Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

medio februar, april, juni, august, november.

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj,

15. juli og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf 9814 7880, fax 9814 7820, e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Stine Vieth, Engbækvej 8, Gundsømagle, 4000 Roskilde,

tlf 4673 2707, mobil 2078 8925, e-mail stinevieth@adr.dk

Torsten Tomra Andersen, Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø

tlf 9815 5077, e-mail mtm.tomra@get2net.dk

Meddelelser fra selskaber og annoncering

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Website: www.hesteinfo.dk/dkf

Pris 28,- kr inkl moms – Oplag 1.500 stk

ISSN 1600-261X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Overordnede organisationer

Danmarks Idræts Forbund, tlf 4326 2626

Dansk Ride Forbund, tlf 3996 0696

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail ib_m@get2net.dk

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde,

tlf 4615 2161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf 5682 2052, fax 5616 8341, e-mail jens@get2vet.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Marianne Seidenfaden, Dorthealyst,

4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

e-mail: lysten@post11.tele.dk

Forside

En stærkt koncentreret Ole H. Nielsen, DKS kører VM

2000 i Wolfsburg. Groom er Mette Buchwald.

Foto Ole Jespersen

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og

annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg,

ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler,

fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder

sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets

eller DKF's interesser.

More magazines by this user
Similar magazines