også kniber med den fornødne plads og

tider.

Dog vil jeg tilføje at lidt mere samarbejde mellem

de enkelte afdelinger der ønsker træningstider i

hallen og på skolen var ønskeligt og en større forståelse

og respekt for hinandens idrætsgrene vil

bestemt ikke skade sagen – derfor vil jeg gerne

opfordre de afdelinger der deltog på timefordelingsmødet

til at sætte sig sammen igen for at prøve

at løse de hængepartier, der ikke blev løst på

mødet, således at alle tilgodeses på den bedst

tænkelige måde – vi må og skal selv løse dette

ellers vil der være andre der gør det for os.

Dette store pres på halfaciliteterne, og den medlemsfremgang

flere af afdelingerne har haft de

seneste år, beviser med al tydelighed, at der er et

stort behov for yderligere halkapacitet i Hornbæk.

Jeg vil derfor overveje en henvendelse til Helsingør

kommunes idrætsudvalg med henblik på et møde

om den manglende halkapacitet i Hornbæk.

HSU

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Helsingør

Sports Union Torsdag den 17. marts 2005 kl.

19.00, i Helsingør Hallen. Jeg vil opfordre alle de

afdelinger, der er berettigede til at deltage i dette

møde, til at møde op og gøre deres indflydelse

gældende – der må og skal ske noget “mere” i HSU

ellers kan man lige så godt tage konsekvensen og

nedlægge Helsingør Sports Union.

“Ildsjælefest” i Helsingør Kommune

Lørdag den 5. februar 2005 afviklede Helsingør

Kommunes Idrætsudvalg for 3. gang et arrangement

i Helsingør hallen, kaldet “Ildsjælefest” for frivillige

ledere i kommunes mange idrætsforeninger.

En god aften med lidt nytænkning hvad festen

angår – jeg vil gerne sige tak til idrætsudvalget for

en god fest, som fortsat kan udvikle sig med nye

tiltag.

Peter Poulsen

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 3


4 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Fl¸ Flügger gger farver

st¯tt støtter er

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 HornbÊk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i Hornbæk

www.flugger.dk

0051R03

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk


Badminton

Klubmesterskaberne 2005

Det er langt fra nogen hemmelighed, at klubmesterskaberne igen i år blev

en kæmpe succes.

Vi kunne få alle kampene presset ind på en søndag sidst i januar, og her

blev alle klubbens spillere i alle aldre samlet til at dyste om håneretten den

kommende sæson. Dagen var fuldt med spændende, intense, nervepirrende,

seværdige og prægtige kampe. Især ungdomsspillerne fik foldet sig

ud og vist, hvor dygtige de var blevet i årets løb til stor tilfredshed for den

imponerende skare af heppende forældre, der var mødt op! Motionisterne

fik vist, at alder ikke er nogen hindring for at spille flot badminton, og

seniorerne fik vist, at klubbens førstehold har en talentmasse i rivende

udvikling.

Andreas

Selvom rigtig mange havde fortjent at blive nævnt, udskiller følgende sig

ved at opnåede topplaceringer:

Ungdom let øvet Herresingle Mads Brydesen

Ungdom let øvet Herredouble Christian Bonde/Mads D. Munk

U11/U13 Herresingle Victor Drachmann

U11/U13 Herredouble Victor Drachmann/Nicklas Røn

U13/U15 Herresingle Martin Verder Ipsen

U13/U15 Damesingle Caroline L. Andersen

U13/U15 Herredouble Ulrick Drachmann/Mads J. Frodegaard

U13/U15 Mixdouble Caroline L. Andersen/Mads J. Frodegaard

U17 Herresingle Mathias Fritzen

U17 Herredouble Jonas Brauer/Mathis Fritzen

Senior Damesingle Mija Stahlschmidt

Senior Herresingle Andreas Fritzen

Senior Damedouble Astrid Beck/Mathilde Fritzbøger

Senior Mixdouble Pia Fritzbøger/Morten Røn

Senior Herredouble Andreas Fritzen/Christopher Nordberg

Motionist Herresingle Lemmy Hinrichsen

Motionist Damedouble Kate Rørbæk/Connie Bogattke

Motionist Mixdouble Janne Petersen/Hans Jørgen Beck

Motionist Herredouble Klaus Sennefelder/Keld Hansen

Se flere billeder på www.3100.dk

Træningskamp mod Helsingør

16 af klubbens talentspirer i alderen mellem 10 og 14 år fik i december

muligheden for at prøve kræfter med storebrorklubben Helsingør. Grundet

manglende forældreopbakning måtte vi tage med toget. Vi havde medbragt

en kasse sodavand, som var guleroden til det hold, der trak sig sejrrigt

ud af træningskampen. I alt blev det til over 33 kampe. Næsten alle

ufattelig jævnbyrdige. Og det var på trods af, at stort set alle Hornbæks

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.: 49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Holmevænget 13A

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Mobil: 22 54 43 21

Mads Holmsvej 42B

3000 Helsingør

e-mail:

bogattkeservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piisvej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: jette@beck.name

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 5


Badminton

spillere var lavere rangerende end Helsingørs frempacede,

ivrigt trænende spillere. Faktisk løb vi af

med en overraskende sejr! Samtlige af vores spillere

kæmpede og leverede fremragende spil.

Super flot! Og ja, jeg må indrømme, at jeg som træner

ikke kunne lade vær med at være lidt stolt og

indvendig næsten hovere en smule. Og hvad der

glædede mig endnu mere, var spillernes evne til

uopfordret at heppe på hinanden og gøre træningskampen

til en social og hyggelig dag for alle.

Kampen blev da også sluttet af med en hyggelig

3.halvleg, hvor de vundne sodavand og en ordentlig

omgang æbleskiver blev fortæret. Også her tror

jeg, vi hev en kneben sejr i land.

Andreas

Juleafslutning i ungdomsafdelingen

Året blev som vanligt sluttet af med en gang julehygge.

Der var hængt sorte sække på nettene, så

spillet med fjerbolden blev betydelig besværliggjort.

I en til lejligheden arrangeret turnering spillede

små og store sammen. En begivenhed der

kunne give enhver bedstemor tårer i øjnene. Der-

Kvistgaard Tæppemarked

6 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

udover bød dagen på diverse små julelege og konkurrencer.

Næsten alle var udklædte. To udmærkede sig ved

at overstråle alle andre med fantasifuldt, jule-inspireret

udklædning. Det var Molly og Aske, som da

også modtog fornemme gaver. Også her sluttedes

dagen af i klubhuset med æbleskiver og fremførelse

af slagsange, som de i løbet af dagen havde

fundet på, for den jublende horde af forældre.

Andreas

Motionisthold Vore brave motionisthold spillere

ses nu i et lækkert H2O outfit. Tak til H2O (Liselotte)

for at fremtrylle de meget venlige priser, tak til

BG Bank (Jesper) og Hamlet (John) for sponsorbidrag,

som alt i alt har givet de glade motionister

mulighed for at købe det nye seje spillertøj til en fornuftig

penge. Det yndefulde islet med damerne i

fikse nederdele, har skabt rift om herre pladserne

på holdene, og håb om forøget tilskuer interesse

til hjemmekampene. Se iøvrigt de glade motionister

på www.3100.dk

Hans Jørgen

60 93 49 66

Vin · Tilbehør · Gavepakker

Carsten Rex, Spicavej 3, Hornbæk

www.rexwine.dk

Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Barnkob & Danielsen

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89

www.barnkob-danielsen.dk

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Stainless CONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk


Hornbæk bådeklub

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail: dkjkp@coloplast.com

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@stofanet.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Steen Guttknecht

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22

Uranusvej 22

Saunte

3100 Hornbæk

e-mail: steen@guttknecht.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

8 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Nyt fra bestyrelsen

Det er besluttet at udskifte den interne meget smalle vindeltrappe med en

bredere kvarttrappe, der både giver bedre højde samt gør det muligt at 2

personer kan passere hinanden. Gennemførelsen varetages af Ole Andersen,

Michael Fritzen og Henrik Nielsen. Trappen leveres af Trappekompaniet

og installeres fra 11. april.

Samtidig installeres omklædningsbænke og knager i underetagen til omklædning

for jollesejlere. Alt forventes klart til standerhejsningen den 30.

april.

Klubaften torsdag den 10. marts kl. 19.30

Vor olympiske medaljetager fra Athen og verdensmester 2004 i dameyngling

Christina Otzen gæster os, og vil fortælle for både juniorer og seniorer

om at tage det mentale gearskift fra lokale sejladser til olympisk aspirant.

Hvad det krævede og hvordan det gik. Vi får hele historien, om hvorfor hun

faldt i vandet, og hvad der skete på startlinien i sidste sejlads, da hun reelt

tabte sin sølvmedalje og i stedet fik en bronzemedalje. Vi håber på rigtig

mange såvel unge som lidt ældre kommer. Det er jo ikke hvert år, vi kan få

en OL/VM stjerne til indlæg i Hornbæk Bådeklub.

Sejlerskolen

Palle, Lars og Steen fortsætter deres succesrige sejlerskole med skolebåden

Magda. Der optages 9 elever til forsæsonen maj og juni og 9 elever til

eftersæsonen august og september. Prisen er kr. 500,- for en halvsæson

og 900,-, hvis man ønsker at være med hele sejlsæsonen. Herudover kræver

det naturligvis medlemskab i bådeklubben. Tilmelding skal ske til Palle

Sederberg på telefon 49704962. Hvis du er interesseret så skynd dig,

vi plejer hurtigt at få en venteliste. For tilmeldte vil der være koordinationsmøde

mandag den 11. april kl. 19.30. Information i øvrigt på

www.hornbaekbaadeklub.dk

Påskefrokost

Der er som traditionen kræver påskefrokost i bådeklubben påskelørdag kl.

13.30, hvor festudvalget som sædvanligt vil sørge for en rigtig god og hyggelig

frokost til en meget rimelig pris. Tilmeldelse i bådeklubben eller til Nis

på telefon 49701276.

Åben reception lørdag den 12. marts fra kl. 16.00

Vor klubhusforvalter Nis Kragelund fylder efter sigende 70 år og inviterer

alle venner/medlemmer til at komme. Der skulle være indkøbt rigeligt til

såvel at spise og til at drikke til.


Armani

Gant

Marlboro

Henri Lloyd

Geox

Sebago

Utzon

Bitte Kai Rand

Ivan Grundahl

Eva & Claudi

Murphy & Nye

www.skibshandlen.dk

Hornbæk Skibshandel

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og

vi har salg af alle typer marinemoterer.

Vi udfører professionel service til din båd

og motor, mekanisk og elektrisk.

Stort lager med mange reservedele og

tilbehør

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.

Vor servicebiler kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 9


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /

29 23 47 51

kflyger@csc.com

flyger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /

22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 / 21 43 60 60

thomaslynge@mailme.dk

10 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Velbesøgt generalforsamling

Fodboldafdeling afviklede lørdag 29. januar den ordinære generalforsamling

i klubhuset. Eneste nyvalg var kasserer Henrik Olsen. Han afløste Betina

Porsgaard, der trapper lidt ned efter mange års tro tjeneste. Hun modtog

gaver og pæne ord fra formand Kaj Flyger. Generalforsamlingen lå

umiddelbart før seniorspillernes træningsstart, så omkring 50 medlemmer

deltog. Fodboldafdelingen ændrer lidt i strukturen omkring bestyrelse og

underliggende udvalg, så en del af det daglige arbejde flyttes til to udvalg

for henholdsvis ungdom og senior. Læs mere om generalforsamlingen på

www.3100.dk

Dygtige fodboldpiger

Hornbæks fodboldpiger modtog som afslutning på sidste sæson DBU’s

fairplay pris, og som bevis fik pigerne t-shirts og dette banner. DBU havde

igennem hele sæsonen fulgt alle de mange turneringer, og på den måde

fundet frem til de hold, som havde gjort sig fortjent til denne hæder.

Nu er de dygtige piger igen blevet begavet med nyt tøj. Holdet har modtaget

Onside Sports legat, til indkøb af træningstøj, så nu kan pigerne opleves

på de træningsbanerne iført deres smarte træningssæt.

Den store succes med pigefodbold i Hornbæk har lokket flere og flere piger

til for at træne med, så der bliver rift om pladserne på holdet. Ligesom den

øgede tilgang måske medfører, at Hornbæk IF skal tilmelde et hold yderligere

i årgangen 91-92.

Da også lidt yngre piger står på spring, opfordrer klubben endnu flere piger

i årgangen 93-95 at komme til klubben og prøve sig af i fodboldens rækker.

Man kan finde telefonnumre og andre oplysninger på klubbens hjemmeside

www.3100.dk

At træningen er organiseret og god, vidner den seneste Hornbæk Cup om,

for her fik flere af Hornbæk pigerne gode karakterer i unionstrænerens lille

sorte bog, til kommende opgaver på et udvalgt hold. Pigerne er også

villige til at yde, for som Caroline Sønnichsen og Simone L. Gregersen,

sagde efter fredagens træning, – det var super god træning for det var hår-


dere end det plejede at være. Eller som Rikke Timmner udtrykte det efter

den sidste turnering, – hvornår skal vi spille igen? Der er fart på pigerne i

Hornbæk, og mon ikke de snart optræder i spalterne igen, når de næste

pokaler er hentet hjem.

Alle puljer er klar

På vores hjemmeside www.3100.dk kan nu ses alle den kommende

sæsons puljer. Fra torsdag 3. marts kan man samme sted se turneringsplan

for samtlige hold. Sæsonen indledes lørdag 9. april, hvor både førsteog

andethold spiller hjemmekampe.

Optimisme inden sæsonstart

Der er ingen tvivl om at Hornbæks seniorspillere får noget at se til i år efter

de to oprykninger i sæsonen 2004. De to hold skal i år spille i serie 2 og 4,

og forberedelserne til den kommende sæson blev indledt lørdag 29. januar.

Trods de nye og større udfordringer, var der optimisme at spore blandt

spillere og ledere.

Førsteholdets nye træner John Larsen og hans assistent Kim Porsgaard

kan glæde sig over tilgangen af Michael Pedersen, der er vendt hjem til

barndomsklubben efter en række år som nøglespiller i Helsingør IF. Ny er

også Casper Porsgaard, der er vendt hjem til seniorfodbold efter to ynglingeår

i Helsingør. På plussiden skal det også noteres, at en af de mange

unge, Christian “TJ” Jacobsen er klar igen efter en skadespause på et halvt

år, og så er de to “gamle” måltyve, Mads Christiansen og Michael Nissen,

begge opsat på meget mere, end det blev til i sidste sæson, hvor ingen af

de to trænede nævneværdigt.

Eneste minus er, at man må undvære en af de offensive kræfter fra sidste

sæson, Patrick Petersen, der prøver evnerne af i Helsingør.

John Larsen, der har masser af erfaring fra både Superliga og landshold,

får som nævnt Kim Porsgaard som assistent, og så skal Jesper Lorensen

specialtræne målmændene. Lars Christensen fortsætter på den vigtige

post som holdleder og så fortsætter man med vask af træningstøj for de

bedste spillere. For nylig blev helt nyt H2O træningstøj taget i brug, sponseret

af PIT Stop i Helsingør. Forholdene er således i orden for spillerne,

der på startdagen fik informationer af den nye træner om diverse planer for

sæsonen. Den tidligere landsholdsspiller ser store muligheder i de mange

unge spillere, der kan blive endnu bedre. Truppen tæller endvidere mange

rutinerede kræfter, og alt i alt har man en bred trup med mange kvalificerede

emner. Udover kampene i serie 2 og 4 deltager Hornbæk også i landspokalturneringen

og i DBU’s U/21-turnering.

Trænerne forventer opbakning fra spillerne via et stort og stabilt fremmøde

til træningen, der vil foregå på tirsdage og torsdage. Spillerne vil selv blive

aktiveret omkring bødesystemer og sociale arrangementer, som skal være

med til at bringe holdene på rette vej. Alle seniorspillere træner på samme

tid i Hornbæk, og chef for andetholdet er i år Steen Jørgensen. Rygter fortæller,

at flere af klubbens lidt ældre spillere fra old boys og veteranholdene

satser på træning om torsdagen, når græsset grønnes.

Ledelsen af Old Boys holdet overtages i øvrigt af Lars Leo Jensen og Niels

Halkjær, der afløser Poul Lerche.

Man kan følge seniorspillernes forberedelser på vores hjemmeside

www.3100.dk

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen (Sportschef)

Støberens Vænge 8,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 / 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen (Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

Tlf. arb.: 49 28 38 81

bodkervej2@hotmail.com

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 / 30 70 71 36

benhoffdk@msn.com

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 11


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

Tømrerarbejde - Hovedentreprise

Rådgivning - Byggestyring

- Kvalitetsbyggeri med stil -

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 Hornbæk

v. Peter N. Christophersen

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23


4FForeningen for forhenværende formænd

4F årsfest 2005 – 4F ER FLYVENDE

Årsfesten 2005 var en lidt anderledes flyvetur, der begyndte med, at de 43

turgæster mødte op på Hornbæk Flyveplads og købte billetter til turen.

Efter et meget omhyggeligt sikkerhedscheck, (man kan ikke være for forsigtig

med, hvem man lukker ind), blev vi vist hen til vore nummererede

pladser i flyet af de smilende stewardesser. Efter en kort pause, hvor vi alle

sammen blev klar over, at charter-selskabet havde lejet et meget gammelt

fly, hvor varmen var gået i stykker, men nej, vi var hurtigt i luften og fik den

obligatoriske sikkerhedsdemonstration, der lignede en gammeldags gymnastiskopvisning

efterfulgt af flyversjus servering. Over højtaleren fornemmede

vi, at besætningen ikke var helt klar over, hvor vi skulle hen, men at

det var et eller andet sted inden for landets grænser. Vi landede uden varige

mén og flyttede bagagen (og stolene) til den nærliggende restaurant.

Her satte vi os forventningsfulde ned og gjorde klar til aftenens festligheder.

Restauranten havde ry for at være et sted, hvor gæsterne aldrig blev skuffet,

og denne aften var ingen undtagelse. Kokkene Merete, Susanne og Jesper

havde sørget for en stor, lækker buffet med traditionelle danske retter.

Før vi kom i gang med de festlige aktiviteter for alvor, holdt næstformanden

en formidabel årlig tale i rigtig dronninge-nytårsaften-stil og mindede

os om “at rejse er at leve” og læste derefter op af et lettere modificeret H.C.

Andersen eventyr.

Derefter rejste Bent Bæk sig og sagde noget pænt om bestyrelsen, der

som altid har knoklet for, at festen skulle blive en succes. Naturligvis var

forsamlingen helt enige heri, og der blev skålet hjerteligt.

Så kom vi til den mere alvorlige del af aftenens begivenheder, hvor næstformanden

delte forskellige opgaver ud til de seks borde, og vi skulle så til

at bruge de små grå celler. Opgaverne gik ud på at finde ud af, hvilken

landsdel, der blev beskrevet i opgaven og derefter samle point ved at nævne

bynavne, kendte personer, og endelig skulle hvert bord synge en sang

fra egnen “med hver sit næb”. Bord 1, der trak landsdelen længst mod

vest, kendte så lidt til egnen, at de kun nåede op på miserable 30 point,

mens alle de andre nåede op på det dobbelte. Bord 3 var klar vinder med

deres kendskab til Fyn. Tillykke!

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 13


4FForeningen for forhenværende formænd

Efter kaffen blev foldedøren til naborummet skubbet

til side, og det evigt populære Hot Spot Banana

Band trådte frem i rampelyset og begyndte

at synge og spille til alles store begejstring.

Gæsterne var flittige til at vove sig ud på dansegulvet,

og resten af aftenen fløj af sted, indtil klokken

pludselig var 1, og musikken skulle indstilles.

Der var tid til at tage en sidste pilsner osv., alt ime-

4FGOLF

Søndag den 31.oktober blev dagen hvor bestyrelsen

med Ellen og Thomas i spidsen havde arrangeret

en ektraordinær Golf turnering. Det blev for

en gang skyld tilrettelagt på en Søndag denne

gang og gudskelov for det, da det regnede hele

lørdagen.

Da jeg nu ikke havde deltaget i disse spændende

dyster før fik jeg det meget ærefulde hverv at “tage

referat” af mødet. Det kan forekomme ualmindeligt

svært at overskue hvad der sker på hele Hornbæk

Golfklubs golfbane, så derfor begrænser jeg

referatet til hvor jeg selv deltog, håber at I andre kan

tilgive mig.

Vi mødtes kl. 8.30 (Ny vintertid) i Hornbæk Golfklubs

klubhus til info og morgenmad. Holdene blev

sat og der skulle spilles “Texas Scramble” (jeg havde

helt glemt danseskoene), men det viste sig at

være et meget spændende teamspil, hvor teamet

spillede videre fra den bedst placerede bold i hver

runde. Jørgen G, var teamleader og Ellen og jeg

skulle så “bære” hjælpe og støtte ham igennem 18

huller. Det blev dog mest omvendt, specielt for min

egen del.

14 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

dens det lykkedes for stewardesserne at rydde

bordene, og gæsterne langsomt sivede bort.

Vi tog vore frakker på og gik ud af lokalerne bare

for at se, at vi ikke var fløjet så langt – men at Hornbæk

var lige udenfor. En rigtig god fest var forbi.

John Gunn

Da jeg var NY fik jeg lov til at starte fra hul 1. Pyhhha

– nu skulle de bare se hvor langt jeg kunne slå. Sigtet

fejlede ikke noget, kig på bolden, selv tæerne

vendte den rigtige vej, stort fint sving og stort set

alle mine muskler blev spændt til bristepunktet, så

kom slaget vi alle ventede på.

Pinligt – jeg ramte slet ikke, men det blev til en

meget flot piruette og der blev talt om stilkarakterer

fra holdkammeraterne.

Teamleader Jørgen fik hurtigt og sikkert rettet mine

skavanker og næste slag var vist OK.

Herefter gik det rigtigt godt for holdet, der blev

nævt Birdie og Par, selv Bogie et par gange, så jo

det gik fint. Da vi nåede op på Tee til hul 9, lå vi 2

slag over par, men så kom den nok så berømte

midtvejskrise. Boldene havnede de mest mærkelige

steder, der var ofte meget græs eller vand der

hvor endelig fandt dem.

Vi blev enige om at nu skulle koncentrationen

skærpes, så vi kunne komme på ret køl igen. På

13 hul slog Ellen Putte til. Fra stor afstand, måske

10 meter, sendte hun den i hul. Så var der krammer

og “high five” til alle. Her vendte spillet til vores

fordel, vi spillede et par huller i Par og de næste hul-


ler kom hjem i Birdie, joh-joh nu var armene over

hovet igen. Ved det sidste hul 18, havnede vi mellem

træerne, ØV. Men det lykkedes os at få 2 slag

ind på greenen og vi sluttede i par. Sikken en dag,

4 timer og 20 minutter og det var gået så godt og

vi var så sultne.

Der blev serveret en overdådig frokost kl. ca.

14.30, det smagte helt fantastisk. Herefter blev der

uddelt meget flotte præmier til 1. 2. og 3. pladsen,

samt indspils præmier til hul 4 og 14

3. præmien (85 slag) hold 3: Per Svendsen, Thomas

Jørgensen, Kirsten Haagen, Peter Storminger

2. præmien (82 slag) hold 5: Kalle Søgård, Peter

Anderskov‚ Bent Bæk, Hans Jørgen Jørgensen

1. præmien (77 slag) hold 1: Jørgen Grumstrup,

Ellen Jørgensen, Jørn Rudå

Indspil til 4 hul og nærmest hul – her vandt Peter

Storminger i sikker stil

Indspil til hul 14 og nærmest hul – her kom ingen

helt ind på green, men Undertegnede scorede

præmien fordi jeg lå sølle 10 centimeter udenfor,

jeg syntes ellers at græsset var meget kort lige der,

men teamleader fulgte reglerne til punkt og prikke

og gjorde ingen undtagelse.

Der blev trukket lod om en række sponserede

meget lækre Halloween slikkepinde der venligst

var Sponseret af Hornbæk Havnekiosk.

Således set og opfattet af Jørn Rudå, som samtidigt

takker for et fantastisk arrangement.

Konfirmation

2005

Lilly kollektionen

i Nordsjælland

fås kun hos:

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 15

Foto: ”LILLY”


Gedden

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

16 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Årets klubmester Jacob Thorman får overrakt pokalen af formanden.

Stilling klubmesterskabet 2004

Efter 1. Maj, Ål & sandart, 2. kysttur, Hornbæk Open og

Put & take er stillingen således. (1. kysttur aflyst )

Jacob Thorman 56 point

Thomas Ratzlaff 55 point

Mads Rasmussen 50 point

Flemming Nielsen 33 point

Bjørn Andersen 25 point

Morten Skands 10 point

Christoffer Lings 10 point

Kim Geer 8 point

Erik Ibsen 8 point

Juniorklubmesterskabet 2004-11-22

Christoffer Lings 25 point

Formanden

Formandens beretning 2004/2005

Klubhuset

Min sidste beretning handlede blandt andet om, at klubhuset lider af et

svigtende antal medlemmer på klubaftenerne.


Denne tendens er desværre stadig gældende. I år

har vi ny rekord i antal medlemmer i årevis, men

desværre måske bundrekord i antal besøgende i

klubhuset.

Svaret på at ændre denne tendens ligger formentlig

ikke lige for døren. Vi er jo som bekendt en fiskeklub,

og i et klubhus laver man fiskegrej, hører

fortællinger og foredrag, bytter løgnehistorier og

hygger sig. Det mener jeg, at vi sagtens kan leve

op til. Men hvis man ikke søger den slags, så er

klubhuset nok ikke det rette sted at tilbringe de

lange vinteraftner.

Svaret kan også være, at mange i dag ikke har

tiden til at afsætte en aften uden for hjemmets 4

vægge.

Siden sidst har vi afholdt foredrag med Jørn Mossin

fra Sport Dres og den 24. februar kommer Rasmus

Hansen på besøg med video mm.

Mandag den 21. marts holder formanden en lille

præsentation af geddegrejet til forårets fiskeri, så

der skulle også være noget at komme efter i denne

sæson.

Alle medlemmer er derudover mere end velkomne

til arrangere et eller andet. Der er frit valg på alle

hylder.

Hornbæk

For en gangs skyld er der ikke blevet sat ål eller

andre fisk ud i søen i 2004.

Danmarks Fiskeriundersøgelser har ganske enkelt

ikke kunnet skaffe sætteål til den rigtige pris, da

efterspørgsel til især Japan er for høj.

Overfiskeri på glasål og moderfisk spiller også en

rolle.

Den tid, hvor der var masser af ål i vores vande er

forbi.

Vi kan efterhånden tale om, at bestanden har

bedst af, at vi genudsætter de fangne ål, hvilket de

fleste vel ikke er vant til.

Gennem årene har vi dog sat så mange ål ud i søen,

at den ikke løber tør de første mange år, og vi håber

på nye sætteål i 2005.

Mht. andre udsætninger har vi ingen planer om at

sætte fisk ud.

Siden sidste generalforsamling, hvor jeg henstillede

til, at sandarterne skulle fredes i søen er der mig

bekendt kun blevet fanget 2 fisk. De er begge fanget

af Jacob Thorman og vejede over 4 kg.

Flotte fisk, men hvor er det ærgerligt, at bestanden

er så lille, som den er nu. Vi kan nu se, at genudsætning

skulle have været praktiseret allerede fra

begyndelsen, især når vi ingen mulighed har for at

sætte sandart ud på ny.

Geddefiskeriet er en helt anden historie

Før isen lagde sig var fiskeriet helt fantastisk.

Bådene var ude 4 gange mig bekendt fra november

til januar med en samlet fangst på i alt 35 gedder

op til ca. 4 kg.

Jeg tror, at vi nu ser udsætningerne af de ca.

100.000 geddeyngel bærer frugt. Aldrig har der

været så mange gedder i søen, som der er nu.

Nu har vi luksusproblemet, at der formentlig er så

mange gedder, at de til en vis grad udkonkurrerer

hinanden og derfor ikke tager så meget på, som

de ellers kunne.

Bestanden af småaborrer, skaller og brasen vil helt

sikkert dale de kommende år med en renere sø til

følge. Jo færre byttefisk, jo større vil de enkelte individer

også blive, så jeg ser muligheder i Hornbæk

Sø for tiden.

Jeg vil også mene, at man med god samvittighed

kan hjemtage en gedde på et par kg til gryden, med

tanke på, at søen er et letpåvirkeligt miljø, som lynhurtigt

reagerer på overfiskeri.

Lad os komme problemerne i forkøbet denne gang

og ikke havne i samme situation som for 8 - 10 år

siden, hvor bestanden var så decimeret, at fredfiskene

regerede i søen med følgende algeproblemer.

I år har søen været klar det meste af sommeren.

Der har slet ikke været de samme problemer, som

vi kender det fra tidligere, så vi håber, at det er en

blivende tilstand, og søens miljø har nydt godt af

omkloakeringen, Engsøen og udsætningerne.

Arrangementer

Vores 20 års jubilæum blev afholdt med stil ved

Hornbæk Sø den 1. maj.

Vi havde over 100 besøgende i det gode vejr, så

det var en stor succes.

Fiskeriet viste sig igen fra sin pæne side og der blev

fanget masser af gedder søen rundt.

Vi har afholdt vores sædvanlige turné indenfor

klubmesterskabet, hvor vi som noget nyt prøvede

en efterårstur på kysten efter havørred.

Det var en klar succes, som vi tager på plakaten

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 17


Gedden

igen i år. Der har været pæn tilslutning til næsten

alle ture.

Put & take turen var ikke så velbesøgt, som den

plejer, men den lå sent i år, så vi vil formentlig rykke

den tilbage til september.

Vores Blå flag arrangement var igen en ubetinget

succes. Denne gang var der også over 50 børn og

unge ved søen for at fiske, så det arrangement er

selvfølgelig kommet for at blive.

Vi har igen købt nye pole-stænger for at imødekomme

efterspørgslen.

En klubtur til Langeland placerede Christian

Skands på Top-10 i Seatrout Open, men ellers blev

der ikke gjort kæmpefangster.

Hjemmesiden/Klubbladet

Klubbladet har altid spillet en stor rolle i foreningen.

En forening kan ikke overleve uden et velfungerede

klubblad og selvom PC’en er kommet, er det

noget særligt over et flot klubblad.

Svagheden i et klubblad ligger i, at vi råder over

begrænset plads og at deadlinen gør, at stoffet

aldrig kan være helt aktuelt.

Derfor er det rart, at vi nu har muligheden for at

være helt aktuelle med hjemmesiden.

Som eksempel kan nævnes, at der mens drengene

var på Langeland blev opdateret på siden 3

gange med deres resultater.

Det er sådan noget, jeg synes er helt suverænt.

Vi har også muligheden for at aflyse en tur i tilfælde

af dårligt vejr, så mange ikke kører forgæves.

Det helt store er dog muligheden for at indsende

fangstrapporter på siden.

En hjemmeside er intet værd, hvis den ikke opdateres

jævnligt. Netop her har rapporterne deres

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

18 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

styrke, for så er der altid noget nyt at læse, hvis

man i sæsonen åbner siden en gang om ugen.

Siden maj 2003 er der indsendt 53 fangstrapporter

samt masser af andet stof, så vi kan med rette

være stolte af hjemmesiden. Dog er det den samme

forfatter til 41 af de nævnte 53 rapporter.

Jeg ved, at flere medlemmer har gjort gode fangster,

så derfor undrer det mig, at man ikke vil bidrage

med et foto og en lille historie til siden.

Svært er det ikke, når man alligevel sidder bag

skærmen.

Afslutning

Som altid vil jeg takke bestyrelse og klubmedarbejdere

for det arbejde I lægger i foreningen.

Jeg håber at I også i kommende sæson vil give en

hånd med og nyde fællesskabet i vores forening.

Jeg håber især, at vi kan mødes ved Hornbæk Sø,

når den engang bliver isfri og sammen kan få nogle

gode oplevelser ved vandet.

I samme forbindelse må vi huske at sende en tanke

til folkene, som for over 20 år siden stiftede Gedden.

Mange af dem er stadig aktive i foreningen og

uden Jer var der måske kun alger at komme efter

i vores dejlige klubvand.

4/2-05 ved formanden

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

Kvistgård Trælasthandel

Lokation

Kvistgård Trælasthandel

Egeskovvej 1

3490 Kvistgård

Tlf.: 49 12 50 50

Fax: 49 13 80 37

www.johannesfog.dk


Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 19


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Forretningsfører: Steen Andersen

Sekretær: Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen

Tlf.: 49 75 95 74

Restaurantchef

Susanne Falkenberg

Tlf.: 49 75 95 78

Shoppen

Tlf.: 49 75 95 72

Formand:

Niels Erik Clausen

Tlf.: 20 11 72 35

clausen@postkasse.com

Næstformand:

Kim Parsberg Jakobsen

Regel- og handicapudvalget.

Edb-ansvarlig.

Web-master.

Tlf.: 60 76 55 15

kpj@post.tele.dk

Kasserer:

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

altani@tele.dk

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

20 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Her er noget at se frem til: Grønt græs, dejligt varmt vejr, koncentrerede golfspillere og

et smukt landskab. Billedet er fra Drachmann Cup i sept. sidste år.

Generalforsamling

Da der er stor chance for, at dette blad er dig i hænde inden generalforsamlingen,

skal vi endnu engang minde om, at generalforsamlingen afholdes

torsdag den 10. marts i Hornbækhallen på Carl Bødker Nielsensvej kl.

19.00. Der vil være registrering fra kl. 18.00.

Senior-klubben

Så er vi klar til at tage hul på en ny sæson, selv om mange har været flittige

til at holde motionen ved lige med en gang vinter-golf, ja så er det

unægtelig sjovere når vi igen kan spille hele banen med sommer-greens –

bløde grønne fairways og måske iklædt et lag tøj eller to mindre.

Senior-matcher starter mandag den 4. april.

Der spilles hver mandag, dog undtaget mandag den 16. maj, grundet pinse.

Der spilles 10 hullers Stableford ( hul 1 til 10), tee-of senest kl. 17.00.

De der ønsker det, kan spille 18 huller, resultatet for de første 10 huller er

tællende i matchen.

Der kan spilles hen over dagen, 1. tee er reserveret for seniorer mellem kl.

15.00 og 17.00.

Vælger du at gå ud mellem kl. 15.00 og 17.00 skal du skrive dig på den

opslåede startliste, dette for at sikre at 1. tee kan frigives fra kl. 17.10.

Såfremt Du på runden har scoret mere end 18 point på hul 1 - 9 (gælder

for medl. med hcp. over 37) eller 36 point på 18 huller skal scorekortet afleveres

i postkassen i sekretariatet.

Et ekstra scorekort med resultatet for de 10 huller, der er tællende i seniormatchen,

afleveres til senior-matchledelsen.

Du er selv ansvarlig for at alle scorekort er korrekt udfyldt, og at Du går ud

i det rigtige handicap. I modsat fald medfører dette diskvalifikation.

For at deltage skal herrer være fyldt 55 år inden udgangen af år 2005 og


damer være fyldt 50 år inden udgangen af år 2005. Såfremt een af parterne

opfylder alderskriteriet, kan ægtefælle/samlever deltage uanset alder,

dette for at fremme det sociale samvær. For at deltage skal du have erhvervet

bagmærke.

Match-Fee. 20,- betales før tee-of.

Der spilles i to præmiegrupper:

gruppe et: hcp. 0 til 20,0 -

gruppe to: hcp 20,1 til 54.

Præmieuddeling er hver første mandag i måneden, hvor præmier for den

foregående måned uddeles. I forbindelse med præmieuddelingen er der

fællesspisning ( tilmelding til fællesspisning på den opslåede liste)

Vi glæder os alle til at komme i gang og ser frem til nogle gode oplevelser

på banen og hyggeligt samvær i klubhuset.

KAS

Ugentlige turneringer

Som nævnt ovenfor starter seniorerne deres ugentlige turnering den 4.

april, de øvrige ugeturneringer starter også i uge 14 med herreklubben om

tirsdagen, onsdagsturneringer (ja gæt en gang) om onsdagen, Lochers

piger om torsdagen, elite og juniorer om fredagen og begynderne spiller

første kaninturnering fredag den 15. april.

Turneringsplanerne for vores 6 regionshold

Turneringsprogrammet for vores regionshold er nu lagt fast. Klubben stiller

i år op i ikke mindre end 6 rækker: A, B, C og D-rækken samt to Seniorhold

i henholdsvis A og B-rækken. Alle turneringer spilles i maj og juni. Se

hvem vi skal møde og hvornår ved at klikke ind på www.hornbaekgolf.dk

Få foden under eget bord. Først til mølle...

Da vi skal have nye møbler i klubhusets restaurant, sælges de gamle borde

og stole nu billigt. Sælges i “pakker” som består af 1 bord med 4 stole.

Pris: 250 kr. Henvendelse i sekretariatet på 49 75 95 70.

Turneringsudvalget:

Marianne Schubert

Tlf.: 45 80 30 09

msc@datea.dk

Presse og Information:

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/

46 30 01 40

klogha@post.tele.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

mt@mtbyg.dk

Eliteudvalget:

Jens Peter Nielsen

Tlf.:49 70 20 26/

21 71 38 82

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk

Mon ikke disse unge mennesker

er utålmodige efter at

komme i gang igen? Billedet er

fra sidste års forårstræningslejr.

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 21


Golf

Ventelisten for juniorer er åbnet

Hvis du har et barn eller barnebarn som ønsker at

blive optaget på klubbens venteliste for spillere

under 18 år, er muligheden der nu. Barnet skal

være fyldt 4 år for at blive optaget på ventelisten,

og kan ikke blive aktivt medlem før det år, hvor

han/hun fylder 7 år. Kontakt venligst Birgit i sekretariatet.

Nyt Edb-system i Hornbæk Golfklub

Hornbæk Golfklub har indgået aftale med Golfbox

A/S om nyt Edb-system til klubadministration,

tidsbestilling og afvikling af turneringer. Tidsbestillingen

som er den funktion flest vil stifte bekendtskab

med anvendes principielt på samme måde

som GOBOOK. Mere information følger når medlemsregisteret

er lagt ind i det nye system i starten

af marts.

Banen

Bestyrelsen har besluttet, at vores egne greenkee-

Tømrerfirmaet

Ole Føge Jensen

Hornbæk

49 70 32 37 • 28 11 30 40

Fax 49 70 30 74

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk

Døre · vinduer · Tagrenovering

Salg og rådgivning af:

22 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

pere med hjælp udefra skal udføre arbejdet i forbindelse

flytningen af 3 teesteder (iflg. masterplanen

for forandringer på banen). Arbejdet vil blive

udført så snart vinteren tillader det, og forventes

afsluttet, så det næsten ikke bliver generende for

medlemmerne, når sæsonen starter.

De steder, hvor der skal laves nye teesteder, er:

rød tee på 7. hul, gul tee på 15. hul og gul tee på

16. hul. På 7. flyttes rød tee tilbage til venstre for

gul tee, bag den lille sø, som er dukket op, efter at

træerne ved oplagspladsen er blevet fældet, på

15. rykkes gul tee tilbage og damerne rykker tilbage

og overtager herrernes ‘gamle’ teested. På 16.

flyttes gul tee til venstre og lidt tilbage, så det ligger

mere naturligt på vejen fra 15. til 16. hul. Det

oprindelige gul tee bevares, så det senere kan

anvendes som hvid tee for 3. hul.

Der er udarbejdet ny baneguide, og nye scorekort

er også under udarbejdelse, og vil blive taget i brug

snarest.

ØLPAUSE..!

williams as


HORNBÆK

DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.

• Udlejning af DVD OG VIDEO

• Bagerbrød

• Franske hotdog

• Frimærker

• Taletidskort

• 3-4000KOLDEØLOGVAND

• Spillehal

NODRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider:

6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

HUSK!

Søndagsåbent

hele året

Åbent:

Mandag-fredag kl. 9.00-19.00

Lørdag + søndag kl. 8.00-16.00

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk

Byens største

spillebutik…

Vi forhandler bl.a.

• Tips & Lotto

• Skrabespil

• Varelotteriet

• Landbrugslotteriet

• Radiobingo

Byens største slikbutik…

Hos os kan du bl.a. finde

• Slikmix – 75 varianter

• Børneslik – stort udvalg

• Is fra Frisko

• Sv.Michelsens hjemmelavede

chokolader

• Rigtige flødeboller

Byens største bladbutik…

Vi har blade om alt – bl.a.

• Mode

• Sport

• Indretning

• Biler/motorcykler

• Erotik

• Hobby

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.

Byens største servicebutik…

Vi kan hjælpe dig med bl.a.

• Renseriservice

• Kopiservice

• Faxservice

• Fotoservice

• Taletidskort

• HT-kort


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

24 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Gymnastikopvisning og

afslutningsfest

Lørdag den 16. april 2005 i Hornbæk Hallen

Gymnastikopvisning afholdes lørdag den 16. april kl 14.00 i hallen og

med efterfølgende fest for alle medlemmer med pårørende.

Hvor svært kan det være?

Borde og stole, lys og lyd er der i forvejen. Det synes vi, at vi vil udnytte.

Kom og vær med og få en festlig aften som afslutning på en god

sæson. I skal selv medbringe mad – så lav en aftale med hinanden

om evt. at lave noget fælles.

Drikkevarer kan købes.

Vi starter umiddelbart efter gymnastikopvisningen – vi skal blot lige

rykke lidt rundt på bordene – forventet start er kl. 18.30.

Pris kr. 20,00 pr. voksen

Lad os i fællesskab gøre dette til en uforglemmelig gymnastikafslutning.

Tilmeldingslister vil blive hængt op i begge skolens gymnastiksale

samt i Hornbæk Hallen ved multisalen.

På gensyn

Bestyrelsen for Hornbæk IF´s gymnastikafdeling

Årsmærker – uddeles til gymnastikopvisningen

Traditionen tro uddeler vi til gymnastikopvisningen 5, 10 og 15 års mærker

til vores børne- og ungdomsgymnaster.

Gymnaster, der mener, de skal have enten 5, 10 eller 15 års mærker må

meget gerne allerede nu henvende sig til Kirsten Grønlund eller Sussie Outzen,

så vi er sikre på at få alle med.

Amtsopvisninger

Hornbæk I.F. har tradition for at deltage i en af de årlige amtsopvisninger

og det gør vi igen i år. Malene Ølby deltager med 3 af sine hold Tons for

tøser, Power Gym og Pigefræs den 6. marts 2005 i Frederiksborghallen.

Hornbækspringerne under ledelse af Marianne Skandov og Michael

Pedersen og Gymfunk holdet, ledet af Marianne Skandov deltager i amtsopvisningen

den 12. marts 2005 i Helsingehallen sammen med Cloggingholdet,

der ledes af Lise Skjold Hansen.


Nyt fra “Gang & Løb”

Gang og stavgang

Nu er det snart forår og vi skal holde klubmøde for

bl.a. at aftale alt det spændende vi kan blive enige

om at foretage os i sommermånederne.

Lad os der går, hvad enten det er med eller uden

stave mødes i hallen over en kop kaffe og måske

lidt hjemmebag Torsdag, den 31. marts kl. 14.00.

HUSK, kun hvis du møder op, kan du blive hørt!

Tilmelding er ikke nødvendig og spørgsmål kan

rettes til:

Gang: Hanne Kristensen, tlf.: 49 70 08 57 eller

Stavgang: Henriette Bang, tlf.:49 70 13 00

P.S. Vi foreslår lidt motion efter mødet!

Stavgang bliver mere og mere populært!

Hemmeligheden er at det er sjovere end at løbe og

giver mere motion end gang.

Også her er “Gang & Løb” på banen, vi giver gratis

instruktion og så motionerer vi sammen 2 til 3

gange om ugen. Her er Henriette Bang instruktør

og stavene kan i starten lånes i klubben.

Aftal tid for stavgangsinstruktion med Henriette på

tlf. 49701300.

Rør dig sammen med andre, det er sjovere og

så er det lidt sværere at slippe!

Fra søndag, den 3. april kl. 8.30 tager løberne imod

nye motionister som kunne tænke sig en fremtid

med dyrkning af motionsløb. Vi går nødvendigvis

langsomt men sikkert frem, og det kræver at du

kan afsætte mindst 2 gange om ugen til en halv

times træning under kyndig vejledning og sammen

med os andre. Det vigtigste er et par gode sko!

Foreløbige træningstider

fra 5. april for

LØBerne

Søn- og helligdage kl. 08.00

tirsdage og torsdage kl. 16.30

torsdage kl. 16.00

Henvendelse: Hanne G.J., tlf.: 49 70 01 61

Mødested: HORNBÆKHALLEN

Skulle vores træningstider ikke passe dig, så tal

med os om det!

Velkommen til en ny og herlig fremtid!

På Gensyn ved Hornbækhallen.

Hanne G.J. tlf. 49700161

Bemærk: lige efter træningen for nybegyndere afholder

vi også et

Klubmøde for løbere

Søndag, den 3. april kl. ca. 9.00 i hallen

vil der være møde for løberne, hvor nye interesserede

er hjertelig velkommen til at deltage. Vi diskuterer

lidt af hvert bl.a. træningstider, deltagelse i

andre arrangementer bl.a. kvindeløbet i København,

venskabsklubben´s “Gurre Sø Rundt” o.m.a.

Kom og deltag, det er altid hyggeligt, vi brygger lidt

kaffe/the´, morgenbrød og juice kan købes.

Tilmelding er ikke nødvendig og forespørgsler kan

rettes til:

Hanne G.J. tlf.: 49 70 01 61 eller

e.mail: freddy.hanne@stofanet.dk

Se og HIF’s hjemmeside: www.3100.dk under

gymnastik/gang og løb!!!

Foreløbige træningstider

STAVgængerne

er indtil 15. april fortsat

Mandag og torsdag kl. 14.00

Henvendelse: Henriette Bang,

tlf.: 49 70 13 00

Foreløbige træningstider

fra 1. april for

GANGerne

tirsdage kl. 17.00 samt

torsdage kl. 16.00

Henvendelse: Hanne Kristensen,

tlf.: 49 70 08 57

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 25


Håndbold

Bestyrelsen 2004 / 2005

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol@e-mail.dk

Kasserer

Sussie Leth

Øresundsvej 8

Tlf.: 49 70 30 06

sussie@lethscut.dk

Sekretær

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49 70 30 51

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Karina Ginge

Horbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

Mtp.kar@get2net.dk

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 40 91 79 17

carooliine@ofir.dk

www.3100.dk/hand/

26 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Indkaldelse til

Håndboldafdelingens ordinære

generalforsamling

Dagsorden:

mandag den 4. april 2005

kl. 19 i Klubhuset

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag (skal være formanden

i hænde senest 21. marts 2005)

5. Valg af

– Formand

– Valg af sekretær

– Bestyrelsesmedlemmer

6. Evt.

HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK

Datoen for den årlige senior afslutning er fundet.

Så sæt X i kalenderen den 16. april 2005 i det nye klubhus.

Nærmere info herom senere. Kig efter opslag i hallen.

Festudvalget

Nogle praktiske oplysninger fra formanden:

1. I øjeblikket er der sendt girokort ud til allle vores medlemmer vedrørende

2. halvår. En fejl i det opkrævne beløb for drenge/piger i første halvår

er rettet med dette nye girokort.

I øvrigt kan bestyrelsen oplyse at vi har trukket vores tidligere annoncerede

idé om at opkræve kontingent for hele sæsonen på een gang tilbage

grundet flere kommentarer vedrørende dette, som vi således har

respekteret. Vi opfordrer til at alle medlemmer betaler til tiden, så

besværligt og dyrt arbejde med at sende rykkerskrivelser undgås.

2. Bestyrelsen har besluttet at spillere, der modtager direkte røde kort, der

medfører bøde til klubben, fremover selv kommer til at betale for disse


øder. Bestyrelsen synes dette er rimeligt, da

det er i alles interesse at afvikle spillet sportsligt

korrekt. I denne forbindelse kan det oplyses at

der på Hovedforeningsniveau arbejdes med

nogle planer om at lave en kampagne for Fair

Play, hvor Håndboldafdelingen med flere vil deltage.

Dette arbejde informeres der mere om ved

senere lejlighed.

3. Håndboldafdelingen holder generalforsamling

Mandag 4.4. kl 19.00 i mødelokalet i Hallen. Der

står mere om dette andetsteds i bladet, men her

At træne 30 ivrige Lilleput og

Puslinge piger

Vores trænings-tid er hver tirsdag eftermiddag og

hver gang står 30 piger ivrige foran hoveddøren til

hallen for at komme ind til træning. Glade vælter

de ind, finder håndbold tøjet og bolden frem og før

Julie og jeg er inde af døren, står de klar med tusind

ønsker om dagens trænings program, skal have

boldene pumpet og hvis vi så lige gider binde

Deres sko, er træningen godt begyndt for De fleste.

Vores 30 piger er siden vi startede blevet mere

disciplineret og ved godt at opvarmningen er en

vigtig del.. I starten var det ÅH nej, gider ikke, min

negl er øm og mange andre grinagtige undskyldninger,

men nu er der ingen bøvl fra vi fløjter til vi er

varme…Og når først bolden er i hænderne er der

lutter glæde, intet brok og Deres øjne skinner, specielt

hvis bolden lige smutter forbi målmanden..

Kapaciteten for at træne så mange på en gang er

selvfølgelig ikke optimal, men igen, så er pigerne

tålmodige og lyttende og det har hjulpet at vi ind-

skal alle interesserede indtrængende opfordres

til at komme. Hvis man skulle have lyst til at give

en hånd med i det daglige arbejde for klubben,

vil dette også blivet modtaget med kyshånd.

4. I øvrigt vil jeg også gerne ønske alle holdene

held og lykke med den resterende del af sæsonen.

Mange af vores hold ligger flot og flere har

mulighed for enten at rykke op eller spille om

oprykning. Pøj-pøj og som altid er tilskuere

meget velkomne.

Venligst Formanden

førte, at hvis man ikke kunne holde boldene i ro når

vi talte, skulle man bøde med flødeboller eller kage.

I starten var der mange der havde lækkerier med,

desværre er det et stykke tid siden nu!!!

Alle pigerne møder glædeligt op og yder Deres

bedste, hvilket også kan ses på vores resultater i

kampene. Før jul spillede begge lilleput hold BB

og blev begge nr. 2 i Deres pulje. Her efter jul spiller

begge hold BA og ligger p.t begge nr. 2 og det

er absolut ikke dårlige modstandere som vi møder

på vores vej.

Om ganske få måneder slutter turneringen og holdene

bliver splittet, idet ca. halvdelen rykker op

som puslinge ( årgang 93-94) hvilket gør at vi i den

nye sæson har to stærke årgange og hvis De forsætter

med at vise samme ivrige engagement, kan

de gå hen og blive ganske gode alle sammen.

I uge 28 er der håndbold-tur og det skal blive sjovt

at være samlet med pigerne en hel uge, så husk at

sætte kryds i kalenderen.

M.V.H.

Knirke

En stor tak til sponsorer for oldboys:

Superbrugsen, Simon Jørgensen & søn,

Danbolig, Matas, Hornbæk is, Finn Vindal

Andersen, Blikkenslager Henrik Rademacher,

Lars Leo Jensen, Helsingør trælast,

Cafe nr 4, Sportsmaster Helsingør.

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 27


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

Tlf.: 49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

Tlf.: 49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

Tlf.: 49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

Tlf.: 49 70 14 45

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

28 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling

i Hornbæk Petanque

lørdag 12. marts 2005 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge lovene

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille brunch.

Efter generalforsamlingen spilles årets første Super Best rødvinsturnering

P.b.v.

Le Président Henning Jørgensen

På lørdag starter petanque-sæsonen

Godt tre måneder er det siden, at mange af medlemmerne lagde petanquekuglerne

ind i bunden af bryggersskabet, i pulterrummet eller i det kolde

udhus. Hvis de da ikke fik lov til at overvintre i bilens fugtige bagagerum.

Men nu skal de hives frem på ny, for på lørdag 12. marts starter sæsonen.

Nogen kan nøjes med at vaske petanquekuglerne, andre skal i gang med

brasso, silvo eller endnu skrappere midler.

Hornbæk Petanque er en traditionsrig forening. Vi starter med at holde

generalforsamling kl. 10 i klubhuset, der disker op med sen morgenmad

– eller brunch, som det vist hedder på nydansk. Når ævl og kævl er overstået,

og dirigenten har takket for god ro og orden, spiller vi årets første

Super Best-rødvinsturnering. Den går i gang efter kl. 11 – og hele sæsonpremieren

er overstået næsten inden kl. 15.

Vi spiller uanset vejret, men ønsker man ikke at begive sig ud i det drilske

forårsvejr, kan man sagtens nøjes med at deltage i generalforsamlingen.

Det er vigtigt, at så mange medlemmer møder op som muligt. Vi plejer at

være omkring 25, hvilket er 40 procent af medlemmerne. Vi skulle gerne

blive endnu flere og befæste vor stilling som den afdeling i Hornbæk I. F.,

der har flest medlemmer til generalforsamling.

På generalforsamlingen håber bestyrelsen at kunne fremlægge spilleprogrammet

for sæsonen 2005 med alle årets Super Best-turneringer,

klubmesterskaber m.m.. Det har først været til drøftelse efter dette blads

deadline.

Men årets tre første Super Best-rødvinsturneringer er dog allerede fastlagt:

Foruden lørdag 12. marts er det:

– Skærtorsdag 24. marts kl. 10

– Lørdag 16. april kl. 10

Længere ude i fremtiden er der store stævner som Strandpetanque og

Hornbæk Open. Strandpetanquen ligger som sædvanlig på første lørdag

i juli – i år den 2. juli – mens Hornbæk Open ligger i weekenden 20.-21.

august.

Seriøsiteten fortsætter

Et par håndfulde medlemmer har trofast trænet lørdag eftermiddag vinteren


igennem. De skal udgøre klubbens Danmarksseriehold

i den kommende landsturnering under Dansk

Petanque Forbund (DPF). Det er dem, der har licens.

Under myndig ledelse af manager Lasse Christensen

er der blevet spillet i sne, storm og slud bortset

fra lørdag 20. februar, hvor flere af de involverede

foretrak at spille med i DGI´s indendørsturnering i et

ridehus i Hillerød. Ingen kom på podiet i den turnering,

der blev spillet mellem 31 hold fra hele amtet.

I lørdags 5. marts blev der afviklet en træningsturnering

i Fredensborg mellem Hornbæk-holdet,

3230 Græsted og to hold fra den nystiftede klub

Tributor Petanque, Nordsjælland.

De fleste af licensmedlemmerne drager 9. april til

Øbro Åben ved siden af Parken inden går løs i Danmarksserien

23. april, hvor man spiller tre kampe

hos Hedebo i Karlslunde.

11. juni spiller man to kampe i Kalundborg, 12. juni

to kampe i Hornbæk (sandsynligvis grusbanen i

Apperup) samt 13. august tre kampe i Gentofte.

Der er seks hold med i hver af de tre Danmarksserier.

Foruden Hornbæk er det FIF 2 fra Frederiksberg,

Køge, Gentofte, Kalundborg samt Hedebo

4 i kreds 2.

Hornbæk vandt i efteråret sin regionalpulje, mens

Køge, Kalundborg og Hedebo 4 sikrede sig adgang

via en andenplads. FIF 2 og Gentofte er nedrykke

fra 2. division.

De to bedste i de tre Danmarksserier skal 17.-18.

september spille om oprykning til 2. division i Køge.

De to dårligste rykker ned i regionalserien.

Tributor ny klub i Nordsjælland

Petanquesporten er præget af nye klubber især i

Nordsjælland. Den ene klub efter den anden skyder

op som resultat af deling af eksisterende klubber.

Petanque har udviklet sig til en sport, hvor man kan

knopskyde sig i en grad, som andre idrætsgrene

ikke har mulighed for. En petanqueklub kan altid

finde et sted at spille, mens det mere kniber for en

fodbold- eller håndboldklub.

Petanqueklubben i Espergærde blev for nogle år

siden åreladet, da medlemmer startede en klub i

Snekkersten. For halvandet år siden oplevede

Espergærde endnu en deling, idet en del medlemmer

dannede en klub i Helsingør.

I fjor ramte “celledelingen” Helsinge, hvor en del af

medlemmerne dannede en klub i Græsted. Et par

år tidligere gik et Helsingemedlem til Ølsted for at

lave sin egen klub. Det blev en sportslig succes

med unge spillere, men en økonomisk fiasko.

Ølsted måtte lukke og spillere meldte sig ind i

Lynge og er nu at finde i Græsted…

Udviklingen er sund. For jo flere petanqueklubber,

der bliver oprettet, des bedre. Det giver en udvikling

af spillet – og konkurrencen.

Hornbæk Petanque har været inde i rygter om at

fusionere med andre klubber. Det passer imidlertid

ikke. Vi forbliver selvstændige.

Vort medlem Jørgen Timmann kom i efteråret med

et forslag om at danne en “overbygning” på alle

nordsjællandske klubber. Han ville gerne samle de

bedste spillere i Nordsjælland under én hat i Tributor

Petanque, Nordsjælland. Hornbæk Petanque

nægtede at gå med.

Jørgen Timmann dannede i de sene uger af 2004

sin klub, der i skrivende stund har 20 medlemmer.

Den har tilmeldt to hold i DPF´s laveste holdturnering

regionalrækken. De 20 medlemmer kommer i

skrivende stund fra Hornbæk (to stk.: Jørgen Bo

Wind og Jørgen Timmann selv), fire fra Helsingør,

seks fra Fredensborg, fire fra Hillerød og fire fra

Frederikssund. Klubben regner med at spille i

Fredensborg. Som overbygning er klubben sund,

men den har medført, at Helsingør og Hillerød ikke

stiller til start i årets holdturnering.

De 20 medlemmer er dog stadig medlem af deres

moderklubber. De stiller op i DPF for Tributorklubben,

men kan sagtens deltage i DGI-turneringerne

via deres moderklub. De har kort sagt dobbelt

medlemskab. Men Tributor-klubben er kun

medlem af DPF. Den nye klub har vakt en del

opsigt og diskussioner i de lokale klubber, men

dog ikke i Hornbæk.

I Hornbæk ønsker vi den nye klub al mulig held og

lykke, selvom vi synes, at den er oprettet på et

meget tyndt grundlag. I Hornbæk Petanque har vi

vurderet, at vi ønsker at fortsætte for os selv med

en stor bredde og plads til alle. I Tributor-klubben

skal man som i en loge søge om optagelse og vurderes

på sine kvalifikationer. Det harmonerer ikke

med en folkelig idrætsforening som Hornbæk I.F.

Men udviklingen i petanquesporten er interessant.

I ungdomsrelaterede sportsgrene snakker man

om frafald blandt teenagerne. I petanquesporten

er vi som regel over den effektive idrætsalder – og

de ældre strømmer til.

Når de unge bliver sure på deres idræt holder de

op – vi ældre starter bare en ny forening. Golfen har

nogenlunde samme (sunde?) problem…

S. H.

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 29


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

30 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Generalforsamling

Det bekendgøres hermed at ordinær generalforsamling i Hornbæk

Skiklub afholdes:

Torsdag den 31. marts 2005

i HIF’s klubhus (mødelokalet øverst oppe).

Dagsordenen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Planer for det kommende år.

Dette punkt udgår for at give den nye bestyrelse frie hænder

til at lægge planer.

5. Behandling af indkomne forslag

Evt. forslag skal være afleveret skriftligt til et bestyrelsesmedlem

senest fredag den 18/3

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Formand Peter Anderskou (ønsker ikke genvalg)

Sekretær pt. ingen

Kasserer June Kring (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Merete Faltz (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Finn Larsen (ønsker ikke genvalg)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleanter

11. Eventuelt

Jeg vil gerne kraftigt opfordre til at man møder op til årets generalforsamling.

Sidste år var vi 12 medlemmer til stede – incl. bestyrelsen.

Og som I kan se er der lagt op til en kraftig udskiftning i bestyrelsen,

så hvis I stadigvæk ønsker en skiklub i Hornbæk må I både møde op

og stille op!!!

Det er klart, at den afgående bestyrelse naturligvis vil stå den nye til

rådighed med råd og dåd hvis man måtte ønske det.


Canada

Når I læser disse linier er 28 medlemmer på langtur

til Canada.

Den ultimative tur, vil mange nok kalde den og vi

glæder os alle til at berette om vore oplevelser. Det

bliver selvfølgelig i det kommende nummer af HIFbladet.

I forbindelse med turen har Surf & Ski i Helsingør

fået arrangeret det således, at 10 af turdeltagerne

bliver udrustet med såkaldte “Test-Ski” fra bl.a. skiproducenten

K2. Et par test-ski er et bud på næste

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

års model, og man ønsker at få indput fra

sådan nogen som os helt almindelige allround

skiløbere for at kunne rette til til

næste års program. De typer vi skal teste

for K2 bliver:

APACHE RECON (se foto)

MACS S COMP

MACS SC

OMNI 2,9

OMNI RADIUS

PUBLIC ENEMY FUJATIVE

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 31


Hornbæk Skytteforening

Hornbæk Skytteforening

14. Skyttekreds Hornbæk

Formand

Mogens Lorentzen

Kirkevej 7

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 49 70

e-mail: molo@c.dk

Næstformand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Aurikelvej 3

3060 Espergærde

tlf. 49 13 53 42

32 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Bemærk

Der er skydning med gevær alle mandage til og med den 25. april 2005.

Fra kl. 19.00 for børn og fra kl. 20.00 for voksne.

Pistol alle tirsdage til og med den 26. april 2005 fra kl. 19.00 – kun for

voksne (18 år).

Der er ikke skydning i Hornbæk skolens ferier.

Hornbæk Skytteforening

14. Skyttekreds Hornbæk

Johannes Ewalds vej

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

HER FÅR DU særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 33


Tennis

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

Formand:

Poul Erik Schmidt

Toftemosevej 29 A

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer:

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 45

rm@gi.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 97 06

t.c.bottelet@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Carsten Rex

Spicavej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 18 63

carstenrex@ofir.dk

Bestyrelsesmedlem:

Jeannette Eilertsen

A.R. Friisvej 9

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 85 28

je@advohelsinge.dk

Bestyrelsessuppleant:

Ingrid Korsholm

Løvvænget 39B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 12 12

ikm@tdc.dk

Bestyrelsessuppleant:

Mette Lindberg Gregersen

Ræveskiftet 4

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 02 35

mettelindberg@sol.dk

34 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Referat af generalforsamling den 5. februar 2005

Der var mødt 23 medlemmer.

Jesper Stilbo blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet.

Poul Erik Schmidt aflagte følgende beretning om foreningens virksomhed i

2004:

“Der har siden sidste generalforsamling været holdt 8 bestyrelsesmøder og et

møde med Anne Wiberg fra DGI, hvor også holdledere og trænere deltog.

Bestyrelsen har så vidt muligt været repræsenteret ved HIF`s hovedbestyrelsesmøder,

hvor samarbejdet har været upåklagelig.

Sæsonen 2004 startede koldt, blæsende og i perioder meget regnfuldt.

Banerne blev overfladerenoverede lige efter påske. Ivan startede omgående

traktoren og kørte godt indpakket i overtøj næsten i døgndrift for at få

banerne klar til brug.

Klargøringen af banerne fandt sted den 24. april i rimeligt vejr og med god

deltagelse fra medlemmernes side. Banerne stod hurtigt færdige. Desværre

var interessen for de omgivende arealer ikke så stor , så en del planlagte

aktiviteter blev desværre ikke gennemført.

Officiel åbning og Standerhejsning fandt sted den 25. april. Det lykkedes

nogle standhaftige medlemmer at få spillet lidt tennis trods flere regnbyger

og en kold blæst.

De faste arrangementer startede i begyndelsen af maj med både månedlig

og ugentlig kvindetræf, fortræffeligt forestået af Rita. Damerne forstod at

motionere kroppen på banerne og stemmebåndet senere i klubhuset over

en kop kaffe og lidt mundgodt. Det var ikke et dårligt tidspunkt for formanden

at aflægge anlægget et besøg, da der altid faldt lidt af til ham også.

“Good old” tennis blev organiseret og dirigeret af Ib, der altid var klar med

kortene til en god fordeling på banerne. Hvis Ib skal kritiseres, kan det kun

blive for at tilsidesætte sig selv for meget i overtalssituationer, selv når der

dukkede efternølere op langt hen i timerne.

Griltennis blev også varetaget på bedste vis af Rita, der både formåede at

fordele spillere på banerne, få tændt op i grillen, lufte hunden og have mad

klar til Ole, så han kun skulle vende kød på grillen. Dette arrangement er forhåbentlig

livskraftigt og vil fortsætte langt ud i fremtiden. Det er både sportsligt

og socialt stort aktiv for klubben og kan anbefales alle voksne medlemmer

at deltage i. En stor tak til både Ib og Rita for deres engagement og indsats

i disse aktiviteter.

De traditionelle turneringer blev afholdt i løbet af forsommeren. Det startede

med en forkortet udgave af familieturneringen fortrinligt ledet af Lene og

Jørgen og afsluttet med en sen frokost den 12. juni. Damefrokost- og herrefrokostturneringen

blev holdt henholdsvis den 3. og 4. juli. Begge disse

arrangementer blev gennemført trods konstant spredte bygeaktiviteter, som

det hedder i meteorologisk sprogbrug. Henholdsvis Dorrit og Claes stod for

disse aktiviteter, og begge ledede og afviklede med stor rutine og myndighed

begivenhederne. En stor tak til de fire arrangører for tilrettelæggelsen

og afviklingen, som alle deltagere satte stor pris på.


Klubturneringen blev holdt fra midt i juli og afsluttet

med finaler den 5.september. Havde vi været

belemret med dårligt vejr det meste af sommeren,

må man sige, at denne dag blev afviklet i strålende

solskin. Der var mange spændende kampe som

aktørerne skabte for et talstærkt publikum, der fra

terrassen kunne følge slagets gang og jævnligt gå

ind i klubhuset og forsyne sig med mad og drikke,

så der var kræfter til at klappe af gode bolde, sukke

ved uheldige og hylde vinderne.

Desværre kunne formanden kun repetere sidste års

beretning om den ringe interesse fra børn og juniorernes

side for at deltage i klubturneringen. Desværre

kan det i år ikke undskyldes med, at kontaktpersonen

var forhindret eller inaktiv. Tværtimod gjorde

Carsten en stor indsats for at aktivere og motivere

de unge til at deltage.

Vi deltog med fire hold i turneringer. Førsteholdet

gjorde det flot og vandt alle kampene, et par af kampene

på, at modstanderne ikke dukkede op. Det

skal dog ikke lægges holdet til last. De gjorde en

god figur og rykkede op i serie 4. Et stort tillykke skal

lyde til holdet for indsatsen. Desværre blev førstepladsen

ikke fulgt op, da der skulle spilles om sjællandsmesterskabet

i serie 5. Her kunne der ikke stilles

hold ved første kamp, der skulle afvikles i Vordingborg.

Old girls/boys holdet klarede sig godt og endte lidt

over midten i rækken. En flot præstation efter at

være rykket op i sidste sæson.

De to motionshold har været meget aktive. Hold 1

(Gerts hold) kæmpede sig til en plads midt i rækken,

mens hold 2 (Margits hold) endte i bunden. Det

var dog ikke et udtryk for, at holdet blev banket ud

af banerne. Der var mange meget lige kampe, der

desværre gik til modstanderne. Begge disse hold

har dog hygget sig meget med tennisspillet og de

gode aftener med mad og drikke som afslutning på

kampene.

Træningen fortsatte som sidst år med en professionel

træner. Igen betalte førsteholdsspillerne et ekstra

beløb for træningen og delvis betalt af motionisterne

på timebasis efter en tilmeldingsordning.

Lars Christensen fra team Kronborg stod for denne

træning. Vi forsøgte at genoptage træningen efter

sommerferien. Generelt var god tilslutning hertil,

selv om der var en nedgang i deltagerantallet for

børn og unge.

Denne form for træning vil vi fortsætte med i den

kommende sæson. Måske skal vi udvide den i forbindelse

med en lidt større brugerbetaling, også for

børn og juniorer.

Lars vil i den kommende sæson også være til rådighed

for privat træning for medlemmerne mod, at de

selv sørger for at sætte brikker og skrive i bogen.

Endvidere vil Lars få mulighed for at sætte tid for ikke

medlemmer mod at betale for brug af bane – en ordning

som Lars forsøgsmæssigt fik tilladelse til i slutningen

af sæsonen sidste år.

Træning for børn én gang om ugen i sæsonens første

7-8 uger stod Kate og Dorrit som sædvanligt for.

Denne træning var godt besøgt med et fint resultat.

I samme periode trænede Gert og Claes seniorer

for henholdsvis begyndere og let øvede. Denne

træning var meget værdsat af deltagerne og alle fire

var meget respekterede for denne indsats. En stor

tak til alle trænerne for dette arbejde.

Afslutningsfesten blev afholdt den 18. september

og var arrangeret af Randi og Tine med ægtefæller.

Det var en rigtig god fest med masser af aktiviteter,

god mad, hyggeligt samvær og mulighed for en

svingom.

Afrigning af banerne var først planlagt til den 16.

oktober, men måtte udsættes til den 23, da den første

dato kolliderede med badmintonaktiviteter. Der

var ikke mange mødt op, men i løbet af et par timer

lykkedes det at få net, stolper og vindsejl ned og på

plads.

Vores baner var i meget fin stand hele sommeren til

trods for tørke og kraftig vind i starten af sæsonen

efterfulgt af en meget regnfuld periode for at slutte

med en pæn sidste måned.

Vedligeholdelsen af anlægget udenfor banerne og

klubhuset forsøgte vi at få udført ved et par arbejdsdage

i juni og juli. Desværre er det svært at få medlemmerne

til at møde op til sådanne aktiviteter, og

det er der sikkert mange gode grunde til. Det lykkedes

dog at holde området rimelig fri for ukrudt og at

få klubhuset malet udvendigt og terrassen renset

med en trykrenser og malet.

Vi fik i sæsonen foræret en ståltrappe i stedet for

den gamle trætrappe på skråningen ned til banerne

oppe fra klubhuset. Mange tak til Hornbæk

Skibshandel”

Beretningen blev godkendt.

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 35


Tennis

Dorrit Danker fremlagde det reviderede regnskab,

som viste et overskud på knap 37.000 kr. Der var

ved udgangen af 2004 i alt 318 medlemmer fordelt

med 231 seniorer, 7, ynglinge, 39 juniorer og 41

børn. Ventelisten på personer, der ønsker medlemskab

af klubben, er ikke særlig lang. Dorrit syntes,

at ventelisten skal bevares, da den er aktiv for

klubben, da det svarer til at have penge i banken.

Bestyrelsen stillede forslag om forhøjelse af kontingentet

med 100 kr. for medlemmer under 25 år, som

ikke har bopæl i kommunen som delvis kompensation

for det manglende tilskud fra HSU. Bestyrelsen

frafald forslaget bl.a. med den begrundelse, at alle

unge bør behandles lige og det kan være administrativt

mere besværligt med de mange kontingenttyper.

Bestyrelsen stillede forslag om forhøjelse af kontingentet

med 100 kr. for seniorer fra 2006 som følge

af de øgede udgifter, specielt udgifter til vedligeholdelse

af baner og klubhus. Det er desværre ikke

mange, der deltager i arbejdsdagene. 20 medlemmer

stemte for denne forhøjelse, 1 stemte imod og

2 undlod at stemme.

Indtil generalforsamlingen bestod bestyrelsen alene

er 3 medlemmer. Bestyrelsen ønskede en udvidelse

med 2 bestyrelsesmedlemmer, så den fremover

består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Dorrit Danker ønskede ikke at fortsætte som kasserer.

Randi Michaelsen blev valgt til ny kasserer.

Tine Bottelet, Carsten Rex Sørensen og Jeannette

Eilertsen blev valgt som de nye bestyrelsesmedlemmer.

Ingrid Korsholm Madsen og Mette Lindberg Gregersen

blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Jens Clemmesen (revisor) og Jørn Lien (revisorsuppleant)

blev begge genvalgt.

Poul-Erik fortalte, at bestyrelsen arbejder på:

• at øge informationen om Hornbæk Tennis i form

af en velkomstfolder

• at styrke indsatsen med juniorerne og fastholde

ungdommen med ranglistespil, øget træning,

idrætslegeplads, juniortræf, kontakt til eleverne i

7.-9.klasser med tilbud om prøvetimer og evt.

med “åbent hus” arrangement

• at øge informationen til medlemmerne med en

mere dynamisk hjemmeside og en folder om alle

klubbens regler

• at reducere ventelisten

36 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

• at give flere medlemmer mulighed for træning

med et øget trænerindsats og flere træningsrekvisitter

• at etablere en mesterskabsturnering i form af en

udfordringsliste

• at øge vedligeholdelsesindsatsen omkring klubhuset

og banerne

Desuden er bestyrelsen ved at undersøge muligheden

for:

• at etablere on-line booking

• at etablere en slåvæg

• at forhøje nettet omkring skumtennisbanen

• at indgå i et samarbejde med andre klubber om

etablering af en alternativ klubturnering i DGI-regi

i stedet for turneringen i Dansk Tennisforbund

Herefter var ordet frit.

Ulla foreslog bestyrelsen, at klubben igen etablerer

“Kom-frit-frem-turnering” i starten af sæsonen.

Denne turnering er efter Ullas mening er en god aktivitet

for de nye i klubben.

Claes kunne også tilslutte sig denne aktivitet, men

da der er flere klubber i klubben, kræver det, at de

“gamle” medlemmer åbner dørene for de nye medlemmer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen.

Lone kunne tilslutte sig ideen med at undersøge

muligheden for et samarbejde med andre klubber

om etablering af en alternativ turnering. Dorrit supplerede

med, at Sjællands Tennis Forbund gerne

ser, at vi lægger et pres på Dansk Tennisforbund.

Lone foreslog bestyrelsen, at sandkassen udskiftes,

da den næsten ikke kan hænge sammen

mere.

Claes foreslog en øget indsats på sponsorater,

f.eks. med hensyn til læsejl, som kan spare klubben

mange penge. Medlemmerne kan også søge sponsorer

andre steder end i Hornbæks erhvervsliv, som

formentlig er drænet. Det kan f.eks. være hos egen

arbejdsgiver.

Poul-Erik takkede Dorrit Danker for hendes store

indsats som kasserer – en meget prisværdig indsats

til glæde for mange i klubben. Dejligt, at Dorrit

fortsat vil arbejde videre i klubben som træner for de

mange unge spillere.

Også Kell Nielsen fik en stor tak for den meget flotte

indsats med bidrag til klubbladet. Det er helt klart

Kells fortjeneste, at der hver eneste gang i bladet er

indlæg fra Tennis, da Kell har formået at kreere stof


til klubbladet inden deadline. Også en stor tak til

Jens Clemmesen for indsatsen som revisor.

Poul-Erik takkede alle, der har medvirket til klubbens

virke og drift i det forgangne år. Der ligger mange

timers indsats fra mange sider. Også tak til bestyrelsen,

herunder også de to suppleanter, der i rea-

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

LÆR AT GÅ STAVGANG

Stavgangskurser

i Hornbæk/Tikøb

Tirsdag og Torsdag

Kr. 50,- pr. time

Skandinaviens mest solgte

teleskopstavsæt

Kr. 395,-

KOST-SKOLEN

Tlf. 49 70 48 18

E-mai: bja@mail.dk

www.kost-skolen.dk

liteten fungerede som bestyrelsesmedlemmer, for

et godt samarbejde og en stor indsats for at få klubben

til at fungere.

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 37


Turistforening

Formand:

Lise-Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 02/26 28 49 03

e-mail: info@hornbaek.net

Næstformand:

Jytte Rasmussen

Tlf.: 49 70 03 81

Kasserer:

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Sekretær:

Aase Kjær

Tlf.: 49 70 16 35

Best. medlem:

Rasmus Engeborg

Tlf.: 40 40 06 06

e-mail: engeborg@stofanet.dk

Best. medlem:

Morten Haagen Høyer

Tlf.: 49 70 04 79/20 11 98 09

e-mail: haagen@pc.dk

Best. medlem:

Jytte Madsen

Tlf.: 49 70 34 90

e-mail: jyttema@get2net.dk

Suppleant:

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant:

Linda Duus

Tlf.: 49 70 10 71

e-mail: duus@duuskompagni.dk

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 00/48 79 86 75

e-mail: lje68@helsbib.dk

38 Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005

Det Sker i Hornbæk 2005

Mandag den 28. februar kl. 19:30

Hornbæk før og nu: Hornbæks Lokalhistoriske forening holder foredrag om

det gamle Hornbæk. Hertil vises billeder af forretninger, hovedgade m.m. som

det så ud i gamle dage. Billetter gratis. Hentes på Hornbæk bibliotek. Sted og

arrangør: Hornbæk Bibliotek.

Tirsdag den 1. marts kl.20.00

Teatret Rio Rose: “Ta´ ti ting” Sted: Hornbæk Skole, Søren Kannesvej.

Billetter: tlf.: 49 20 08 11. Yderligere oplysninger: www.helsingor-teater.dk

Arrangør: Helsingør Teater.

Onsdag den 2. marts, kl. 17:30-19:30

Internet for begyndere – Springbræt til Nettet: Undervisning i Internet på

Begynderniveau. Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek, gratis, Tilmelding og

yderligere oplysninger på biblioteket eller tlf.: 49 28 17 00

Fredag den 4. marts kl.14.00

Fredagstræf: Læge Helmut Stadler og Margot Stadler: “Nærdød”. Sted:

Hornbæk Sognehus v. Hornbæk Kirke. Yderligere oplysninger: Ruth Svensson

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: Hornbæk Menighedsråd

Fredag den 4.marts kl. 21

Hans Knudsens Jump band. Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller

www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen A.R. Friisvej. Arrangør:

Hornbæk Jazzklub

Tirsdag den 8. marts kl.19-22

Borgermøde om kommuneplanen. Sted: Hornbæk Skole. Tilmelding ikke

nødvendig – mød bare op. Yderligere oplysninger:

www.helsingorkommune.dk Arrangør: Helsingør Kommune.

Fredag den 18. marts kl.14.00

Fredagstræf: Sognepræst Kristian Hein taler om Skabelsen. Sted: Hornbæk

Sognehus v. Hornbæk Kirke. Yderligere oplysninger: Ruth Svensson

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: Hornbæk Menighedsråd

Skærtorsdag den 24. marts kl.16.00

Skuespillerinden Susse Wold læser H.C. Andersens eventyr “Det er

ganske vist” og fortæller om eventyrdigterens liv. Pris: 130 kr. Sted:

Hornbæk Kirke. Billetter kan købes i Havnekiosken og SuperBrugsen i Hornbæk

eller bestilles på e-mail: ps.bayard@tdcspace.dk

Yderligere oplysninger: Sine Bayard tlf.: 49 70 16 93 Arrangør: Støtteforeningen

Hornbæk Kunstmuseum.

Skærtorsdag den 24. marts og Langfredag den 25. marts kl. 21

Favn. Rocktrioen skærer ind til benet i deres egne danske rocksange med

masser af energi, nerve og nærvær. Sted: Cafe Paradis, Havnevej 3. Gratis adgang.

Yderligere oplysninger: www.cafe-paradis.dk Arrangør: Cafe Paradis

Langfredag den 25. marts kl.21

Martin Schack & Sinne Eeg. Unikke fortolkninger af jazzstandards.


Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller

www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen

A.R. Friisvej. Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Fredag den 1. april kl.14.00

Fredagstræf: Forfatteren Aggi Jensen: Baggårdsbørn

har også drømme. Sted: Hornbæk Sognehus v.

Hornbæk Kirke. Yderligere oplysninger: Ruth Svensson

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: Hornbæk Menighedsråd

Fredag den 1. april kl. 21

Sofisticated Ladies + 1. Spændende pigegruppe

med Benita Haastrup på trommer og denne aftens

mandlige gæst på altsax..

Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller

www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen

A.R. Friisvej. Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Mandag den 11. april, kl. 19:30-21:30

Astrologi og livsforståelse: Lokal forfatter og astrolog

Nina Bentzon Ehlers holder foredrag om hvad

astrologi er, og hvordan den kan være en vej til dybere

selverkendelse og forståelse af livets mange

aspekter. Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek. Billetterne:

25 kr. købes på Hornbæk Bibliotek.

Fredag den 15. april

Fredagstræf: udflugt – nærmere oplysninger kommer

senere Yderligere oplysninger: Ruth Svensson

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: Hornbæk Menighedsråd

Torsdag den 28. april kl.10.10

Natur og kultur langs Nordkyststien med Dansk

Vandrelaug. Forårstur gennem Hornbæk Plantage.

Turen går op og ned ad det imponerende sandflugts

dige og langs stranden til Hornbæk by i alt ca. 10 km.

Husk mad og passende tøj. Pris 10 kr. Mødested:

Hornbæk Station Stationsvej 6. Yderligere oplysninger:

tlf.: 48 39 48 58 Arrangør: Dansk Vandrelaug,

Nordsjælland.

Fredag den 29. april

Fredagstræf: sæsonafslutning – nærmere oplysninger

kommer senere Yderligere oplysninger: Ruth Svensson

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: Hornbæk Menighedsråd

Fredag den 6. maj kl. 21

Søren Møller Trio. Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47

04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen

A.R. Friisvej. Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Søndag den 22. maj

Skovens dag. Hornbæk Naturprojekt arrangerer igen

i år familiedag i skoven. Program følger senere.

Yderligere oplysninger: Ruth Nielsen Hornbæk Børnehave

tlf.: 49 28 11 47

Fredag den 3. juni kl. 21

Per Carstens Group. Yderligere oplysninger tlf.: 49

70 47 04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk Sted:

Strandpavillonen A.R. Friisvej. Arrangør: Hornbæk

Jazzklub

Lørdag den 18. juni – søndag den 19. juni

Kræmmermarked. Flere oplysninger kommer senere.

Sted: Ved Hornbækhallen Arrangør: Fodboldens

venner.

Torsdag den 23. juni kl.19.00

Sankthansaften. Bål på søen og båltale. Pris incl.

velkomstdrink og 3 retters gourmetmiddag kr. 510,-.

Sted: Havreholm Slot , Klosterrisvej 4 Havreholm.

Yderligere oplysninger:

www.havreholm.dk. Arrangør: Havreholm Slot

Fredag den 24. juni og lørdag den 25. juni

Sunset Jazz festival i Hornbæk. Yderligere oplysninger

www.sunset-jazz.dk

Søndag den 24. juli kl.11-13

Jazz-brunch. New Orleans jazz, brunch og underholdning.

Pris kr. 295,- Sted: Havreholm Slot, Klosterrisvej

4 Havreholm. Yderligere oplysninger:

www.havreholm.dk Arrangør: Havreholm Slot

Fredag den 26. august – lørdag den 27. august

Klassemesterskab for Molich 10 Meter klassen.

Fredag 3 sejladser, lørdag 2 sejladser. Yderligere

oplysninger: www.hornbaekbaadeklub.dk Arrangør:

Hornbæk Bådeklub og X-meter klubben

Lørdag den 5. november – søndag den 6. november

Indendørs kræmmermarked i Hornbækhallen.

Flere oplysninger kommer senere. Arrangør: Fodboldens

Venner

Arrangementskalenderen redigeres af Hornbæk

Bibliotek & Turistinformation. Ændringer kan forekomme.

Tilføjelser og spørgsmål kan rettes på

tlf.: 49 28 17 00 / 49 70 47 47, fax: 49 70 41 42 ,

e-mail: hornbaek@hornbaek.dk / hornbaek@helsbib.dk

eller via den særlige formular på vores web-side:

www.hornbaek.dk

23.02.05 lje

Hornbæk Idrætsforening · Marts 2005 39


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk – Hellebjergvej

DRØMMEBOLIG – Fantastisk lækker nymoderniseret længe til

Købmandsgården i Havreholm. Smukt beliggende med udsigt til

marker og skov og kun 45 kilometer til Rådhuspladsen.

Huset indeholder: Stort klinkebelagt alrum med vestvendte vinduer

til landskabet, flot åbent køkken med alle hårde hvidevarer,

lækkert badeværelse samt bryggers. Gulvvarme fra centralvarmeanlæg

i hele stueplanet. 1.sal: Stor stue med synlige bjælker

og udgang til sydvendt terrasse, tre soveværelser samt brusebadeværelse.

Ejendommen er klar til indflytning efter købers ønsker.

Knt./udb 2.985.000/150.000

Br./nt. 17.888/16.058

Pauselån F1 10.895/10.181

Bolig stuer/vær. Grund opført

204 1/4 700 1905

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på

at forhandle dig til lavere priser.

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Magasinpost

ID-nr. 2339

Solveig Kjærsgaard

49 76 02 73

More magazines by this user
Similar magazines