Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

dsmmr.dk

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans http://www.drs.dk/dsmmr/DSMMR%20marts%202006.htm

Tidligere nyhedsbreve

Kære medlemmer

Dato: Marts 2006.

opdateret 7. juli 2006

Dansk Selskab for Medicinsk

Magnetisk Resonans

Vedr.: 1. Indkaldelse til generalforsamling, 29.marts 2006.

Der indkaldes hermed til

2. 1-dages kursus i forbindelse med generalforsamling:

3T MR-scanning, teknik og fMRI.

Billeddiagnostik indenfor nyre/urinveje og perineum.

Generalforsamling i DSMMR, onsdag den 29.marts 2006, kl. 16.00,

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af to revisorer.

8.Forslag til forestående møder og kurser.

9. Evt.

Kirsten Neergaard, Torben Nygaard, Ellen B.Nielsen, Anne-Mette Leffers er på valg. Torben

Nygaard og Ellen B. Nielsen genopstiller ikke. Kirsten Neergaard og Anne-Mette Leffers

genopstiller.

Formanden Birgitte Svolgaard er ikke på valg i år.

Ved generalforsamlingen skal der vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Evt. interesserede kandidater til bestyrelsen

bedes henvende sig til formand eller nuværende sekretær. Såfremt der er flere kandidater til posterne, vil der blive afholdt

skriftlig afstemning.

Efter generalforsamlingen er der middag for selskabets medlemmer på hotellet.

Middagen er sponsoreret af Amersham Health A/S.

1 af 3 03-04-2008 22:29


Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans http://www.drs.dk/dsmmr/DSMMR%20marts%202006.htm

Bindende tilmelding til middagen senest onsdag den 15.marts til sekretær Anette Storgaard, Røntgenafdelingen,

kælderen, Odense Universitets Hospital, e-mail: annette.storgaard@ouh.fyns-amt

Nedenstående har anmodet om optagelse i Selskabet:

Specialeansvarlig overlæge Frank Kronenberg, Røntgenafdelingen, Sønderborg Sygehus, 6400 Sønderborg.

Overradiograf Jens Søgaard, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Ledende overradiograf Marianne Kann, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Reservelæge Henrik Struckmann, Røntgenafdelingen, Sønderborg Sygehus, 6400 Sønderborg.

Radiograf Jeanette Andersen, Privathospitalet Valdemar.

Overlæge Lone Morsèl-Carlsen, Radiologisk Afdeling, KAS, Glostrup.

Afdelingslæge Brian Stausbøl-Grøn, MR-Centret, Skejby Sygehus.

Afdelingslæge Edvard Marinovskij, Billeddiagnostisk afd., Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Ifølge Selskabets love er ansøgerne optaget, såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig

indsigelse i løbet af 14 dage.

Kursus:

1-dages kursus forud for generalforsamlingen i DSMMR:

3T MR-scanning, teknik og fMRI.

Billeddiagnostik indenfor nyre/urinveje og perineum.

Onsdag den 29.marts 2005, Hotel Hesselet, Christianslundvej 119, 5800 Nyborg.

Kurset varer fra kl. 9:30 til ca.15.00 og efterfølges umiddelbart af generalforsamling og middag for medlemmerne. Kurset

er som tidligere gratis for medlemmer af selskabet og koster kr. 300,- for ikke medlemmer.

Kursusprogram:

09.00 -09.30 : Buffet med morgenmad og registrering.

09.30 -10.05: Tekniske overvejelser ved 3T MR-scanning (civilingeniør Karam Sidaros, Hvidovre Hospital))

10.05 -10.40: fMRI – baggrund og anvendelser (overlæge Egill Rostrup, Hvidovre Hospital)

10.40 -10.50: Pause.

10.50 -11.25: Faldgruber ved fMRI (civilingeniør Torben E. Lund, Hvidovre Hospital)

11.25 -12.00: Retinotopisk mapping ved fMRI (læge Kirsten Nielsen, Hvidovre Hospital)

12.00 -13.00: Frokost med efterfølgende kaffe.

13.00 -13.30: MR-scanning af nyrerne, incl. MR-urografi (overlæge Eva Fallentin, KAS, Glostrup, overlæge Birgitte

Svolgaard, Odense Universitets Hospital)

13.30 -13.45: CT-urografi mhp. stendiagnostik (overlæge Sara Herold, Odense Universitets Hospital)

13.45 -14.40: MR-scanning af perineum mhp. perianale fistler og abscesser (overlæge Kirsten Neergaard, Bispebjerg

Hospital)

14.40 -15.00: Cases – både læger og radiografer opfordres til at medbringe interessante cases. (af hensyn til planlægning

2 af 3 03-04-2008 22:29


Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans http://www.drs.dk/dsmmr/DSMMR%20marts%202006.htm

venligst tilbagemelding til bestyrelsen senest 14 dage før Forårsmødet)

Sidste tilmeldingfrist til 1-dages kursus var 24.februar 2006.

Finn Mathiesen, Webmaster DRS

3 af 3 03-04-2008 22:29

More magazines by this user
Similar magazines